Page 1

SYSTEM

Kraftöverföring

Kraftöverföring FORDON · SYSTEM/KRAFTÖVERFÖRING

D

e n h ä r b o k e n riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring. Hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. Du får en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion.

Serien Fordon, där den här boken Kraftöverföring ingår, kommer att omfatta faktaböcker och webbtjänster. Webbtjänsten, där Kraftöverföring Online ingår, har animeringar och annat kompletterande materialtill faktaböckerna, där det också finns kontrolluppgifter och självtester. Webbtjänsten kommer också att ge förslag på olika praktiska moment och hur de kan genomföras. Kraftöverföring Online (webbtjänst) Kan beställas på Liber.se.

Best.nr 47-08491-3

FORDON

SYSTEM

Tryck.nr 47-08491-3

FORDON


Kolumntitel

FOR DON SYSTEM Kraftöverföring

I VA MAAS I N G · LI B E R

Krafto verfo ring, inlaga.indd 1

1

08-07-11 16.00.17


ISBN 978-91-47-08491-3 © 2008 Iva Maasing och Liber AB Redaktör : Sture Sahlström Bildredaktör: Ian Maasing Omslag, grafisk form och produktion: Mats Saldenius, Grafisk Form Bildleverantörer Illustrator Svante Ahlzen sid. 6,7 Opel sid 8, 27, 70 Audi sid 9, 28, 33, 35, 45, 46, 55, 58, 62, 63. 67 BMW sid. 9, 16, 34, 61, 105, 106, 107, 108 Daimler sid 10, 11, 16, 19, 24, 44, 51, 83, 96, 102 Porsche 10, 64, 65 SAAB sid 11, 59, 60, 68 Infocar sid 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 36, 38, 50, 52, 53, 56, 57, 60, 92, 94, 98 Volvo personvagnar sid 13, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 68, Volvo sid 58, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 93, 97, 99, 100, 101 Borg Warner sid 17, 23 General Motors sid 23, 39, 50, 52, 73 Volkswagen sid 25, 49, 67 Renault sid 28 ZF 36, 71, 90,102 Honda 48, 106 Land Rover sid 61 Haldex sid 66 Toyota sid 72 MAN sid 77 Scania 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 95, 99, 100, 101 Yamaha sid 110, 111

Första upplagan 1 Tryck: Korotan, Ljubljana, Slovenien, 2008 Repro: Resultat Grafisk Form & Produktion AB Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som brytet mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Krafto verfo ring, inlaga.indd 2

08-07-11 16.00.20


Förord · 3

1. Kraftöverföring · 6 2. Drivning på personbilar · 8 Framhjulsdrivning · 8 Bakhjulsdrivning · 9 Allhjuls- eller fyrhjulsdrivning · 10

3. Koppling · 12 Enskivig torrlamellkoppling · 13 Skivfjjäder · 13 Urkopplingslager · 14 Automatisk speljustering · 14 Äldre koppling med skruvfjädrar · 15 Ingen kopplingspedal · 15 Flerlamellkoppling · 16 Våta flerlamellkopplingar · 17 Hydraulisk koppling · 17

4. Växellåda · 18 Manuell växellåda · 19 Fem- eller sex växlar · 19 Vanliga utväxlingsförhållanden · 19 Olika uppbyggnad · 20 Tystgående snedkugg · 22 Synkronisering · 22 Från växelspak till växellåda · 23 Rattväxel · 24 Golvväxel · 25 Växlingsindikator · 26 Separat överväxel · 26 Smörjning · 26 Automatiserad manuell växellåda med automatiserad koppling · 27 Manuell växling möjlig · 28 Den manuella växlingen är sekventiell · 28 Specialolja · 29 Automatiserad DSG-växellåda · 29 Dubbla kopplingar · 30

En koppling för udda växlar, den andra för jämna växlar · 30 Våt- eller torrlamellkoppling · 32 Hydrauliskt reglersystem · 32 Transmissionsolja för DSG-lådor · 34 Automatväxellåda av konventionell typ · 35 Automatisk koppling vid start och stopp · 36 Förstärker momentet · 36 Stora energiförluster · 37 Lockup eller direktkoppling · 37 Automatiskt reglerade planetväxlar · 38 Hydrauliska reglersystemet · 39 Växelväljare · 41 Manuell växling · 42 Keylock och shiftlock · 43 Transmissionsolja för automatlåda · 43 Oljekylare · 43 Automatlåda med flerlamellkoppling i stället för momentomvandlare · 44 CVT-växellåda · 45 Remskivor med skjutbara halvor · 46 Hydrostatisk kraftöverföring · 47

5. Kardanaxel · 49 Tvådelad kardanaxel med mellanlager · 49 Transaxel · 50 Slutväxel · 51 Differentialväxel · 52 Differentialspärr · 53 Differentialbroms · 54 Självhämmande differential · 54 Antispinnsystemet som differentialbroms · 54 Elektroniskt kraftfördelande differential · 54

4

Krafto verfo ring, inlaga.indd 4

08-07-11 16.00.21


Innehåll

6. Drivaxlar · 56 Stel axel · 56 Drivaxlar med knutar · 57 Styrutslag. · 57 Helst lika långa drivaxlar · 58

7. Allhjulsdrivning/ fyrhjulsdrivning · 59 Allhjulsdrivning med fördelningsväxellåda · 60 Manuell tillkoppling · 60 Lågväxel · 60 Permanent allhjulsdrivning – med fördelningsväxellåda och centraldifferential · 61 – med självspärrande torsendifferential · 62 – med koppling · 64 Haldexkoppling · 66 Antispinnreglerad allhjulsdrivning · 69

8. Kraftöverföring vid hybriddrivning · 70 Mikrohybrid har en vanlig kraftöverföring · 70 Mild- eller lätthybrid har en elmaskin som ger drivhjälp · 71 Fullhybrid har en elmaskin som kan driva bilen ensam · 72

9. Kraftöverföring på tunga fordon · 74

Kombinerad range- och splitväxellåda · 82 Trycksmörjning och oljekylare · 86 Automatiserad lastbilsväxellåda · 87 Automatväxellåda · 89 Momentomvandlare och vanlig, manuell växellåda · 90 Kraftuttag · 91 Hydraulisk retarder · 92 Telma-broms · 94 Elektronisk samreglering · 94 Kardanaxel · 95 Slutväxel med differential och reduktionsväxel · 97 Differentialspärr · 98 Drivaxlar · 99 Hjulväxlar · 99 Boggi med tandemdrivning · 100 Buss med motor bak · 101 Portalaxel · 102

10. Bandtraktorns kraftöverföring · 103 Styrkoppling och styrbroms · 103 Hydrostatisk kraftöverföring · 103

11. Kraftöverföring på motorcyklar, skotrar och mopeder · 104

12. Kraftöverföring på fyrhjuling och snöskoter · 109

Bakhjulsdrivning eller allhjulsdrivning · 74 Enkel- eller flerlamellkoppling · 77 Manövrering med vajer eller hydraulik · 78 Växellåda med många växlar 80 Rangeväxellåda · 81 Splitväxellåda · 82 5

Krafto verfo ring, inlaga.indd 5

08-07-11 16.00.21


Kraftöverföring Förord Precis som bilmotorn har kraftöverföringen från motorn till drivhjulen utvecklats snabbt under de senaste åren. Nya mekaniska system för kraftöverföring har tagits fram och monteras på allt fler seriebilar, såsom DSG-växellådan vars två automatiskt reglerade kopplingar leder drivkraften två olika vägar genom växellådan. Den vanliga manuella växlingen börjar ersättas med automatiserad växling, där ett elektronikreglerat, elektriskt eller elektrohydrauliskt system manövrerar kopplingen och växellådan. De konventionella automatiska växellådorna görs allt effektivare och med fler växelsteg. Mer och mer funktioner i kraftöverföringen regleras elektroniskt och kraftöverföringens elektronik samverkar i allt större utsträckning med bilens övriga elektroniska reglersystem. Allt detta gör bilkörningen enklare och säkrare samtidigt som bränsleförbrukningen och därmed utsläppet av koldioxid och andra avgaser reduceras. På en del bilar används det elektroniska reglersystemet även för att göra bilen sportigare att köra. Exempelvis får allt fler sportiga bilar en differential med elektroniskt reglerad kraftfördelning så att bilen snabbare följer förarens rattutslag. I denna lärobok beskrivs både de konventionella och de nya komponenterna i bilens kraftöverföring, hur de fungerar och vilken nytta de gör. Animeringar

¡ Den här symbolen finns på en del ställen i boken. I de sammanhang den visas finns det animeringar i det webbaserade materialet som säljs till denna faktabok. Fordon Kraftöverföring Online.

3

Krafto verfo ring, inlaga.indd 3

08-07-11 16.00.21


Växellåda

Under normala körförhållanden behöver inte växellådsoljan bytas. För att minska friktionsförluster inne i växellådan, och därmed sänka bränsleförbrukningen, används allt tunnare växellådsoljor (transmissionsoljor), som även har den fördelen att växlingen blir lättare vid låga vintertemperaturer.

Automatiserad manuell växellåda med automatiserad koppling På allt fler bilar, från småbilar till extrema sportbilar som Ferrari F430 och formel 1 racerbilar, används en automatiserad växellåda. Ibland kallas den robotiserad växellåda. Den är uppbyggd som en konventionell manuell växellåda, med den skillnaden att växlarna läggs i av ett hydrauliskt system eller elmotorer, styrda av ett elektroniskt styrdon. Samma styrdon reglerar även den hydraulik eller elmotor som manövrerar kopplingen. Växellådans styrdon samverkar med motorns styrdon för att välja den rätta tidpunkten för upp- eller nedväxling. Växlingarna utförs enligt programmet i växelstyrdonet. På engelska kallas denna växellåda AMT, Automated Manual Transmission. På denna automatiserade växellåda läggs växlarna i med hjälp av elmotorer. (Opel)

Ställmotor för växling

Ställmotor för koppling

27

Krafto verfo ring, inlaga.indd 27

08-07-11 16.47.36


Tryckbehållare för hydralvätska Kopplingsställdon Eldriven hydraulpump

Växellägesgivare Växelställdon

Växelställdon

Växellägesgivare Kopplingslägesgivare

Skiftaxel

Automatiserad växellåda med skiftaxlarna och kopplingen påverkade av ett elektrohydrauliskt system. (Renault)

Manuell växling möjlig I regel finns en möjlighet för föraren att med hjälp av tangenter (paddlar) invid ratten eller genom en liten växelspak ge växlingssignaler till styrdonet. Växelstyrdonet kan dock vägra att växla till en alltför låg växel för att hindra skadlig övervarvning av motorn. Eller till en alltför hög växel för att hindra att motorn går med skadligt lågt varvtal. Den manuella växlingen är sekventiell De manuella växlingarna upp eller ned sker sekventiellt, det vill säga att växlarna läggs i turordning. Varje gång föraren rör på plustangenten eller drar väljarspaken mot plusmärkta läget, läggs nästa högre växel i. Varje gång föraren rör på minustangenten eller drar väljarspaken mot minusmärkta läget, läggs nästa lägre växel i. Växelstång Skiftaxlar

Den sjuväxlade växellådan i supersportbilen Audi R8 är automatiserad. En hydraulisk kolv påverkar en växelstång, som i sin tur påverkar skiftaxlarna. (Audi) 28

Krafto verfo ring, inlaga.indd 28

08-07-11 16.47.39


Växellåda

Specialolja För att det hydrauliska reglersystemet med oljepump, ventiler, kanaler och manövercylindrar ska fungera effektivt vid olika driftförhållanden under en längre tid, används ofta en speciell transmissionsolja i automatiserade växellådor. Se tillverkarens rekommendation.

Automatiserad DSG-växellåda För att få en snabbare växling med kortare avbrott i kraftöverföringen från motor till drivhjul använder Audi och VW på flera bilmodeller en automatiserad DSG-växellåda. Denna växellåda började införas 2003. Liknande växellådor kommer nu på bilar från andra tillverkare, däribland på Ford och Volvo, där den kallas Powershift. Koppling 2 Utgående axel

Motor

Slutväxel

Koppling 1

De två vägarna som drivkraften går genom en automatiserad DSGväxellåda. (Audi) Fördelen med DSG-växellådan jämfört med den automatiserade manuella växellådan är att den ger en snabbare växling med ett kortare avbrott i kraftöverföringen. På så sätt varierar inte motorvarvet lika mycket i samband med växlingar som på en vanlig manuell eller automatiserad växellåda, vilket sparar bränsle. Men DSG-lådan är dyrare att tillverka. Jämfört med den vanliga automatväxellådan är däremot DSGlådan billigare att bygga. Och den ger en något lägre bränsleförbrukning eftersom den slipper ifrån den energiförlust som den slirande momentomvandlaren orsakar.

29

Krafto verfo ring, inlaga.indd 29

08-07-11 16.47.42


Dubbla kopplingar DSG är förkortning för tyska Doppel Schalt Getriebe eller Direkt Schalt Getriebe. Systemet arbetar med två automatiskt manövrerade kopplingar, en på var sin ingående axel till växellådan. Den kallas därför även DKG, Doppel Kupplungs Getriebe. På engelska benämns den DCT, Dual Clutch Transmission.

Koncentrisk: De två kopplingarna roterar runt samma centrum, det vill säga kring samma rotationsaxel.

De två kopplingarna är koncentriskt monterade, antingen med den ena kopplingen innanför den andra eller den ena kopplingen bakom den andra. I båda utföranden går den ena kopplingens axel innanför den andra kopplingens axel.

En koppling för udda växlar, den andra för jämna växlar När koppling 1 är inkopplad är koppling 2 urkopplad, och drivkraften går till växellådans udda växlar, det vill säga ettan, trean och femman (och sjuan om växellådan är sjuväxlad). När koppling 2 är inkopplad är koppling 1 urkopplad, och drivkraften går till jämna växlar, det vill säga tvåan, fyran och sexan (om växellådan är sexväxlad). När drivkraften går genom ettans växel, har växlingsmekanismen redan lagt i tvåans växel, i beredskap att överföra drivkraften så fort koppling 2 kopplar in. Skiftningen mellan kopplingarna sker på bråkdelen av en sekund och det märks knappt något avbrott i kraftöverföringen från motorn till drivhjulen.

Dubbla våtlamellkopplingar Oljepump

Hydrauliskt reglerade skiftaxlar Växellägesgivare

Oljefilter Ingående axel 1, 2, 3, 5 och back

Ingående axel 2, 4, och 6

Hydraulenhet med ventiler

Den av Volvo använda DSG-växellådan, som tillverkas av Getrag och kallas Powershift. (Volvo Personvagnar) 30

Krafto verfo ring, inlaga.indd 30

08-07-11 16.47.43


Växellåda

3 1

2

8

4 7 6

5

G029123

Volvo Powershift arbetar med två kopplingar (3), som liksom växlarnas växelförare (8) manövreras av hydrauliska cylindrar. Det elektroniska styrdonet (1) signalerar till manöverventilerna (solenoidventilerna) (2) när tryckolja ska släppas på till respektive hydraulcylinder. Oljan samlas i ett oljetråg (7) och trycksätts av en pump (6). En del av oljan går från pumpen till en kylare (5) och ett filter (4). (Volvo Personvagnar) Det elektroniska styrdonet (TCM) på Volvo Powershift är genom nätverk (CAN) samverkande med andra elektroniska styrdon. Från TCM går styrsignaler till växellådan (MPS6, och signaler tillbaka till styrdonet. (Volvo Personvagnar)

SWM

G028804

BCM

31

Krafto verfo ring, inlaga.indd 31

08-07-11 16.47.45


Oljan i Volvo Powershift strömmar genom ett filter och en oljekylare. (Volvo Personvagnar).

Våt- eller torrlamellkoppling De flesta DSG-växellådor har flerskiviga våtlamellkopplingar. I en del nyare DSG-växellådor används dock enskiviga torrlamellkopplingar. De ger snabbare växlingar och något lägre energiförluster. De kan dock inte överföra större vridmoment eftersom deras lamellbelägg inte kyls av olja och därför kan bli överhettade.

Hydrauliskt reglersystem De två kopplingarna och växellådans växlar kopplas i och ur med hjälp av ett hydrauliskt system. Växellådans nedre del fungerar som ett oljetråg. Från tråget sugs oljan till en mekaniskt driven oljepump (hydraulpump). Från pumpen går oljan förbi ventiler som reglerar oljetrycket till de av elmagneter (solenoider) reglerade ventiler, som leder oljan till de manövercylindrar och hydraulkolvar som rör på växlarnas kopplingshylsor. En del av oljan leds genom ett oljefilter och en oljekylare tillbaka till oljetråget. Det hydrauliska systemets ventiler regleras av ett elektroniskt styrdon och växlingarna utförs automatiskt. Föraren kan dock växla manuellt med hjälp av paddlar invid ratten eller en liten växelspak. Styrdonet hindrar föraren, precis som på vanliga automatiserade växellådor, att välja en alltför låg eller hög växel.

32

Krafto verfo ring, inlaga.indd 32

08-07-11 16.48.05


Växellåda

En i bilens längdriktning monterad, tvåaxlig och sjuväxlad DSG. Bakom växellådan (t h i bilden) finns en fördelningsväxellåda med självhämmande differential för allhjulsdrivning. (Audi) Nedanstående bilder visar drivkraftens väg på ettans respektive tvåans växel. Koppling 1 (ikopplad) Koppling 2 (urkopplad)

Ingående axel 2 Ingående axel 1

Drivkraftens väg på ettans växel. (Audi)

Växel 4 Växel 6

Växel 5 Backväxel

Växel 2 (förvald) Växel 1 (ikopplad) Koppling 1 (urkopplad) Koppling 2 (ikopplad)

Fördelningsväxellåda Växel 7 Drivning till med differential Växel 3 framaxel

Ingående axel 2 Ingående axel 1

Växel 4 Växel 6

Drivning till bakaxel

Drivning till bakaxel

Växel 5 Backväxel

Växel 2 (ikopplad) Växel 1

Fördelningsväxellåda Växel 7 Drivning till med differential Växel 3 framaxel (förvald)

Drivkraftens väg på tvåans växel. (Audi) 33

Krafto verfo ring, inlaga.indd 33

08-07-11 16.48.08


Transmissionsolja för DSG-lådor För att smörja växellådan med dess kugghjul, kyla den våta flerlamellkopplingen och fungera som vätska i det hydrauliska reglersystemet används en specialolja enligt tillverkarens specifikation. Oljan ska, liksom automatväxellådsolja (ATF), bland annat ha en låg och konstant viskositet inom ett stort temperaturområde. Oljevolymen är större än för vanliga manuella växellådor, upp till drygt 10 liter.

Dubbla våtlamellkopplingar

Hydraulenhet med ventiler

Växelstyrdon

Oljekylare

Komponenterna i den treaxlade DSG-växellåda med flerskiviga våtlamellkopplingar som används av BMW i vridmomentstarka M3. Eftersom det höga vridmomentet orsakar mycket friktionsvärme vid varje inkoppling, pumpas oljan från kopplingshuset genom en yttre kylare. (BMW)

34

Krafto verfo ring, inlaga.indd 34

08-07-11 16.48.11


Växellåda

Automatväxellåda av konventionell typ Många amerikanska bilar har, liksom en del europeiska, japanska och sydkoreanska bilar, en konventionell automatväxellåda. Motorns drivkraft går först till en hydraulisk momentomvandlare, även kallad konverter eller hydraulisk växel, och därifrån vidare genom ett antal automatiskt reglerade planetväxlar till växellådans utgående axel. Turbinhjul

Pumphjul

Ledskovlar Frihjul Planetväxel

Utgående axel

Lockupkoppling

Hydraulikenhet med ventiler Oljesil

Växelstyrdon Tryckregulator

Den konventionella automatväxellådan med en hydraulisk momentomvandlare och automatiskt reglerade planetväxlar. (Audi)

Hydraulisk momentomvandlare Momentomvandlarens uppgift är att mjukt koppla in och ur drivkraften, och om så krävs, öka vridmomentet. Ordet hydraulisk betyder att momentomvandlaren

arbetar med hjälp av en vätska, i det här fallet olja. Momentomvandlaren består av ett skovelförsett pumphjul, fäst vid motorns svänghjul och ett skovelförsett turbinhjul på växellådans ingående axel samt mellan dem en skovelförsedd stator (ledhjul), monterad på ett frihjul. Alla skovlarna är krökta för att oljan ska cirkulera med minsta möjliga förluster Och alla momentomvandlarens komponenter är placerade inuti en oljetät behållare. 35

Krafto verfo ring, inlaga.indd 35

08-07-11 16.48.14


Kraftöverföring vid hybriddrivning Ordet hybrid kommer av latinets hybrida, som betyder blandras, alltså något som är alstrad av två skilda arter. I det här sammanhanget är det bilens drivkraft som alstras av två olika slags motorer, nämligen en bensin- eller dieselmotor och en eller två elmotorer. Kraftöverföringen skiljer sig mer eller mindre från kraftöverföringen på bilar som drivs med bara en motor.

8

Mikrohybrid har en vanlig kraftöverföring Har bilen den enklaste formen av hybriddrivning, som kallas mikrohybriddrivning, är kraftöverföringen i stort sett densamma som på bilar med en vanlig bensin- eller dieselmotor. Mikrohybriddrivning består av automatiskt start/stoppsystem för bensin- eller dieselmotorn och system för begränsad regenerativ bromsning. När föraren släpper upp gaspedalen för att sakta in bilen, hjälper generatorn till med bromsningen och laddströmmen som uppstår går till bilens vanliga batteri. Bilmotorn har en förstärkt startmotor, alternativt en elmaskin som fungerar både som startmotor och ”bromsande” generator. Men startmotorn eller elmaskinen bidrar inte med någon drivkraft varför kraftöverföringen inte behöver ändras. Mikrohybriddrivning. (Opel)

70

Krafto verfo ring, inlaga.indd 70

08-07-11 18.25.11


Kraftöverföring vid hybriddrivning

Mild- eller lätthybrid har en elmaskin som ger drivhjälp Mildhybriddrivning har en starkare elmotor som hjälper bensin- eller dieselmotorn med extra drivkraft när bilen startas, accelereras eller körs i uppförsbacke. För att lämna tillräcklig drivkraft arbetar elmotorn och dess batterier med högre spänning än det vanliga 12 V-systemet. Vidare brukar generatorn tillåta en kraftigare regenerativ bromsning. För att mildhybriden inte ska ta mera plats än en konventionell motor plus kraftöverföring, är generator och elmotor ofta kombinerade till en kompakt enhet, en elmaskin, monterad vid motorns svänghjul. Japanska Hondas hybriddrivning IMA, Integrated Motor Assist, som infördes 2003, är uppbyggd på detta sätt. Drivkraften från bensin- eller dieselmotorn och elmaskinen går vanligen till en automatiserad manuell växellåda eller en CVT-växellåda. Alternativt kan elmaskinen vara inbyggd i en automatisk planetväxellåda, liknande den planetväxellåda som finns i konventionella automatlådor.

Den elektriska maskinen, som fungerar både som generator och motor, är här på ett platsbesparande sätt hopbyggd med en flerlamellkoppling och motorns svänghjul. Denna kompakta hybriddrivning införs nu på flera europeiska personbilar. (ZF) 71

Krafto verfo ring, inlaga.indd 71

08-07-11 18.25.19


Fullhybrid har en elmaskin som kan driva bilen ensam Fullhybriden kan köras flera kilometer enbart eldriven. För att klara detta måste den ha en kraftig elmotor plus en batterisats med hög spänning samt olika ström- och spänningsomvandlare. Bensin- eller dieselmotorn kopplas samman med elmotor och generator, eller med en kombinerad elmaskin, med elektroniskt reglerade kopplingar. Eller med en elektroniskt reglerad planetväxellåda som på Toyota Prius I och II.

Elmotor

]

Planetväxel

Oljepump

Generator

Bensinmotor

Dämpare Mellanväxel

Slutväxel

Differential

En elektroniskt reglerad planetväxellåda samordnar drivningen från bensinmotorn och elmotorn liksom drivningen till generatorn. (Toyota)

Hybriddrivningens elektriska del kan också bestå av två kompakta men starka elmaskiner monterade inne i växellådan, som på GM 2-mode som används inte bara av GM utan även av BMW och Mercedes-Benz. Det ger en kompakt konstruktion, som inte tar större plats än en vanlig automatväxellåda.

Framhjulen drivs av en bensinmotor, bakhjulen av en elmotor på suven Lexus RX 400h. (Lexus) 72

Krafto verfo ring, inlaga.indd 72

08-07-11 18.25.21


Kraftöverföring vid hybriddrivning

Hybriddrivning kan ha en separat elmaskin på bakaxeln, som på suvar från Lexus. Framhjulen drivs av en bensinmotor, bakhjulen, när så behövs, av en elmotor. Man får på så sätt en automatiskt tillkopplad allhjulsdrivning. Dämpare

Planetväxel

Elmotor 1

Planetväxel

Elmotor 2

Planetväxel

Utgående axel

Anslutning till bensin- eller dieselmotorns svänghjul

De två elmaskinerna med tillhörande planetväxlar i General Motors 2-mode hybrid. (General Motors)

(General Motors kompakta 2-mode hybrid. (General Motors)

(Bild 103) Fullhybriddrivning för en tyngre lastbil med en elmaskin vid svänghjulet. (Volvo)

Principen för en hybriddrivning för en lastbil. (Volvo) 73

Krafto verfo ring, inlaga.indd 73

08-07-11 18.25.24


SYSTEM

Kraftöverföring

Kraftöverföring FORDON · SYSTEM/KRAFTÖVERFÖRING

D

e n h ä r b o k e n riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring. Hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. Du får en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion.

Serien Fordon, där den här boken Kraftöverföring ingår, kommer att omfatta faktaböcker och webbtjänster. Webbtjänsten, där Kraftöverföring Online ingår, har animeringar och annat kompletterande materialtill faktaböckerna, där det också finns kontrolluppgifter och självtester. Webbtjänsten kommer också att ge förslag på olika praktiska moment och hur de kan genomföras. Kraftöverföring Online (webbtjänst) Kan beställas på Liber.se.

Best.nr 47-08491-3

FORDON

SYSTEM

Tryck.nr 47-08491-3

FORDON

9789147084913  

SYSTEM Kraftöverföring FORDON Kraftöverföring IVA MAASING · LIBER Kolumntitel 1