Page 1

SVENSKARNA OCH DERAS FÄDER


Karin Bojs och Peter Sjölund

SVENSKARNA

OCH DERAS FÄDER DE SENASTE 11 000 ÅREN


www.albertbonniersforlag.se 978-91-0-016754-7 ©Karin Bojs och Peter Sjölund, 2016 om s l ag Eva Lindeberg i l lus t r at i o n e r Stefan Rothmaier Förlaget har försökt spåra rättighetsinnehavarna till samtliga publicerade bilder. Skulle vi i något fall ha missat ber vi berörda rättighetsinnehavare vända sig till förlaget för ett tillrättaläggande. Citatet på sid 79 ur Snorre Sturlassons Edda är översatt av Karl G. Johansson och citatet ur den poetiska Eddan är översatt av Henrik Williams. t ryc k Livonia Print, Lettland 2016 i s bn


INNEHÅLL

Pappornas historia  6 De första jägarna  12 Bönderna kommer  26 Herdarna från stäppen  38 Män med brons tar över  54 Järn ger makt och samer blir samer  70 Viking-dna i väst och öst  88 Ny gud, nytt rike  106 Skogsfinnar och valloner  128 Sverige blir som störst  142 1700- och 1800-tal  160 Den nya tidens folkvandringar  182 Bli en medborgarforskare  194 Frågor och svar  212 Tack 218 Referenser i urval  220 Bildförteckning 234
I1 N O R R A E U RO

IKA, O CEA NI

KA

PAPPORNAS HISTORIA Människan uppstod i Afrika. Därifrån har våra anfäder rört sig över hela världen. DNA från Y-kromosomer visar hur vandringarna har gått, ända fram till nuvarande Sverige.

PA

IE N

RN STE NÖ LLA ME

AFRI

AS

A, OP

AS

LAS IEN

EN

A

RA

RA

M ER

SÖD

DA

NT

RA

IK

,

CE

NOR

B

A

AN JA P

C

AFR

D

F

SÖD

E

CEN IEN, SÖDRA E U R ALAS TR

G

IEN

STRA EURO PA SYDÖ

H

I2


ASI EN

T

SÖD RA

M EN

STR DÖ R NO N, E I S

TR A/N OR RA

A

OCE AN I

ÖS T R

Q

IEN RALAS NT

Ö ST

ME

O

N SIE A A

AM

RI KA ,

N

A O RD

D SY

N

A ROP A EU

E RI KA,

CE

ÖS

MELLANÖSTERN, AFRIKA,

EA NI

AS

L

K

EN

MELL AN ÖS TER N, NO SÖ RD DR A AFR EUROPA, IKA , IE N CEN T R AL ASIE N ,O C

J

R

O A/N

RR

A

R1a

PA RO U E

VÄSTRA/NORRA

R1b EUR O

PA

DE VANLIGASTE GRENARNA AV Y-KROMOSOMER HOS DAGENS SVENSKA MÄN 38%

I1 3%

Q

22%

R1b 2%

E

18%

R1a 2%

G

7%

N

4%

I2

2%

J KÄLLOR: FTDNA, SCB, ISOGG, M. FL..


Vi som har skrivit denna bok, Karin Bojs och Peter Sjölund, har tidigare skrivit varsin bok om dna, historia och släktforskning. Den titel du nu håller i handen, Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren, kan betraktas som en gemensam uppföljare. Vår nya bok bygger på en unik sammanställning av akademikers och privatpersoners forskning. Genom denna kombination kan vi ge en bild av Sveriges historia som i flera avseenden är helt ny. Frågor som arkeologer och historiker har tvistat om i många år går nu att besvara. Alla människor har en pappa. Och varje barn bär till ungefär hälften på sin pappas dna. Detta dna binder ihop oss, inte bara med vår egen far, utan med hela mänskligheten och de första männi­ skorna på jorden. dna-molekylens utformning har varit känd sedan mitten av 1900-talet, och år 2000 kunde forskare presentera den första kartläggningen av människans fullständiga dna-uppsättning. Sedan dess har utvecklingen exploderat. dna-tekniken har revolutionerat biologisk forskning, medicinsk forskning och kriminalteknik. De senaste åren har även släktforskare börjat använda dna. De topsar sig och kan på så sätt dubbelkolla sina skriftliga källor, spåra tidigare okända pappor och hitta biologiska rötter till personer som är adopterade.

8

S V EN S K AR N A O CH D ER A S FÄD ER


Många människor vill också finna sin egen lilla kvist på det stora trädet över mänskligheten. När de letar efter sitt ursprung, lägger de samtidigt bitar till vår gemensamma historia. Låt oss kalla dessa dna-testare för medborgarforskare, efter det engelska uttrycket ”citizen scientist”. De skrapar sig på insidan av kinderna och bidrar med lite saliv. De skickar in för analys och betalar sina egna test. På så sätt fyller de luckor i mänsklighetens släktträd. Ibland kommer de med avgörande pusselbitar, som hjälper till att avgöra gamla stridsfrågor inom historia och arkeologi. Professionella forskare har ritat släktträd över män i hela världen som sträcker sig ett par hundra tusen år bakåt i tiden. Då levde en man i Afrika som ibland kallas för ”Adam”. Namnet är inspirerat av Bibelns skapelseberättelse. Men denne Adam är en vetenskaplig motsvarighet, en mänsklighetens urfader som är framräknad med hjälp av dna-analyser. Mannen som kan kallas för Adam fick söner som fick söner som fick söner, och i dag har hans ättlingar befolkat hela jorden. Några av sönerna gick hela vägen till nuvarande Sverige. Andra forskare har analyserat dna i skelett som har legat i jorden i många tusen år. Med deras arbete får det stora släktträdet över mänskligheten högre upplösning. Grenarna får sitt fäste på stammen. Det går att härleda folkvandringar och invandrings­ vågor som skedde för mycket länge sedan. Allt tydligare framträder en bild som visar hur Europa har fått sin befolkning. När också tusentals privatpersoner bidrar med utförliga analyser av sitt eget dna, får det stora släktträdet ännu fler detaljer. Eftersom privatpersonerna är så många, kan deras sammanlagda

P AP P O R N A S H I S TO R I A

9


r­ esultat bli mycket kraftfullt. Ibland ligger de många amatörerna till och med före de professionella forskarna. Vi författare har båda rest runt i Sverige och hållit ett stort antal föreläsningar om våra respektive böcker. Nu slår vi ihop våra erfarenheter och förmågor för att komma ett steg längre. Karin Bojs har intervjuat professionella forskare inom dna, arkeologi och historia, och läst vad de har publicerat i vetenskapliga tidskrifter. Peter Sjölund har gått igenom databaser med tiotusentals resultat från dna-testade privatpersoner. Han har detaljstuderat data från närmare fyra tusen män från Sverige och övriga Norden, och jämfört med var deras äldsta kända anfader från de skriftliga källorna har bott. På så sätt har vi kunnat kartlägga folkvandringar under årtusenden med en detaljskärpa som ingen tidigare har kunnat uppnå. Den här gången skriver vi bara om männens vägar till nuvarande Sverige. Vårt val beror inte på könsdiskriminering, utan har tekniska orsaker. Vi har huvudsakligen utgått från dna i männens y-kromosomer. Naturligtvis har vi tagit del av andra typer av dna-analyser, både av så kallade mitokondrier som ärvs på mödernet, och av kärn-dna, som berättar om släktingar av båda könen. Men y-kromosomer har sina särskilda fördelar. Många män har gjort sådana test, och de är mer omfattande än test av dna som ärvs bara på mödernet. Därför kan y-kromosomerna ge utförliga besked om hur släktlinjer har rört sig under historiens gång. Tack vare den senaste generationens mest detaljerade analyser, går det att bygga upp släktträd där förgreningar och enskilda kvistar framträder med hög upplösning. Det går numera att följa dna-trådar-

10

S V EN S K AR N A O CH D ER A S FÄD ER


nas vindlingar hela vägen fram till tiden när de skriftliga källorna tar vid. Med en felmarginal på bara ett par hundra år kan vi säga när en enskild man under stenåldern, bronsåldern eller senare tid anlände till en region och kom att bli anfader till nu levande män i samma trakt. Visst finns det en risk att berättelsen om männens y-kromosomer blir förenklad och förlorar nyanser av historien. I synnerhet missar vi mödrarnas historia, eftersom den historien kan se annorlunda ut. Vi menar att fördelarna överväger. Att följa fädernas vägar till Sverige har ett vetenskapligt värde, ett pedagogiskt värde och ett känslomässigt värde. Gamla adelssläkter har länge räknat sitt ursprung på ”svärds­ sidan”, och under flera hundra år var fädernelinjen den enda möjliga­vägen för svenska kungar att ärva sin krona. Sådana gamla regler kan vi bortse från i dag. Men oavsett om vi brås på kungar, adel eller allmogen har vi anfäder att identifiera oss med. Deras dna lever kvar i oss nutida människor. Därför kan vi spåra vår egen privata släktlinje långt tillbaka i tiden, och när vi slår ihop våra privata släktlinjer kan vi tillsammans skriva ny ­hi­storia för hela landet. Låt oss följa hur landet Sverige fick sin nuvarande befolkning – berättat via våra pappor.


