Page 1

Maria Engström

Att känna sig förberedd inför sin förlossning är något som är viktigt för alla blivande föräldrar. Hur får jag min förlossning att bli så positiv som möjligt? Hur kan jag känna mig trygg när jag ska göra något som jag aldrig tidigare gjort? Hur hanterar jag smärtan? I denna broschyr får du lära dig vad du själv – och din partner – kan göra. Med hjälp av mindfulness, det vill säga andning, närvaro i kroppen och ökad medvetenhet, kommer du att känna dig delaktig i det som sker under födandet. Fakta varvas med olika övningar; övningar som du har glädje av såväl innan, som under och efter förlossningen. Maria Engström är leg. barnmorska samt utbildad i psykoterapi och mindfulness.

Förlossningsförberedelser

 f ör blivande föräldrar Att föda med mindfulness


Mindfulness/medveten närvaro är ett förhållningssätt som innebär att man tränar sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma. Det är i nuet vi lever, det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat.

© 2010 Författaren och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-737-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Anna Hild Illustrationer: Sara Mazetti-Nissen Första upplagan, första tryckningen Tryck: Åkessons tryckeri, Emmaboda 2010 Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70, Fax 08-644 46 67 www.gothiaforlag.se


Innehåll Inledning Varför ska du förbereda dig? Medveten närvaro

Tankar Tankar påverkar oss Vara i sin kropp

Andningen Kontrollbehovet Stress Barnmorskans närvaro Hantera smärta

2 3 3 5 6 7 8 9 9 10 11

Smärtupplevelsen

12

Förberedd och trygg Förberedelsen som ger fokus och kraft:

14

14 15 1. Den mentala förberedelsen 15 2. Andningen och avslappningen 17 3. Kroppsställningar 22 4. Det viktiga stödet 23

Till dig som partner Annan stödperson Doula Annan smärtlindring Utdrivningsskedet – krystskedet Saras berättelse Inför födandet Till sist Lästips/fördjupning

24 27 27 28 29 30 31 31 31


Inledning Du väntar barn och ska snart vara med om detta stora att föda och bli förälder. Graviditet och födandet innehåller delar som kan upplevas som fantastiska och härliga men även som stressande och svåra. Det viktigaste under din förlossning är att vara närvarande och följa kroppens arbete så mycket som möjligt. Träning i mindfulness/medveten närvaro kan göra att man med medvetenhet och utan att värdera det som sker lättare kommer tillbaka till nuet i stället för att önska att det borde vara på något annat sätt. Denna skrift ger dig verktyg för hur du kan vara delaktig i det som sker under födandet. Genom att förbereda dig på hur du ska hantera situationen kommer du att veta vad du ska göra när förlossningsarbetet startar. Du kommer att veta hur du hanterar smärtan under värkarna och den ovisshet som en förlossning innebär. Det kommer att göra dig tryggare om du vet hur du ska andas, var du ska ha ditt fokus under värkarna och vad din partner kan göra för att stötta dig. Då har du gjort det du kan för att få en så positiv förlossnings­ upplevelse som möjligt. Det finns inte ett sätt som passar alla kvinnor; varje kvin­ na är unik med sina förutsättningar och sin historia. Men att hitta en strategi som passar dig, som du känner att ”det här låter klokt” eller ”det här kan jag hålla mig i”, är mycket värdefullt.

2


Varför ska du förbereda dig? Att vara orolig inför sin förlossning är helt normalt. Det är ju något nytt och stort du ska vara med om. Det är viktigt att ha en strategi att använda sig av. Våra föreställningar och förväntningar ställer till det för oss många gånger. Har vi förväntat oss att det inte ska ta mer än sju timmar att föda så är det lätt att vi blir stressade när det gått tolv timmar och fortfarande inte vet hur lång tid det är kvar. Vi har oftast ett mål med det vi gör. I födandet är självklart barnets födelse ett ”mål”, men vägen dit behöver inte vara en väntan utan i stället en del av upplevelsen. Det betyder mycket vad vi gör eller inte gör under en förlossning och det spelar också roll vilket stöd vi får av dem runt oss. Förloss­ ningsupplevelsen är en viktig del av livet.

