__MAIN_TEXT__

Page 1

Detta är första boken av sex i matematikserien Matteresan. Serien täcker hela det centrala innehållet i nya kursplanen för grundsärskolans senare del. Matteresan finns både som tryckta böcker och i webbversioner. Webbversionen innehåller bl.a. uppläsning av innehållet via talsyntes, anteckningsmöjligheter och extra träningsuppgifter.

Erika Tengrud är Ma/NO-lärare och har arbetat med särskoleelever sedan år 2004.

Erika Tengrud

Uppgifterna kan utföras direkt i boken som har omfattande färdighetsträning och mängder av praktiska uppgifter, även för utomhuslektioner. Här finns gott om plats för tankar och uträkningar, reflektion och repetition.

Matteresan 1

Matteresan är en resa genom matematiken för grundsärskolans senare del, med den nya kursplanen i fokus.

1 Erika Tengrud


Kapitel

1

Naturliga tal I detta kapitel övar du på att • jämföra tal • storleks­ordna tal • dela upp tal


Inledning

Kapitel

Mickan och Mathias går i en klass med tio elever. Ibland behöver de extra hjälp med skolämnen som de tycker är svåra. Andra ämnen är lättare, då kan de vara med i en klass med fler elever. I den här boken följer vi med på en klassresa till Göteborg. Där besöker de nöjesparken Liseberg. Där är det mycket som är matematik utan att man tänker på det. Det ska du snart få se!

Bakre raden från vänster: 1. Leif 4. Omar 2. Hugo 5. Mathias 6. Mickan 3. Kajsa

6

Främre raden från vänster: 4. Samira 1. Zara 2. Stella 5. Otto 3. Amir

1


Matteord

Kapitel

1

Antal Storlek Värde Ental Tiotal Hundratal Tusental Storleksordna Jämföra Ordningstal Tallinje

7


Antal Ordet antal betyder hur mĂĽnga det finns av nĂĽgot.

Exempel

Skriv antalet suddgummin i burken.

1. Skriv antalet tennisbollar.

2. Skriv antalet pennor.

8

7


3. Skriv antalet kakor.

4. Skriv antalet russin.

5. Skriv antalet. a. Elever i din klass.

c. Tänder du har i din mun.

b. Böcker du har i din bänk eller din låda.

d. Månader på ett år.

9


Storlek Samma antal kan se ut på olika sätt. Antal har ingenting med storleken att göra. Flest betyder störst antal. FAKTA

Här är lika många saker, samma antal, i alla burkarna, men de tar olika stor plats.

6. Ringa in det fruktfat som har flest frukter.

10


7. Ringa in den burk som har flest godisbitar.

8. Ringa in den hylla i bokhyllan som har flest böcker.

9. Skriv antalet. a. Pennor i din låda/bänk

c. Personer i klassrummet

b. Fönster i ditt klassrum

d. Lektioner du har idag

11


Siffrors värde Siffrorna i ett tal är värda olika mycket. Vad de är värda beror på vilken plats i talet de har. EXEMPEL

Här är talet 2345. Den sista siffran i talet kallas för ental.

2

3

4

5

Siffran framför entalet kallas för tiotal.

2

3

4

5

Siffran framför tiotalet kallas för hundratal.

2

3

4

5

Siffran framför hundratalet kallas för tusental.

2

3

4

5

Sammanfattning:

2

12

3

4

5


10. Färglägg talen.

1

tusental

hundratal

2

5

0

7

5 0

3

2 5

1

2 5

6

7

tiotal

ental

2

3

0

0

2

9

1

5

11. Ringa in entalen. a. 3 1 2 9

c. 5 4

e. 1 5

g. 5

b. 6 2 5

d. 3

f. 7 5 0

h. 9 3 2 1

12. Ringa in tiotalen. TIPS

a. 3 1 2 9

d. 3

g. 5

b. 6 2 5

e. 1 5

h. 9 3 2 1

c. 5 4

f. 7 5 0

NĂĽgra av talen har inga tiotal.

13


13. Ringa in hundratalen. TIPS

a. 3 1 2 9

d. 3

g. 5

b. 6 2 5

e. 1 5

h. 9 3 2 1

c. 5 4

f. 7 5 0

i. 2 0 0

NĂĽgra av talen har inga hundratal.

14. Ringa in tusentalen. TIPS

a. 3 1 2 9

d. 3

g. 5

b. 6 2 5

e. 1 5

h. 9 3 2 1

c. 5 4

f. 7 5 0

i. 2 0 1 3

NĂĽgra av talen har inga tusental.

15. Vad kallas den understrukna siffran? Välj mellan ental, tiotal, hundratal eller tusental.

14

ental a. 235 _______________________

h. 3470 _______________________

b. 4578 _______________________

i. 590 _______________________

c. 32

_______________________

j. 1250 _______________________

d. 8

_______________________

k. 45

_______________________

e. 568 _______________________

l. 6

_______________________

f. 100 _______________________

m. 700 _______________________

g. 1000 _______________________

n. 340 _______________________


Exempel

Vilket är talet?

325 3 hundratal, 2 tiotal, 5 ental = ________________

16. Vilket är talet? a. 5 tiotal, 5 ental = ________________ b. 8 tiotal, 5 ental = ________________ c. 9 hundratal, 9 tiotal, 9 ental = ________________ d. 1 hundratal, 7 tiotal, 0 ental = ________________ e. 7 hundratal, 0 tiotal, 1 ental = ________________ f. 8 hundratal, 0 tiotal, 0 ental = ________________ g. 5 hundratal, 0 tiotal, 0 ental = ________________ h. 2 tusental, 1 hundratal, 5 tiotal, 0 ental = ________________ i. 1 tusental, 5 hundratal, 0 tiotal, 0 ental = ________________

17. Vilket år är det nu? a. Det är år ________________ b. Skriv hur många tusental, hundratal, tiotal och ental som finns i årtalet. _____ tusental   _____ hundratal 

_____ tiotal 

_____ ental

15


18. Ta fram låtsaspengar. Använd tusen­lappar, hundralappar, tior och enkronor.

TIPS

Man kan använda pengar från spel eller rita och klippa ut.

19. Lägg fram 33 kronor. a. Hur många tusenlappar har du lagt fram?

_____ st

b. Hur många hundralappar har du lagt fram?

_____ st

c. Hur många tior har du lagt fram?

_____ st

d. Hur många enkronor har du lagt fram?

_____ st

20. Lägg fram 125 kronor.

16

a. Hur många tusenlappar har du lagt fram?

_____ st

b. Hur många hundralappar har du lagt fram?

_____ st

c. Hur många tior har du lagt fram?

_____ st

d. Hur många enkronor har du lagt fram?

_____ st


21. Lägg fram 612 kronor. a. Hur många tusenlappar har du lagt fram?

_____ st

b. Hur många hundralappar har du lagt fram?

_____ st

c. Hur många tior har du lagt fram?

_____ st

d. Hur många enkronor har du lagt fram?

_____ st

22. Lägg fram 1230 kronor. a. Hur många tusenlappar har du lagt fram?

_____ st

b. Hur många hundralappar har du lagt fram?

_____ st

c. Hur många tior har du lagt fram?

_____ st

d. Hur många enkronor har du lagt fram?

_____ st

17


Exempel

Använd fyra tärningar. Slå alla tärningarna samtidigt, en gång. Gör ett tal som du skriver in i rutorna. Med tärningarna på bilden kan det till exempel bli talet:

2

5

6

1

eller

6

2

1

5

23. Använd dina fyra tärningar. a. Slå alla tärningarna samtidigt, en gång. Gör ett tal som du skriver in i rutorna.

b. Slå alla tärningarna en gång till. Gör ett tal som du skriver in i rutorna.

24. Slå alla tärningarna samtidigt, en gång. Gör fyra olika tal som du skriver in i rutorna.

18


25. Slå alla tärningarna igen. Gör fyra olika tal som du skriver in i rutorna.

26. Slå alla tärningarna samtidigt. Gör det största tal du kan. Skriv in talet i rutorna. Gör om samma sak tre gånger till.

Slag 1

Slag 2

Slag 3

Slag 4

27. Slå alla tärningarna samtidigt. Gör det minsta tal du kan. Skriv in talet i rutorna. Gör om samma sak tre gånger till.

Slag 1

Slag 2

Slag 3

Slag 4

19


FAKTA

hundratal tusental

4

tiotal

5

6

7

ental

28. Titta på talet ovan. a. Hur många ental är det? Rita entalen som pengar.

b. Hur många tiotal är det? Rita tiotalen som pengar.

c. Hur många hundratal är det? Rita hundratalen som pengar.

d. Hur många tusental är det? Rita tusentalen som pengar.

20


Storleksordna och jämföra tal Det är bra att kunna jämföra olika tal och att kunna se vilket tal som är störst och minst. När du handlar har du till exempel stor nytta av att kunna jämföra priser för att spara pengar. 29. Amir ska köpa ägg. Han vill betala så lite som möjligt. Ringa in de ägg han ska köpa.

18 kr

24 kr

TIPS

Jämför tiotalen.

1

8

2

4

Tiotalet vid pilen är störst. Alltså är 24 större än 18.

21


30. Ringa in det största talet. TIPS

a. 9 3

17

c. 9 0

19

e. 2 7

72

b. 3 4

41

d. 5 5

12

f. 8 3

66

31. Ringa in det största talet. a. 2 3

3 6

50

c. 1 9

2 2

31

b. 7 5

9 1

89

d. 7 1

8 0

69

32. Mathias har 41 trappsteg upp till sin ytterdörr och Mickan har elva. Ringa in den som har flest trappsteg.

33. Amir har två sparbössor hemma. Ringa in den sparbössa som innehåller mest pengar. 59 kr 71 kr

22

Jämför tiotalen.


34. Omar ska jobba ihop fickpengar. Han kan göra olika saker för att tjäna pengar. a. Vad tjänar Omar mest på att göra?

_________________________________

b. Vad tjänar Omar minst på att göra?

Tvätta

15 kr

Städa badrummet

40 kr

Laga middag

28 kr

Handla

32 kr

Diska

12 kr

_________________________________

c. Jämför handla och diska. Vad tjänar Omar mest på?

_________________________________

d. Jämför tvätta och laga middag. Vad tjänar Omar mest på?

_________________________________

e. Jämför städa badrummet och laga middag. Vad tjänar Omar mest på?

_________________________________

TIPS

Om tiotalen är lika stora måste man jämföra entalen för att se vilket av talen som är störst eller minst. Jämför entalen.

1

2

1

5

Entalet vid pilen är störst. Alltså är 15 större än 12.

23


TIPS

Jämför först tiotalen sedan entalen.

35. Ringa in det största talet. a. 1 4 1 8

d. 6 6 6 1

g. 7 8 7 3

b. 2 3 2 9

e. 3 3 3 7

h. 5 2 5 8

c. 9 7 9 5

f. 4 0 4 5

i. 8 0 8 9

36. Ringa in det största talet. a. 1 3 1 7 1 1

c. 6 6 6 4 6 1

b. 2 1 2 5 2 0

d. 9 8 9 0 9 9

37. Ringa in det största talet.

24

a. 2 3 8 9

d. 1 9 9 1

g. 1 3 3 1 2 5

b. 4 5 4 9

e. 2 9 2 1

h. 5 4 7 9 9 1

c. 8 7 2 1

f. 5 5 5 4

i. 8 7 8 1 1 9


Taxen Ture  25 kr

Bulldogen Bert 21 kr

Mopsen Maja 20 kr

Terriern Tomas 29 kr

Schäfern Charlotte 30 kr

38. Mickan brukar gå ut med kvarterets hundar. a. Vilken hund tjänar Mickan mest på att gå ut med?

___________________________

b. Vilken hund tjänar Mickan minst på att gå ut med?

___________________________

c. Tjänar hon mest på terriern eller schäfern?

___________________________

d. Tjänar Mickan mest på bulldogen eller taxen?

___________________________

39. Mickan går ut med schäfern samtidigt som Omar handlar. Då tjänar både Mickan och Omar pengar samtidigt. Vem tjänar mest?

Omar tjänar 32 kronor på att handla.

_________________________________

25


40. Otto och Samira ska äta lunch på stan. De väljer mellan:

Kebab 48 kr

Tacos 39 kr Falafel 45 kr

a. Vad kostar en kebab?

_________________________________

b. Vad kostar tacos?

_________________________________

c. Vad kostar falafel?

_________________________________

d. Vilken maträtt är dyrast?

_________________________________

e. Vilken maträtt är billigast? _________________________________ f. Otto väljer kebab och Samira väljer falafel. Vem ska betala minst pengar?

26

_________________________________


fakta

Om det finns hundratal med jämför man dem för att ta reda på vilket tal som är störst eller minst.

41. Mickan och Omar har lagt pengarna de tjänat i sina plånböcker. Ringa in plånboken med mest pengar. TIPS

Mickan

Jämför hundratalen.

310 kr

1 8 0

3 1 0

Omar Hundratalet vid pilen är störst. Alltså är 310 större än 180.

180 kr

42. Ringa in det största talet. a. 5 0 7

705

c. 1 9 8

211

e. 1 6 8

811

b. 1 6 8

681

d. 3 5 0

503

f. 3 3 6

663

b. 1 2 0

3 4 5

43. Ringa in det största talet. a. 1 9 9

2 0 1

300

601

27


44. Inför klassens resa till Liseberg i Göteborg vill de ta reda på vad det kostar att åka karusell där.

Biljett Pris Åkband 310 kr Biljetthäfte 250 kr

a. Zara vill köpa ett åkband. Vad får hon betala?

__________________________

b. Mathias vill köpa ett biljetthäfte. Vad får han betala?

__________________________

c. Vem får betala mest, Zara eller Mathias?

28

__________________________


TIPS

Om hundratalen är lika stora måste man jämföra tiotalen istället. Jämför tiotalen.

1 2 4

1 5 5

Tiotalet vid pilen är störst. Alltså är 155 större än 124.

45. Klassen ska bo på ett vandrarhem. De väljer mellan Gula Villan och Mitticitti. a. Vilket vandrarhem kostar mest?

__________________________________________

b. Klassen valde att bo på vandrarhemmet Mitticitti. Valde de det dyraste eller det billigaste vandrarhemmet?

__________________________________________

Vandrarhemmet Gula Villan kostar 240 kr för en natt per person.

Vandrarhemmet Mitticitti kostar 210 kr för en natt per person.

29


46. För att få åka en av karusellerna måste man vara längre än 110 cm. Stella 163

Mathias 170

Hugo Samira 151 158

Zara 174

Otto 180

Omar 153

Amir 162

Kajsa 160

Mickan 169

a. Finns det någon i klassen som inte får åka karusellen? ___________ b. Vem är längst i klassen?

_________________________

c. Vem är kortast i klassen?

_________________________

d. Jämför Zara och Samira. Vem är längst? _________________________ e. Jämför Amir och Stella. Vem är längst? _________________________

47. Mickans lillasyster är 100 cm lång.

Hade hon fått åka alla karuseller om hon följt med? __________________________

30


Ordningstal Ordningstal används för att tala om i vilken ordning något kommer. fakta

Ordningstal skrivs så här: Tal Ordningstal med bokstäver Ett Första Två Andra Tre Tredje Fyra Fjärde Fem Femte Sex Sjätte Sju Sjunde Åtta Åttonde Nio Nionde Tio Tionde

Ordningstal med siffror 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 9:e 10:e

48. Amir har vunnit en tennistävling. Vilken plats kom han på? __________________________

31


EXEMPEL

I en kö har varje person en särskild plats.

Kajsa

Zara

Omar

första

Otto

tredje andra

Amir

Samira

femte fjärde

Stella

Hugo Mathias Mickan

sjunde sjätte

nionde

åttonde

49. Titta på bilden i exemplet. a. Vilken plats i kön har Hugo?

__________________________

b. Vilken plats i kön har Zara?

__________________________

c. Vilken plats i kön har Mathias? __________________________

32

tionde


50. Mathias har byggt ett torn av suddgummin. Skriv på raden vid pilen vilket ordningstal suddgummit har. TIPS

Räkna nerifrån och upp!

första 51. Vilken plats i djurkön har tigern?

TIPS

__________________________

Räkna från vänster till höger!

52. Vilken plats i bilkön har den röda bilen?

__________________________

TIPS

Räkna från höger till vänster!

33


Stella

Mathias

Samira

Zara Hugo

53. Det är dags för idrott. Klassen ska träna löpning. a. Vem kommer på första plats? __________________________ b. Vem kommer på tredje plats? __________________________ c. Vem kommer på femte plats? __________________________

Exempel

Så här skriver man ordningstal med siffror.

1:a första = ______ 7:e sjunde = ______

54. Skriv ordningstalen med siffror.

34

andra = ______

femte = ______

åttonde = ______

tredje = ______

sjätte = ______

nionde = ______

fjärde = ______

sjunde = ______

tionde = ______


55. Mathias och Zara bor i samma höghus. a. Hur många våningar har huset?

________________________________

b. På vilken våning bor Mathias?

________________________________

c. På vilken våning bor Zara?

________________________________

d. På vilken våning bor det en hund?

________________________________

e. På vilken våning bor det en barnfamilj?

________________________________

f. På vilken våning bor det en gammal farbror?

_________________

35


56. Ett tåg avgår från Malmö och stannar på olika ställen innan det når slutstationen Göteborg. a. Hur många stopp gör tåget innan det når Göteborg?

Stationer

Avgång

Malmö

07.30

Lund

07.45

Landskrona

08.05

Helsingborg

08.15

Laholm

08.45

Halmstad

09.00

Varberg

09.20

Göteborg

10.30

__________________________________

b. Var gör tåget sitt första stopp?

__________________________________

c. Var gör tåget sitt tredje stopp?

__________________________________

d. Var gör tåget sitt sjätte stopp?

__________________________________

e. Vilket stopp i ordningen är Laholm? __________________________

36


Tallinjer En tallinje är en linje som börjar på ett tal och slutar på ett annat tal. Tallinjer kan se olika ut och börja och sluta på olika tal.

Exempel

0

5

Ovan ser du en tallinje. Den börjar på 0 och slutar på 5. Mellan 0 och 5 finns även talen 1, 2, 3 och 4. Vi skriver in dem på vår tallinje nedan. Det ska vara lika stora avstånd mellan talen. 0

1

2

3

4

5

57. Titta på tallinjen nedan.

0

1

2

3

a. Vilket tal börjar tallinjen på? _________ b. Vilket tal slutar tallinjen på? _________

4

5

6

c. Ringa in trean på tallinjen.

37


58. Detta är en tallinje som börjar på 0 och slutar på 4.

0

____

____

4

____

Vilka tal finns mellan 0 och 4? Skriv in de tal som saknas på tallinjen.

59. Detta är en tallinje som börjar på 0 och slutar på 6.

0

2

____

4

____

____

6

Skriv in de tal som saknas på tallinjen.

60. Detta är en tallinje som börjar på 0 och slutar på 10.

0

38

____

____

____

____

____

Vilka tal finns mellan 0 och 10? Skriv in de tal som saknas på tallinjen.

____

____

____

____

10


61. Detta är en tallinje som börjar på 5 och slutar på 10.

5

____

____

____

10

____

Vilka tal finns mellan 5 och 10? Skriv in de tal som saknas på tallinjen.

62. Titta på tallinjen nedan.

20

____

____

____

____

____

____

____

____

____

30

a. Vilket tal börjar tallinjen på? ____ b. Vilket tal slutar den på?

____

c. Vilka tal finns mellan 20 och 30? Skriv in de tal som saknas på tallinjen.

39


63. Skriv in de tal som saknas.

25

26

____

28

____

30

____

____

____

34

35

64. Skriv in de tal som saknas.

58

59

____

61

____

63

____

65

____

67

TIPS

65. Gör två egna tallinjer i rutorna nedan. Bestäm vad de ska börja och sluta på. Skriv in talen emellan.

40

Det ska vara lika stora avstånd mellan alla talen.


Exempel

På en tallinje där många tal ska vara med får vi ibland inte plats att sätta ut alla tal. Då får vi tänka oss att de är med på tallinjen ändå, men att vi inte ser dem. På den här tallinjen syns bara vart tionde tal.

0

10

20

30

40

50

Egentligen är det många fler tal som ska vara med, men vi får inte plats att skriva alla. 66. Titta på tallinjen i exemplet. a. Vilka tal är ”osynliga” på tallinjen mellan 0 och 10?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

b. Vilka tal är ”osynliga” på tallinjen mellan 20 och 30?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

c. Vilka tal är ”osynliga” på tallinjen mellan 30 och 40?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

d. Rita små streck på tallinjen mellan 0 och 10, där de tal som saknas ska vara. e. Sätt ut talet 5 på tallinjen. f. Markera 25 på tallinjen med ett kryss. g. Markera 49 på tallinjen med ett kryss.

41


Vi använder många olika tallinjer utan att tänka på det. 67. Titta på tallinjen nedan.

0

10

20

30

40

50

a. Vilka tal finns mellan 10 och 20?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

b. Vilket tal pekar blå pil på? _____ c. Vilka tal finns mellan 20 och 30?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

d. Vilket tal pekar röd pil på? _____ e. Vilka tal finns mellan 50 och 60?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

f. Vilket tal pekar grön pil på? _____

42

60


0

10

20

30

40

50

60

68. Titta på tallinjen nedan.

100

___

___

___

___

___

___

___

___

___

110

___

a. Vilket tal börjar tallinjen på? ______ b. Vilket tal slutar tallinjen på? ______ c. Vilka tal finns mellan 100 och 110?

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

d. Skriv in talen på tallinjen.

69. Titta på tallinjen nedan. Mellan varje tiotalsstreck finns nio osynliga tal.

100

110

120

130

140

150

a. Rita in ett litet streck för varje tal på tallinjen. b. Rita en röd pil på tallinjen där talet 115 ska vara. c. Rita en grön pil på tallinjen där talet 135 ska vara. d. Rita en blå pil på tallinjen där talet 145 ska vara.

43


70. Titta på tallinjen nedan.

100

___

___

___

___

150

___

___

a. Vilket tal börjar tallinjen på?

______

b. Vilket tal slutar tallinjen på?

______

___

___

200

c. Skriv in talen som saknas på tallinjen.

71. Titta på tallinjen nedan.

200

250

300

a. Vilket tal pekar den röda pilen på? ______ b. Vilket tal pekar den blå pilen på?

______

c. Vilket tal pekar den gröna pilen på? ______

44

350


UPPGIFTER ATT GÖRA UTOMHUS

Uppgifter att göra utomhus Du behöver bara ha med dig dina kompisar, din lärare och en utekrita. 72. Er lärare lägger upp ett antal saker på marken. Ni hämtar a. ett lika stort antal b. ett större antal c. ett mindre antal 73. Turas om att hämta ett visst antal saker, t.ex. pinnar, stenar, kottar, skräp. De andra gissar antalet. Räkna tillsammans. 74. Gissa antalet cyklar som står i skolans cykelställ, räkna sedan och se om någon var nära att gissa det verkliga antalet. 75. Gissa antalet bilar parkerade på gatan genom att titta snabbt. Kontrollräkna sedan och se om någon var nära att gissa det verkliga antalet.

45 45


UPPGIFTER ATT GÖRA UTOMHUS

76. Hämta massor av stenar eller kottar och lägg på en lång rad eller som en slingrig orm. Gissa antalet. Kan ni komma på något sätt som gör att man inte måste räkna om från början om man skulle tappa bort sig? 77. Samarbeta och hämta 100 saker ni hittar ute, t.ex. pinnar, stenar, kottar. a. Hur ska ni göra för att hålla koll på hur mycket ni har medan ni springer och hämtar? b. Hur ska ni veta när det är 100 saker? Diskutera er fram till ett bra sätt att hålla räkningen innan ni börjar. 78. Ställ upp er på ett led. a.

Läraren eller en elev ropar t.ex. ”den fjärde eleven” som då springer ett varv runt ledet och sedan ställer sig på sin plats igen. Sedan ropar läraren/eleven på nästa ordningstal o.s.v.

b. Gör samma sak igen. Denna gång ska den som sprungit ett varv ställa sig sist i ledet. Nu får nästan alla nya ordningstal. Ta reda på ditt nya ordningstal. Sedan är det dags att ropa ut igen. 79. Stå i ett led. En elev är utropare. Den ropar t.ex. ”fjärde och sjätte byter plats”. När de byter plats försöker utroparen ta en av platserna och den som nu blir utan plats blir den nya utroparen.

46


UPPGIFTER ATT GÖRA UTOMHUS

80. Dela in er i grupper med fyra elever i varje. Alla elever i gruppen utom en ställer sig bredvid varandra. En elev är hundratal, en är tiotal och en är ental. Använd en hand och välj hur många fingrar du vill hålla upp. Eleven som inte är med säger talet som fingrarna representerar. Turas om!

81. Dela in er i grupper med två elever i varje. Rita fyra rutor som sitter ihop på rad. Rutorna är för tusental, hundratal, tiotal och ental. En elev lägger stenar eller kottar i rutorna. Den andra eleven säger talet. Exempel talet 3241:

tusental

hundratal

tiotal

ental

47 47


UPPGIFTER ATT GÖRA UTOMHUS

82. Rita en tallinje och skriv 0 i början och 10 i slutet. Hämta småpinnar. Småpinnarna ska ligga där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 ska vara. Diskutera i smågrupper hur ni ska lägga era pinnar. 83. Gör en tallinje och skriv in 0 i början och 5 i slutet. Läraren väljer en elev och ett tal på linjen där eleven ska ställa sig. Sedan är det dags för nästa elev att ställa sig på ett tal på tallinjen som läraren väljer. 84. Gör en lång tallinje som börjar på noll. Alla får ett tiotal att komma ihåg. (10 ,20, 30 o.s.v.) Nu ska eleverna komma överens om hur de ska stå på tallinjen. Vilket tal kommer er tallinje att sluta på? 85. Dela in er i små grupper. Rita en tallinje. Läraren väljer vad den ska börja och sluta på. När alla är klara väljer läraren ett tal på tallinjen. Lägg en sten där. Därefter väljer läraren ett nytt tal att lägga en sten på.

48


Detta är första boken av sex i matematikserien Matteresan. Serien täcker hela det centrala innehållet i nya kursplanen för grundsärskolans senare del. Matteresan finns både som tryckta böcker och i webbversioner. Webbversionen innehåller bl.a. uppläsning av innehållet via talsyntes, anteckningsmöjligheter och extra träningsuppgifter.

Erika Tengrud är Ma/NO-lärare och har arbetat med särskoleelever sedan år 2004.

Erika Tengrud

Uppgifterna kan utföras direkt i boken som har omfattande färdighetsträning och mängder av praktiska uppgifter, även för utomhuslektioner. Här finns gott om plats för tankar och uträkningar, reflektion och repetition.

Matteresan 1

Matteresan är en resa genom matematiken för grundsärskolans senare del, med den nya kursplanen i fokus.

1 Erika Tengrud

Profile for Smakprov Media AB

9789140680648  

9789140680648  

Profile for smakprov