9789140649782

Page 1

Mattegruvan

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med. Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

Lärarhandledning

Lärarwebb

GRUNDBOKInnehåll Kapitel 1

4

Kapitel 2

20

Mina matteord 1 Addition och subtraktion 0-50 med tiotalsövergång 0-500 inom entalet 2:ans, 5:ans och 10:ans divisionstabeller

Mina matteord 2 Addition och subtraktion 50-100 med tiotalsövergång 500-1000 inom entalet 3:ans multiplikations och divisionstabell Klockan: 5, 10 o.s.v. över/i Hundratalskamrater till 1000

Kapitel 3

36

Mina matteord 3 Överslagsräkning Dubbelt med talsortsräkning Längd: dm Omkrets med månghörningar 4:ans multiplikations och divisionstabell

Kapitel 4

Mina matteord 4 Positionssystemet Talsortsräkning med tresiffriga tal Miniräknaren Vikt: ton Avbilda

52

Kapitel 5

68

Kapitel 6

84

Mina matteord 5 Addition och subtraktion av två- och tresiffriga tal med tiotalsövergång Klockan: minuter Termometer Multiplikation utom svåra hörnet Mina matteord 6 Positionssystemet Algoritmer utan tiotals övergång 6:ans multiplikations och divisionstabell Klockan: sekunder, digital tid Förstora

Kapitel 7

Mina matteord 7 Överslagsräkning med hundratal Additionsalgoritmer med en minnessiffra 7:ans multiplikations och divisionstabell Digital tid Area Förminska

100

Kapitel 8

116

Kapitel 9

132

Kapitel 10

148

Mina matteord 8 Additionsalgoritmer med två minnessiffror 8:ans multiplikations och divisionstabell Tal i bråkform: hel, halva och fjärdedel Miniräknaren Koordinatsystemet Mina matteord 9 Hela tusental 0-10 000 Subtraktionsalgoritmer med en växling 9:ans multiplikations och divisionstabell Längd: mm Två- och tredimensionella geometriska former Tabell och diagram

Mina matteord 10 Subtraktionsalgoritmer med två växlingar Talen mittemellan tusentalen Kommutativ multiplikation med svåra hörnet Längd: mil Pengar: euro Vikt: gram Tabell och diagram


Kapitel 1

Mål för kapitel 1 är att kunna • • • •

4

addera och subtrahera 0-50 med tiotalsövergång addera och subtrahera 0-500 inom entalet 2:ans, 5:ans och 10:ans divisionstabeller läsa och lösa problemtal (ett mål i alla kapitel)

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 1 ett multiplikationstecken . multiplicera

4.2

en kvot

_ 8 = 4 2

_

ett divisionstecken dividera en division för

sedan

Hur dags? numrera

_ 8 2 _ 8 2

= 4


Skriv hundratalen. 0

500

Dra streck till rätt hundratal. 500

100

200 400

300

Skriv talen mellan 101 och 200. 101

110

111 121

130

131 141 151 161

170

171

6

181

190

191

200 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Hoppa 1-steg bakåt på tallinjen. 150 149

Skriv talraderna. 120

130

140

150

160

170

180

190

Räkna addition. 1+2=

4+1=

7+2=

101+2=

124+1=

157+2=

3+3=

2+4=

8+1=

173+3=

142+4=

198+1=

160+3=

148-5=

173+4=

168+2=

146-6=

171+4=

164+5=

149-4=

176+2=

169+1=

145-3=

175+3=

Räkna ut.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7


Skriv talen mellan 201 och 300. 201

210

211 221 231 241 251 261 271 281 291

300

Hur många kronor?

kr

kr

Räkna ut.

8

202+5=

277-2=

263+2=

224+4=

246-4=

296+3=

248+1=

298-4=

294+6= Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Följ vägen. Skriv rätt tiotal. 330

300

Skriv talen från skyltarna i rätt ordning.

Hur många kronor?

+

+

=

kr

+

+

=

kr

Räkna ut. 340-1=

349+1=

380-1=

350-1=

359+1=

390-1=

360-1=

369+1=

400-1=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9


Hur många böcker? 5.2=

böcker

.

=

böcker

.

=

böcker

.