Medveten närvaro Det kan låta konstigt att vi ska behöva träna oss i att vara när­ varande när vi föder eftersom det är så naturligt. Men vi lever i ett informationssamhälle med ett högt tempo och många krav, och vi styrs mycket av våra tankar. Du lyssnar på någon och plötsligt tänker du på något helt ­annat, du hör inte vad personen säger till dig. Du läser och när du ska vända sida inser du att du inte har läst en rad 3


utan varit i dina tankar någon helt annanstans. Du sitter och äter en smörgås och du upptäcker att smörgåsen är slut, utan att du märkt det, du trodde att du bara tagit en tugga. Din uppmärksamhet lämnade det du gjorde och försvann till en dröm eller tankar om annat. Detta händer oss hela tiden; uppmärksamheten är försvunnen från upplevelsen och vi har vandrat iväg i vår tankevärld. Det är helt normalt och alla gör det. Vi kan använda oss av den medvetna närvaron för att komma tillbaka till det innevarande ögonblicket, till nuet, om och om igen. Det handlar inte om att vara här och nu hela tiden. Det handlar om att under sin förlossning få stöd och hjälp att komma tillbaka till fokus på andningen och kroppen. Vi lämnar då det som varit och vi lämnar det vi är rädda för ska hända. Vi upplever det vi håller på med just i det här ögonblicket. ”Nu andas jag, jag känner att barnet rör sig, jag känner beröringen från min partner, jag känner smärta, smärtan ska vara där.” Med ökad medveten närvaro i födandet kommer du att å spara mycket energi genom minskade muskelspänningar å minska din upplevelse av smärtan – men inte smärtan i sig å få större effekt av värkhormonet oxytocin – effektivare värkar å öka ditt välbefinnande å få en mer positiv förlossningsupplevelse å uppleva att du och din partner gör detta gemensamt.

4


Saras berättelse När jag födde mitt första barn var det ingen som berät­ tade hur viktigt det var att ANDAS vid förlossningen. Min barnmorska då hade inställningen: ”Du behöver inte öva på något inför förlossningen för allt kommer naturligt.” När jag sedan skulle föda mitt första barn var det en känsla av panik, skräck och kaos. I stället för att andas ner i varje värk och verkligen hänga med i förloppet, stretade jag emot och förlossningen blev en skräckupp­levelse. Den blev mer panikartad än fantastisk. Under nästa graviditet fick vi stöd och samtal för att bearbeta den första förlossningen och vi fick även ANDNINGSÖVNINGAR!! Dessa andningsövningar och stödet gjorde att vår andra förlossning gick GALANT. Ingen skräckkänsla eller panik någon gång. Jag ANDADES mig igenom hela förlossningen och i stället för att streta emot och vara rädd följde jag med varje värk med hjälp av min andning som jag lärt mig och stödet från min man. Det blev en liten tjej den här gången som föddes med glädje och trygghet.

30


Maria Engström

Att känna sig förberedd inför sin förlossning är något som är viktigt för alla blivande föräldrar. Hur får jag min förlossning att bli så positiv som möjligt? Hur kan jag känna mig trygg när jag ska göra något som jag aldrig tidigare gjort? Hur hanterar jag smärtan? I denna broschyr får du lära dig vad du själv – och din partner – kan göra. Med hjälp av mindfulness, det vill säga andning, närvaro i kroppen och ökad medvetenhet, kommer du att känna dig delaktig i det som sker under födandet. Fakta varvas med olika övningar; övningar som du har glädje av såväl innan, som under och efter förlossningen. Maria Engström är leg. barnmorska samt utbildad i psykoterapi och mindfulness.

Förlossningsförberedelser

 f ör blivande föräldrar Att föda med mindfulness

Profile for Smakprov Media AB

9789172057371  

för blivande föräldrar Att föda med mindfulness Maria Engström Mindfulness/medveten närvaro är ett förhållningssätt som innebär att man trän...

9789172057371  

för blivande föräldrar Att föda med mindfulness Maria Engström Mindfulness/medveten närvaro är ett förhållningssätt som innebär att man trän...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded