Page 1

Jen

Twinklers ENGLISH

Twinklers ENGLISH

Twinklers är en serie arbetsböcker i engelska för lågstadiet. Böckerna är strukturerade för att stötta eleverna att självständigt tillägna sig nya kunskaper i engelska.

Jen Viv

I Twinklers Jen får eleverna arbeta med följande teman: At the café, Let’s find Bark, We’re going on a safari, Gladstone school, At summer camp, School information och In space. Böckerna finns i tre nivåer i ökande svårighetsgrad:

Blå nivå innehåller enskilda ord och bygger ordförråd.

Röd nivå innehåller enklare fraser och bygger vidare på ordförrådet.

Grön nivå innehåller hela meningar och utgår från kortare texter.

ISBN 978-91-27-45948-9

9 789127 459489

twinklers_grön_jen_cover.indd Alla sidor

Nadia Alj Forsgren Carolina Sundkvist

2021-01-19 13:25


At the café Waiter: Hi. What can I get you? Lily:

I would like an apple pie, please.

Waiter: Would you like cream or ice cream with it? Lily:

Cream, please.

Waiter: OK. Anything else? Lily:

Yes, a glass of orange juice, please.

Dad:

I would like a cup of coffee and a cookie, please.

Waiter: That’s £13. Here you go.

Waiter: Thank you.

Read and write Where are Lily and her dad?

What does Lily want to eat? cookie

apple pie

What does Lily’s dad order?

ice cream

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Dad:

2

twinklers_grön_jen_textsection.indd 2

2021-01-19 14:06


Café Cake

Receipt

10 Edward Street Norwich N R3 1NF +44 1603 765565

1 Apple p ie £3.50 1 Blueberr y muffin £ 2.50 1 Cookie £ 2.70  1 Fruit sala d £3.50 1 Ice crea m £3.50 1 Coffee £ 3.30 1 Tea £2.3 0 1 Hot cho colate £2 .80 1 Orange juice £3.5 0 TOTAL: £27.60 TH A N K YO U ! Open Monday– Friday  7 am –8 pm Waiter: James

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Read and write What is the name of the café? Can you visit the café every day of the week? yes

no

What time does it open? Write two things you can order to drink:

Write two things you can order to eat:

3

twinklers_grön_jen_textsection.indd 3

2021-01-19 14:06


Read and write Choose from the words in the box. fruit salad cookie

I am sweet.

?

I am baked in the oven. I am filled with apples.

I am sweet.

?

I am round and flat.

I am baked in the oven.

I am cold. I am creamy.

?

orange juice ice cream

hot chocolate apple pie

I am an

.

I am a

.

I am

.

I am

.

I am tasty with a pie.

I am hot and brown.

?

I am served in a cup.

I am not coffee or tea.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

coffee tea

4

twinklers_grön_jen_textsection.indd 4

2021-01-19 14:06


Read and number 1–6

Hi. What can I get you?

No thank you. Can I have ice cream with my pie instead?

Would you like cream with it?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

I would like an apple pie, please.

Okey. Anything else?

Yes, a cup of tea please.

? What would you like to order?

5

twinklers_grön_jen_textsection.indd 5

2021-01-19 14:06


Jen

Twinklers ENGLISH

Twinklers ENGLISH

Twinklers är en serie arbetsböcker i engelska för lågstadiet. Böckerna är strukturerade för att stötta eleverna att självständigt tillägna sig nya kunskaper i engelska.

Jen Viv

I Twinklers Jen får eleverna arbeta med följande teman: At the café, Let’s find Bark, We’re going on a safari, Gladstone school, At summer camp, School information och In space. Böckerna finns i tre nivåer i ökande svårighetsgrad:

Blå nivå innehåller enskilda ord och bygger ordförråd.

Röd nivå innehåller enklare fraser och bygger vidare på ordförrådet.

Grön nivå innehåller hela meningar och utgår från kortare texter.

ISBN 978-91-27-45948-9

9 789127 459489

twinklers_grön_jen_cover.indd Alla sidor

Nadia Alj Forsgren Carolina Sundkvist

2021-01-19 13:25

Profile for Smakprov Media AB

9789127459489  

9789127459489  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded