9789127457324

Page 1

Läshoppet

Kopieringsunderlag

NIVÅBÖCKER ■ ARBETSBLAD ■ LÄSFÖRSTÅELSE ■ LÄSPROTOKOLL

FAKTA OM

Brevbärare

m främjar en god läsutveckling. nivåer. Nivåerna följer dimenoken God läsutveckling.

Bengt-Erik Engholm

L ÄS H O PPET T

4 IVÅ4 N

för den läsare som befinner sionen Ordavkodning.

3

ehåller 2 2

ga ord plicerad konsonantförbindelse

Pella hoppar längd

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna 1 följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Johan Rundberg

L ÄS H O PPET T

4

NIVÅ3 Böckerna i nivå 3 passar för den läsare som befinner sig på steg 8 i dimensionen Ordavkodning.

NIVÅ3

Böckerna i nivå 3 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Bodil letar mat

2 2

ISBN 978-91-27-45435-4

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna1följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

9 789127 454354

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET ET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • enkla högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Se på Ali och Mina

ISBN 978-91-27-45455-2

L ÄS H O PPET 9 7 8 9 Salem 1 2 7 åker 454552

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Salem vill vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Emma Frey-Skött

Emma Frey-Skött

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

3

3

2 NIVÅ2

3

2 NIVÅ2

2 NIVÅ2

1

3

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2 NIVÅ2

L ÄS H O PPET

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

1

1

1

1

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

2 NIVÅ2

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

9 789127 454545

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

4

3

1

2 NIVÅ2

3

2 NIVÅ2

2 NIVÅ2

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

1

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

1

1

1

1

1

3

2 NIVÅ2

1

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

9 789127 454545

9 789127 454545

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

NIVÅ 1

4

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

2 NIVÅ2

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

9 789127 454545

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord Emma Frey-Skött

1

L ÄS H O PPET

Böckerna i nivå 2 innehåller

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Emma Frey-Skött

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Emma Frey-Skött

3

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem och Liv surar 4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

L ÄS H O PPET

Berit Jansson

L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2 NIVÅ2

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

2 NIVÅ2

Salem åker 4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

1

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

Emma Frey-Skött

4

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

L ÄS H O PPET

Salem vill vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

1

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2 NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

4

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

1

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

L ÄS H O PPET

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

Salem och Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

4

NIVÅ2

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

4

NIVÅ2

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. Salem och Salem vill leka De finnsLivi surar fyra svårighetsnivåer. Nivåerna 1 följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Salem vill vara med

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

9 789127 454545

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, N, R, F, V

2 2

och vokalerna ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver 789127 454316

ISBN 978-91-27-45431-6

L ÄS H O PPET 9

32 böcker Nivå 1– 4 NIVÅ 1

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

NIVÅ 1

2 2

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

NIVÅ1

innehåller övriga bokstäver

2

ISBN 978-91-27-45438-5

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET

9 789127 454385

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

och vokalerna

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

2 2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1 Se på Ali och Mina Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ 1

2 2

innehåller övriga bokstäver

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET

och vokalerna

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET

3

och vokalerna

2 2

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

NIVÅ1

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET

Berit Jansson

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

2 2

innehåller övriga bokstäver

ISBN 978-91-27-45438-5

9 789127 454385

Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1

4

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V • ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

NIVÅ1

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

NIVÅ 1 Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

2 2

och vokalerna

NIVÅ1

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V • ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

En vän för Ali och Mina

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ 1 Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

3

och vokalerna

Ali och Mina kan

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V • ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

ISBN 978-91-27-45438-5

9 789127 454385

NIVÅ 1

4

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

NIVÅ1

Berit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning. 3

2

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

innehåller övriga bokstäver

L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

3

och vokalerna

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

NIVÅ1 Vad har Ali och Mina?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenBerit Jansson

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

En vän för Ali och Mina

Ali och Mina kan

Se på Ali och Mina

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

9 789127 454385

ISBN 978-91-27-45438-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454385

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET TInnehåll Läsförståelse ........................................................................

4

Klassöversikt nivå 1 och 2

................................

6

Klassöversikt nivå 3 och 4

................................

7

Ali och Mina arbetsblad .....................................

8

Nivå 1 Ali och Mina läsprotokoll

.................................

12

Leo och Uno arbetsblad .................................... 13 Leo och Uno läsprotokoll ................................. 17

Nivå 2 Bodil och Ida arbetsblad ................................... 18 Bodil och Ida läsprotokoll

...............................

22

Salem arbetsblad ......................................................... 23 Salem läsprotokoll

.....................................................

27

Nivå 3 Pella arbetsblad ............................................................. 28 Pella läsprotokoll

.........................................................

32

Sally Smart arbetsblad ......................................... 33 Sally Smart läsprotokoll

.....................................

37

Nivå 4 Fakta om yrken arbetsblad ............................ 38 Fakta om yrken läsprotokoll ........................ 42 Fakta om årstider arbetsblad ..................... 43 Fakta om årstider läsprotokoll .................. 47


Läsförståelse Idag växer våra elever upp i ett skriftsamhälle. De möter texter överallt och behöver då kunna ta ställning till och förstå innehållet i det de läser. I skolan möter eleverna både faktatexter och skönlitterära texter. För att de ska förstå det de läser måste de ha läsförståelsestrategier i sin ryggsäck. Du som pedagog spelar en viktig roll. Du är guiden och den läsande förebilden i elevernas utveckling av en aktiv läsförståelse. Det är alltså en stor men spännande uppgift som du har när du arbetar med läsning och strategier runt läsförståelse tillsammans med dina elever. Varje elev är unik och har med sig olika känslor för och erfarenheter av läsning. En del ser sig som goda läsare medan andra har en låg självbild när det gäller läsning. I din vardag som pedagog möter du dina elever just där de befinner sig. Målet är att alla dina elever ska kunna tillägna sig goda lässtrategier och känna glädje, lust och nyfikenhet när de möter en ny text. De ska också känna att de har verktyg för att kunna tillägna sig texten och att de utmanas i sin läsförståelse alldeles lagom mycket utifrån sina förutsättningar. Barbro Westlund skriver i sin bok Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik att en god läsförståelse innebär att eleverna ska kunna: • • • •

läsa som avkoppling läsa med kritisk urskiljning kunna inhämta information ur olika texter kunna använda sig av tidigare kunskaper men även ny kunskap för att tolka och dra slutsatser utifrån textens innehåll.

För att eleverna ska kunna få en god läsförståelse måste de kunna planera och organisera sin läsning. Detta sker med stöd av dig som pedagog eller tillsammans med klasskamraterna. Eleverna ska till­ ägna sig en studieteknik för att kunna gripa sig an olika texter. Detta innebär att de ska kunna aktivera sin bakgrundskunskap, planera och övervaka sin läsning, identifiera huvudbudskap, sortera bort information som inte är viktig samt ta ställning till hur den nya kunskapen ska kunna användas framöver. 4

Läsförståelsestrategier Det finns ett antal läsförståelsemetoder. Den reci­ proka metoden är en av dessa. Reciprok betyder ömse­sidig och går ut på gemensamma och strukturerade samtal utifrån olika texter. Genom samtalen lär sig eleverna att använda sig av fyra lässtrategier när de tar sig an en ny text. Målet med metoden är att eleverna ska bli aktiva och konstruktiva läsare. ­Genom att använda strategierna kan eleverna kon­ trollera och utveckla sin läsförståelse. Detta sker ­genom att de förutspår handlingen, ställer frågor om texten, klargör otydligheter och sammanfattar texten. Läsfixarna är fyra figurer som utvecklats för att symbolisera de olika strategierna, och kan användas för att på ett konkret sätt närma sig läsförståelsearbetet. • Spågumman Julia förutspår handlingen och ställer hypoteser. • Frågeapan ställer egna frågor om texten. Han använder sig av frågeord som: Vem? Vad? Var? När? Varför? och Hur? • Fröken Detektiv reder ut saker som är otydliga i texten. Det kan vara svåra ord/begrepp eller meningar. • Cowboy-Jim fångar in det viktigaste med sitt ­lasso och sammanfattar texten. Han använder sig av orden: Först, Sedan och Slutligen/Till slut. Förutom att arbeta med de fyra strategierna är det även värdefullt att använda andra metoder för att utveckla elevernas läsförståelse. En del i läsförståelsen är att kunna tolka och förstå det som inte uttalas bokstavligen i texten. Detta kallas för att göra inferenser, eller att kunna läsa mellan raderna. En form av inferenser är att göra inre mentala bilder. Här spelar läsarens tidigare erfarenheter och bakgrundskunskaper samt förmågan att hitta ledtrådar i texten en betydelsefull roll. Grafiska modeller, i form av t.ex. tankekartor är ett bra stöd för läsförståelsen. Genom att skriva ner sina sammanfattningar, förutsägelser eller frågor till författaren synliggör man förståelsen och strategiarbetet. De egna tankarna blir synliga både för sig själv och för andra. Tankekartor kan användas när som helst; före, under och efter läsningen.


God läsutveckling

Källförteckning och litteraturtips

God läsutveckling är ett kartläggningsmaterial av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin, som visar var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. Läsförmågan hos barn innefattar inte bara själva läsförståelsen, utan även fonologisk medvetenhet, ordkunskap, flyt i läsningen och läsintresse. I God läsutveckling kallas dessa områden för dimensioner. Läsutvecklingen ska dock inte ses som något linjärt som sker steg för steg utan snarare som ett samspel mellan olika dimensioner. En god fonologisk medvetenhet främjar ordavkodningen, vilken i sin tur har en positiv effekt på både den fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen. På samma sätt har ett bra flyt i läsningen god inverkan på läsförståelsen och vice versa. Avgörande för läsutvecklingen är att eleverna är intresserade och aktiva, att de känner glädje och lust och att de känner att de utvecklas.

Westlund, Barbro: Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier och studieteknik. Natur och Kultur 2009 Lundberg, Ingvar och Herrlin, Katarina: God läsutveckling – Kartläggning och övningar. Natur och Kultur 2003 Lundberg, Ingvar och Reichenberg, Monica: Läsförståelse genom strukturerade samtal. Natur och Kultur 2011 Lundberg Hahn, K., Lövbrand, C och Ulenfors, G: Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning. Natur och Kultur 2014

Läshoppet I böckerna på nivå 1–4 i serien Läshoppet har texterna anpassats till nivå 4–13 i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling; ”att utveckla den automatiserade läsningen och att kunna identifiera ord automatiskt”. Detta är en gradvis process, och därför har böckerna i Läshoppet utformats för att befästa särskilda ord och sedan öka i svårighetsgrad. Läshoppet Kapitelbok är anpassat till steg 6 och 7 i dimensionen Flyt i läsningen: ”läser en hel bok med enkel text och många bilder på egen hand” (steg 6) och ”läser en hel bok med lite mer text och färre bilder på egen hand” (steg 7), vilket innebär att kunna läsa en sammanhängande text tillräckligt snabbt och felfritt för att komma ihåg vad man läst och veta var man ska pausera och lägga betoningen. Vilket flyt i läsningen man har kan bero på vilket slags text man läser, hur välbekanta orden är och om/hur mycket man har läst texten tidigare. I det här kopieringsunderlaget finns material att arbeta med till de olika nivåböckerna i Läshoppet.

L ÄS H O PPET T

5


Klassöversikt Nivå 1 och 2 Elevens namn:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ali och Mina kan En vän för Ali och Mina Vad har Ali och Mina?

Leo i leran Sov Leo! Leo och Uno

Bodil busar Var ska Bodil vila? Bodil och Ida

NIVÅ 2 Bodil och Ida

Bodil letar mat

NIVÅ 1 Leo och Uno

Leo nosar

NIVÅ 1 Ali och Mina

Se på Ali och Mina

Salem åker

Salem vill leka Salem och Liv surar

6

Läshoppet nivåböcker – kopieringsunderlag  Kopiering tillåten ©2019 Natur & Kultur  ISBN 978-91-27-45732-4

NIVÅ 2 Salem

Salem vill vara med


NIVÅ 1 • Arbetsblad

Se på Ali och Mina Namn:

Klass:

1

Sätt kryss. Mina ålar. Ali surar.

Mina nyser.

2

Skriv ordet som saknas i meningen.

Sid. 4 Han

Sid. 8 Ali

Sid. 10 Han

3

Rita en bild med något från boken.

8

JA NEJ

. på Mina. .

Läshoppet nivåböcker – kopieringsunderlag  Kopiering tillåten ©2019 Natur & Kultur  ISBN 978-91-27-45732-4


Ali och Mina Namn

Jag har läst ... Se på aAli och Mina

Ali och Mina kan

En vän för Ali och Mina

Vad har Ali och Mina

själv

för en kompis

för en vuxen

NIVÅ 1 • Läsprotokoll

L ÄS H O PPET T

kommentar

Läshoppet nivåböcker – kopieringsunderlag Kopiering tillåten ©2019 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-45732-4

12


NIVÅ 2 • Arbetsblad

Var ska Bodil vila? Namn:

Klass:

1 Hitta och ringa in orden från boken.

S E R L H

U A Ö A E

I N D G L

L Å D A M

2 Sätt kryss.

Lådan är hel. Bodil vill ha en ny låda.

LÅDA HEL SER RÖD LAGA IN

JA NEJ

Bodil får vara i byrån.

Ida lagar lådan.

3 Rita något från boken. Skriv en mening till.

20

Läshoppet nivåböcker – kopieringsunderlag  Kopiering tillåten ©2019 Natur & Kultur  ISBN 978-91-27-45732-4


NIVÅ 4 • Arbetsblad

Fakta om våren Namn:

Klass:

Sid. 6

När brukar våren komma?

Sätt X så att det stämmer: Våren börjar när temperaturen stiger från 0 till 10 grader. Enligt almanackan är det vår juni, juli och augusti.

JA NEJ

Vårdagjämning betyder att dag och natt är lika långa.

På våren tappar träd och buskar sina löv och blad.

Sid. 10

Varför är det olika varmt och kallt under året?

Sid. 12–14

Hur kan du se att det är vår?

Läshoppet nivåböcker – kopieringsunderlag  Kopiering tillåten ©2019 Natur & Kultur  ISBN 978-91-27-45732-4

43


Läshoppet kopieringsunderlag innehåller arbetsblad, läsprotokoll och klassöversikter till de olika titlarna som ingår i Läshoppets nivåböcker. Materialet kan användas för att låta eleverna arbeta vidare med den lästa texten eller som stöd för att synliggöra elevernas läsförståelse. Läsprotokollen och klassöversikterna fungerar som dokumentation för elevernas läsning. Läshoppets nivåböcker är en serie som främjar god läsutveckling. Böckerna finns i fyra olika svårighetsnivåer anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i God läsutveckling.

På varje nivå finns det två paket om fyra olika titlar: NIVÅ 1 Ali och Mina Leo och Uno

NIVÅ 3 Pella Sally Smart

NIVÅ 2 Bodil och Ida Salem

NIVÅ 4 Fakta om yrken Fakta om årstiderna

L ÄS H O PPET T

Läs mer om serien på nok.se

ISBN 978-91-27-45732-4

9 789127 457324