=

böcker

Skriv multiplikationstecken. Multiplicera.

10

1

2=

6

2=

1

5=

6

5=

2

2=

7

2=

2

5=

7

5=

3

2=

8

2=

3

5=

8

5=

4

2=

9

2=

4

5=

9

5=

5

2=

10

2=

5

5=

10

5=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Hur många böcker? 2.

=

böcker

.

=

böcker

Skriv multiplikationstecken. Multiplicera. 1

10=

4

10=

7

10=

10

10=

2

10=

5

10=

8

10=

0

10=

3

10=

6

10=

9

10=

0

5=

Räkna ut produkten. 2.5=

10.5=

2.2=

9.5=

4.2=

1.2=

5.2=

3.2=

5.5=

1.10=

1.5=

3.5=

8.5=

8.10=

6.5=

7.5=

10.2=

4.5=

3.10=

5.10=

7.2=

6.2=

7.10=

0.10=

0.2=

9.2=

8.2=

10.10=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11


Mohammed och Vera delar lika. Ringa in. Skriv kvoten.

8 = 2

4 = 2

16 = 2

12 = 2

Skriv divisionstecken. Dividera. 2

6 =

=

=

2

2

2

10

20

18

=

2 12

14

=

2

=

2 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Fem barn delar lika. Ringa in. Skriv kvoten.

15 = 5

10 = 5

Räkna ut kvoten. 5 = 5

50 = 5

25 = 5

40 = 5

Tio barn delar lika. Ringa in. Skriv kvoten.

30 = 10

Räkna ut kvoten. 60 = 10

20 = 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

80 = 10

100 = 10 13


Multiplikation och division hör ihop. Räkna ut produkten och kvoten. 1.2= 2.2=

4 = 2

3.2=

6 = 2

1.5=

5 = 5

2.5=

10 = 5

3.5=

15 = 5

1.10=

10 = 10

2.10= 3.10=

14

2 = 2

20 = 10 30 = 10

4.2=

8 = 2

5.2=

10 = 2

4.5=

20 = 5

5.5=

25 = 5

4.10=

40 = 10

5.10=

50 = 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

6.2= 7.2=

12 = 2 14 = 2

8.2=

16 = 2

6.5=

30 = 5

7.5=

35 = 5

8.5=

40 = 5

6.10=

60 = 10

7.10= 8.10=

70 = 10 80 = 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

9.2=

18 = 2

10.2=

20 = 2

9.5=

45 = 5

10.5=

50 = 5

9.10=

90 = 10

10.10=

100 = 10

Läxa 1

15


Tänk 20 först

Räkna ut. 19+3= 19 + 1

+ 2 =

23-6= 23 - 3 - 3 =

17+4=

+

+

=

26-8=

-

-

=

14+9=

+

+

=

22-7=

-

-

=

och

Hur mycket kostar det tillsammans? Rita

.

16kr 7 kr

+

kr

= Tänk 30 först

Räkna ut. 22+9= 22 + 8 + 1 =

33-6= 33 - 3 - 3 =

25+8=

+

+

=

35-7=

-

-

=

26+9=

+

+

=

32-9=

-

-

=

Du har

Du köper 5 kr

7 kr

16

Du har kvar -

=

kr

-

=

kr

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Tänk 40 först

Räkna ut. 39+3= 39 + 1 + 2 =

43-4= 43 - 3 - 1 =

38+6=

+

+

=

46-9=

-

-

=

34+7=

+

+

=

42-6=

-

-

=

Hur mycket kostar det tillsammans? Rita kr 36

8 kr

+

och

.

kr

= Tänk 50 först

Räkna ut. 47+5= 47 + 3 + 2 =

55-6= 55 - 5 - 1 =

48+7=

+

+

=

57-8=

-

-

=

44+9=

+

+

=

51-3=

-

-

=

Du har

Du köper 8k

r 5 kr

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Du har kvar

-

=

kr

-

=

kr 17


Hur mycket är klockan? Svar:

18

Mohammed vaknade för 3 timmar sedan. Hur dags vaknade han?

Linnea gick till skolan för 2 timmar sedan. Hur dags gick hon till skolan?

Svar:

Svar:

Klassen kom till biblioteket för en halvtimme sedan. Hur dags kom klassen till biblioteket?

Bibliotekets sagostund började för en kvart sedan. Hur dags började sagostunden?

Svar:

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Numrera alla platser mellan 401 och 500.

401 411 421 431 441 451 461 471 481 491

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

500

Läxa 2

19


Kapitel 2

Mål för kapitel 2 är att kunna • • • • •

20

addera och subtrahera 50-100 med tiotalsövergång addera och subtrahera 500-1000 inom entalet multiplicera och dividera: 3:ans tabell avläsa klockan med 5 minuter i taget hundratalskamrater till 1000 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 2 addera

263+2

subtrahera

263-2

fem i halv fem över halv en skillnad

29-6= 23 kr 29kr 6kr

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21


Kapitel 3

Mål för kapitel 3 är att kunna •  •  •  •  •

36

räkna dubbelt med talsortsräkning göra överslagsräkning och rimlighetsbedömning längdenheten decimeter mäta och räkna ut omkrets  multiplicera och dividera: 4:ans tabell Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 3 avrunda

59≈60  42≈40  25≈30

ett överslag rimligt

46 kr +12 kr ≈60 kr 28+34 ≈ 160    60    16

en decimeter dm

1 meter

en månghörning en linje en sträcka en punkt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

. 37


Kapitel 4

Mål för kapitel 4 är att kunna • • • • •

52

positionssystemet använda miniräknare talsortsräkning med tresiffriga tal viktenheten ton avbilda exakt likadant Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 4 en tusenlapp en hundralapp en tia en huvudräkning ett ton

en tusenkronorssedel

en hundrakronorssedel en tiokrona

2.5=10

1 ton = 1 000 kg

avbilda Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

53


Kapitel 5

Mål för kapitel 5 är att kunna • avläsa termometern • addera och subtrahera inom tiotalet och hundratalet med tiotalsövergång • avläsa klockan med minuter • multiplicera alla tabeller utom ”svåra hörnet”

68

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Mina matteord 5 billig, billigare, billigast

150:-

100:-

50:-

en Celsius-termometer plusgrader   +20°  minusgrader  -20° en temperatur   +37°    0°  -15° en vecka

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

låg, lägre, lägst stiga        sjunka

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

69


Kapitel 6

Mål för kapitel 6 är att kunna • positionssystemet • addera och subtrahera med uppställning utan tiotalsövergång • multiplicera och dividera: 6:ans tabell • avläsa klockan med sekunder och digital tid • förstora

84

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 6 en uppställning

43 + 32 75

en sekund

1 minut = 60 sekunder

ett dygn

dag + natt = 24 timmar

en digital tid

10.30

ett dussin

ett tjog

avgå senare

10.00

10.30

tidigare

10.00

10.30

förstora

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

85


Kapitel 7

Mål för kapitel 7 är att kunna • addera med uppställning och en minnessiffra • multiplicera och dividera: 7:ans tabell • överslagsräkning med hundratal • räkna ut area • avläsa klockan digitalt • förminska

100

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 7 1

en minnessiffra mittemellan

27 + 14 41 200 250 300

en area

arean = 6 rutor

ett föremål en mall Hur länge? Hur lång tid?

10.00

10.30

?

förminska

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

101


Kapitel 8

Mål för kapitel 8 är att kunna • • • •

116

addera med uppställning och två minnessiffror multiplicera och dividera: 8:ans tabell förstå tal i bråkform: hel, halva och fjärdedelar avläsa och använda ett enkelt koordinatsystem Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 8 drygt knappt

en hel 1 2

en halv

en fjärdedel

1 4

1 2

1 4

1 4

1 4

3

ett koordinatsystem

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2 1 A

B

C

D

117


Kapitel 9

Mål för kapitel 9 är att kunna • • • • • •

132

hela tusental 0-10 000 multiplicera och dividera: 9:ans tabell längdenheterna kilometer och millimeter subtrahera med uppställning och en växling känna igen former som klot, kub, rätblock, kon och cylinder använda enkla tabeller och diagram Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 9 en millimeter mm 10

37 - 19 18

växla ett klot

en kub

ett rätblock

en cylinder

en kon en geometrisk form gammal, äldre, äldst ung, yngre, yngst vågrät Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

lodrät 133


Kapitel 10

Mål för kapitel 10 är att kunna • • • • •

148

subtrahera med två växlingar talen mittemellan tusentalen viktenheten gram och längdenheten mil multiplicera tal i ”svåra hörnet” känna igen och räkna med euro Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Mina matteord 10 ett gram

g

en mil

1 mil = 10 km

en euro

en cent

c

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 hg = 100 g

149


Räkna ut med uppställning. Börja alltid med entalen.

-

4

3

2

2

4

7

1

8

5

2-7 går inte. Jag växlar ett tiotal till 10 ental.

-

2-4 går inte. Jag växlar ett hundratal till 10 tiotal.

10

10

4

3

2

2

4

7

1

8

5

Ställ upp och räkna ut. Växla när det behövs. 442-157

521-234

733-342

883-694

314-125

775-167

10 10

442 -157 5 654-365

150

521 923-456

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Hur stor är skillnaden i pris? Rita svaret i sedlar och mynt. 575 575:-

Svar:

kr

249:-

Svar:

kr

89:-

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

357:-

325:-

135:-

71:-

345:-

49:-

259:-

Ställ upp och räkna ut i räknehäftet. 1. 683-294

3. 823-174 5.  137+48

7. 623+157

2. 576-349

4. 453-262 6. 549+356

8. 291+136

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

151


1 hektogram = 100 gram 1 hg = 100 g

Hur mycket väger vykorten? 2 kort väger

g

5 kort väger

g

4 kort väger

g

3 kort väger

g

3 kort väger

g

7 kort väger

g

6 kort väger

g

9 kort väger

g

5 kort väger

g

8 kort väger

g

6 kort väger

g

10 kort väger

g

3 kort väger

g

8 kort väger

g

4 kort väger

g

2 kort väger

g

6 g

8 g

9 g

7 g 152

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Vilken byggnad besöker Filip? 18 = 9 32

=

27 = 9

8

18 = 6 14 7 50 10

=

=

81 = 9

49 = 7

56

=

42 = 7

16 = 8

7

45 5

=

E

2

F

3

I

4

L

5

N

6

O

7

R

8

T

9

Svar:

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

153


Skriv talen mellan tusentalen. 1500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10 000

Räkna ut summan. 1500+500=

7500+500=

4000+1500=

3500+500=

6000+500=

7000+2500=

4000+500=

8500+1500=

6500+3500=

10 000-500=

7000-1500=

9000-1500=

8500-1000=

8000-2000=

10 000-2500=

2000-500=

6500-3500=

3500-3500=

Räkna ut differensen.

Dra streck mellan talen i storleksordning. Måla. 8000 5000

8500

6500

6000 5500

7000

7500

9000

9500 10 000

4500

3000 2500

4000

3500

2000

154

1000

1500 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Vilka städer besöker barnen? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

D

M

L

N

O

I

R

S

905-897

104-98

602-599

Tänk framåt

405-399 208-199 802-798 705-699

151-147 803-797 941-936 251-249 324-318 522-517

300-297 200-199 901-899 187-179 775-768 881-879

Skriv talen som fattas. 19+

=24

65+

=72

79+

=85

38+

=42

43+

=51

82+

=91

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läxa 19

155


Använd miniräknare och divisionstecknet 4 = 1 4

8 = 2 4

.

16 = 4

32 = 4

128 = 4

256 = 4

512 = 4

5 = 5

10 = 5

20 = 5

40 = 5

80 = 5

160 = 5

320 = 5

640 = 5

6 = 6

12 = 6

24 = 6

48 = 6

96 = 6

192 = 6

384 = 6

768 = 6

64 = 4

Skriv kvoterna. 1

2

Skriv kvoterna. 1

Skriv kvoterna. 1 156

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Hur många mil? 10 km =

mil

20 km =

mil

80 km =

mil

40 km =

mil

60 km =

mil

90 km =

mil

30 km =

mil

50 km =

mil

70 km =

mil

Hur många kilometer? 1 mil =

km

6 mil =

km

2 mil =

km

4 mil =

km

9 mil =

km

5 mil =

km

8 mil =

km

3 mil =

km

7 mil =

km

Hur många mil och kilometer? 8.8 km =

km =

mil

km

9.9 km =

km =

mil

km

6.6 km =

km =

mil

km

7.7 km =

km =

mil

km

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

157


1 euro = 100 cent 1 € = 100 c

Sedlar

Mynt

Hur många euro?

158

€ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Fyll i produkterna. 10

10

20

9

9

18

8

16

30

40

50

36

45

24

32

40

21

28

35

7

7

6

6

12

18

5

5

10

15

20

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

12

1

1

2

3

4

5

6

7

8

.

1

2

3

4

5

6

7

8

30 30

35

24

28 21

40

45

50

36

40

24

27

30

16

18

20 10

9

6.7=

9.7=

8.7=

6.10=

7.6=

7.9=

7.8=

10.6=

8.9=

8.6=

9.6=

10.8=

9.8=

6.8=

6.9=

8.10=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

10

159


Addera. Växla när det behövs. 27+14

95+255

323+542

497+383

38+125

689+123

434-156

512-308

564-322

226-117

1

27 +14 1 128+31

95 +

654+237

Subtrahera. Växla när det behövs. 352-243

33-18

10

352 -243 9 633-245

160

33 -

37-26

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Hur mycket kostar det för familjen?

364€

47€

60€

88€

140€

470€

De har

De köper

26€

43€

157€

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Svar:

Svar:

Svar:

De har kvar

Svar:

Svar:

Svar:

161


162

Sara och hennes mamma och storebror flög till Paris. Flygresan kostade 2000 kr för vuxna och 1500 kr för barn. Hur mycket kostade familjens flygresor?

Familjen kom till nöjesparken klockan 12.30. De stannade i fyra timmar. Hur mycket var klockan när de gick därifrån?

Svar:

Svar:

Inträdet till nöjesparken kostade 15€ för vuxna och 8€ för barn. Hur mycket kostade inträdet?

Sara hade 25€ med sig. Hon köpte en glass och en hamburgare. Hur mycket hade hon kvar?

Svar:

Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


avtal.

Stockholm

Hur långt? Rita och måla staplarna i diagrammet. Mil från Stockholm

300 250 200 150 100 50 0 Aten

Helsingfors

Köpenhamn

London

Oslo

Paris

Vilken av städerna ligger längst bort? Svar:

Vilken stad skulle du helst vilja åka till? Svar: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läxa 20

163


A addera 21 area 101 avbilda 53 avgå 85 avrunda 37 B billig, billigare, billigast 69 C cent 149 cylinder 133 D decimeter 37 digital tid 85 dividera 5 division 5 divisionstecken 5 drygt 117 dussin 85 dygn 85 E euro 149 F fem i halv 21 fem över halv 21 fjärdedel 117 för – sedan 5 föremål 101 förminska 101 förstora 85

G gammal, äldre, äldst 133 geometrisk form 133 gram 149 H halv 117 hel 117 hundralapp 53 Hur dags? 5 Hur lång tid? 101 Hur länge? 101 huvudräkning 53 K klot 133 knappt 117 kon 133 koordinatsystem 117 kub 133 kvot 5 L linje 37 lodrät 133 låg, lägre, lägst 69 M mall 101 mil 149 millimeter 133 minnessiffra 101 minusgrader 69 mittemellan 101 multiplicera 5 multiplikationstecken 5 månghörning 37

N numrera 5 P plusgrader 69 punkt 37 R rimligt 37 rätblock 133 S sekund 85 senare 85 sjunka 69 skillnad 21 stiga 69 sträcka 37 subtrahera 21 T temperatur 69 termometer 69 tia 53 tidigare 85 tjog 85 ton 53 tusenlapp 53 U ung, yngre, yngst 133 uppställning 85 V vecka 69 vågrät 133 växla 133 Ö överslag 37

164Mattegruvan

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Ylva Svensson Gunilla Östergren

Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan

är ett basmaterial i matematik som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med. Ylva Svensson Gunilla Östergren

består av

Grundbok

Läxbok

Kopieringspärm

Lärarhandledning

Lärarwebb

GRUNDBOK