Page 1

Ç TUMMEN UPP!

MUSIK ÅK

6

KAR T L ÄGGNING

LG R 1 1

&

Magnus Vernersson Ma Lena Vinberg

47119837_Tummen upp_musik_omsl.indd 2

2018-06-19 13:57


ISBN 978-91-47-12788-7 © 2018 Magnus Vernersson, Lena Vinberg och Liber AB Projektledare och redaktör: Helena Hammarqvist Formgivare: Lisa Lanning Produktion: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Lisa Lanning Illustratör: Anna Westerman (inlaga och omslag) Fotografier: Shutterstock Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2018

Upphovsrätten till samtliga bidrag i denna produkt tillkommer rättighetshavarna. Liber AB har bett om tillstånd att få använda de skyddade bidragen. Eventuellt anspråk för enskilt upphovsrättsligt skyddat bidrag kan ställas till ”mailto:rattigheter@liber.se” rattigheter@liber.se.

RÄTTIGHETSINNEHAVARE TILL MUSIK:

Här kommer Pippi Långstrump Text: Astrid Lindgren Musik: Jan Johansson © Hans Busch Musikförlag AB. Tryckt med tillstånd av Gehrmans Musikförlag AB. Idas sommarvisa Text: Astrid Lindgren Musik: Georg Riedel © Gazell Music AB. Tryckt med tillstånd av Gazell Music AB, 115 58 Stockholm. Jag vill ha en egen måne Text: Kenneth Gärdestad Musik: Ted Gärdestad © Universal Music Publishing AB. Tryckt med tillstånd av Gehrmans Musikförlag AB. The Lion Sleeps Tonight Text och musik: Solomon Linda, George David Weiss © Cosmos Music Sommar-rap Text: Lena Vinberg Musik: Lena Vinberg och Magnus Vernersson © Lena Vinberg och Magnus Vernersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. UNDANTAG

Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 2

2018-06-21 12:19


Innehåll I NLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 SJUNGA

...............................................................................................................

Sjunga unisont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjunga i olika genrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sång i olika former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedömning – Sång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

11 12 13 14

................................................................................................................

17

Instrumentspel på ackord-, bas- och slaginstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedömning – Ackord-, bas- och slagverksspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melodispel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedömning – Melodispel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 23 26 29

SPELA

SKAPA MUSIK

....................................................................................................

32

Skapa med utgångspunkt i befintlig musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Improvisera, komponera och digitala verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Bedömning – Skapa musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ...............................................................................

40

Resonera kring musikframförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyssna på musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musiken i samhället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedömning – Uttrycka sig om musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 43 44 45

UTTRYCKA SIG OM MUSIK

MUSIK FRÅN OLIKA GENRER OCH KULTURER

................................................

48

Karaktärsdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bedömning – Musik från olika genrer och kulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 INSTRUMENT & INSTRUMENTGRUPPER

..........................................................

56

Instrument i instrumentgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bedömning – Instrument och instrumentgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 .............................................................

61

Rytmik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noter och ackordbeteckningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ord och begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 68 72 76

GRUNDLÄGGANDE MUSIKÖVNINGAR

SÅNGTEXTER, NOTER OCH KOPIERINGSUNDERLAG

.....................................

78

Jag vill ha en egen måne – text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Jag vill ha en egen måne – text och ackord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Jag vill ha en egen måne – text med ackord och noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 The Lion Sleeps Tonight – text, ackord och grepptabeller för gitarr och piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 The Lion Sleeps Tonight – med grepptabell för bas samt trumkomp . . . . . . . . . . 83

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 3

2018-06-19 15:12


The Lion Sleeps Tonight – hela texten med ackord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Här kommer Pippi Långstrump – text, ackord och grepptabeller för gitarr och piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Här kommer Pippi Långstrump – med grepptabell för bas samt trumkomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Här kommer Pippi Långstrump – hela texten med ackord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Lunka på – text och noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Björnen sover – text och noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Idas sommarvisa – text och noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Här kommer Pippi Långstrump – text och noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Spel – logg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Frågeställningar kring eget och andras musicerande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Skapa musik med barnvistexter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Skapa egen rap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bilder på notvärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Bilder på pauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Småkort på notvärden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Hitta rytmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bilder på viktiga musikbegrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Memorykort – musikbegrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Musikbegrepp med förklaringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Musikbegrepp utan förklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Musikupplevelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Musik i olika sammanhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Karaktärsdrag 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Karaktärsdrag 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Instrument i instrumentgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Bilder på instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Småkort på instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Instrument och instrumentgrupper – elevformulär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Miniklaviaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Noter och klaviatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Notrebusord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Noter och klaviatur – tomt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Notrebusord – facit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Översikt – bedömningsuppgifterna kopplade till kunskapskraven i musik åk 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 4

2018-06-19 15:12


Inledning Tummen upp! Kartläggning, vad är det? Tummen upp! Kartläggning är ett fristående kartläggningsmaterial som ger läraren stöd i bedömningen av varje enskild elevs kunskaper utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Materialet innehåller bedömningsuppgifter som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6. Materialet ger också läraren vägledning i bedömningsarbetet, från planering av bedömningsmoment till bedömning, kartläggning och uppföljning. Dessutom ges vägledning för det framåtsyftande arbetet.

Varför Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6? När vi bedriver undervisning i ämnet musik i åk 4–6 har vi kunskapskrav att förhålla oss till, och det finns ett behov av att säkerställa att eleverna når kunskapskraven i ämnet för åk 6, och att varje elev dessutom får möjlighet att nå ett högre betyg. Här fyller Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6 en viktig funktion, då bedömningsstöd till de föreslagna aktiviteterna utgår från kunskapskraven och betygen E, C och A. Varje avsnitt i boken fångar upp ett område inom ämnet musik som eleverna, med hjälp av det centrala innehållet, ges möjlighet att utveckla utifrån förmågorna. Genom att tillämpa kartläggning och bedömning löpande under åk 4–6 och arbeta framåtsyftande – med elevdelaktighet och formativ bedömning – ökar möjligheten för eleverna att minst nå kunskapskravet E i slutet av åk 6.

Beskrivning av Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6 Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6 är ett kartläggningsmaterial för åk 6, men materialet är lämpligt att arbeta med under hela åk 4–6. I den första delen finns kartläggningsuppgifter för alla områden i musikämnet, och i den andra delen en lektionsbank, avsnittet Grundläggande musikövningar, som även den täcker in alla delar. Lektionerna i lektionsbanken är i första hand avsedda att användas före bedömningstillfällena, men kan utifrån gruppens behov användas efter ett bedömningstillfälle, för de elever som riskerar att inte bli godkända. Varje kapitel i bedömningsdelen innehåller följande delar: 1. kunskapskrav, förmågor och centralt innehåll

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

2. syfte och innehåll 3. viktigt att tänka på 4. kartläggningsövningar 5. bedömningsstöd 6. kartläggningsmatriser 7. framåtsyftande planering. Längst bak i boken finns kopieringsunderlag.

5

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 5

2018-06-19 15:12


Tummen upp! och bedömning För att kunna bedriva en kvalitativ musikundervisning som ger eleverna möjlighet att nå kunskapskraven krävs en fungerande musiksal med ändamålsenlig utrustning. Musiklärarnas riksförening har utarbetat ett förslag på en basutrustningslista kopplad till kunskapskraven i åk 6, se länk: h24-files.s3.amazonaws.com/98695/655788-qTIX8.pdf

Utifrån uppgifterna i Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6 kan du tillsammans med eleverna samtala kring ämnets innehåll och utifrån kartläggningen utforma varje elevs individuella utvecklingsplan i formativ anda: • Vad är målet med momentet eller lektionen? • Var befinner sig eleven i kunskapsutvecklingen? • Hur gör vi för att nå målen och slutligen kunskapskraven för åk 6?

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

Vi betonar vikten av att eleven i förväg får information om förutsättningar och förväntningar kring undervisningen och bedömningen. Bedömning i musik sker både fortlöpande och vid bestämda bedömningstillfällen. I ämnet musik har vi goda möjligheter att arbeta med bedömning ur flera olika perspektiv och i samspel med varandra eftersom musik är både ett praktiskt och ett teoretiskt ämne. I det praktiska musicerandet får läraren ofta tillfälle att visa eleverna på nästa steg i den musikaliska utvecklingen och kan då även väva in begrepp och teori på elevernas nivå. När läraren ser att en elev behärskar en färdighet kan man bygga på med nästa, exempelvis att man visar ytterligare ackord när eleven lärt sig de första grundläggande. Samtidigt får läraren också fortlöpande information om var eleverna befinner sig i sin utveckling. Därför passar formativ bedömning så bra i ämnet musik. För att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt bör man låta dem vara en resurs för varandra. Att eleverna visar andra elever hur man exempelvis tar ett ackord är givande för den enskilde eleven och praktiskt för dig som lärare. Detta gäller alla områden, inte bara när man spelar. Det man kan förklara för andra sätter sig i minnet, och eleven tränar förmågan att föra välutvecklade resonemang. Efter vissa tillfällen med instrumentspel kan lektionen avslutas med att eleverna bedömer sig själva med hjälp av exempelvis kopieringsunderlaget Spellogg. Det är också lärorikt för eleverna att ibland bedöma varandra och träna på att ge konstruktiv kritik, exempelvis efter formen ”Two Stars and a Wish” eller med kopieringsunderlaget Frågeställningar kring eget och andras musicerande. Skolverket har gett ut bedömningsstöd i musik för årskurs 6. Syftet är att stödja musiklärare i att bedöma elevernas prestationer utifrån de olika betygsstegen. Vi hänvisar i materialet till bedömningsstödet i det fall det är möjligt eftersom man bara tar upp valda delar av kunskapskraven. Även Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i musik ger en fördjupad kunskap om musikämnet.

6

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 6

2018-06-19 15:12


Kartläggningsmallar Till varje kunskapskrav som prövas finns en kartläggningsmall som kopieringsunderlag där du kan dokumentera varje elevs prestationer i de uppgifter som genomförs.

Bedömning I varje kapitel finns vägledning i bedömningen, generella förhållningssätt och viktiga utgångspunkter i det specifika bedömningsmomentet, för att eleven ska få de allra bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper och förmågor, och för att säkra en korrekt bedömning.

Framåtsyftande planering I varje kapitel finns förslag på hur du kan jobba vidare med momentet, tips och råd och hänvisningar till lektionsförslag i den andra delen av boken. Den framåtsyftande planeringen är främst avsedd för de elever som har otillräckliga kunskaper i momentet. Utifrån de lektionsförslag och råd som ges här kan du planera den fortsatta undervisningen i momentet, på individ- eller gruppnivå.

Kunskapsöversikt Längst bak i boken finns en översikt över de förmågor och kunskapskrav som bedöms i materialet, och i vilka uppgifter de olika kunskapskraven prövas. Översikten kan användas inför och under utvecklingssamtal, vid betygssättning och vid utformandet att individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Den kan också bidra till utformningen av den årsövergripande pedagogiska planeringen, och i planeringen av varje specifikt arbetsområde.

Ljudfiler Flera kapitel innehåller hänvisningar till ljudfiler som är till hjälp för eleverna i momenten sång, ackord- och ensemblespel, och melodispel. Ljudfilerna laddas ner med den kod som skickats med mejl i samband med att boken levererades.

Arbetsgång

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

Det mest centrala i musikämnet är att musicera, att lyssna till musik och att skapa musik. Det finns en växelverkan mellan dessa och till det ska läggas en bas av teori och förmåga att reflektera över musik. Den som musicerar blir mer lyhörd när man lyssnar på musik och det i sin tur påverkar musicerandet och musikskapandet. Vi rekommenderar därför att man arbetar med några av de olika kapitlen parallellt. Tanken är allså inte att man ska arbeta med ett kapitel i taget från kapitel 1 till kapitel 7. På nästa sida har vi beskrivit vilka kapitel och moment vart och ett av de olika kapitlen kan samverka med.

7

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 7

2018-06-19 15:12


Kapitlet Sjunga samverkar med: • •

avsnittet Ord och begrepp i kapitlet Grundläggande musikövningar hela kapitlet Musik från olika genrer och kulturer.

