Page 1

PIXEL 3A

•

Henrik Kirkegaard

•

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

Pixel

pixel m a t e m a t i k­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

xel pixpiel

2A LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

matematIK

läRARBOK 3A

gRundBOK 3A

5=

137–2

pixel mAtemAtiK

2

Ă–VNINGSBOK

15

Ă–VNINGSBOK

ĂśvningsBOK 3

5 0

2B

2B L Ă„RARBOK

-10

gRundBOK 3B

-15

LĂ„RARBOK 3B

-20

pixel 3A

3A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

• Henrik Kirkegaard • LÄRARBOK

Bjørnar Alseth

GRUNDBOK

*4#/

*4#/

 

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

 

grundbok 3A

pixel

• ÖVNINGSBOK

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

L Ă„RARBOK

pixel 3

10

-5

läRARBOK 3B

5=

137–2

pixel mAtemAtiK

ĂśvNiNGsBOK 3

GRUNDBOK 3B

matematIK

LĂ„RARBOK 3A

ÂşC

20

2

pixel

• ÖVNINGSBOK

GRUNDBOK 3A

2A

pixel 2

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

mAtemAtiK

=

pixel

pixel 2

2A

pixel

mAtemAtiK

mAtemAtiK

137–25

GRUNDBOK

Mona Røsseland

pixel

pixel 2A

pixel

• GRUNDBOK

• GRUNDBOK

pixel

=

2A

•

Gunnar Nordberg

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

mAtemAtiK

mAtemAtiK

•

moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 2A

pixel 2A

pixel 2A

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom m matematikens Atem AtiK värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

137–25

•

Bjørnar Alseth

• L ÄRARBOK

•

• GRUNDBOK

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 3A

pixel 3A

•

Bjørnar Alseth

matematIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

lärarbok 3A

pixel 2A

pixel 2A

pixel

• GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

137–25

=

20

15

2A

2A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

Mona Røsseland

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av: pixel 2A

pixel 2A

• GRUNDBOK

pixel matematIK

Gunnar Nordberg

pixel

pixel

5

0

ma

i

jun

jul

i

au

g

se

pt

ok

t

no

v

2

mAtemAtiK

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 3

2B GRUNDBOK

GruNdBOK 3B

2B LĂ„RARBOK

lärarBOK 3B

3

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

mAtemAtiK

Ă–VNINGSBOK

*4#/ 

Ăśvningsbok 3

20 15 10

2A

2A

L Ă„RARBOK

5= 137–2

gRundBOK 3A

LĂ„RARBOK 3A

pixel matematIK

5=

137–2

20

15

pixel

2

mAtemAtiK

5

10

pixel

Ă–VNINGSBOK

2

5

mAtemAtiK

ĂśvNiNGsBOK 3

Ă–VNINGSBOK

0

ma

i

jun

juli

aug

sep

t

okt

no

v

ĂśvningsBOK 3

2B L Ă„RARBOK

GRUNDBOK 3B

ÂşC

pixel

• ÖVNINGSBOK

läRaRBOK 3a

Mona Røsseland

10

mAtemAtiK

mAtemAtiK

GRUNDBOK

GRUNDBOK 3a

•

5=

137–2

=

pixel 2

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

pixel 2

2A

GRUNDBOK

•

pixel

matematiK

 

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

137–25

2A

Henrik Kirkegaard

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 2A

mAtemAtiK

mAtemAtiK

=

•

mpixel a ger te matiK en engagerande, meningsfull och rolig väg genom

pixel 2A

• GRUNDBOK

pixel 137–25

pixel

piel xel pix

Bjørnar Alseth

pixel

pixel 2B

•

lärarBOK 3a

pixel 2B

Gunnar Nordberg

• L ÄRARBOK

•

pixel 3B

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

•

pixel 3B

Bjørnar Alseth

GruNdBOK 3a

läRaRBOK 3B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

2B L Ă„RARBOK

gRundBOK 3B

LĂ„RARBOK 3B

3B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

GRUNDBOK

*4#/

3B L Ă„RARBOK

*4#/ 

  

grundbok 3b

lärarbok 3b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

0 -5 -10 -15 -20

3A GRUNDBOK

*4#/Pixel 3A OMSLAG .indd 1

 

08-04-28 17.36.03


Pixel 3A OMSLAG .indd 2

08-04-28 17.39.06


Innehåll 1 Koordinatsystem Diagnos Öva 1 Öva 2 Kluring

2

14 15 16 17

2 Mer än 1000 och mindre än 0 18

Vi räknar med pengar Tal över 1000 Vi avrundar Vi räknar med stora tal Negativa tal Diagnos Öva 1 Öva 2 Kluring

19 22 26 30 34 39 41 42 43

3 Addera och

subtrahera 44

Huvudräkning Vi räknar på tallinjen Lika och olika Vi adderar Vi subtraherar Diagnos Öva 1 Öva 2 Kluring

45 49 52 56 60 64 65 66 67

4 Tid – klockan

NATUR & KULTUR Kundtjänst/Order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323, 102 54 Stockholm Tfn 08-453 86 00, Fax 08-453 87 90 info@nok.se www.nok.se

68

Minuter och sekunder Timmar och minuter Hur lång tid? Vi räknar med timmar och minuter Tidsskillnader Diagnos Öva 1 Öva 2 Kluring

70 72 74 78 82 84 85 86 87

5 Multiplikation

och division 88

Vi räknar på tallinjen Multiplikationstabellerna 6, 7, 8 och 9 Vi multiplicerar i rutnät Vi övar division Diagnos Öva 1 Öva 2 Kluring

94 98 102 104 110 111 112 113

6 Symmetri och

Självklart är vår målsättning att göra felfria böcker, men det händer tyvärr att vi inte lyckas. Om du hittar tryckfel eller om det är något tekniskt fel med boken, är vi tacksamma om du kontaktar oss på adressen tilltryck@nok.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

mönster 114

Vi gör mönster med upprepning Rotation Vi gör mönster med rotation Diagnos Öva 1 Kluring

Projektledare Katarina Blomqvist Översättare Lillemor Nordström Bildredaktör Inger Haak Grafisk form Heidi Larsen Sättning och montage Team Media Sweden AB Omslag Ann Entell Illustratörer Anne Tryti Digitala illustrationer Børre Holth

121 124 125 126 127 128

Norska originalets titel: Multi 4a Grunnbok © Bjørnar Alseth, Henrik Kirkegaard, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland og Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 Svensk utgåva © 2008 Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm Fälth och Hässler, Värnamo, 2008 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-41055-8

Kapitel 7 –12 finns i

Pixel 3A OMSLAG .indd 2

PIXEL 3B

08-04-28 17.39.06


1

KoordinatsystemPixel3A_kap1.indd 2

08-04-29 06.37.29


4

Hassan

3

Jonas

2

Erik

Helga

Josefine

Per

Shirin

Emma

Anneli

Siv

1 A

B

C

D

Läraren

1 Var sitter eleverna?

Hassan: A4

Josefine: Shirin:

Jonas:

Erik: Siv:

2 Skriv rätt namn på bänken.

Ola: B3

Anna: C1

Miriam: D3

3 Var kan de här eleverna sitta?

Joakim:

Sofia:

Kajsa:

1 Använd bilden och leta efter bänkarna där eleverna sitter. Skriv bänkens plats efter namnet, först bokstav sedan siffra. 2 Leta rätt på bänkarna B3, C1 och D3 i bilden, och skriv rätt namn på bänkarna. 3 Leta efter lediga bänkar på bilden och skriv elevernas namn på bänkarna. Skriv vilken bänk de har fått till höger om varje namn.

Pixel3A_kap1.indd 308-04-29 06.37.30


SVERIGE

6

Åby

Husby Norrköping

Glan

5

Motala

Borensberg

Vadstena 4 Skänninge

3 Boxholm

Göta kanal Linköping

Ringarum

Åtvidaberg Valdemarsvik

Brokind

Rimforsa

2 Tranås

Eds Bruk Överum

Kisa

1

Horn Gamleby

A

B

C

D

E

F

4 I vilken ruta ligger

Linköping

C

Åby

Tranås

Gamleby

Valdemarsvik

Norrköping

5 Vad ligger i ruta

A

3

C

3

F

2

D

3

B

5

F

4Pixel3A_kap1.indd 4

1 • Koordinatsystem 4 Leta efter namnen på kartan och skriv vilken ruta de ligger i. 5 Leta efter rutan på kartan och skriv på svarslinjen vad som finns där.

08-04-29 06.37.32


Här ser du resultaten från några multiplikationstest i 3A.

1

A

B

C

D

E

namn

test 1

test 2

test 3

test 4

2

Kalle

15

17

20

19

3

Lisa

11

12

15

18

4

Ali

12

11

13

14

5

Susanne

9

9

12

14

6

Hassan

14

16

16

18

7

Frida

16

18

20

20

8

Erik

14

18

20

20

9

Felix

15

14

16

19

10

Henrik

2

5

10

12

11

Yasmin

8

10

15

17

6 I vilken ruta hittar du resultatet till:

Lisas test 3

D

3

Alis test 4

Felix test 2

Yasmins test 4

Eriks test 1

Susannes test 1

7 Leta efter namn och resultat i tabellen.

6 E 10

B

C

D

C

Namn: Resultat: Namn: Resultat:

2 Namn: Resultat: 8 Namn: Resultat: 3 Namn: Resultat:

6 Leta efter var i tabellen resultaten står. Skriv tabellreferensen i svarsrutan. 7 Använd tabellreferenserna C6 osv. och se efter vilket namn och vilket resultat som står där.

Pixel3A_kap1.indd 508-04-29 06.37.34


8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Skriv de vågra..ta blåa talen fo..rst.

8 Var är insekterna fångade?

2,1

3,

,

,

,

,

9 Rita insekterna på rätt ställe.

4,6 

Pixel3A_kap1.indd 6

7,7

1,3 1 • Koordinatsystem

8 Använd koordinatsystemet och läs av var insekterna är fångade. Skriv svaret som ett talpar med värdet på den vågräta axeln först, dvs. det blåa talet. 9 Rita in insekterna på rätt ställe enligt de uppgivna koordinaterna.

08-04-29 06.37.39


SPEL 3 i rad 6 5 4 3 2

Jag fick 3 och 6 och skriver

1 0

0

1

2

3

4

Namn: Kast nr

5

6

Namn: Koordinater

Kast nr

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Koordinater

SPELREGLER Två spelare. Kasta en röd och en blå tärning varannan gång. Sätt X eller O i koordinatsystemet på den punkt som tärningarna visar. Skriv koordinaterna i tabellen efter varje kast. Tre X eller tre O i rad vinner. Ni kan också spela med en tärning. Då är det första kastet ett blått tal och det andra kastet ett rött tal. 

Pixel3A_kap1.indd 7

08-04-29 06.37.41


10 Rita punkterna i koordinatsystemet.

A (2,3)

B (4,4)

C (5,2)

D (10,6)

E (12,1)

F (2,5)

6 5 4

Ha..r a..r det andra 3 talet.

A

2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

..r a..r det Ha .. forsta talet.

11 Skriv koordinaterna till punkterna. 6 G

5 I

4

K

3

H

2 J

1

L

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

G ( , )

H ( , )

I ( , )

J   ( , )

K  ( , )

L ( , )Pixel3A_kap1.indd 8

12

1 • Koordinatsystem 10 Markera punkterna i koordinatsystemet. 11 Läs av koordinaterna för de sex punkterna.

08-04-29 06.37.43


12 Dra streck från punkt till punkt.

A (1,1) ➛ B (11,1)

F (11,6) ➛ G (1,1) ➛ H (1,6) ➛ I (11,1)

➛ C (11,6) ➛ D (1,6) ➛ E (6,8) ➛

8 7 6 5 4 3 2

A

1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Rita en figur från punkt till punkt. Skriv koordinaterna. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

A ( ,

) ➛

E ( ,

)

3

4

B ( ,

5

)

➛ F ( ,

)

6

7

8

➛ C ( ,

9

)

10

11

➛ D ( ,

)

12 Markera punkterna i koordinatsystemet. Dra streck mellan punkterna allteftersom de markeras. 13 Rita punkter i kryssen i koordinatsystemet. Dra streck mellan punkterna så att det bildas en figur. Figuren kan bestå av fler än sex punkter.

Pixel3A_kap1.indd 9

1208-04-29 06.37.44


10

S

R

P

Q

V

9 8 W

7

G

6

U O

T

N

5 4

F

E

3

D

C

A

B

L

M J

K

2 1

H

I

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Skriv koordinaterna till punkterna i varje figur.

10

Pixel3A_kap1.indd 10

A ( ,

)

B ( ,

)

C ( ,

)

D ( ,

)

E ( ,

)

F ( ,

)

G ( ,

)

H ( ,

)

I ( ,

)

J ( ,

)

K ( ,

)

L ( ,

)

M ( ,

)

N ( ,

)

O ( ,

)

P ( ,

)

Q ( ,

)

R ( ,

)

S ( ,

)

T ( ,

)

U ( ,

)

V ( ,

)

W ( ,

)

1 • Koordinatsystem 14 Läs av och skriv koordinaterna till punkterna i figurernas hÜrn.

08-04-29 06.37.48


.. .. - och det har ar det andra talet

.. .. Det .. har ar det forsta talet -

15 Räkna ut koordinaterna till punkterna.

• Börja med punkt A. Addera 10 till det första talet.

B ( ,

)

• Börja med punkt B. Addera 6 till det andra talet.

C ( ,

)

• Börja med punkt C. Subtrahera 10 från det första talet. D ( ,

)

• Börja med punkt D. Subtrahera 6 från det andra talet.

)

E ( ,

Rita punkterna A, B, C och D i rutnätet. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 ra streck mellan A och B, mellan B och C, mellan C och D D och mellan D och A. Vad kallas den figuren?

15 Börja med punkt A och använd upplysningarna till att räkna ut koordinaterna till de övriga punkterna. Rita sedan in punkterna i koordinatsystemet. Dra streck mellan punkterna och namnge figuren.

Pixel3A_kap1.indd 11

13

11

08-04-29 06.37.50


16 Dra streck från punkt till punkt.

A (1,1) ➛ B (5,1) ➛ C (5,4) ➛ D (11,4) ➛ E (11,6) ➛ F (1,6)

Hur långa är strecken sammanlagt?

rutor

8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17 Dra streck från punkt till punkt.

A (1,1) ➛ B (7,1) ➛ C (7,5) ➛ D (2,5) ➛ E (2,3) ➛ F (9,3) ➛

G (9,1) ➛ H (12,1) ➛ I (12,4) ➛ J (1,4)

Hur långa är strecken sammanlagt?

rutor

8 7 6 5 4 3 2 1 0 0

12

Pixel3A_kap1.indd 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1 • Koordinatsystem

16/17 Rita ut punkterna och dra streck mellan dem i koordinatsystemet. Räkna ut hur långa strecken är sammanlagt.

08-04-29 06.37.51


SPEL Helikopter

SPELREGLER Två spelare med tre brickor var. Helikoptrarna kan flyga vågrätt och lodrätt på strecken i rutnätet. De kan inte flyga diagonalt. Kasta två tärningar. Du kan själv välja vilken av tärningarna som ska visa vågrät och vilken som ska visa lodrät riktning. Vem klarar att först landa sina helikoptrar på en av de fem markerade landningsplatserna? När en helikopter har landat tas den bort från spelplanen.

13

Pixel3A_kap1.indd 13

08-04-29 06.37.52


PIXEL 3A

•

Henrik Kirkegaard

•

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

Bjørnar Alseth

Pixel

pixel m a t e m a t i k­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

xel pixpiel

2A LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

matematIK

läRARBOK 3A

gRundBOK 3A

5=

137–2

pixel mAtemAtiK

2

Ă–VNINGSBOK

15

Ă–VNINGSBOK

ĂśvningsBOK 3

5 0

2B

2B L Ă„RARBOK

-10

gRundBOK 3B

-15

LĂ„RARBOK 3B

-20

pixel 3A

3A

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

• Henrik Kirkegaard • LÄRARBOK

Bjørnar Alseth

GRUNDBOK

*4#/

*4#/

 

•

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

 

grundbok 3A

pixel

• ÖVNINGSBOK

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

L Ă„RARBOK

pixel 3

10

-5

läRARBOK 3B

5=

137–2

pixel mAtemAtiK

ĂśvNiNGsBOK 3

GRUNDBOK 3B

matematIK

LĂ„RARBOK 3A

ÂşC

20

2

pixel

• ÖVNINGSBOK

GRUNDBOK 3A

2A

pixel 2

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

mAtemAtiK

=

pixel

pixel 2

2A

pixel

mAtemAtiK

mAtemAtiK

137–25

GRUNDBOK

Mona Røsseland

pixel

pixel 2A

pixel

• GRUNDBOK

• GRUNDBOK

pixel

=

2A

•

Gunnar Nordberg

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

mAtemAtiK

mAtemAtiK

•

moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 2A

pixel 2A

pixel 2A

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom m matematikens Atem AtiK värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

137–25

•

Bjørnar Alseth

• L ÄRARBOK

•

• GRUNDBOK

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 3A

pixel 3A

•

Bjørnar Alseth

matematIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

lärarbok 3A

pixel 2A

pixel 2A

pixel

• GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

mAtemAtiK

137–25

=

20

15

2A

2A

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

pixel matematIK

Mona Røsseland

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av: pixel 2A

pixel 2A

• GRUNDBOK

pixel matematIK

Gunnar Nordberg

pixel

pixel

5

0

ma

i

jun

jul

i

au

g

se

pt

ok

t

no

v

2

mAtemAtiK

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 3

2B GRUNDBOK

GruNdBOK 3B

2B LĂ„RARBOK

lärarBOK 3B

3

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

mAtemAtiK

Ă–VNINGSBOK

*4#/ 

Ăśvningsbok 3

20 15 10

2A

2A

L Ă„RARBOK

5= 137–2

gRundBOK 3A

LĂ„RARBOK 3A

pixel matematIK

5=

137–2

20

15

pixel

2

mAtemAtiK

5

10

pixel

Ă–VNINGSBOK

2

5

mAtemAtiK

ĂśvNiNGsBOK 3

Ă–VNINGSBOK

0

ma

i

jun

juli

aug

sep

t

okt

no

v

ĂśvningsBOK 3

2B L Ă„RARBOK

GRUNDBOK 3B

ÂşC

pixel

• ÖVNINGSBOK

läRaRBOK 3a

Mona Røsseland

10

mAtemAtiK

mAtemAtiK

GRUNDBOK

GRUNDBOK 3a

•

5=

137–2

=

pixel 2

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

pixel 2

2A

GRUNDBOK

•

pixel

matematiK

 

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av:

137–25

2A

Henrik Kirkegaard

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel 2A

mAtemAtiK

mAtemAtiK

=

•

mpixel a ger te matiK en engagerande, meningsfull och rolig väg genom

pixel 2A

• GRUNDBOK

pixel 137–25

pixel

piel xel pix

Bjørnar Alseth

pixel

pixel 2B

•

lärarBOK 3a

pixel 2B

Gunnar Nordberg

• L ÄRARBOK

•

pixel 3B

pixel

Henrik Kirkegaard

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

•

pixel 3B

Bjørnar Alseth

GruNdBOK 3a

läRaRBOK 3B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

2B L Ă„RARBOK

gRundBOK 3B

LĂ„RARBOK 3B

3B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

GRUNDBOK

*4#/

3B L Ă„RARBOK

*4#/ 

  

grundbok 3b

lärarbok 3b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

0 -5 -10 -15 -20

3A GRUNDBOK

*4#/Pixel 3A OMSLAG .indd 1

 

08-04-28 17.36.03

9789127410558  

10 15 20 -10 -15 -20 -5 0 5 ºC Diagnos 14 Öva 1 15 Öva 2 16 Kluring 17 4 Tid – klockan 68 Minuter och sekunder 70 Timmar och minuter 72 Hur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you