__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SO arbe sbok

SO arbe sbok

årskurs 2

PULS SO arbetsbok årskurs 2 består av övningar som ger dig hjälp att fundera över det som du har läst om i SO-boken. Du kan arbeta med arbetsboken på egen hand eller tillsammans med andra. Arbetsboken för årskurs 2 innehåller: I skolan Vårt samhälle Kartan Vi bor i Sverige Till PULS SO-boken 1–3 finns tre arbetsböcker.

SO arbe sbok

NO och SO arbe sbok

årskurs 2

SO arbe sbok

årskurs 3

årskurs 1

Sara Rådling

Arbetsbok åk 1

Sara Rådling

Arbetsbok åk 2

Sara Rådling

Arbetsbok åk 3

PULS är ett heltäckande läromedel i SO, NO och teknik för fk–åk 6. Läs mer på nok.se/puls

ISBN 978-91-27-45627-3

Sara Rådling 9 789127 456273

PULS 1_3 SO_arbetsbok2_cover.indd Alla sidor

2020-12-21 12:30


NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundservice: Tel 08-453 87 00, kundservice@nok.se nok.se

Innehåll

Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se fsbutiken .se

I skolan 3

Projektledare och textredaktör: Eva Postrup Grafisk form: Åsa Jägergård Omslag: Anita Dolmark Illustrationer: Jens Ahlbom: 5, 6, 8, 13 och omslag Åsa Jägergård: 7, 11, 25, 31 Eva Melhuish: 24 Kartor: Norstedts Foton och övriga illustrationer: Shutterstock

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Regler och kompisar 4 Demokrati i skolan 5 Barns rättigheter 6

Vårt samhälle 8 Vilka bestämmer? 9 Pengarna i samhället 10 Pengarna i familjen 11 Sopor, vatten och värme 12 På sjukhuset 13 Nyheter 14

Kartan 16 Kartan är en bild 17 Karttecken och väderstreck 18 Världen på kartan 20

Vi bor i Sverige 22 Skog, fjäll och kust 24 Varför bor vi där vi bor? 26 Hem och arbete förr i tiden 28 Kyrkan och skolan förr 30 Ibland behöver man flytta 31 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Copyright Access och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk.

Nordens länder 32

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

© 2021 Sara Rådling och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Estland 2021 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-45627-3

Puls SO arbetsbok Åk 28 dec 2020.indd 2

2021-01-14 15:48


I skolan

SO-- boken s 6–9

Hur ser din skola ut? Rita den.

Min skola heter

.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Hur fortsätter meningarna? Dra streck.

Alla barn

vilka ämnen man ska läsa.

I Sverige får alla elever äta

alla ska ha det bra.

Regler finns för att

ska gå i skolan i tio år.

I läroplanen står

lunch i skolan.

3

Puls SO arbetsbok Åk 28 dec 2020.indd 3

2020-12-28 14:27


Världen på kartan

SO-- boken s 42–43

Vad heter världsdelarna? Färglägg varje världsdel i en egen färg.

Afrika

Antarktis

Asien

Nordamerika

Oceanien

Sydamerika

1 Atlanten

2 Stilla havet

3 Indiska oceanen

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Var ligger världshaven? Skriv rätt siffror i cirklarna.

Europa

20

Puls SO arbetsbok Åk 28 dec 2020.indd 20

2020-12-28 14:27


Ta hjälp av orden i rutan och beskriv var världsdelarna ligger.

norr

Asien ligger

söder

öster

väster

om Europa.

Nordamerika ligger

om Sydamerika.

Sydamerika ligger

om Afrika.

Oceanien ligger

om Asien.

Vilket världshav ligger väster om Europa? Ringa in.

Atlanten

Stilla havet

Indiska oceanen

Vilket världshav ligger öster om Afrika? Ringa in.

Atlanten

Stilla havet

Indiska oceanen

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

I vilken världsdel ligger Sverige?

21

Puls SO arbetsbok Åk 28 dec 2020.indd 21

2020-12-28 14:27


SO arbe sbok

SO arbe sbok

årskurs 2

PULS SO arbetsbok årskurs 2 består av övningar som ger dig hjälp att fundera över det som du har läst om i SO-boken. Du kan arbeta med arbetsboken på egen hand eller tillsammans med andra. Arbetsboken för årskurs 2 innehåller: I skolan Vårt samhälle Kartan Vi bor i Sverige Till PULS SO-boken 1–3 finns tre arbetsböcker.

SO arbe sbok

NO och SO arbe sbok

årskurs 2

SO arbe sbok

årskurs 3

årskurs 1

Sara Rådling

Arbetsbok åk 1

Sara Rådling

Arbetsbok åk 2

Sara Rådling

Arbetsbok åk 3

PULS är ett heltäckande läromedel i SO, NO och teknik för fk–åk 6. Läs mer på nok.se/puls

ISBN 978-91-27-45627-3

Sara Rådling 9 789127 456273

PULS 1_3 SO_arbetsbok2_cover.indd Alla sidor

2020-12-21 12:30

Profile for Smakprov Media AB

9789127456273  

9789127456273  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded