9789127824775

Page 1

”Förstå dina känslor bättre och låt dem vägleda dig istället för att styra dig.” Mats Jacobson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad handledare och tränare i Unified protocol

UNIFIED PROTOCOL FÖR UNGDOMAR – Arbetsbok

Unified protocol för ungdomar är framtaget av några av de främsta experterna på känslomässiga svårigheter hos ungdomar och har vetenskapligt stöd. Teknikerna bygger på kognitiv beteendeterapi. Denna svenska utgåva är fackgranskad av leg. psykolog Cecilia Arlinger Karlsson, som även har skrivit ett svenskt förord.

Jill Ehrenreich-May m.fl.

Unified protocol för ungdomar hjälper dig som är 13 år eller äldre att bättre förstå och hantera starka känslor. Behandlingsprogrammet fungerar oavsett om det är rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam – eller någon annan känsla som ställer till med problem. Här får du lära dig mer om vad känslor är och varför de är viktiga för oss människor. Du får träna på att upptäcka dina känslor, och hur de får dig att tänka och reagera. Inte minst får du lära dig strategier som gör det lättare att påverka dina känslor. Du ska använda boken tillsammans med en terapeut som vägleder dig. På bokens webbplats finns formulär och arbetsmaterial samlat.

UNIFIED PROTOCOL för ungdomar

Transdiagnostisk psykologisk behandling Jill Ehrenreich-May

Sarah M. Kennedy • Jamie A. Sherman Shannon M. Bennett • David H. Barlow

Arbetsbok ISBN 978-91-27-82477-5

9 789127 824775

UP för ungdomar_omslag.indd Alla sidor

2019-11-28 09:32


UP_ungdomar.indd 2

2019-11-14 09:42


Innehåll

Förord till den svenska utgåvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Om PROGRAMS ThatWork™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Introduktion till Unified protocol för ungdomar – Diagnosöverskridande psykologisk behandling: Arbetsbok . . . . . . . . . . . 11 Unified protocol för ungdomar – Diagnosöverskridande psykologisk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 2 3 4 5 6 7 8

Bygga upp och behålla motivationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Lär känna dina känslor och beteenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Introduktion till känslofokuserade beteendeexperiment . . . . 49 Medvetenhet om kroppsliga reaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Tänka flexibelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Medvetenhet om känslor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Exponering för känslor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Blicka framåt – håll fast vid dina framsteg . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Bilagor: Material för föräldrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Om författarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Programs ThatWork™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5

UP_ungdomar.indd 5

2019-11-14 09:42


6

UP_ungdomar.indd 6

2019-11-14 09:42


Förord till den svenska utgåvan

I din hand håller du arbetsboken till Unified protocol för ungdomar. Unified protocol är en behandling som riktar sig till dig som vill bli bättre på att förstå och hantera dina starka och besvärliga känslor. Du kommer att arbeta med den här boken tillsammans med en terapeut som hjälper dig att anpassa övningarna så att de leder dig mot just dina mål. Behandlingen går ut på att lära sig att förstå och hantera sina känslor på ett nytt sätt, oavsett vilken känsla det är som känns mest besvärlig. Med stöd av boken kommer du att lära dig mer om vad känslor är och varför vi har känslor. Du kommer även att träna på att upptäcka dina känslor och hur känslor får oss att tänka och reagera. Att bättre förstå sina känslor och sig själv gör det lättare att påverka känslorna så att de inte blir ett hinder i vardagen. Ofta sker den här behandlingen i grupp eftersom vi människor har så mycket att lära av varandra. Det kan också bli lite roligare att gå i behandling när du får tillfälle att träffa andra jämnåriga. Men materialet kan i allra högsta grad också vara användbart i en individuell behandling. Programmet har skapats av amerikanska forskare och är utvärderat i USA. Eftersom våra känslor är väldigt lika var i världen vi än bor passar materialet oss precis lika bra i Sverige även om några delar anpassats efter svenska förhållanden. I vården är psykiatrisk diagnostik ett verktyg för att kunna

UP_ungdomar.indd 7

7

2019-11-14 09:42


ge så bra behandling som möjligt. För olika diagnoser, till exempel social fobi eller depression, finns olika behandlingar. Känslomässiga problem kan dock höra hemma inom flera olika diagnoser. En person kanske upplever både social ångest och nedstämdhet, en annan har bekymmer med både ångest och ilska. Trots att känslorna eller problemen ser olika ut kan det ofta vara liknande svårigheter som ligger bakom. Oavsett om problemen ser lite olika ut och har fått olika namn så finns det många gemensamma saker att lära sig och träna på för att må bättre. Behandling enligt Unified protocol riktar in sig på den gemensamma svårigheten att förstå sina känslor. Behandlingen handlar också om att träna på att hantera sina jobbiga och starka känslor. Flera delar i programmet påminner om annan behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) som är riktad mot en speciell diagnos som depression eller ångest. Eftersom det finns mycket i KBT-behandlingar som visat sig vara effektivt också vid sådana problem som du har ingår även sådana metoder i den här boken. Du kommer lära dig saker om dig själv under den här behandlingen som du har nytta av, inte bara för att må bättre nu, utan också för att förstå dig själv och andra människor bättre. Lycka till!

Cecilia Arlinger Karlsson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i KBT

8

UP_ungdomar.indd 8

2019-11-14 09:42


Om PROGRAMS ThatWork™

Ett av de svåraste problemen för föräldrar till ungdomar med psykiska besvär är att hitta den bästa tillgängliga hjälpen. Vi har nog alla någon vän eller familjemedlem som har sökt hjälp hos en läkare med gott rykte, bara för att senare få veta av en annan läkare att den första diagnosen var felaktig eller att behandlingarna som rekommenderades var olämpliga eller kanske till och med skadliga. De flesta föräldrar eller andra familjemedlemmar tacklar det här problemet genom att läsa allt de kan komma över om barnens symptom, söka information på internet eller ihärdigt ”fråga runt” bland vänner och bekanta för att få fram fakta. De som styr och fattar beslut inom hälso- och sjukvård är också medvetna om att utsatta människor inte alltid får den bästa möjliga vården – något som ibland kallas ”variation i vårdutbudet”. Hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen försöker nu komma till rätta med denna variation genom att introducera ”evidensbaserad praktik”. Det betyder helt enkelt att det ligger i allas intresse att klienten får den senaste och mest effektiva behandlingen för just hens problem. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården har också insett att det är en fördel att ge vårdtagare så mycket information som möjligt, så att de kan fatta väl underbyggda beslut i ett gemensamt försök att förbättra fysisk och mental hälsa. Den här serien, Programs ThatWork™, är framtagen för att göra just det för barn som lider av beteenderelaterade

UP_ungdomar.indd 9

9

2019-11-14 09:42


hälsoproblem. Enbart de allra senaste och mest effektiva interventionerna för olika problem beskrivs i programmen på ett lätt­ tillgängligt språk. För att få vara med i den här serien, måste varje behandlingsprogram hålla högsta möjliga standard i fråga om evidens, och normerna bestäms av en rådgivande vetenskaplig nämnd. När föräldrar till barn som lider av dessa problem, eller andra familjemedlemmar, söker hjälp hos en sakkunnig kliniker som är insatt i dessa interventioner och som kommer fram till att de är lämpliga, så kan de känna sig trygga i vetskapen om att de får bästa möjliga vård. Naturligtvis kan bara en sakkunnig inom hälso- och sjukvården avgöra vilken som är den rätta kombinationen av behandlingar för ditt barn. Den här arbetsboken är utformad för att hjälpa ungdomar att hantera starka känslor på ett mer effektivt sätt och ta sig igenom vanliga utmaningar i livet. Den bygger på ett behandlingsprogram tänkt att förbättra ungdomars och hela deras familjers livskvalitet, och den passar bäst för unga i åldern 13 och uppåt. Programmet är framtaget av några av de främsta experterna på känslomässig problematik hos barn och unga och har starkt vetenskapligt stöd. Det tillämpas mest effektivt i samarbete med ungdomarnas kliniker. Chefredaktörerna för Programs ThatWork™: Anne Marie Albano och David H. Barlow

Tillgång till formulär och arbetsblad till Programs ThatWork™ på nätet

10

UP_ungdomar.indd 10

Alla formulär och arbetsblad från böcker i PTW-serien görs tillgängliga digitalt. Du har rätt att ladda ner, skriva ut, spara och fylla i dem digitalt som pdf:er. Formulären och arbetsbladen hittar du på www.nok.se/unifiedprotocolforungdomar.

2019-11-14 09:42


Introduktion till Unified protocol för ungdomar – Diagnosöverskridande psykologisk behandling: Arbetsbok

Välkommen till behandlingen! Välkommen till Unified protocol för ungdomar – Diagnosöverskridande psykologisk behandling: Arbetsbok! Genom att påbörja det här programmet (vilket brukar förkortas UP-A och som står för Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders in adolescents), har du redan tagit ett stort steg mot att lära dig att hantera dina känslor mer effektivt och lära dig hur du kan ta dig igenom utmaningar i livet. Den här arbetsboken kommer att guida dig genom varje behandlingsvecka med handledning, övningar och exempel som kommer att hjälpa dig att bättre förstå vilken roll känslor spelar i dina handlingar. Du får lära dig användbara strategier för att hantera obehagliga känslor, och du får stöd för att kunna göra val som tar dig närmare dina långsiktiga mål. Vi hoppas att du kommer att lära dig massor, utmana dig själv och kanske till och med ha lite roligt. Du kanske har frågor om vad det här programmet innebär, vad du kommer att få lära dig och hur det kommer att kännas. Den här introduktionen till UP-A ger förhoppningsvis svar på många av dina frågor och en klarare bild av vad du kan förvänta dig av programmets olika delar.

11

UP_ungdomar.indd 11

2019-11-14 09:42


Några ord till föräldrar Den här introduktionen kan förmodligen ge svar även på dina frågor. Resten av arbetsboken är dock till för att användas av ungdomarna under programmet. De unga och deras terapeut får bestämma vad i den här arbetsboken som föräldrarna får ta del av, men ert engagemang är en viktig del av programmet. Terapeuten kommer att ha separata arbetsblad till er som är tänkta att användas till olika delar av behandlingen (se Material för föräldrar, s. 135). Vi vill att ni ska lära er samma saker som den unga lär sig så att ni kan ge stöd och vara modell för effektiva strategier för att hantera känslor på ett bra sätt inför hen. Målet med det här programmet är att alla ska få lättare att tolerera och hantera obehagliga känslor. Om den unga känner sig överväldigad eller trött i början av behandlingen, prata gärna med hens terapeut om hur alla kan hjälpas åt för att hen ska orka med. Med tiden kommer hen att kunna använda bättre strategier för att hantera känslor och minska undvikandet av lämpliga och trygga situationer, platser, människor och interaktioner som orsakar obehag. Förändring sker inte över en natt, och det kommer alltid att finnas bra och dåliga dagar, men om den unga gör små, successiva förändringar varje vecka kommer det att leda till positiva, meningsfulla framsteg i slutet av programmet.

Vanliga frågor För vem passar det här programmet?

12

UP_ungdomar.indd 12

Ungdomar som har det besvärligt med jobbiga känslor (såsom ångest, nedstämdhet, retlighet, ilska eller rädsla) kan ha nytta av det här programmet. Här följer några exempel på unga personer som har deltagit i programmet och några av de positiva förändringar de upplevde.

2019-11-14 09:42


M

aja är 16 år gammal och går på gymnasiet. Innan hon började

UP-A-programmet hade hon väldigt höga förväntningar på sig

själv i skolan, på teaterlektionerna och i kören, och hon kände sig alltid väldigt ångestfylld och upprörd om hon råkade ställa till det eller göra fel. Hon oroade sig mycket för framtiden och över vad hon skulle göra efter gymnasiet. Innan Maja påbörjade UP-A-programmet kände hon sig ofta nedstämd och hade lätt för att hamna i gräl med andra, och hennes familj sa att hon inte verkade lika glad som förut. Hon tyckte inte att det var roligt att göra saker hon tidigare hade tyckt jättemycket om att göra, inte ens på sommarlovet när hon var mindre stressad över skolan. Maja hade nytta av något som kallas känslofokuserade beteendeexperiment, som innebar att hon lade till givande upplevelser till sin vardag och såg till att genomföra dem även när hon egentligen inte kände för det. Hon tyckte också att det var bra att få lära sig nya saker för att utmana några av sina destruktiva tankar om sina prestationer i skolan, på teaterlektionerna och i kören.

H

amid går första året på gymnasiet och håller på med simning och

basket. Innan Hamid påbörjade UP-A oroade han sig mycket över

hur hans mamma mådde, och blev väldigt ängslig om han var ifrån henne, särskilt om hon inte svarade direkt på hans sms. Han försökte hoppa över bortamatcher och tävlingar på annan ort om hans mamma inte kunde följa med, eller så ringde han henne gång på gång ända tills hon svarade. Han brukade bli jättearg på sin mamma och hade lättare att tappa humöret med sina kompisar om han var orolig eller uppstressad. Detta gjorde att han ibland hamnade i bråk på basketplanen. Hamid tyckte att det hjälpte att få lära sig mer om hur hans kropp kändes när han var orolig eller arg, och han fick lära sig strategier för att hantera dessa känslor på ett annorlunda sätt när han märkte att de var på gång, utan att fördöma eller bli arg på sig själv eller andra när något stressande hände. Han utmanade dessutom sig själv genom att vara med på alla matcher, tävlingar, skolaktiviteter och andra sociala evenemang, även om det innebar att han måste vara ifrån sin mamma, och han tyckte att det blev lättare med tiden.

UP_ungdomar.indd 13

13

2019-11-14 09:42


A

mina är 13 år gammal och går på högstadiet. Hon led tidigare av

tvångssyndrom (OCD), vilket innebar att hon hade jobbiga tan-

kar som dök upp gång på gång i hennes huvud, och hon ägnade mycket tid åt att göra saker för att det skulle kännas bättre när hon hade dessa tankar. Att tänka dessa tankar och göra dessa saker tog en hel del tid i anspråk och hindrade Amina från att ha roligt tillsammans med sin familj och sina vänner. Ibland drog hon sig i håret eller pillade på sina finnar också och hade svårt att kontrollera dessa beteenden. Amina var truppgymnast och tyckte mycket om matte, och ibland tyckte hon att tvångssyndromet hjälpte henne. Hon trodde att hon förhindrade hemska saker från att hända genom att gång på gång räkna om mattetalen eller börja om koreografin varje gång hon gjorde minsta lilla fel. Till en början var hon orolig för att förändra dessa beteenden därför att hon trodde att de hjälpte henne att prestera bättre. Men Amina lyckades jättebra med att bli mer medveten om sina tankar, känslor och impulser i nuet, och sedan slutade hon successivt med de beteenden och vanor som begränsade hennes tillvaro. Hon lärde sig att hon inte behövde hålla fast vid tvångsbeteendena för att vara bra på de saker som var viktiga för henne.

A

lex går första året på gymnasiet och hade svårt att få kompisar

när han började där. Han blev väldigt nervös när han träffade

nya ungdomar och oroade sig för att säga fel saker eller skämma ut sig inför andra. Han blev ofta retad och mobbad i omklädningsrummet och försökte allt oftare slippa gå till skolan. Han kände sig ganska deprimerad när han började UP-A-programmet och hade missat många dagar i skolan. Han tyckte att det hjälpte att få lära sig en ny strategi för att lösa problem mer effektivt. Han lärde sig att tänka mer flexibelt på sociala situationer och började oroa sig mindre för vad andra tyckte och tänkte, vilket hjälpte honom att vara sig själv och skaffa nya vänner.

14

UP_ungdomar.indd 14

2019-11-14 09:42


De här ungdomarna var väldigt olika varandra i fråga om vad de tyckte om att göra, varifrån de kom och vad de hade mest bekymmer med när de började UP-A. Alla var dock lika på så sätt att de hade svårt att hantera sina starka känslor, och deras reaktioner på dessa känslor begränsade deras förmåga att uppskatta livet. Allihop lärde sig strategier för att upptäcka och hantera svåra känslor istället för att undvika dem, vilket gav dem möjlighet att göra mer konstruktiva val.

Vad kan jag vänta mig av det här programmet? Det här är ett tidsbegränsat program baserat på färdigheter som kräver träning. Det kan skilja sig från den terapi du eventuellt har provat tidigare. Din terapeut kommer att ge dig hemuppgifter som går ut på att prova nya färdigheter hemma och sedan rapportera hur det gick på sessionerna. Det kan vara bra att veta att hemuppgifterna, liksom andra arbetsblad och formulär som du kommer att använda under sessionerna, finns i slutet av varje kapitel. Hur mycket tid du ska lägga på färdigheterna i varje avsnitt är flexibelt och det kan du och din terapeut bestämma tillsammans, beroende på vad som fungerar bäst för dig. Programmet är uppdelat i åtta kapitel. Här följer en kort genomgång av vad du kan förvänta dig av varje kapitel. Du kan också titta på tabell 1.1 för att få en snabb överblick över vad som ingår i programmet.

Kapitel 1: Bygga upp och behålla motivationen När behandlingen börjar får du träffa din terapeut, och tillsammans ska ni slå fast vad du hoppas kunna uppnå genom att gå på sessionerna och delta i programmet. Tillsammans med dina föräldrar och din terapeut ska du fundera ut vilka som är dina tre största problem som du vill förändra och sätta upp realistiska,

UP_ungdomar.indd 15

15

2019-11-14 09:42


uppnåbara mål att arbeta mot. Ni ska också diskutera vad som motiverar dig att fortsätta behandlingen, även när det känns motigt. Dessa aktiviteter avklaras normalt på en eller två sessioner.

Kapitel 2: Lär känna dina känslor och beteenden I det här kapitlet får du lära dig många viktiga saker om känslor. Kanske tycker du att du redan vet alldeles för mycket om obehagliga känslor som rädsla, oro, nedstämdhet eller ilska, men din terapeut kommer att försöka hjälpa dig att tänka på känslor utifrån varifrån de kommer och vilken information de ger dig. Du får träna på att sätta ord på känslor och ta reda på vilka känslor som vållar dig problem. Du får också lära dig hur du kan dela upp känslor i mindre beståndsdelar, som ett första steg mot att förstå hur du kan använda strategier för att göra dina känslor mer hanterbara. En mycket viktig sak som du får lära dig i det här kapitlet är på vilket sätt starka känslor påverkar vad du väljer att göra i vissa situationer. Du får lära dig vad du gör för att försöka UNDVIKA vissa känslor och hur det kan ställa till med problem för dig. Den här informationen och de tillhörande arbetsbladen introducerar dig för några av de viktigaste termerna i och tankarna bakom hela behandlingen. Av det skälet ägnar vi normalt två eller tre veckor åt det här kapitlet, för att försäkra oss om att alla förstår och känner sig bekväma med informationen, särskilt med tanke på att det handlar om dig, dina känslor och ditt liv.

Kapitel 3: Introduktion till känslofokuserade beteendeexperiment

16

UP_ungdomar.indd 16

I det här kapitlet får du lära dig mer om sambandet mellan dina känslor och dina beteenden (vad du gör), och du får prova på några experiment för att se om du genom att förändra ditt beteende kan påverka den onda cirkeln av undvikande och hela din känsloupplevelse. ”Känslofokuserade beteendeexperiment” kan

2019-11-14 09:42


låta lite märkligt innan du verkligen förstår vad de går ut på. När du gör de här experimenten kanske du behöver utmana dig själv att göra vissa saker även om du inte känner för det, vilket är en väldigt viktig sak att kunna i livet så länge det handlar om sådant som är ofarligt och bra för dig i längden. Din terapeut kommer först att guida dig genom några experiment som fokuserar på känslan av nedstämdhet och tillsammans med dig planera in ett antal aktiviteter som förknippas med känslor som glädje och stolthet. Ni kommer sannolikt att ägna en eller två sessioner åt det här kapitlet.

Kapitel 4: Medvetenhet om kroppsliga reaktioner I kapitel 4 får du lära dig mer om vad som händer i din kropp när du upplever starka känslor, särskilt det vi kallar kroppsliga ledtrådar förknippade med känslor som rädsla, ångest, ilska eller glädje. Du får lära dig att känna igen ledtrådar från din kropp som förser dig med information om känslor du upplever och situationer du befinner dig i. Du får göra några ofarliga övningar tillsammans med din terapeut som går ut på att framkalla kroppsliga ledtrådar, och din terapeut kommer att uppmuntra dig att reagera på dem på ett annorlunda sätt än du brukar. Det här kapitlet kan ta en eller två sessioner i anspråk, eller fler om det här är extra viktigt för dig.

Kapitel 5: Tänka flexibelt I kapitel 5 fokuserar vi på dina tankar och tolkningar. Du får lära dig hur din hjärna ser till att du kan göra många saker utan att behöva tänka efter. För det mesta är detta något bra, men ibland stämmer dina tankar om olika situationer inte riktigt eller är inte till någon hjälp, och det kan ställa till med eller förvärra problem. I det här kapitlet får du lära dig hur dina känslor påverkar dina

UP_ungdomar.indd 17

17

2019-11-14 09:42


tankemönster. Du får träna på att lägga märke till dina egna orealistiska tankemönster som du inte har någon hjälp av och lära dig och träna på strategier för att komma på andra tankar som är mer konstruktiva och/eller realistiska. Du får också lära dig, och träna på, strategier för att lösa några av problemen i ditt liv mer effektivt. Det krävs övning för att förändra tankemönster eller problemlösningsmetoder som man inte har någon hjälp av till mer konstruktiva tankar och problemlösningsmetoder, i synnerhet om du är van vid att tänka på saker eller reagera på problem på ett visst sätt. Du kommer att ägna två eller tre sessioner åt att lära dig dessa färdigheter men kommer att fortsätta att träna på dem under återstoden av behandlingen och varje gång du upplever starka känslor.

Kapitel 6: Medvetenhet om känslor När du kommer till kapitel 6 har du redan lärt dig en hel del om känslor, och i det här kapitlet ska du på allvar börja lyssna på dina egna känslor och upplevelser. Du får lära dig hur du kan bli mer medveten om dina känslor och vilken roll dina känslor spelar för dina val och hur du väljer att handla i varje enskilt ögonblick. Du får träna på att bli mer medveten, mindre fördömande och mer accepterande när det gäller dina känslor och dig själv. Du kommer sannolikt att ägna en eller två sessioner åt det här kapitlet.

Kapitel 7: Exponering för känslor

18

UP_ungdomar.indd 18

Innan du börjar med kapitel 7 på allvar, får du repetera allt du har lärt dig i de tidigare kapitlen och fortsätta att träna på de färdigheter du har lärt dig hittills genom att planera in och uppleva situationer och saker som väcker starka känslor. Du får lära dig varför det är viktigt att successivt allt mindre undvika obehagliga känslor, oavsett om det betyder att konfronteras med dina

2019-11-14 09:42


rädslor, kämpa med ledsna känslor eller hantera din ilska på ett sätt som bättre hjälper dig. Tillsammans med din terapeut ska du göra upp en plan för att successivt börja uppleva känslor du tidigare har undvikit genom att förändra ditt beteende steg för steg. Du får träna på dessa steg både under sessionerna och hemma. Att försöka att reagera på dina känslor på ett annorlunda sätt kan vara svårt, men det leder till positiva och varaktiga förändringar. Du kan arbeta fram en plan tillsammans med din terapeut och dina föräldrar som innefattar belöningar för ditt hårda arbete, utöver de viktiga belöningarna det innebär att du lär dig att lösa problem och mår bättre. Det här kapitlet är viktigt och givande för de flesta, så det finns inga begränsningar i fråga om hur många sessioner du kan ägna åt att arbeta mot dessa mål. Det får du bestämma i samråd med din terapeut och dina föräldrar.

Kapitel 8: Blicka framåt – håll fast vid dina framsteg När du kommer till kapitel 8 har du verkligen ansträngt dig hårt och förhoppningsvis upplevt positiva resultat av det hårda arbetet. Kanske har du också haft lite roligt och kan glädjas åt det du har uppnått! Det är dags att fira dina framsteg och börja planera för framtiden. Du och din terapeut kommer att repetera allt du har lärt dig, och tillsammans ska ni göra upp en plan för hur du kan använda dina färdigheter när du går vidare på egen hand. Du kan också kolla på tabell 1.1 för att få en snabb överblick över programmets upplägg.

19

UP_ungdomar.indd 19

2019-11-14 09:42


”Förstå dina känslor bättre och låt dem vägleda dig istället för att styra dig.” Mats Jacobson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, certifierad handledare och tränare i Unified protocol

UNIFIED PROTOCOL FÖR UNGDOMAR – Arbetsbok

Unified protocol för ungdomar är framtaget av några av de främsta experterna på känslomässiga svårigheter hos ungdomar och har vetenskapligt stöd. Teknikerna bygger på kognitiv beteendeterapi. Denna svenska utgåva är fackgranskad av leg. psykolog Cecilia Arlinger Karlsson, som även har skrivit ett svenskt förord.

Jill Ehrenreich-May m.fl.

Unified protocol för ungdomar hjälper dig som är 13 år eller äldre att bättre förstå och hantera starka känslor. Behandlingsprogrammet fungerar oavsett om det är rädsla, ångest, nedstämdhet, ledsenhet, ilska, skam – eller någon annan känsla som ställer till med problem. Här får du lära dig mer om vad känslor är och varför de är viktiga för oss människor. Du får träna på att upptäcka dina känslor, och hur de får dig att tänka och reagera. Inte minst får du lära dig strategier som gör det lättare att påverka dina känslor. Du ska använda boken tillsammans med en terapeut som vägleder dig. På bokens webbplats finns formulär och arbetsmaterial samlat.

UNIFIED PROTOCOL för ungdomar

Transdiagnostisk psykologisk behandling Jill Ehrenreich-May

Sarah M. Kennedy • Jamie A. Sherman Shannon M. Bennett • David H. Barlow

Arbetsbok ISBN 978-91-27-82477-5

9 789127 824775

UP för ungdomar_omslag.indd Alla sidor

2019-11-28 09:32