9789113023724

Page 1

Skyldig till skuld

En europeisk resa i Nazitysklands skugga

HENRIK ARNSTAD


Skyldig till Skuld

En EuropEisk rEsa i nazitysklands skugga

HENRik ARNStAd

I_Skyldig_till_skuld.indd 3

2009-07-14 14:00:59


Av Henrik Arnstad har tidigare utgivits: Spelaren Christian Günther. Sverige under andra världskriget (W&W 2006)

Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2009 Henrik Arnstad

och Norstedts, Stockholm Omslag: Calle Ljungström Tryckt hos ScandBook AB, Falun 2009 ISBN 978-91-1-302372-4

I_Skyldig_till_skuld.indd 4

2009-07-14 14:00:59


Denna bok har en webbplats/blogg. Där publiceras rättelser, kommentarer, källmaterial (intervjuer), arbetsmaterial, länkar, bilder, video­ illustrationer, med mera. Adress: skyldig.wordpress.com Om ej annat anges har översättningar gjorts av författaren. På grund av verkets internationella karaktär är litteraturen ofta skriven på engelska, vilket innebär problem för framställningen. Det blir ibland frågan om dubbelöversättningar, från originalspråk till engelska och sedan till svenska. I möjligaste mån har den slutliga översättningens kvalitet därför kontrollerats av experter kunniga i originalspråket, vilket inte hindrar att författaren tar på sig allt ansvar. För vidare diskussion som kan uppstå kring enskilda exempel hänvisas till bokens webbplats/blogg. Som stavningsnorm har författaren använt Nationalencyklopedin.

I_Skyldig_till_skuld.indd 6

2009-07-14 14:00:59


Innehåll

På promenad i Europa  9

Finland Demokratin som slogs för Hitler

Att mörda en pacifist  15 • Vägen till mörkret  19 • Finlands Lebensraum  24 • Koncentrationslägren  34 • Finland och Förintelsen  42 • Historiesyn och moraldebatt i Finland  45 • Arndt Pekurinens park  54

Tyskland Himmler, barnbarnet och skammen

Att gräva ner stridsyxan  59 • En helt vanlig familj  67 • Weimarrepubliken – den hatade demokratin  71 • Kuppen och vägen mot Nazityskland  76 • Familjen Himmler och skulden  82 • Slutet  99

Italien och Österrike När mandolinen tystnar

Befrielsemuseet  105 • Italiani brava gente  110 • Offermyternas folk  121 • Hitlers första offer  127 • Ricinolja och biktens abso­ lution  134 • Bensinstationen  141

Slutord Sagorna om andra världskriget

Från stormaktskonflikt till moralism  145 • ”Ett Sverige, som intet positivt gjort”  149 • Om moralism och moral  165 • Tillbaka till Berlin  170 Efterord  174 • Källor  176 • Noter  181 • Register  191

I_Skyldig_till_skuld.indd 7

2009-07-14 14:00:59


På promenad i Europa

M

itt i natten – frampå småtimmarna – går jag genom Berlins stora minnesmonument över Förintelsen av Europas judar. Det är gigantiskt. På en yta stor som ett stadskvarter har konstnären spridit ut sarkofager i mörk sten. De går i vågor. Ibland kan jag blicka ut över landskapet, ibland försvinner jag ner bland stenblocken. Det är vackert. Det är sorgset. Det är Europa. Jag vet inte om det beror på nattens förmåga att förvrida, men jag hör musik. Dova toner, från själva marken. Dolda högtalare? Någon dag efteråt besöker jag platsen igen, denna gång dagtid. Den ambitiöse unge guiden, en universitetsstudent som drygar ut kassan med extrajobb, är öppen angående Tysklands förflutna. Dessutom väldigt trevlig och humoristisk. – Detta är ett monument över ansvar – inte över skuld, säger han. – Hur ser jag det? Det finns inget svar på den frågan. Skuld. Ansvar. Kollektiv skuld? Guiden är filosofiskt lagd och diskuterar gärna vidare. Han berättar för gruppen. – Detta monument hedrar alla judar som mördades i Förintelsen. Inte bara av tyska förövare utan även av andra folk. Betyder det att de andra europeiska nationerna som deltog i Nazitysklands krig får absolution av tyskarna? Att de bevil9

I_Skyldig_till_skuld.indd 9

2009-07-14 14:01:00


jas ansvarsfrihet genom byggandet av detta monument här i Berlin? – Nej, men vi erkänner att det var vi som var de ansvariga. Hurdå ”vi”? Den unge guiden ser ut att vara född på 1980-talet. Anas en tysk arrogans i detta? De andra europeiska axelmakterna* anses inte förmögna till samma ansvarstagande som det tyska folket, angående historiska brott? Men monumentet är så starkt att alla frågor tystnar. Och där finns ingen dov musik, försäkrar mig guiden efteråt. Jag har inbillat mig den, en natt i Berlin år 2008. ”Berlin – du kunde ha varit en vacker stad.” Så sjöng en svensk popgrupp ungefär samtidigt som guiden föddes. Muren gick genom staden. Amerikanska förband stod mot sovjetiska vid Checkpoint Charlie. Jag var ung och det var 1980-tal. På tågluff på väg ner till kalla krigets huvudstad Berlin kunde jag inte sova i den kvalmiga tågkupén. Äventyret lekte för starkt i hela kroppen – jag gick ut i korridoren och rökte. Där stod redan en äldre tysk jazzmusiker och vi började småprata. – Var du med under nazismen, undrade jag. Typiskt en tonåring att våga ställa en sådan fråga. – Javisst, jag var med i Hitlerjugend, svarade den gamle – utan tvekan eller stolthet. Vi var fattiga men om man gick med fick man uniform och en dolk. Tänk dig själv, hur spännande sådant var för en liten pojke. Visst såg vi hur judarna * Begreppet ”axelmakterna” myntades av Benito Mussolini i ett tal i november 1936, där ”axeln Rom–Berlin” proklamerades. Under andra världskrigets gång kom begreppet att omfatta även Bulgarien, Finland, Japan, Rumänien och Slovakien. På engelska finns det användbara begreppet Axis Europe, vilket kan översättas till ”den del av Europa som kontrollerades av axelmakterna” (det vill säga inklusive ockuperade territorier).

10

I_Skyldig_till_skuld.indd 10

2009-07-14 14:01:00


försvann och nog förstod vi vad som hände. Även om ingen talade om det. Denne tyske jazzmusiker är kanske död nu, mer än 20 år efter vårt möte. Hans generation är på väg bort. En plågad konti­ nent har sluppit storkrig i mer än ett halvt sekel. Men historien finns kvar, mer påtaglig än någonsin. Inte sedan 1940-talet har så många människor fått sin försörjning via Adolf Hitler. Böcker skrivs, historievetenskapliga projekt presenteras, filmer görs, datorspel produceras och tv-serier – vars titlar alltid tycks innehålla fraser som ”Face of Evil” – går dygnet runt på digitala tv-kanaler. Filosofen Hannah Arendt, som flydde Tyskland undan nazisterna, är en av många som försökt beskriva Förintelsen. Som alla andra misslyckas hon, som här i intervju med tysk tv 1969: Detta borde aldrig kunnat hända. Jag tänker inte på antalet döda, utan på kropparna … [Arendt tystnar] Jag kan inte fortsätta. Vi kan aldrig förstå detta. Den här boken handlar om axelmakterna och deras kollektiva minnen. Om hur fakta blandas med myter, oftast synliga i nationell populärkultur. Om politiska processer som tvingar nationer att fortlöpande förändra historieskrivningen. Om selektiv glömska och psykologin i att göra sig själv till ett offer. Om hur smärtsamt det kan vara för en nation att ärligt se på sitt förflutna. Mitt i det mörka 1900-talets Europa finns Tyskland. Men där finns även – och kanske mer intressant – nazismens viktigaste europeiska allierade. Framför allt Finland och Italien. Dessa länder visar helt olika sätt att hantera den egna historien. Beteenden som går igen i länder som Japan, Ryssland och Österrike. 11

I_Skyldig_till_skuld.indd 11

2009-07-14 14:01:00


Även Sverige behandlas i denna bok, trots att landet höll fast vid en – förvisso mycket böjlig – neutralitet. Anledningen är att Sverige idag praktiserar ännu ett sätt att närma sig sin historia under dessa kritiska år. Allt medan Berlin fortsätter bygga sina minnesmonument: Tyska ungdomar arbetar idag lika hårt med att bygga monument som deras föräldrar gjorde med att återuppbygga landet efter kriget. Och som deras farföräldrar gjorde när de byggde upp Tredje riket självt.1 Denna lilla cynism har yttrats av James E. Young, professor i judiska studier. Han ser den tyska hanteringen av historien som ”tortyr, självreflekterande och till och med paralyserande”. Men vilka är egentligen alternativen? Den nazistiska västeuropeiska erfarenheten visar hur en modern, avancerad och kultiverad kontinent snabbt sjunker ner i grymhet. Det skriver historikern Ian Kershaw, uppmärksammad för sin stora biografi om Adolf Hitler.2 Europa var 1945 inte bara i ruiner rent fysiskt. Även moraliskt var världsdelen ödelagd. Det behöver fortfarande förklaras. Men av vem? Och hur då?

12

I_Skyldig_till_skuld.indd 12

2009-07-14 14:01:00


Finland

Demokratin som slogs fรถr Hitler

Det finns inga oskyldiga. Det finns bara olika grader av ansvar. Stieg Larsson

I_Skyldig_till_skuld.indd 13

2009-07-14 14:01:00


Att mörda en pacifist

O

nsdagen den femte november 1941 är som novemberdagar brukar vara i norra Europa. Grå och mulen. I Stockholm uppmäts 1,6 grader klockan 14. Men åtminstone inget regn eller snö. Vädret är likartat i den finska orten Suomussalmi, på gränsen mot Sovjetunionen. Skillnaderna mellan Finland och det – något så när – neutrala Sverige är politiska och militära. Inte meteorologiska.

Andra världskriget var en malström, vilken de europeiska småstaterna hade att förhålla sig till. Vissa sögs ner – andra klarade sig undan. Danmark, Norge och Sverige försökte vara neutrala. Med blandat resultat. De två förstnämnda ockuperades medan svenskarna klarade krigsåren 1939–1945 utan att ha blivit inblandade i striderna. Andra småstater använde allianspolitik för att uppnå säkerhet, till exempel Polen och Tjeckoslovakien. Dessa länder var bland de första att ockuperas av Nazityskland. En annan småstat försökte först med defensiv neutralitet. Sedan med allianspolitik och anfallskrig. Bägge metoderna slutade med nationella katastrofer. Finland.

15

I_Skyldig_till_skuld.indd 15

2009-07-14 14:01:00


Denna novemberdag befinner sig den berömde finske pacifisten Arndt Pekurinen i Suomussalmi.3 Mannen som på 1930-talet engagerat världskändisar som vetenskapsmannen Albert Einstein och författaren H. G. Wells i sin kamp för att slippa göra värnplikt. Och Pekurinen lyckas – år 1931 stiftar Finland Lex Pekurinen, som ger pacifister möjlighet till vapenfri tjänst. Men denna möjlighet existerar bara i fredstid.

År 1939 delade Sovjetunionen och Nazityskland upp Europa i intresseområden, då de ingick Molotov-Ribbentrop-pakten (uppkallad efter respektive lands utrikesminister, Vjatjeslav Molotov och Joachim von Ribbentrop). Finland tillföll Sovjet­ unionens sfär och den finska statsledningen avkrävdes territorier. Då förhandlingarna misslyckades anföll Röda armén, vilket utgjorde starten på det så kallade vinterkriget – ”Ärans vinter”. Trots segt motstånd tvingades Finland småningom ge upp inför stormakten. I mars 1940 slöts stillestånd och Finland måste avstå stora områden, bland annat sin näst största stad Viborg. Hela 430 000 finländare tvingades på flykt. Mer än en tiondel av landets befolkning.* Ett drygt år senare – i juni 1941 – hamnade landet åter­igen i krig med Sovjetunionen. Men denna gång var det Finland som gick till anfall. Och finländarna gjorde det inte ensamma. Statsledningen hade våren 1941 allierat sig med Nazityskland. Tanken inför sommaren var att ryssen snabbt skulle besegras, i ett gigantiskt blitzkrieg. ”En tysk seger är klar två veckor efter inmarschen. Det är ej tvivel om, att Finland kan bära det äventyret”, sade den finske generalen Paavo Talvela ett par månader innan det tysk-finska anfallet inleddes.4 * Finlands befolkning 1940 var 3,69 miljoner.

16

I_Skyldig_till_skuld.indd 16

2009-07-14 14:01:00


Problemet på hösten 1941 var att Sovjetunionen fortfarande vägrade ge upp, trots gigantiska förluster. Under vinterkriget 1939–1940 är Finland inte så känsligt vad gäller vapenvägrare. Man nöjer sig med att slänga pacifisten Arndt Pekurinen i fängelse. Men hösten 1941 är läget värre. Finland saknar sympatier västerifrån efter att ha gått i krig tillsammans med nazismen. Pekurinen ska tvingas bli soldat.

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget var mer än en juridisk uppgörelse med nazismens krigsförbytelser. Domsluten hade även en moralisk dimension. Det räckte inte för de anklagade att hävda ”jag var tvungen att lyda order”. Domarna slog fast att ansvaret inte upphävdes av det militära befälssystemet. Det faktum att Adolf Hitler var död tilläts därmed inte att spela den centrala roll som de anklagade hoppades på. Trots att brotten hade Hitler som högste ansvarig.5 För en soldat blir därmed Nürnberg ett dilemma. Krig innebär att order måste lydas – ofta sekundsnabbt. Om varje enskild individ tvingas pröva varje orders eventuella brottslighet riskerar krigsinsatsen att bli lidande. Å andra sidan måste soldater göra denna bedömning om krigets lagar ska ha någon mening. Inte minst för den personliga moralens skull. Men det juridiska ansvaret är skiljt från moralen och därmed även det svårhanterliga begrepp som kallas skuld. Det tyska folket 1941–1945 kan inte i juridisk mening dömas för Förintelsen. Däremot är den kollektiva skulden ständigt närvarande. Även för dagens tyskar som ofta inte ens var födda då brotten begicks.

17

I_Skyldig_till_skuld.indd 17

2009-07-14 14:01:00


Pekurinens befäl denna novemberdag 1941 är kapten Pentti Pekka Valkonen. Och hans uppgift är inte lätt. Arndt Pekurinen vägrar ta geväret, trots hot om att han annars kommer att avrättas. Valkonen kan backa och därmed ge Pekurinen segern. Alternativet är att omsätta hotet i verklighet. Kapten Valkonen beordrar en soldat – sergeant Kivelä – att skjuta Pekurinen. Men Kivelä vägrar lyda order. Han tänker inte skjuta. Kapten Valkonen accepterar detta och ger ordern till en annan soldat, den menige Kinnunen. Även denne vägrar lyda order. Först den tredje som får ordern att skjuta pacifisten gör som han blir tillsagd. En korpral vid namn Asiainen. Den principfaste Arndt Pekurinen dör hjältedöden onsdagen den femte november 1941 medan kapten Valkonen blir major och belönas med Mannerheimkorset 1944. Då är Pekurinen nästan bortglömd. Sitt valspråk hade han hämtat från den filosofiske 1700-talsförfattaren Jonathan Swift: As people are not eaten, butchering them is of no use. ”Eftersom man inte äter människor, finns ingen anledning att slakta dem.”

18

I_Skyldig_till_skuld.indd 18

2009-07-14 14:01:00