9789140672131

Page 1

är ett basläromedel i svenska som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

I andra delen ingår

h

1 Til lsa 7 Gå mma ns på st ige 15 V et ylto n 20 S e r i n ä r 8 r 1 På 2 S läk t 25 Ad en 2 6 K sjuk n ve a 1 31 Pa t t År nt 3 5 stide 26 ke J Em r 32 u il 39

t och fytt a in 4 Till b ytt a u 3 Fl 0 Svårt! 11 Hjälpas å ak a i s 1 t! 1 n? 2 Y kola de rater Barnvakt 19 Dopet as n m ärl 2 8 i v ska k 1 r 22 Svaret 23 Lu 0 Slä min 5 R ciat kte st las esö 13 it mo å b a 9 K e r b lm o r 28 God fortsättning g, di n 2 På a o ab us 7 Åt me ytt år! d gör du på din ! 29 T sko 1 P rym c h 1 gam tt n n 33 Va friti a n ell a k ar fotb oll 3 7 d? 3 dlä er en t till Go skola A l i t r ä n 36 27 i san 41 Midsomm M a t c 4 M kar l olis re Tågre ar h e ila P öva 40 42 n r n S e g

Pa är ck st nin

ma! göm ar rra k Ku 14 Os r 6 o n! a orm riv ige elm c ia s k n – m m 24 Lu r e a m i l l g ad? t u n g a t er at tt et ask 0 K riidro 3 f m n kar u d a n e ls b j ä In dans 38 och ill

Textbok 2

Text: Bim Wikström Inläsare: Anna Godenius Produktion: Inläsningstjänst AB

010

-66 88 1

-3

©2 oc h

N

trö ks Wi

97 891

-40

Bim m

Gl ee

rup s

Utb

ildnin

Textbok 2

be för ter g AB. Alla rättighe

IS s. lle hå

B

Arbetsbok 2

Lärarhandledning 2

Lärarwebb 2 och Elevwebb 1-3

I Arbetsbok 2 finns uppgifter som utifrån texterna i Textbok 2 tränar olika språkliga moment. Den röda tråden från första delen av Briljant svenska fortsätter och eleverna får många tillfällen att arbeta med texter och bilder i meningsfulla sammanhang.

Arbetsbok 2 Birgitta Emanuelsson Lovisa Gardell 40672131_om.indd 1

2013-01-29 15.21Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

40672131_inl.indd 3

Tillsammans igen 4 Snabbast i världen? 6 Flytta ut och flytta in 8 Tillbaka i skolan 10 Rita och skriva 12 Kurragömma 14 Gå på styltor 16 På sjukhus 18 Klasskamrater 20 Svårt! 22 Hjälpas åt 24 Yasmin 26 På rymmen – igen! 28 Oskar 30 Veterinär 32 Katten 34 Återbesök 36 Barnvakt 38 Dopet 40 Släkten 42 Paket till gammel44 mormor Svaret 46 Luciatåg, disko eller maskerad? 48 Lucia 50 Advent 52 Jul 54 Gott nytt år! 56

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

God fortsättning! Tandläkaren Kattungar Årstider Polis i skolan Vad gör du på din fritid? Mila älskar friidrott Emil är strövare Ali tränar fotboll Matchen Inbjudan Packningen Tågresan Midsommar Sill och dans

58 60 62 64 68 70 72 76 78 80 82 84 86 90 92

2013-01-29 15.15


Svara med hel mening.

köra

bygga

simma

hoppa

åka

klättra

Vad kan Mila göra? . . .

Vad kan Emil göra? . . .

Vad kan Ali göra? . . .

Vad kan du göra?

4

40672131_inl.indd 4

Tillsammans igen

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-01-29 15.15


Skriv rätt ord.

i

över

Jag kan hoppa

ett ben.

Jag kan simma

rygg.

Jag kan klättra

träd.

Jag kan hoppa

en stock.

Jag kan klättra

stenar.

Jag kan bada

en sjö.

sommarlov Hitta nya ord i ordet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40672131_inl.indd 5

Tillsammans igen

5

2013-01-29 15.15


katten vassa klor

morrhår UTSEENDE

trampdynor

lång svans

mjuk päls ser bra i mörker

jamar spinner

LÄ T E

lever i 15-20 år

EGENSKAPER

fräser jagar gärna på natten råttor

FöD A

möss

fisk

mjölk

Sant eller falskt om katten? Sätt kryss på rätt ställe. sant

falskt

Den jagar möss. Den kvittrar. Den har morrhår. Den jamar. Den lägger ägg. Den sover hela vintern. Den kan bli 15-20 år. Den ser bra i mörker.

34

Katten

40672131_inl.indd 34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2013-01-29 15.16


papegojan

UTSEENDE

EGENSKAPER

LÄTE

n FöDA

Gör färdigt tankekartan. Skriv en faktatext om papegojan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

40672131_inl.indd 35

Katten

35

2013-01-29 15.16


Vilket frågeord passar bäst? Välj bland orden i rutan.

Vem

Vad Hur Var

Varför När

Vilken

heter du? bor du någonstans? har du plåster på knäet? är din bästa kompis? mår du? kommer bussen? glass vill du ha?

Dra streck till de meningar som avslutas med frågetecken.

Vilken är din favoritfärg Lisen är en katt Siri frågar mycket När fyller du år Vem är Siri Mila har glasögon Varför är Mila trött Vad är klockan Mila är trött Siris mamma handlar Hur mycket är klockan Var är Fenix

38

Barnvakt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv meningar. Glöm inte frågetecknet.

Var När Vem Varför Vad Hur Vilken

Du ska intervjua en person på skolan. Vem väljer du?

Skriv fem frågor till personen.

Varför har du valt just den här personen?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Barnvakt

39


Lös ordflätan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Den kattungen får Sachas klasskamrats moster 2. Alla katter har namn efter sådana 3. Den kattungen får en man som läst Milas lapp i affären 4. Hon måste passa kattungarna 5. Den kattungen får Emils pappas arbetskamrat 6. Den kattungen får en kvinna som Ali träffar i tvättstugan Vilket ord fick du?

Den katten får Oskar på sin födelsedag.

Vilken av Lisens fem kattungar skulle du helst ha velat ha?

Varför valde du just den?

Vad skulle du döpa en kattunge till om du fick bestämma?

82

Inbjudan

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Oskar har gjort en skylt i skolan där han beskrivit sig själv med bokstäverna i sitt namn.

OTÅLIG STARK KATTVÄN ARTIG ROLIG Hjälp Oskar att beskriva Tellus på samma sätt.

T E L L U S Skriv ditt eget namn uppifrån och ner och hitta på ord som beskriver dig själv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Inbjudan

83


är ett basläromedel i svenska som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

I andra delen ingår

h

1 Til lsa 7 Gå mma ns på st ige 15 V et ylto n 20 S e r i n ä r 8 r 1 På 2 S läk t 25 Ad en 2 6 K sjuk n ve a 1 31 Pa t t År nt 3 5 stide 26 ke J Em r 32 u il 39

t och fytt a in 4 Till b ytt a u 3 Fl 0 Svårt! 11 Hjälpas å ak a i s 1 t! 1 n? 2 Y kola de rater Barnvakt 19 Dopet as n m ärl 2 8 i v ska k 1 r 22 Svaret 23 Lu 0 Slä min 5 R ciat kte st las esö 13 it mo å b a 9 K e r b lm o r 28 God fortsättning g, di n 2 På a o ab us 7 Åt me ytt år! d gör du på din ! 29 T sko 1 P rym c h 1 gam tt n n 33 Va friti a n ell a k ar fotb oll 3 7 d? 3 dlä er en t till Go skola A l i t r ä n 36 27 i san 41 Midsomm M a t c 4 M kar l olis re Tågre ar h e ila P öva 40 42 n r n S e g

Pa är ck st nin

ma! göm ar rra k Ku 14 Os r 6 o n! a orm riv ige elm c ia s k n – m m 24 Lu r e a m i l l g ad? t u n g a t er at tt et ask 0 K riidro 3 f m n kar u d a n e ls b j ä In dans 38 och ill

Textbok 2

Text: Bim Wikström Inläsare: Anna Godenius Produktion: Inläsningstjänst AB

010

-66 88 1

-3

©2 oc h

N

trö ks Wi

97 891

-40

Bim m

Gl ee

rup s

Utb

ildnin

Textbok 2

be för ter g AB. Alla rättighe

IS s. lle hå

B

Arbetsbok 2

Lärarhandledning 2

Lärarwebb 2 och Elevwebb 1-3

I Arbetsbok 2 finns uppgifter som utifrån texterna i Textbok 2 tränar olika språkliga moment. Den röda tråden från första delen av Briljant svenska fortsätter och eleverna får många tillfällen att arbeta med texter och bilder i meningsfulla sammanhang.

Arbetsbok 2 Birgitta Emanuelsson Lovisa Gardell 40672131_om.indd 1

2013-01-29 15.21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.