Kapitlet Spela samverkar med: • •

avsnittet Rytmik i kapitlet Grundläggande musikövningar avsnittet Noter och ackordbeteckningar i kapitlet Grundläggande musikövningar avsnittet Ord och Begrepp i kapitlet Grundläggande musikövningar.

Kapitlet Skapa musik samverkar med: • •

avsnittet Rytmik i kapitlet Grundläggande musikövningar avsnittet Noter och ackordbeteckningar i kapitlet Grundläggande musikövningar avsnittet Ord och Begrepp i kapitlet Grundläggande musikövningar.

Kapitlet Uttrycka sig om musik samverkar med: • •

avsnittet Instrument i kapitlet Instrument och instrumentgrupper avsnittet Ord och begrepp i kapitlet Grundläggande musikövningar.

Kapitlet Musik från olika genrer och kulturer samverkar med: • •

avsnittet Instrument i kapitlet Instrument och instrumentgrupper avsnittet Ord och begrepp i kapitlet Grundläggande musikövningar.

Kapitlet Instrument och instrumentgrupper samverkar med: avsnittet Lyssna på musik i kapitlet Musikupplevelser.

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

8

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 8

2018-06-19 15:12


Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. /... / Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

SJUNGA

SJUNGA

Förmåga att utveckla •

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Centralt innehåll i årskurs 4−6 Musicerande och musikskapande • • •

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. Musikframföranden.

Musikens verktyg •

Röst och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. Rösten som instrument för olika vokala uttryck till exempel sång, jojk och rap.

Syfte och innehåll

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

I det här avsnittet får du möjlighet att bedöma elevers sång utifrån rytm, tajming och tonhöjd. Bedömningen görs i unison sång med låten Jag vill ha en egen måne , men även med andra låtar från olika genrer. Sedan görs bedömning i olika sångformer, som kanon, växelsång och quodlibet. Vi har gjort en sångbank med förslag på låtar som vi tycker passar att sjunga på mellanstadiet. Du hittar den sist i det här kapitlet. Det kan vara bra att förklara för eleverna att syftet med sångmomentet på musiken inte i första hand är att sjunga låtar eleverna gillar. Förklara att de låtval vi musiklärare gör handlar om att hitta låtar som fungerar bra att sjunga röstmässigt, som erbjuder variation och ger eleven chans att träna sin förmåga att sjunga.

9

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 9

2018-06-19 15:12


Viktigt att tänka på

SJUNGA

Värm upp Tänk på att det är viktigt att värma upp rösten. Några enkla övningar är att rulla upp och ner på r och sjunga en enklare melodi på r, eller att sträcka på sig, slappna av i käkar och axelparti och djupandas långt ner i magen. Arbeta med magen på konsonanter som k, s och t för att känna stöd och sjung på ng för att få fyllig klang. Bra uppsjungningsövningar finns också på nätet t.ex.. med Erika Möller, se länk. www.youtube.com/watch?v=OCa7i1y3vGM&list=PLCEJ1PFRZ7eZASAwIyOIeMIf UKGguQ3sF

Rätt tonart Tänk på att anpassa tonarterna till elevernas register. För yngre barn är det lämpligt att inte gå längre ner än ettstrukna C (nyckelhåls-C) och inte högre än tvåstrukna F. Men i åk 6 får vi lärare vara lyhörda för att elevernas register har sänkts något. Barns och ungdomars röster förändras under skoltiden. Det gäller att få eleverna att lära känna och våga pröva sina röster. Därför är sångglädjen otroligt viktig och det finns risk att man tappar den om man inte sjunger regelbundet.

Metodik Det finns olika sätt att lära ut en sång. Ett sätt är att läsa strofer rytmiskt, läraren läser före och eleverna efter. Man kan börja med refrängen eller lära ut sången bakifrån. Man kan också koncentrera sig på de svåraste partierna först och i dessa fall spela bara melodin utan komp. Förklara för eleverna att det är viktigt att texta tydligt när man sjunger och att lyssna på kompet och de andra sångarna för att hitta rätt rytm, tajming och karaktär. När man övar in en sång kan det vara bra att inte hålla på för länge med samma sång. Bättre är kortare stunder vid flera tillfällen.

Ord och begrepp Tänk på att använda de ord och begrepp som finns i kapitlet Grundläggande musikövningar när ni arbetar med att sjunga så att eleverna lär sig använda dessa musikaliska begrepp i praktiken.

melodi tonhöjd dur moll puls takt period rytm

tempo tajming dynamik karaktär vers refräng brygga stick

dirigent kör solist unison sång stämsång kanon paus repris

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

DESSA BEGREPP ÄR CENTRALA I DETTA KAPITEL:

10

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 10

2018-06-19 15:12


Sjunga unisont

Ted Gärdestads Jag vill ha en egen måne är en lämplig låt att använda när man ska bedöma elevens förmåga att delta i unison sång. Många elever känner igen låten och man måste använda sig av ett relativt stort register när man sjunger den, vilket gör att läraren får bra möjlighet att tydligare höra hur väl eleverna följer tonhöjden. Rytmiskt sett har sången också sina utmaningar, vilket gör att den passar bra för att urskilja elevernas förmåga när det gäller rytm, tajming och karaktär.

SJUNGA

Sjunga Jag vill ha en egen måne

I bedömningsstödet för musik (se Skolverkets Bedömningsportal) används den här låten. Där kan man genom text och filmer få ännu mer utförlig information kring bedömning av sång.

Sångtexter och noter Jag vill ha en egen måne – text s. 78 Jag vill ha en egen måne – text med ackord och noter s. 79–80

Ljudfiler Jag vill ha en egen måne – finns i 3 olika tonarter.

Förberedelser •

Ta fram text med ackord och noter om du kompar själv.

Så här kan ni arbeta Introduktion 1. Värm upp rösterna med olika uppvärmningsövningar. 2. Lyssna på Jag vill ha en egen måne eller spela den själv för eleverna på något instrument. Öva 3. Sjung tillsammans i storgrupp några gånger. Gör eleverna uppmärksamma på frasstarter, pauser och rytmiseringar. 4. Dela in eleverna i grupper, 3–4 i varje.

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

Grupperna övar. I det nedladdningsbara materialet finns låten i tre olika tonarter så att eleverna kan pröva vilken som passar deras röster bäst. Förhoppningsvis finns tillgång till grupprum eller andra små utrymmen så att eleverna får möjlighet att öva avskilt. Visa 5. Grupperna framför sin låt för resten av storgruppen, alternativt bara för läraren. Som lärare kan det vara bra att filma framförandet om man vill gå tillbaka och lyssna igen.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 11

11

2018-06-19 15:12


Sjunga i olika genrer Sång ur gemensam sångbank

SJUNGA

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina röster behöver de få tillfälle att sjunga regelbundet. Efter hand samlar gruppen på sig en sångbank. Kursplanen nämner att eleverna ska använda rösten som instrument för olika vokala uttryck i åk 4−6. För betyget C och A gäller också att man sjunger låtarna med relativt passande/passande karaktär. Tänk därför på att gruppens sångbank ska vara varierad och att ni övar mycket på hur olika låtar ska framföras, vilken karaktär de ska ha. På det här kapitlets sista sida finns en sångbank med tips på sånger från olika genrer.

Förberedelser • •

Gör gruppindelning. Ta fram texter och eventuellt noter/ackord på de låtar som eleverna kan välja.

Så här kan ni arbeta Introduktion 1. Dela in eleverna i grupper, 3–4 i varje. Eleverna i gruppen enas om en av låtarna ur den gemensamma sångbanken. Dessa låtar ska ha sjungits en hel del i stor grupp tidigare så att eleverna känner till melodierna väl. Öva 2. Grupperna övar på låten de har valt så avskilt det går. Ofta går det att hitta låtarna på nätet eller på Spotify eller liknande musiktjänster. Man kan ibland hitta karaoke-versioner på YouTube. Visa 3. När grupperna har fått flera tillfällen på sig att öva framför de sin låt inför resten av storgruppen, alternativt bara för läraren. Som lärare kan det vara bra att filma framförandet om man vill gå tillbaka och lyssna igen.

12

När man sjunger tillsammans är det utvecklande att sjunga samma låt med olika karaktär för att bli uppmärksam på vilken skillnad det kan göra för en låt. Välj en låt som ni kan bra i gruppen och be eleverna sjunga med en viss känsla t.ex. glatt, argt, som om man håller ett litet barn, som om man var kär, etc. När de övar sånger i mindre grupper kan de använda denna kunskap för att hitta rätt uttryck och karaktär för låten de övar på. Kombinera gärna sången med andra uttrycksmedel. Eleverna kan till exempel lägga till rörelser och danssteg när de kan låten. Det kan vara en extrauppgift och gör det också lättare att minnas texten.

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

Tips

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 12

2018-06-19 15:12


Sång i olika former

Att sjunga i olika former uppskattas ofta av eleverna. Man kan med enkla medel få det att klinga fint när man sjunger tillsammans. Kanon, växelsång och quodlibet har eleverna säkerligen arbetat med i flera år redan, men det är bra att fortsätta träna dessa former för att utveckla sången och förmågan att hålla sin egen stämma. På kapitlets sista sida finns en sångbank med tips på sånger i olika former.

SJUNGA

Kanon, växelsång och quodlibet

Kanon är en melodi som upprepas med en viss bestämd förskjutning och därmed skapar en stämma till sig själv. Vid växelsång har man en försångare som man imiterar. Det gör att man kan lära sig en melodislinga mer exakt då man får höra rytm och tonhöjd från försångaren. Quodlibet innebär att man sjunger flera melodier samtidigt på samma ackordföljd, exempelvis Flickan i Havanna – Du ska inte tro det blir sommar – Jamaica farewell. Quodlibet kan vara lättare att sjunga än kanon för man störs inte av förskjutningarna i melodin när man sjunger olika melodier.

Förberedelser Ta fram texter och eventuellt noter/ackord på aktuella låtar.

Så här kan ni arbeta Introduktion 1. Presentera låten för eleverna. Det blir givetvis olika beroende på vilken form låten har: Ska man introducera en kanon lär man sig först melodin utan att sjunga kanon. Ska man sjunga växelsång är det egentligen bara att förklara att eleverna ska imitera försångaren. Quodlibet består av fler än en låt. Man måste kunna låtarna väldigt bra för att kunna hålla sin stämma. Öva 2. Träna på att sjunga låtarna. Du kommer som lärare behöva gå in och ut i olika stämmor om ni sjunger kanon och quodlibet för att stötta eleverna. Med andra ord behöver du kunna melodin och texten väldigt bra. Låt eleverna träna i mindre grupper när de är mogna för det. Kanske kan man ha en större grupp för de elever som är osäkra. KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

Visa 3. Låt eleverna sjunga för varandra. 4. Grupperna framför sin låt för resten av storgruppen, alternativt bara för läraren. Filma framförandet om du vill gå tillbaka och lyssna igen.

Tips •

Det är lättare att urskilja olika röster när eleverna sjunger i dessa olika former än när eleverna sjunger unisont. Har man som lärare möjlighet att gå runt och lyssna får man ytterligare ett värdefullt tillfälle till bedömning.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 13

13

2018-06-19 15:12


Bedömning – Sång

SJUNGA

I övningarna när man sjunger finns möjlighet att bedöma elevernas sång i mindre grupper. Det är viktigt att eleverna har fått flera tillfällen på sig att öva och att de är medvetna om att bedömning kommer att ske, även om man som lärare samlar information om elevernas sång vid andra tillfällen också. I bedömningsuppgifterna får du också tillfälle att se elevernas förmåga att föra resonemang om eget och andras musicerande när de diskuterar hur de ska sjunga för att sången ska låta bra. Att bedöma sång är svårt. Rösten är något väldigt personligt som man bär med sig. Därför kan det som lärare kännas hårt att bedöma sång. En del elever är kanske inte medvetna om att de exempelvis inte sjunger på rätt tonhöjd, och måste få chansen att öva mycket för att nå resultat. Alla kan bli bättre på att sjunga, men alla blir inte lika bra. Sång ska likväl bedömas. I Skolverkets bedömningsstöd i musik för årskurs 6 finns mer stöd kring bedömning av rytm och tonhöjd i sång på sidorna 12–19 och även gällande tajming och karaktär på sidorna 20–26.

Vägledning i betygsättningen E

C

A

RYTM

Eleven ligger i någon mån i närheten av att följa melodins rytmisering.

Eleven följer relativt säkert melodins rytm men tappar ibland melodins rytmisering.

Eleven följer säkert melodins rytm på ett stadigt sätt och tappar den inte i förhållande till puls och tempo.

TONHÖJD

Eleven prickar endast delvis intervallerna i melodin. Ibland ligger eleven exempelvis lite lågt i tonhöjd.

Eleven följer relativt säkert intervall och tonhöjd, men missar ibland intervall och tappar tonhöjd.

Eleven prickar melodins intervall och tonhöjder.

TAJMING

Eleven lyckas endast delvis att sätta an tonerna i förhållande till puls och tempo.

Eleven sätter an de flesta toner i förhållande till puls och tempo, men tajmingen upprätthålls inte genom hela låten.

Eleven sätter an tonerna exakt i förhållande till puls och tempo genom hela låten.

Elevens sång anpassas för det mesta till den karaktär som är typisk för musikgenren.

Eleven sång anpassas genom hela låten till den karaktär som är typisk för musikgenren.

KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2.

KARAKTÄR

14

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 14

2018-06-19 15:12


Kartläggning – Sång Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. /.../ Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming. MOMENT

E

C

A

RYTM

i någon mån

relativt säkert

med säkerhet

TONHÖJD

i någon mån

relativt säkert

med säkerhet

TAJMING OCH

i viss mån

relativt god tajming och relativt passande karaktär

god tajming och med passande karaktär

TONHÖJD

KARAKTÄR

KARAKTÄR RYTM

E

C

A

E

C

A

E

C

A

C

DATUM

A

KOPIERING TILLÅTEN. Tummen upp! Musik Kartläggning åk 6. 978-91-47-12788-7 © Författaren och Liber AB

ELEV

TAJMING

15

47119837_Tummen upp_musik_inlaga.indd 15

2018-06-19 15:12


Ç TUMMEN UPP!

&

TUMMEN UPP! MUSIK KARTLÄGGNING ÅK 6 är en lärarbok som innehåller bedömningsuppgifter för kartläggning av elevernas kunskaper och förmågor utifrån kunskapskraven i Lgr 11 åk 6. Till bedömningsuppgifterna som finns i bokens första del hör bedömningsstöd, kartläggningsmatriser och råd inför framåtsyftande arbete med de elever som riskerar att inte uppnå godkänd nivå, E, i ämnet musik. I bokens andra del finns grundläggande musikövningar som kan användas före kartläggningsuppgifterna, eller efter kartläggningen, med de elever som riskerar att inte uppnå godkänd nivå, E. I bokens tredje del finns noter, sångtexter och kopieringsunderlag. Kartläggningen i Tummen upp! Musik kan med fördel användas som underlag för skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner, inför utvecklingssamtal och som en del av underlagen i betygssättningen. Läs mer och bläddra i samtliga Tummen upp!-häften

I serien ingår följande titlar SVENSKA

ENGELSKA

TEKNIK

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 3

SO

• Kartläggning åk 3 • Lärarhandledning åk 3

på www.liber.se

MATTE

• Kartläggning åk 6 Ge/Sh

• Kartläggning åk 2

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6 Hi

• Lärarhandledning åk 2

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 6 Re

• Kartläggning åk 1

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 3 SO

• Lärarhandledning åk 1

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning f-klass

• Mål i matte åk 2 • Mål i matte åk 1

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK • Kartläggning åk 6

• Lärarpärm åk 1–3

PRAKTISKA ESTETISKA ÄMNEN • Kartläggning åk 6 Idh • Elevhäfte Idrott och hälsa åk 6

NO

• Kartläggning åk 3 Idh

• Kartläggning åk 6

• Elevhäfte Idrott och hälsa åk 3

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 6 Bild

Best.nr 47-12788-7 Tryck.nr 47-12788-7

47119837_Tummen upp_musik_omsl.indd 1

2018-06-19 13:57

Profile for Smakprov Media AB

9789147127887  

9789147127887  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded