9789140664853

Page 1

Grönt Ljus I Grönt Ljus presenteras mål i svenska och matematik för årskurs 3 i fyra arbetsböcker, två i svenska och två i matematik. Målen är uppdelade i tydliga delmål och kopplade till konkreta övningar. Varje delmål avslutas med en enkel utvärdering. Det blir tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

Grönt Ljus Läsa årskurs 3 I Grönt Ljus Läsa finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa och förstå berättelser och återberätta handling. • Läsa med flyt. • Läsa, förstå och använda information från faktatexter och instruktioner. • Samtala om vardagliga händelser.

Grönt Ljus Skriva årskurs 3 I Grönt Ljus Skriva finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken. • Stava vanliga och ofta förekommande ord. • Skriva enkla faktatexter och instruktioner. • Skriva berättelser. • Berätta om och beskriva vardagliga händelser.

Grönt Ljus

LÄSA3 ÅRSKURS

Grönt Ljus finns även för årskurs 6. Läs mer om Grönt Ljus Årskurs 6 samt Grönt Ljus Räkna och Grönt Ljus Mäta på www.gleerups.se

Catherine Bergman Åsa Jansson

40664853_1.12_Omslag.indd 1

2022-02-23 14:57


Grönt Ljus

LÄSA3 ÅRSKURS

Författare till detta läromedel är Catherine Bergman och Åsa Jansson. Båda är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska.

664853_GL_LÄSA_IN_2012.indd 1

2015-06-18 13:03


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Grönt Ljus Läsa Årskurs 3 © 2008 Catherine Bergman, Åsa Jansson och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Jessica Nööjd Eklund Formgivning Louise Nordborg, Louise Grafisk Form Illustratör Lena Thoft Sjöström

Första upplagan, tolfte tryckningen ISBN 978-91-40-66485-3 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk om skolkopieringsavtal finns mellan skolhuvudmannen och Bonus Copyright Access. För information om skolkopieringsavtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Prepress WikingTryck AB, Malmö 2022 Tryck Dimograf, Polen 2022

40664853_1.12_Inlaga.indd 2

2022-02-23 14:53


Innehåll Mål 1: Kunna läsa berättelser och återberätta handlingen muntligt eller skriftligt. Delmål 1: Kunna svara på frågor om innehållet i en text, återge viktiga delar och återberätta textens handling.

7

Delmål 2: Kunna svara på frågor om budskapet i en text.

9

Delmål 3: Kunna koppla det jag läser till egna erfarenheter.

11

Delmål 4: Kunna ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet.

13

Delmål 5: Kunna ta hjälp av bilder för att förstå innehållet.

16

Delmål 6: Kunna ta hjälp av textens sammanhang för att förstå innehållet.

20

Mål 2: Kunna använda olika lässtrategier och läsa en välbekant text med flyt. Delmål 1: Kunna läsa svåra ord med hjälp av ljudning.

23

Delmål 2: Kunna ta hjälp av innehållet för att förstå svåra ord.

24

Delmål 3: Kunna ta hjälp av bilder för att förstå svåra ord.

25

Delmål 4: Kunna öva in en text och sedan läsa den med flyt.

26

Mål 3: Kunna läsa enkla faktatexter och instruktioner, kommentera och återge viktiga delar i en text.

4

22

28

Delmål 1: Kunna svara på frågor om innehållet i en faktatext och muntligt återberätta textens innehåll.

32

Delmål 2: Kunna använda information från faktatexter.

35

Delmål 3: Kunna koppla faktatexter till egna erfarenheter.

37

Delmål 4: Kunna använda information från instruktioner.

39

41

Mål 4: Kunna samtala om vardagliga händelser, texter och bilder. Delmål 1: Kunna delta i samtal genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.

42

Delmål 2: Kunna delta i samtal om innehållet i texter och bilder utifrån egna erfarenheter.

44

Vilka mål har du nått?

48

3

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 3

2013-03-14 09:04


MÅL 1

DELMÅL

2

Kunna svara på frågor om budskapet i en text.

DELMÅL

3

Kunna koppla det jag läser till egna erfarenheter.

DELMÅL

4

Kunna ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet.

DELMÅL

5

Kunna ta hjälp av bilder för att förstå innehållet.

DELMÅL

6

Kunna ta hjälp av textens sammanhang för att förstå innehållet.

DELMÅL

4

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 4

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

1

Kunna svara på frågor om innehållet i en text, återge viktiga delar och återberätta textens handling.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kunna läsa berättelser och återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.


Haren och sköldpaddan En hare skröt en gång för en sköldpadda om att han hade så snabba fötter och retade sköldpaddan för att den var så långsam. – Skryt lagom, sa sköldpaddan. Jag ska gärna springa i kapp med dig om du vill. – Ja, du kan ju försöka, svarade haren och gapskrattade. De bestämde var målet skulle vara och startade samtidigt. Haren skuttade iväg med väldig fart, men när han var nästan framme vid målet tänkte han att det inte var värt att anstränga sig för mycket för sköldpaddan skulle ju inte hinna fram på länge i alla fall. Så han lade sig ner att sova vid sidan av vägen. Men sköldpaddan gick envist vidare utan att vila och när haren vaknade fick den se sköldpaddan framme vid målet. – Långsamt kommer man också fram, sa den retfullt till den snopne haren.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Bättre att göra så gott man kan än att vara för självsäker.

5

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 5

2013-03-14 09:04


På fotbollsplanen Ali och Kalle går i trean. Idag är de på fotbollsplanen och tränar straffsparkar. Hugo, som går i första klass, står bredvid och tittar på. Han skulle gärna vilja vara med men vågar inte fråga de stora killarna. – Om du vill vara med så får du vara bollkalle, säger Ali till Hugo. Hugo nickar men känner sig lite besviken. De stora killarna lägger en massa straffar och Hugo springer och hämtar bollen åt dem. Plötsligt råkar Kalle skjuta bollen rakt i ansiktet på Hugo. Han ramlar omkull och börjar blöda näsblod. De stora killarna blir rädda och springer därifrån. Hugo går gråtande hem till sig.

6

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 6

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

På natten sover Ali oroligt. Han drömmer mardrömmar och vaknar mitt i natten och kan inte somna om.


EL MÅ

L

Kunna svara på frågor om innehållet i en text och muntligt återberätta textens handling.

1

D

Läs ”Haren och sköldpaddan” på sidan . Vilka är huvudpersonerna i berättelsen? _____________________________________________________________ Varför tyckte sköldpaddan att haren skröt? _____________________________________________________________ Varför tyckte inte haren att det var värt att anstränga sig alltför mycket? ______________________________________________________________ Vad hände när haren vaknade? ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Vad sa sköldpaddan till haren när de gått i mål? ______________________________________________________________ Vad lär du dig av berättelsen? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Återberätta ”Haren och sköldpaddan” för en kompis. Tänk på att ta med de viktigaste delarna från berättelsen. Jag berättade för: _____________________________________________ 7

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 7

2013-03-14 09:04


Läs ”På fotbollsplanen” på sidan . Vad gör Ali och Kalle på fotbollsplanen? ______________________________________________________________ Vilken uppgift får Hugo? ______________________________________________________________ Vad händer när Hugo får bollen i ansiktet? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Vad gör Ali och Kalle när de blir rädda? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hur sover Ali den natten?

Återberätta ”På fotbollsplanen” för en kompis. Tänk på att ta med de viktigaste delarna från berättelsen. Jag berättade för:

Jag kan svara på frågor om innehållet i en text, återge viktiga delar och återberätta textens handling.

8

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 8

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


EL MÅ

L

2

Kunna svara på frågor om budskapet i en text.

D Textens budskap står inte alltid uttryckt, det finns ”mellan raderna”.

Läs ”Haren och sköldpaddan” på sidan . Varför gapskrattade haren åt sköldpaddan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför förlorade haren loppet? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

”Bättre att göra så gott man kan än att vara för självsäker.” Vad menas med det? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Rita en bild som visar vad texten handlar om.

9

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 9

2013-03-14 09:04


Läs ”På fotbollsplanen” på sidan .

Varför får Hugo inte vara med och spela fotboll? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför vågar inte Hugo säga vad han egentligen vill? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför springer Ali och Kalle iväg från fotbollsplanen? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Jag kan svara på frågor om budskapet i en text.

10

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 10

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Varför sover Ali dåligt på natten? _____________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


EL MÅ

L

3

Kunna koppla det jag läser till egna erfarenheter.

D Jämför det du läser med upplevelser som du själv har varit med om.

Läs ”Haren och sköldpaddan” på sidan . Att haren förlorar loppet är oväntat. Vilka andra berättelser där oväntade saker händer har du läst? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Berätta om något som du har lyckats med som ingen trodde att du skulle klara. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hitta på en annan rubrik till ”Haren och sköldpaddan”. ______________________________________________________________ 11

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 11

2013-03-14 09:04


Läs ”På fotbollsplanen” på sidan .

Berätta om någon gång du själv eller någon du känner blivit behandlad som Hugo. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Vad har du legat vaken och oroat dig för? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Jag kan koppla det jag läser till egna erfarenheter.

12

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 12

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Vad skulle du ha gjort annorlunda än Ali och Kalle?

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


EL MÅ

L

4

Kunna ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet.

D

1. Rikards mamma har bestämt att Rikard måste hjälpa till hemma för att få sin månadspeng. Han får diska en kväll i veckan och städa sitt rum en gång i veckan. Rikards lillasyster som är två år yngre behöver inte hjälpa till för att få sina pengar. Mamma säger att hon är för liten.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2. Rosie ska åka till simhallen med sin kompis Kalle. De har bestämt att de ska cykla dit. När Kalle kommer för att hämta henne ser hon att han cyklar utan cykelhjälm. Han säger att han inte tycker att det är nödvändigt. Rosie vägrar att cykla med Kalle om han inte tar på sig hjälmen. Till sist gör han det. På vägen till simhallen ramlar Kalle med sin cykel. Han slår i huvudet i gatan men gör sig inte illa eftersom han har hjälmen på sig. 3. Stina ska gå på fotboll med sin pappa. Det har hon längtat efter länge! Nu är pappa på väg hem från jobbet för att hämta Stina. Hon står färdig i hallen med matchtröja och halsduk på sig. Då ringer pappa och säger att han sitter fast i en bilkö. Stina måste ta bussen och möta pappa på arenan. Para ihop rätt text med rätt rubrik. _____ Ibland är det bra att lyssna på andra. _____ Det är inte rättvist! _____ Det blir inte alltid som man har tänkt sig. 13

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 13

2013-03-14 09:04


_____________________________

_____________________________

_____________________________

• Den sagolika resan

• På upptäcktsfärd i skogen

• Är du en fegis?

• Fjärilar i magen

Namnet på boken kallas titel.

14

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 14

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_____________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv böckernas titlar.


Gör omslagsbilder till böckerna.

Myror i byxorna _____________________________

Den magiska flickan _____________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Skriv titlar som passar till omslagsbilderna.

_____________________________

_____________________________

Bilden på bokens framsida kallas omslagsbild.

Jag kan ta hjälp av rubriker och titlar för att förstå innehållet.

15

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 15

2013-03-14 09:04


EL MÅ

L

5

Kunna ta hjälp av bilder för att förstå innehållet.

D

Björnar rymde från djurpark

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

16

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 16

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Personal från djurparken kom och sövde ner de två rymlingarna. De fördes sedan tillbaka till djurparken där de undersöktes av en veterinär.

En man i centrala Luleå fick något av en chock när han plötsligt mötte två hungriga björnar i sin lägenhet. Björnarna, en hona och hennes unge, hade rymt från en djurpark tidigare på dagen och lyckats leta sig in i mannens hem.


Läs tidningsartikeln och titta på bilden på sidan .

Hur tror du att björnarna lyckades rymma från djurparken? ________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför tror du att björnarna letade sig in i en lägenhet? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hur tror du att det gick till när de sövde ner björnarna? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Hur tror du att de fick ut björnarna ur lägenheten? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hur skulle du ha reagerat om en björn kom in i ditt hem? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 17

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 17

2013-03-14 09:04


Lejonet och musen Det stora lejonet hade somnat i solen när en mus kom förbi och råkade väcka honom. Lejonet satte tassen över musen och morrade att nu hade musens sista ögonblick kommit. – Döda mig inte, snälla höge herre, pep musen. Jag är inte mycket till mat för ett stort lejon. Om du släpper mig, kanske jag kan hjälpa dig en vacker dag. Lejonet skrattade så det skakade, men släppte ändå musen. Några dagar senare blev lejonet fångat i ett nät som några jägare hade spänt upp. Lejonet kämpade för att komma loss men trasslade bara in sig mer och mer. Musen, som var ute och samlade mat, hörde lejonets vilda rytande. Den sprang mot ljudet och fick se det stackars lejonet. – Ta det bara lugnt så ska jag befria dig, sa musen. Musen gnagde av det ena repet efter det andra och snart var lejonet befriat.

18

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 18

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Även en liten hand kan vara hjälpande i nöden.


1

2

3

4

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Gör en bildserie av ”Lejonet och musen”.

Jag kan ta hjälp av bilder för att förstå innehållet.

19

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 19

2013-03-14 09:04


Mira och Stella tältar i skogen Mira och Stella ska tälta i skogen. De har precis slagit upp tältet och krupit ner i sina sovsäckar. Det börjar bli mörkt. Plötsligt hör de ett knakande ljud utanför tältet. – Vad var det, frågar Mira? – Jag vet inte, svarar Stella. Flickorna sätter sig upp inne i tältet. De äter lite kakor som de tagit med sig. Då ser de ett ljussken mot tältets tak. Stella skriker till och gömmer sig i sovsäcken. Det knakande ljudet hörs på nytt. – Jag vill gå hem, säger Stella. – Jag med, säger Mira.

20

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 20

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Plötsligt snubblar Mira på en stubbe. Men Stella fortsätter att springa. Nu är Mira helt själv i den mörka skogen ...

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

De lämnar tältet och alla sakerna och går hand i hand genom skogen. En uggla hoar och det prasslar till i ett träd. Flickorna blir så rädda att de börjar springa.


EL MÅ

L

6 Kunna ta hjälp av textens sammanhang för att förstå innehållet.

D

Läs ”Mira och Stella tältar i skogen” på sidan . Vad tror du att det är som knakar i skogen? _____________________________ ______________________________________________________________ Vad tror du att ljusskenet är för något? ________________________________ ______________________________________________________________ Varför tror du att flickorna blir så rädda? _______________________________ ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Hur tror du att berättelsen slutar? Rita ditt svar.

Jag kan ta hjälp av textens sammanhang för att förstå innehållet.

21

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 21

2013-03-14 09:04


MÅL 2

DELMÅL

DELMÅL

DELMÅL

1

Kunna läsa svåra ord med hjälp av ljudning.

2

Kunna ta hjälp av innehållet för att förstå svåra ord.

3

Kunna ta hjälp av bilder för att förstå svåra ord.

4

Kunna öva in en text och sedan läsa den med flyt.

22

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 22

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kunna använda olika lässtrategier och läsa en välbekant text med flyt.


EL MÅ

L

1

Kunna läsa svåra ord med hjälp av ljudning.

D

Läs texten några gånger. Ljuda de ord som du tycker är svåra att läsa och stryk under dem.

Studiebesöket

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Idag ska Max och hans klasskompisar göra studiebesök på sina föräldrars jobb. Max ska följa med Teo och Teos pappa Stefan till ett företag som heter Electrolux. Där tillverkar och säljer de bland annat dammsugare, kylskåp och diskmaskiner. Stefan börjar med en genomgång av företaget. – Ni vet ju att vi tillverkar olika hushållsmaskiner här, till exempel kaffebryggare och dammsugare, säger han. Jag jobbar inte med att bygga maskinerna utan jag arbetar på marknadsavdelningen. Där jobbar vi med att göra reklam för våra produkter så att folk vill köpa dem. – Är det ni som gör reklamfilmerna i tv också? frågar Leo. – Nej, de filmerna gör vi inte själva, svarar Stefan. Vi gör affischer och reklamblad som vi sätter upp i tunnelbanor och delar ut i brevlådor. – Finns Electrolux i andra länder också? frågar Teo. – Ja, Electrolux finns i många länder, till exempel i Kina och USA, svarar Stefan. Kom, nu ska vi gå runt och titta på min avdelning! Jag kan läsa svåra ord i en text med hjälp av ljudning.

Läs texten för din lärare. 23

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 23

2013-03-14 09:04


EL MÅ

L

2

Kunna ta hjälp av innehållet för att förstå svåra ord.

D

Läs ”Studiebesöket” på sidan . Skriv vad du tror att orden betyder. Studiebesök ____________________________________________________ ______________________________________________________________ Företag _______________________________________________________ ______________________________________________________________ Tillverkar _______________________________________________________ ______________________________________________________________ Genomgång ____________________________________________________ ______________________________________________________________ Hushållsmaskiner _________________________________________________

______________________________________________________________ Produkter _________________________________ _________________________________________ Avdelning _________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Jag kan ta hjälp av innehållet för att förstå svåra ord.

24

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 24

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Marknadsavdelning _______________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


EL MÅ

L

3

Kunna ta hjälp av bilder för att förstå svåra ord.

D

Läs ”Djuren omkring oss”.

Djuren omkring oss De flesta vilda djur bor i våra skogar men en del djur har anpassat sig till stadsmiljö. Råttor och duvor är de vanligaste stadsdjuren. Även måsar och igelkottar är vanligt förekommande. En del fåglar som tidigare bodde i skogarna har rotat sig i våra parker. Det beror på att skogarna har förändrats. Vilda fyrfota djur ser man sällan i staden men rådjur och rävar kan ibland hålla till i våra trädgårdar.

Vad menas med att många vilda djur har anpassat sig till staden? _______________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________ Vilka vilda djur är vanliga i stadsmiljö? __________________________________ ______________________________________________________________ Varför har en del skogsfåglar flyttat till stadens parker? __________________________________________ Vilka sorters djur ser man nästan aldrig i staden? __________________________________________

Jag kan ta hjälp av bilder för att förstå svåra ord.

__________________________________________ 25

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 25

2013-03-14 09:04


EL MÅ

L

4

Kunna öva in en text och sedan läsa den med flyt.

D

Läs ”Andreas och getingen” flera gånger.

Andreas och getingen En dag när Andreas var på fotbollsträning kom en geting och satte sig på hans näsa. Han var mycket rädd för getingar eftersom han blivit stucken när han var liten. Nu gäller det att vara lugn, tänkte Andreas och stod alldeles stilla. Då kom hans kompis Johan. – Du måste hjälpa mig, Johan, sa Andreas. Jag är livrädd för getingar! – Hur kan en så tuff fotbollsspelare som du vara rädd för en liten geting? sa Johan och skrattade.

Öva tills du känner dig säker på texten. Använd gärna kroppsspråk och tänk lite extra på de känsloord som finns. Läs den sedan för din lärare.

Tips för att läsa texten

med mer inlevelse!

Kroppsspråk är ett sätt att visa med kroppen vad man menar och hur man känner. Livrädd är ett exempel på ett känsloord. När du läser det ordet är det bra att uttrycka den känslan med rösten och med ditt kroppsspråk.

26

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 26

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

På sjukhuset gav de Johan medicin för att få ner svullnaden och sa till honom att se upp med getingar i fortsättningen. – Nu är vi två tuffa fotbollsspelare som är rädda för getingar, sa Johan till Andreas och skrattade.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Johan försökte vifta bort getingen med handen. Men då stack getingen honom! – Aj! skrek Johan. Det sved och hans hand svullnade snabbt upp. Andreas sprang och hämtade deras tränare Pelle. – Du måste åka till en doktor med din hand, sa Pelle när han såg den röda och svullna handen. Är du allergisk mot getingar? – Vet inte, snyftade Johan. Jag vill att Andreas följer med till doktorn. – Självklart, svarade Andreas.


Läs texten om Zlatan flera gånger.

Zlatan Ibrahimovic Zlatan föddes och växte upp i Rosengård i Malmö. Han fick sina första fotbollsskor när han var fem år gammal och som tioåring började han att spela fotboll i FBK Balkan. När han var 13 år värvades Zlatan till Malmö FF. Ett par år senare började han att satsa ordentligt på fotbollen. Han bestämde sig för att bli bäst i världen ... 1999 gjorde Zlatan A-lagsdebut i Malmö FF och blev uppmärksammad för sin talang. 2001 gjorde han debut i svenska landslaget. Han var då 20 år gammal. I juli 2001 blev han proffsspelare i det nederländska laget Ajax. Hans klubb Malmö FF fick bra betalt när Zlatan såldes. De fick 82,5 miljoner kronor, vilket var den högsta summan en allsvensk spelare blivit såld för.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Efter ett par års spel i Ajax köptes Zlatan av den italienska klubben Juventus. 2006 bytte han till en annan italiensk storklubb, Inter. Med båda de klubbarna har han vunnit det italienska mästerskapet flera gånger. Zlatan Ibrahimovic ses som en av de främsta svenska fotbollsspelarna genom tiderna.

Jag kan öva in en text och sedan läsa den med flyt.

Öva tills du känner dig säker på texten. Läs den sedan för din lärare. 27

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 27

2013-03-14 09:04


MÅL 3

DELMÅL

DELMÅL

DELMÅL

1

2

Kunna använda information från faktatexter.

3

Kunna koppla faktatexter till egna erfarenheter.

4

Kunna använda information från instruktioner.

28

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 28

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

DELMÅL

Kunna svara på frågor om innehållet i en faktatext och muntligt återberätta textens innehåll.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kunna läsa enkla faktatexter och instruktioner, kommenterar och återge viktiga delar i en text.


Fakta om månen Månens yta ser ganska tråkig ut. Där finns inga växter eller vatten men det finns berg och stora gropar som kallas kratrar. Kratrarna har uppkommit när stenar fallit ner på månen. Månen snurrar runt jorden väldigt fort. Därför faller den inte ner. Månen har ingen atmosfär som skyddar den. Det varken regnar eller blåser där. Under dagen är det väldigt varmt men under natten blir det mycket kallt. Månen lyser inte själv. Det är solen som lyser på månen när vi ser månljus. På månen skuttar man fram eftersom man är mycket lättare än på jorden. Det beror på att månens dragningskraft inte är lika stark som jordens.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Den första människan på månen var amerikanen Neil Armstrong. Han landade på månen 1969 och blev en hjälte över hela världen.

29

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 29

2013-03-14 09:04


Fakta om dammsugaren När du startar en dammsugare sätter en motor igång. Motorn gör så att en fläkt snurrar runt. Fläkten suger in damm och smuts som samlas i en påse. Luften sipprar sedan ut från påsen genom små, små hål så att inte påsen spricker. Om du lägger handen på dammsugarens filter kan du känna hur luften blåser ut. Det mesta av dammet stannar som tur är kvar i påsen. Den första eldrivna dammsugaren uppfanns för ungefär 100 år sedan. Den var mycket större än vad dammsugarna är idag och betydligt tyngre och klumpigare.

30

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 30

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Var kan mammas ring som råkade sugas in i dammsugaren finnas?

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Idag finns det dammsugare som går av sig själv.


Fakta om tigern Tigern lever i Asien och är det största och starkaste kattdjuret på jorden. En fullvuxen tigerhanne kan bli över 3 meter lång och väga ungefär 250 kg. Honan blir lite mindre. Tigerns päls är röd-gul-brun med mörka ränder. När tigern smyger i högt gräs ser ränderna ut som skuggor. Tigern är ett rovdjur. När den jagar smyger den fram mot sitt byte och gör ett jättehopp på bytet. Tigern kan hoppa 10 meter. Bytet blir helst ett vildsvin eller en hjort. Tigern trivs i skogen och tar sig lätt fram överallt. Den tycker om att bada och håller därför gärna till vid floder. Tigern tycker inte om att klättra i träd men brukar vässa sina klor mot barken. Den är snabb och rör sig ljudlöst.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

En del tigrar äter människor om det är ont om annan mat. Därför är många människor rädda för tigrar.

31

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 31

2013-03-14 09:04


EL MÅ

L

Kunna svara på frågor om innehållet i en faktatext och muntligt återberätta textens innehåll.

1

D

Läs texten om månen på sidan . Hur ser månytan ut? ______________________________________________ ______________________________________________________________ Vad är en krater? ________________________________________________ ______________________________________________________________ Hur har månens kratrar uppkommit? __________________________________ ______________________________________________________________ Varför faller inte månen ner? ________________________________________

På månen har dagen och natten samma temperatur.

sant

falskt

Månen lyser med hjälp av solen.

sant

falskt

På månen är du tyngre än på jorden.

sant

falskt

Den första människan på månen var svensk.

sant

falskt

Sammanfatta de viktigaste delarna om månen för en kompis. Om du vill kan du börja med att skriva stödord. Jag berättade för: _____________________________________________ 32

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 32

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Sant eller falskt om månen

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


Läs texten om dammsugaren på sidan . När uppfanns den första dammsugaren? ________________________________ Hur såg den första dammsugaren ut? __________________________________ ______________________________________________________________ Hur fungerar en dammsugare? _______________________________________ ______________________________________________________________ Vad skulle hända om det inte fanns hål i dammsugarpåsen? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Vad känner du om du lägger din hand på dammsugarens filter? ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________ Sant eller falskt om dammsugaren. När du sätter igång dammsugaren startar en motor.

Sant

Falskt

Luften stannar kvar i dammsugarpåsen.

Sant

Falskt

Dammsugaren har funnits i 10 år.

Sant

Falskt

Det är fläkten som gör att dammet sugs in i dammsugaren.

Sant

Falskt

Sammanfatta de viktigaste delarna om dammsugaren för en kompis. Om du vill kan du börja med att skriva stödord. Jag berättade för: _____________________________________________ 33

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 33

2013-03-14 09:04


Läs texten om tigern på sidan .

Vad använder tigern träden till?

Hur långt kan en tiger hoppa?

• I Asien • I USA • I Europa

• 5 meter • 10 meter • 20 meter

Hur lång kan en tigerhanne bli?

Hur gör tigern när den jagar?

• Över 3 meter • Över 4 meter • Över 5 meter

• Den gräver i marken efter sitt byte. • Den hoppar på sitt byte. • Den klättrar i träd efter sitt byte.

Sammanfatta de viktigaste delarna om tigern för en kompis. Om du vill kan du börja med att skriva stödord.

Jag kan svara på frågor om innehållet i en text och muntligt återberätta textens innehåll.

Jag berättade för: _______________________________ 34

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 34

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Var finns det tigrar?

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• Klättrar i dem. • Vässar klorna på barken. • Äter av barken.


EL MÅ

L

2

Kunna använda information från faktatexter.

D

Läs texten om månen på sidan .

Varför kan inte människor bo på månen? _______________________________ ______________________________________________________________ Varför kan det inte växa något på månen? ______________________________ ______________________________________________________________ Varför kan de flesta människor inte resa till månen? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Rita hur du tror att det ser ut på månen.

35

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 35

2013-03-14 09:04


Läs texten om dammsugaren på sidan .

Varför tror du att dammsugaren uppfanns för 100 år sedan och inte för 200 år sedan? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Vad skulle hända om hålen i dammsugaren inte var så små? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Vad händer med dammsugaren om motorn är trasig? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

36

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 36

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Jag kan använda information från faktatexter.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Rita hur du tror att en dammsugare såg ut för 100 år sedan.


EL MÅ

L

3

Kunna koppla faktatexter till egna erfarenheter.

D

Läs texten om månen på sidan . Vad skulle du ta med dig om du skulle åka till månen? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Om du var på månen och skulle göra en månpromenad, när på dygnet skulle du då göra den? Förklara varför. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Beskriv hur du tror att jorden ser ut från månen. Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför är det så farligt att vi på jorden håller på att förstöra vår atmosfär? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 37

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 37

2013-03-14 09:04


Läs texten om dammsugaren på sidan .

Hur kan du hålla rent om du inte har en dammsugare? ______________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Varför var den första dammsugaren klumpig och stor? ______________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Hur tror du att framtidens dammsugare kommer att se ut? ___________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Jag kan koppla faktatexter till egna erfarenheter.

38

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 38

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Tänk ut en annan apparat som fungerar på samma sätt som dammsugaren, med en motor som driver en fläkt. Rita en bild av din apparat.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________________________________________________


EL MÅ

L

4

Kunna använda information från instruktioner.

D

PIZZA Degen räcker till 4-6 stora pizzor. Gör så här: 1. Smula jästen i en bunke. Häll på ljummet vatten och rör tills jästen löser sig. Blanda ned salt och olja och arbeta in mjöl tills degen känns smidig och släpper bunken.

Deg: 25 g jäst 2 dl vatten 2 tsk salt 2 msk olja 5 dl vetemjöl

2. Låt jäsa övertäckt i 1-2 timmar.

Förslag på fyllning: Till alla pizzor behövs krossade tomater, oregano och riven ost.

4. Ta upp degen på bakbordet. Dela i mindre bitar och kavla ut till några mm tjocka pizzor.

Strimlad skinka eller salami Ananas i bitar Champinjoner Oliver Räkor

5. Flytta över till plåtar med bakplåtspapper. Bred på tomatkross eller sås och lägg på önskad fyllning. Krydda och strö över riven ost. 6. Låt jäsa i 10-15 minuter.

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• • • • •

3. Sätt ugnen på 250 grader.

7. Grädda ca 15 minuter till pizzorna fått fin färg.

39

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 39

2013-03-14 09:04


Läs pizzareceptet på sidan . Hur ska degen kännas när den har lagom konsistens? _______________________ ______________________________________________________________ Hur lång är jästiden sammanlagt? _____________________________________ Varför ska det vara bakplåtspapper på plåten? ___________________________ ______________________________________________________________ Vilken temperatur ska ugnen vara på och hur länge ska pizzorna gräddas? ______________________________________________________________ Hur vet man att pizzan är klar? _______________________________________ ______________________________________________________________

Jag kan använda information från instruktioner.

40

664853_GL_LA SA_IN_2012.indd 40

2013-03-14 09:04

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

• _________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________ • ______________________________________________

Kopieringsförbud! © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Gör en inköpslista till ditt pizzabak.


Grönt Ljus I Grönt Ljus presenteras mål i svenska och matematik för årskurs 3 i fyra arbetsböcker, två i svenska och två i matematik. Målen är uppdelade i tydliga delmål och kopplade till konkreta övningar. Varje delmål avslutas med en enkel utvärdering. Det blir tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

Grönt Ljus Läsa årskurs 3 I Grönt Ljus Läsa finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Läsa och förstå berättelser och återberätta handling. • Läsa med flyt. • Läsa, förstå och använda information från faktatexter och instruktioner. • Samtala om vardagliga händelser.

Grönt Ljus Skriva årskurs 3 I Grönt Ljus Skriva finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken. • Stava vanliga och ofta förekommande ord. • Skriva enkla faktatexter och instruktioner. • Skriva berättelser. • Berätta om och beskriva vardagliga händelser.

Grönt Ljus

LÄSA3 ÅRSKURS

Grönt Ljus finns även för årskurs 6. Läs mer om Grönt Ljus Årskurs 6 samt Grönt Ljus Räkna och Grönt Ljus Mäta på www.gleerups.se

Catherine Bergman Åsa Jansson

40664853_1.12_Omslag.indd 1

2022-02-23 14:57


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.