DE FÖRSTA JÄGARNA För 11 700 år sedan tog den senaste istiden definitivt slut. Istäcket krympte snabbt och människor vandrade in.

STRANDLINJE 11 000 ÅR SEDAN ISTÄCKE 11 000 ÅR SEDAN STRANDLINJE OCH GRÄNS I DAG VIKTIGA FYND FRÅN TIDIGA STENÅLDERSJÄGARE


AAREVARAARA

ISTÄCKE

DAMMEN HUSEBY KLEV

KANALJORDEN ALMEÖ HANASKEDE BREDGÅRDEN BALLTORP STORA KARLSÖ

TÅGERUP

MÄN MED Y-DNA I2 KOM IN FRÅN SÖDER KÄLLOR: SGU, GYLLENCREUTZ 06, HUGHES 16, FU 16, PRICE 15, M. FL.


Länge var det bara isen – ett tjockt täcke av blånande inlandsis över hela Skandinavien. Ibland var den stelfrusen och täckt av snö. Ibland krympte den, och smältvattnet rann i bäckar och älvar. Den senaste istiden varade i hundra tusen år. Men den hade sina varmare och kallare perioder. Tidvis försvann istäcket nästan helt över det område vi nu kallar Sverige, och ett tundralandskap bredde ut sig. Det hände till exempel för 35 000 år sedan. Kanske kom människor på besök redan då. Det är fullt möjligt, men ännu har ingen hittat några sådana spår. De första beläggen för människors besök i nuvarande Sverige är omkring 14 000 år gamla. Enstaka spår har hittats i Skåne och på Västkusten. Men sedan kom en ny köldknäpp, och det blev knappast möjligt att leva här. För ungefär 11 700 år sedan återkom värmen, och det med besked. Glaciären smälte snabbt. När iskanten hade krupit tillbaka till nuvarande staden Skövde hände något dramatiskt. En fördämning av is brast vid berget Billingen. På bara någon minut uppstod ett gigantiskt vattenfall. Det dundrade fram med stor kraft och transporterade mängder av vatten från en stor smältvattensjö i öster, ut mot det lägre belägna Västerhavet. Smältvattensjön tappades ur. Ytan sjönk, och efter en tid fanns inte längre vatten för att underhålla en fors som tidigare hade rusat fram utanför nuvarande Malmö och Helsingborg. Öresund torka-

14

S V EN S K AR N A O CH D ER A S FÄD ER


de ut. I stället för en strid ström låg havsbotten renslipad och bar. Det blev lätt och bekvämt att gå till fots från nuvarande Danmark till nuvarande Skåne. Och det började människor göra. Forskare har hittat rester av deras eldstäder och stenverktyg. I några fall har de också hittat lämningar av själva människorna – ben, skallar och tänder, mer eller mindre välbevarade. Det finns flera fynd som är omkring 10 000 år gamla. Några har hittats i Bohuslän, ett par har hittats i Västergötland. Ett av dem är Bredgårdsmannen.

BREDGÅRDSMANNEN

Han hittades år 1994 på Bredgården, en stor mjölkgård vid sjön Åsunden i det lilla samhället Marbäck. Lennart Lindhagen som äger Bredgården var själv på Rotarymöte inne i Ulricehamn. Just denna junidag hade han hyrt in grävmaskinisten Per-Åke Jansson. Uppdraget var att köra med grävskopan ner till en av åkrarna nära sjön och ta upp ett viltvatten vid ett särskilt sankt område. Grävmaskinisten Per-Åke Jansson var uppmärksam. Han reagerade direkt när han fick upp något stort, hårt och konstigt i skopan. Kunde det vara en stor trästock som legat bevarad i mossmarken? Nej, sedan såg han. En dödskalle. Genast stoppade han sin stora maskin och hoppade ner på marken. Per-Åke Jansson insåg att det var en människas skalle som låg i skopan, och att den var mycket gammal. Han ringde polisen, som tillkallade chefen för Ulricehamns museum som i sin tur tillkallade länsantikvarien.

 D E F Ö R S TA JÄGAR N A

15

Profile for Smakprov Media AB

9789100167547  

9789100167547  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded