Page 1

Lgr 11

Historia

Puls Historia arbetsbok 4 är tänkt att användas när man har läst hela grundboken och kan börja använda sina historiska kunskaper och förmågor. Innehållet är uppdelat i fyra kapitel: Historisk referensram, Källor, Historieanvändning och

ARBETSBOK 4

Historiska begrepp. Varje kapitel fokuserar alltså på en av de fyra förmågor som eleverna enligt kursplanen i Lgr 11 ska tillägna sig. Arbetsboken innehåller text som förklarar de olika förmågorna och olika slags uppgifter för eleverna. Arbetsboken kan användas både för gemensamma genomgångar i klassen och för fördjupning på egen hand.

Repetera och träna de fyra förmågorna

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

Historia

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

ARBETSBOK 2

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom historia.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

Historia

Repetera och träna de fyra förmågorna

Historia

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

ARBETSBOK 4

följande kapitel från grundboken:

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

Historia

I arbetsböckerna till PULS Historia finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Körner

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1 Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Historia

GRUNDBOK

Historia

Historia

GRUNDBOK

Historia Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Körner

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

GRUNDBOK

Historia

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran Körner

9 789127 421264

9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

Körner

Arbetsbok 3

Arbetsbok 4

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Repetition av alla epoker från Formtiden till 1850

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Arbetsbok 2

GRUNDBOK

Historia

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Arbetsbok 1

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

GRUNDBOK

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42444-9

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 424449

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 4

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Repetition av alla epoker från Forntiden till 1850

GRUN DBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-43597-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 435971

PULS Historia ab4_cover.indd 1

2014-01-08 15:09


ARBETSBOK 4

Historia innehåll HISTORISK REFERENSRAM 3 Orsak och konsekvens 6 Utvecklingslinjer 10

KÄLLOR 14 Källor och tolkningar 14 Att värdera historiska källor 18 Att tolka tabeller och diagram 21

HISTORIEANVÄNDNING 22 Vad brukar historia användas till? 22 Olika perspektiv 24 Historia på webben 26

HISTORISKA BEGREPP 27 Tidsperioder 30

AB 4 Cs5.indd 1

2014-01-03 12:52


Hej! Nu har du lärt dig massvis av historia under flera år i skolan. Det börjar bli dags att använda dina kunskaper på riktigt, som en riktig historiker. I den här arbetsboken ska du få använda dem samtidigt som du tränar på de fyra förmågorna i historia. Här är de fyra förmågorna:

FÖRMÅGA 1: Att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Det betyder att du ska kunna berätta om de viktigaste sakerna i Sveriges historia och att du ska kunna jämföra olika tider med varandra. Vi tränar detta på s 3–13. Det finns hela fyra kunskapskrav kopplade till den här förmågan. Exakt vilka får du se sedan. Vi har lagt in dem bredvid uppgifterna.

FÖRMÅGA 2: Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Det betyder att du ska kunna bedöma hur bra olika källor är och att du ska kunna se vad de kan berätta för dig. Du kommer nog att tycka att det är lite svårt emellanåt, men vi har lagt in ganska mycket träning på detta på s 14–21 för att hjälpa dig.

FÖRMÅGA 3: Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Det betyder att du ska kunna diskutera hur historia används och varför samma händelse kan beskrivas helt olika av olika personer. FÖRMÅGA 4: Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Det betyder att du ska kunna använda ord historiker brukar använda, typiska historieord alltså. På lärarwebben till PULS finns en liten lärarhandledning med facit. www.nok.se/puls 4-6

2

AB 4 Cs5.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2014-01-03 12:52


HistORisK REFEREnsRaM Den historiska referensramen är de historiska faktakunskaper som alla elever ska ha. Vi börjar med att se efter vad du kommer ihåg.

1 Skriv in tidsperioderna (stormaktstiden, vikingatiden, medeltiden, frihetstiden och vasatiden) i rätt rutor.

år 800

år 1050

år 1523

år 1611

år 1718

år 1792

år 1850

2 Till vilken tidsperiod hör följande? Skriv rätt perioder i rutorna. a) Reformationen och Martin Luther b) Trettioåriga kriget c) Birka d) Hattpartiet och mösspartiet e) Digerdöden f) Sverige blir större efter ständiga krig g) Den heliga Birgitta h) Det kungliga enväldet avskaffas för första gången KUNSKAPSKRAV: Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

AB 4 Cs5.indd 3

3

2014-01-03 12:52


3 Till vilka tidsperioder hör bilderna? Välj bland alla 15 rutorna och skriv in rätt bokstav.

a) Stormaktstiden

B Fattigbricka som A Runstenar.

fattiga måste ha för att få tigga.

C Kloster rivs och nunnor och munkar får flytta utomlands.

b) Vikingatiden

D Massor av kanoner tillverkas av valloner som invandrat från Belgien.

E Allt fler järnbruk framställer järn. En tredjedel kommer från Sverige.

F Nordbor till Island, Grönland och Amerika.

c) Medeltiden

G Kungligt envälde införs första gången.

H I klostren skriver munkar och nunnor av böcker för hand.

i Kungen tar makten över kyrkan.

d) Frihetstiden

K Prästerna får order J Gudinnan Freja.

om att skriva om alla svenskar i kyrkböckerna.

L Sverige blir helt kristet och det byggs kyrkor överallt.

e) Vasatiden

M Stockholms blodbad.

4

AB 4 Cs5.indd 4

N Fattiga barn tvingas tigga eller arbeta.

O Erik XIV, Karin Månsdotter och Jöran Persson.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2014-01-03 12:53


4 Placera följande viktiga förändringar på tidslinjen: A Kristendomen införs. B Reformationen. C Industrialiseringen. D Skepp från Europa börjar skickas ut i hela världen. E Vetenskap blir mycket populärt. 800

1050

1523

1611

1718

1792

1850

5 Placera följande viktiga händelser på tidslinjen: A Digerdöden. B Finland blir ryskt. C Första järnvägen i Sverige. D Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland och Härjedalen blir svenska. E Stockholms blodbad. 800

1050

1523

1611

1718

1792

1850

1523

1611

1718

1792

1850

6 Placera följande personer på tidslinjen: A Drottning Margareta. B Karl XII. C Fredrika Bremer. D Birger Jarl. E Karin Månsdotter. 800

1050

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

AB 4 Cs5.indd 5

5

2014-01-03 12:53


Orsak och konsekvens Orsaker är sådant som förklarar varför något hände eller förändrades. Konsekvenser är det som händelsen/förändringen sedan i sin tur ledde till.

Du ska få träna dig på att sortera orsaker och konsekvenser till några viktiga förändringar i Sveriges historia. Vi ska visa hur det går till genom exemplet digerdöden. Här är två fakta om digerdöden:

· En fjärdedel av Europas befolkning dog. · Pestbakterie spreds av loppor på råttor. Vad är orsak och vad är konsekvens av dessa två? Vi sorterar in dem i rätt ruta i bilden nedan:

ORSAK ORSAK

HÄNDELSE HÄNDELSE

KONSEKVENS KONSEKVENS

Pestbakterier spreds av loppor på råttor.

Digerdöden.

En fjärdedel av Europas befolkning dog.

Ganska lätt, eller hur? I de riktiga uppgifterna kommer det att bli lite svårare. Där kommer du att få flera fakta att sortera varje gång.

KUNSKAPSKRAV: Eleven visar sina kunskaper genom att föra enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

6

AB 4 Cs5.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2014-01-03 12:53


AB 4 Cs5.indd 7

2014-01-03 12:53


Lgr 11

Historia

Puls Historia arbetsbok 4 är tänkt att användas när man har läst hela grundboken och kan börja använda sina historiska kunskaper och förmågor. Innehållet är uppdelat i fyra kapitel: Historisk referensram, Källor, Historieanvändning och

ARBETSBOK 4

Historiska begrepp. Varje kapitel fokuserar alltså på en av de fyra förmågor som eleverna enligt kursplanen i Lgr 11 ska tillägna sig. Arbetsboken innehåller text som förklarar de olika förmågorna och olika slags uppgifter för eleverna. Arbetsboken kan användas både för gemensamma genomgångar i klassen och för fördjupning på egen hand.

Repetera och träna de fyra förmågorna

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

Historia

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

ARBETSBOK 2

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom historia.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Historia 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

Historia

Repetera och träna de fyra förmågorna

Historia

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 1

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

ARBETSBOK 4

följande kapitel från grundboken:

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

Historia

I arbetsböckerna till PULS Historia finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Historia

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

I arbetsböckerna till PULS Fysik och kemi finns uppgifter som eleverna

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

kan arbeta med på egen hand. Vissa uppgifter är direkt kopplade till

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

Historia

grundbokens innehåll för att eleverna ska få möjlighet att befästa sina

ARBETSBOK 2

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

ARBETSBOK 3

kunskaper. Andra uppgifter är mer inriktade på att eleverna ska kunna

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

utveckla sitt tänkande. Det finns också uppgifter som är inriktade på

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

att arbeta med språket på olika sätt, med hjälp av ord och begrepp

som finns inom fysik och kemi.

som finns inom fysik och kemi.

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

Arbetsböckerna PULS Fysik och kemi 4–6 innehåller

följande kapitel från grundboken:

följande kapitel från grundboken:

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Körner

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1 Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Arbetsbok 3 Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Historia

GRUNDBOK

Historia

Historia

GRUNDBOK

Historia Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Körner

För mer information om PULS se www.nok.se/puls Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

GRUNDBOK

Historia

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran Körner

9 789127 421264

9 789127 421264

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 421264

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Luft Magnetism Krafter Vardagskemi Ljus Meteorologi

Astronomi Elektricitet Eld Modeller Energi och miljö

GRUNDBOK

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

Körner

Arbetsbok 3

Arbetsbok 4

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Repetition av alla epoker från Formtiden till 1850

GRUNDBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Arbetsbok 2

GRUNDBOK

Historia

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Arbetsbok 1

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42126-4

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

GRUNDBOK

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-42444-9

För• Göran mer information Per Lindberg Körner om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 421264

Historia

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 424449

Arbetsbok 1

Arbetsbok 2

Arbetsbok 3

Arbetsbok 4

Forntiden Vikingatiden Medeltiden 1

Medeltiden 2 Vasatiden

Stormaktstiden Frihetstiden Till 1850

Repetition av alla epoker från Forntiden till 1850

GRUN DBOK

Historia

Per Lindberg • Göran

ISBN 978-91-27-43597-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Körner

Per Lindberg • Göran Körner 9 789127 435971

PULS Historia ab4_cover.indd 1

2014-01-08 15:09

9789127435971  
9789127435971