9789140668158

Page 1

MAKRO | Kemi

MAKRO

16 mm utfall

MAKRO är en s e r i e n at u r vet e n s ka p l i g a b ö c ke r för grundsko l a n å k 6 / 7 – 9 . S e r i e n ä r a n p a s s a d till de nya k u r s p l a n e r n a i g r u n d s ko l a n .

Kemi Gert Mårtensson

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik Biologi

Kemi

Fysik

Biologi

Gert Mårtensson

I MAKRO-serien ingår

I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro-serien ingår

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi anders Henriksson

Gert Mårtensson

I MAKRO-serien ingår

I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro-serien ingår

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi anders Henriksson

Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

Kemi

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Biologi Kemi

Kemi

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi

Kemi Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Biologi Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi

Kemi Gert Mårtensson

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kurspla nerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik Biologi

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Gert Mårtensson

Kemi Gert Mårtensson

MAKRO

MAKRO

I Makro-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I MAKRO-serien ingår

Fysik

MAKRO

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för g rundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Jac ques Sch ultze

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAK RO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan å k 6/7 – 9. Serien är anpa ssad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

MAKRO

Biologi I MAKRO-serien ing år

Kemi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO Biologi

MAKRO

MAKRO

Fysik

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAkro-serien ingår

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAkro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I MA KRO-serien ingår

Fysik

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grun dskolan åk 6/7 – 9. Serien är an passad t ill de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Ge rt Mårtenss on

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Kemi

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriks son

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO

Biologi I MAKRO-serien ingår

Kemi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

J a c q u e s S c h u l t ze

Fysik

anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

J a c q u e s S c h u l t ze

Fysik

anders Henriksson

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Kemi

Gert Mårtensson

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

Jacques Schultze

Anders Henriksson

MAKRO

MAKRO

245 mm

Jacques Schultze

Fysik

Biologi

Anders Henriksson

Fysik

J a c q u e s S c h u l t ze

Gert M årtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplaner na i grundsko lan. Henriksson

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

MAKRO | Biologi

Biologi I MAKRO-serien in går

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Biologi

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenska pliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är a npa ssad till de nya Jacques kursplanerna i grundskola n. Schultze I MAKRO -s erien ingår

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

Kemi MAKRO | Biologi

Biologi

Gert Mårtensson

I Makro-serien ingår

Fysik

I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

MAKRO | Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO | Kemi

Kemi

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

MAKRO | Fysik

Fysik

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Gert Mårtensson

Kemi

J a cq ue s S ch ul t ze

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Gert Mårtensson

Kemi

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I MAKRO-serien ingår

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

Biologi MAKRO | Kemi

Gert Mårtensson

Anders Henriksson

Kemi

G e r t M å r t en s s o n

Gert Mårtensson

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

MAKRO | Fysik

Kemi

MAKRO | Biologi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

G er t Må r te n ss o n

Fysik

A n der s H en r i k s s o n

Kemi

MAKRO | Biologi

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I M A K RO - s e r i e n i n g å r

Fysik

Fysik MAKRO | Biologi

Biologi

M A K RO ä r e n s e r i e n at u r vet e n s ka p l i g a b ö c ke r fö r g r u n d s ko l a n å k 6 / 7 – 9 . S e r i e n ä r a n p a s s a d t i l l d e ny a k u r s p l a n e r n a i g r u n d s ko l a n .

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Gert Mårtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Biologi

MAKRO | Biologi

Fysik

Gert Mårtensson

Biologi I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Anders Henriksson

Fysik

Anders Henriksson

MAKRO | Kemi

Kemi

Ja cq u es S ch u l t ze

Biologi

G e r t M å r te n s s o n

Fysik

G ert M å rt ensso n

Kemi

An de rs H e nr i k s s o n

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

G er t M å r t en ss o n

Ger t Mårtens s on

And e rs He nr i k sso n

Kemi

MAKRO | Kemi

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO | Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Fysik

MAKRO | Biologi

Gert Mårtensson

Biologi

MAKRO | Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze I MAKRO-serien ingår

Kemi

G er t Må r te n ss o n

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcke r för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAkursplanerna n d e r s H e n r i k s s io ngrundskolan.

Biologi

A n der s H en r i k s s o n

Fysik

Gert Mårtensson

Biologi I MAKRO -serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Biologi

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

Anders Henriksson

Fysik

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

MAKRO | Fysik

Gert Mårtensson

J a c q u e s S c h u l t ze

Kemi

MAKRO | Biologi

anders Henriksson

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro -serien ingår

Biologi

MAKRO | Fysik

Fysik

and e rs H en ri k ss o n

Kemi

Ja c q ue s S c hu lt ze

G er t M å r te nss o n

Biologi

MAKRO | Biologi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro -serien ingår

Fysik

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO | Kemi

I MAKRO-serien ingår

I Makro -serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze

I Makro-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

Fysik

Gert Mårtensson

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Fysik

I Makro-serien ingår

Ge rt Mårtensson

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

I MAKRO-serien ingår

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

I M A K RO - s e r i e n i n g å r

m

m

m

16 m utfa


e le k t ro n i k

Förord Välkommen till Makro Kemi som tillsammans med Makro Fysik och Makro Biologi bildar en serie av läromedel i naturvetenskap för grundskolans högstadium. I Makro Kemi har vi valt att lägga tonvikten på att du ska förstå vad som händer när ämnen bildas och förändras och inte lägga för stor vikt vid formelskrivning.Vi har också valt att så ofta som möjligt anknyta till kemins roll i vardagslivet. Inom olika områden har miljöaspekterna fått stort utrymme. Kapitlen i Makro Kemi är uppbyggda på följande sätt: • En ingressida med mål som föreslår vad du ska kunna efter att ha läst kapitlet. Din lärare kommer att diskutera målen med klassen och ibland behöver de kanske ändras. • Löpande text med många bilder som i första hand ska hjälpa dig att förstå och börja fundera över begrepp och samband. • Utblickar som ger dig intressanta tilläggsfakta från kemins värld. • Arbetsuppgifter – Klarar du detta? – som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar du genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar alltså som kontroll på att du förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan du behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken. • Sammanfattning som ger dig en snabbrepetition.

Lycka till med dina studier! Gert Mårtensson

Alltför ofta har olika ämnen skadat vår miljö. Med hjälp av goda kunskaper i kemi kan vi bidra till att vi även i framtiden kan bevara vår fantastiska natur.

3


I n n e h ål ls f ö rte c k n i n g

Innehåll Vad är kemi?................................................................... 6

7 Att blanda ämnen.....................................................65 Olika slags blandningar.............................................................. 66

1 Ämnen har egenskaper............................................. 7

Utblick – Kosmetika........................................................................ 68

Att känna igen ämnen....................................................................8

Sammanfattning........................................................................... 74

Utblick – Djur och lukter................................................................ 20

8 Att separera ämnen.................................................75 2 Allting består av atomer.........................................15

Några separationsmetoder........................................................ 76

Atomer är mycket små................................................................ 16

Utblick – Parfymtillverkning........................................................ 81 Sammanfattning........................................................................... 84

Atomens byggnad........................................................................ 17 Grundämnen och kemiska föreningar................................... 17 Molekyler – flera atomer tillsammans................................... 18

9 Surt och basiskt........................................................85

Kemiska tecken.............................................................................. 18

Sura, neutrala och basiska lösningar...................................... 86

Utblick – Kemihistoria.................................................................. 20

Rätt pH-värde är viktigt............................................................... 88

Sammanfattning........................................................................... 22

Syror................................................................................................... 89 Basiska ämnen................................................................................ 95

3 Fast, flytande eller gas...........................................23

Utblick – Lutfisk – en basisk maträtt.......................................... 97

Is, vatten och vattenånga........................................................... 24

Utblick – Surströmming – en sur maträtt................................. 97

Temperaturens betydelse.......................................................... 25

Sura och basiska lösningar kan neutralisera varandra.... 98 Sammanfattning.........................................................................100

Utblick – Avdunstning ger kyla................................................... 28 Sammanfattning........................................................................... 30

10 Kemiska reaktioner............................................ 101 4 Luft och vatten.........................................................31

Hur ämnen kan förändras........................................................102

Luften omkring oss....................................................................... 32

Reaktionshastighet.....................................................................104

Utblick – På hög höjd . .................................................................. 34

Endoterma och exoterma reaktioner...................................107

Vattnet omkring oss..................................................................... 35

Farligt kan bli ofarligt.................................................................110

Vattnets kretslopp......................................................................... 36

Reaktioner med koldioxid........................................................111

Vattnets egenskaper.................................................................... 37

Reaktioner med svavel..............................................................112

Olika sorters vatten....................................................................... 38

Reaktioner med syre..................................................................114

Sammanfattning........................................................................... 40

Utblick – Två oxider med olika egenskaper...........................118 Att skriva reaktionsformler......................................................119

5 Luftens gaser...........................................................41

Sammanfattning.........................................................................122

Luft är en gasblandning.............................................................. 42 Utblick – Syre kan förgifta och kväve berusa.......................... 44

11 Kol och kolföreningar......................................... 123

Utblick – Andrées ballongfärd.................................................... 48

Grundämnet kol...........................................................................124

Sammanfattning........................................................................... 50

Kolväten..........................................................................................127 Utblick – Is som brinner...............................................................129

6 Markens metaller.....................................................51

Alkoholer........................................................................................137

Metaller är viktiga ämnen.......................................................... 52

Organiska syror............................................................................141

Våra vanligaste metaller.............................................................. 54

Estrar................................................................................................142

Legeringar........................................................................................ 61

Sammanfattning.........................................................................144

Utblick – Mynt och medaljer........................................................ 62 Metallåtervinning.......................................................................... 63 Sammanfattning........................................................................... 64

4

12 Bränslen och miljö.............................................. 145 Vårt behov av energi..................................................................146


I n n e h ål ls f ö rte c k n i n g

Växthuseffekten...........................................................................155

Mineralämnen och vitaminer.................................................240

Kretslopp........................................................................................160

Kvävets kretslopp........................................................................244

Framtidens energi.......................................................................162

Rening av dricksvatten..............................................................248

Sammanfattning.........................................................................164

Rening av avloppsvatten..........................................................249 Sammanfattning.........................................................................251

13 Förbränning och eld........................................... 165 Att tända en eld...........................................................................166

17 Elektrokemi......................................................... 253

Utblick – Svartkrut........................................................................168

Elektroner och kemiska reaktioner.......................................254

Utblick – Tändstickan...................................................................169

Ädla och oädla metaller............................................................256

Utblick – Fyrverkeripjäser..........................................................170

Galvaniska element....................................................................258

Att släcka en eld...........................................................................171

Utblick – Galvani och grodlåret................................................259

Sammanfattning.........................................................................174

Utblick – Voltas stapel.................................................................259

14 Atomen och periodiska systemet.................... 175

Korrosion........................................................................................266

Atomens byggnad......................................................................176

Elektrolys........................................................................................268

Radioaktiva atomer....................................................................181

Sammanfattning.........................................................................274

Batterier......................................................................................... 260

Utblick – Upptäckten av radioaktiv strålning.......................183 Periodiska systemet....................................................................185

18 Från råvara till färdig produkt........................... 275

Utblick – Vet du att.......................................................................189

Från malm till metall..................................................................276

Atomer kan bilda joner.............................................................191

Utblick – Pantburkar blir nya burkar.......................................284

Några jonföreningar...................................................................194

Plaster . ...........................................................................................288

Några molekylföreningar.........................................................197

Utblick – De första plasterna....................................................295

Sammanfattning.........................................................................203

Gummi ...........................................................................................297 Från trä till papper.......................................................................300

15 Syror, baser och salter....................................... 205

Glas...................................................................................................304

Sura och basiska lösningar......................................................206

Tvål och tvättmedel....................................................................306

Neutralisation...............................................................................210

Med nanoteknik skapas nya material..................................311

Försurningen.................................................................................212

Sammanfattning.........................................................................315

Salter................................................................................................216 Utblick – Ädelstenar.....................................................................224 Sammanfattning.........................................................................226

16 Mat och miljö....................................................... 227 Vårt behov av energi..................................................................228

Grundämnen uppkallade efter personer.............. 317 Grundämnen med geografiska namn.................... 318 Grundämnestabell.................................................... 320

Fotosyntesen.................................................................................228 Kolhydrater....................................................................................230 Utblick – Äpplen...........................................................................232 Utblick – Mjölk är inte alltid nyttigt.........................................232 Utblick – Popcorn........................................................................232 Fetter................................................................................................235 Proteiner.........................................................................................237 Utblick – Glass och gelégodis....................................................238

Farosymboler............................................................ 322 Periodiska systemet................................................ 323 Register..................................................................... 324 Bildförteckning......................................................... 328

Utblick – Choklad och tuggummi............................................239

5


Vad är kemi? Kemi handlar om alla ämnen som finns runt om oss. Det kan vara naturliga ämnen eller ämnen som vi människor tillverkat. Den här kemiboken vill ge dig kunskap om ämnens egenskaper, hur de är uppbyggda samt hur de kan framställas och förändras. Men också hur kemi påverkar oss själva och vår livsmiljö. Om du inte kan svara på följande frågor nu, får du så småningom svaret längre fram i boken.

Värmeljus är ofta gjorda av stearin. Var har stearinet blivit av när ljuset brunnit ner?

När man bakar sockerkaka använder man bakpulver och inte jäst. Vad är det som gör sockerkakan porös?

Ballonger stiger till väders. Vad finns inuti ballongerna? 6

Diamant är en dyrbar ädelsten. Men vilket ämne består en diamant av?


Kapitel 7

Att blanda ämnen Fundera – Hur kan du blanda för att få grön färg?

Mål När du arbetat med detta kapitel ska du kunna: • förklara skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning • ge exempel på olika slags blandningar • vad som menas med en utspädd, koncentrerad och mättad lösning • hur smält- och kokpunkt ändras när ett rent ämne blandas med andra ämnen

65


At t b l A n dA ä M n e n

Olika slags blandningar Av alla de miljontals ämnen som finns kan man skilja ut två huvudgrupper, rena ämnen och blandningar. Ett rent ämne är antingen ett grundämne eller en kemisk förening. En blandning består av minst två rena ämnen. Havsvatten, läsk, mjölk, luft och mässing är exempel på blandningar. De flesta ämnen du träffar på är blandningar.

uppslamningar Om du blandar lera och vatten får du en blandning som är grumlig, där du kan se kornen av lera sväva omkring i vattnet en god stund innan de sjunker till botten. En blandning där smådelarna av ett fast ämne syns i en vätska kallas uppslamning. Ett annat exempel på en uppslamning är när du blandar en vattenfärg med vatten. Här är färgen så finfördelad att du bara kan upptäcka färgkornen om du undersöker blandningen i ett mikroskop. Om vattenfärgen får stå orörd sjunker färgkornen så småningom till botten.

Vattenfärg är exempel på en uppslamning.

Liksom vattenfärg är Falu rödfärg exempel på en slamfärg, i vilken det finns finmalda färgkorn (färgpigment) som är uppslammade i en blandning av vatten och linolja. Färgkornen i Falu rödfärg är en blandning av järnoxider som kommer från Falu Koppargruva.

66

Råpressad juice är exempel på en uppslamning.

färgkorn (gröna)

vattenmolekyler (blå)


At t b l a n da ä m n e n

Emulsioner

olja

emulsion av olja och vatten

vatten

utan diskmedel

med diskmedel

Olja löses inte i vatten. Skakar du en blandning av vatten och olja får du en mjölklik blandning som består av små oljedroppar som svävar i vattnet. Hur mycket du än skakar kommer inte oljan att lösas i vattnet. Efter en kort stund stiger oljan upp och det bildas två vätskeskikt, oljan överst och vattnet underst, därför att olja är lättare än vatten. Sätter du några droppar diskmedel till blandningen och skakar om, kommer de små oljedroppar som bildas i vattnet att fortsätta att sväva i vattnet. Du har fått en blandning som kallas emulsion. Diskmedlet har gjort emulsionen mer stabil – oljedropparna håller sig svävande i vattnet – och kallas därför emulgeringsmedel.

I mjölk finns det små fettdroppar som svävar i vatten.

fettdroppar (gula)

vattenmolekyler (blå)

Mjölk är en emulsion. I ett mikroskop kan man urskilja små fettdroppar som svävar i vatten. Mjölkäggvitan fungerar som emulgeringsmedel. Majonnäs och aioli är andra emulsioner av olja och vinäger där äggula fungerar som emulgeringsmedel. Många andra vanliga livsmedel som t.ex. glass är också emulsioner där emulgeringsmedlet är ett fettämne som heter lecitin (E 471) och som utvinns ur sojabönan. Majonnäs är exempel på en emulsion.

Många kosmetiska produkter består av emulsioner. 67


UTBLICK

At t b l a n da ä m n e n

Kosmetika I Sverige köper vi varje år hudkrämer, mascara, läppstift och annan kosmetika för flera miljarder kronor. En av de största artiklarna är olika typer av hudkrämer. Din hud utsätts dagligen för olika påfrestningar, när den kommer i kontakt med rengöringsmedel som tvål, diskmedel och tvättmedel. Normal hud innehåller en viss mängd fukt. För att inte huden ska torka ut bildas i huden ett fett som kallas talg. Det håller kvar den naturliga fuktigheten och gör att huden känns mjuk. Om det bildas för lite talg eller talgen som bildas tas bort, blir huden torr och fjällig. Genom att använda hudkräm kan man ersätta det naturliga fettet med fett eller olja som ingår i hudkrämer. Alla hudkrämer är finfördelade blandningar av vatten och olja eller fett. Andelen vatten är 30-80 %. Kemiskt sett är blandningarna emulsioner. Fettet eller oljan som används i krämerna kan vara växtolja som rapsolja eller ett djurfett som lanolin (ullfett). Oljan kan också vara ett kolväte som utvinns ur råolja som paraffin eller vaselin. I krämerna ingår även något ämne som kan binda fuktigheten, t.ex. karbamid (urinämne) eller glycerol. För att krämerna inte ska angripas av mögelsvampar och bakterier ingår även konserveringsmedel, och ofta ingår det något ämne som gör att krämen luktar gott. Huvudingredienserna i ett läppstift är oljor och vaxer, vilka hjälper till att hålla läpparna mjuka och lena. Övriga ingredienser är färg och parfym. Genom att blanda ämnen med olika smältpunkt, får man ett läppstift med lämplig stadga, glans och hårdhet.

Hudkräm är en emulsion av olja och vatten som hjälper till att hålla huden fuktig och mjuk.

Röd färg på ett läppstift får man genom att blanda den vita täckfärgen titandioxid med röd järnoxid.

Den moderna mascaran sägs ha skapats 1913 av den amerikanske kemisten T. L. Williams som sedan grundade företaget Maybelline. Från början bestod mascaran av kolpulver blandat med vaselin och kallades på svenska för ”ögonfranstusch”. Mascaran ger ögonfransarna större volym och får ögonen att se större ut.

68


At t b l a n da ä m n e n

Aerosoler En aerosol är en blandning av små vätskedroppar eller små fasta partiklar i en gas. Exempel på aerosoler är rök och dimma men också deodoranter och färger i sprayburkar.

Innehållet (färgkorn + gas) som kommer ut från graffitimålarens sprayburk är en aerosol.

Lösningar När vi lägger ner en sockerbit i vatten ser det efter en stund ut som om sockerbiten försvunnit. Inte ens om vi undersöker blandningen i ett mikroskop kan vi upptäcka några sockerkorn. Men vi vet att sockret finns där eftersom blandningen smakar sött. En sådan blandning kallas för en lösning. Sockerlösningen är färglös, men en lösning kan också vara färgad. När sockret löses i vattnet tränger vattenmolekylerna in mellan sockermolekylerna och får dessa att släppa taget om varandra. Sockermolekylerna blir fria och kan röra sig fritt bland vattenmolekylerna.

vattenmolekyler

vattenmolekyler (blå)

Sockerbitarna är uppbyggda av sockermolekyler och vattnet av vattenmolekyler.

sockermolekyler

sockermolekyler (vita)

När sockret löses i vattnet tränger vattenmolekylerna in mellan sockermolekylerna och får dessa att släppa taget om varandra. Sockermolekylerna blir fria och kan röra sig fritt bland vattenmolekylerna.

69


At t b l a n da ä m n e n

Även vätskor kan lösas i varandra. När alkohol och vatten blandas får vi en lösning där alkoholmolekyler och vattenmolekyler är jämnt fördelade. Gaser kan också lösas i en vätska. Luft finns löst i vatten och koldioxid i läsk. Sockerdricka är t.ex. en lösning av socker och koldioxid i vatten. I lösningen är sockermolekyler, koldioxidmolekyler och vattenmolekyler jämnt fördelade.

vattenmolekyler (blå)

Sprit är en lösning av alkoholen etanol och vatten.

etanolmolekyler (röda)

vattenmolekyler (blå)

Sockerdricka är en lösning av socker och koldioxid i vatten. I lösningen är sockermolekyler, koldioxidmolekyler och vatten­ molekyler jämnt fördelade.

koldioxidmolekyler (svarta)

sockermolekyler (vita)

Utspädd, koncentrerad och mättad lösning Om du löser ett ämne i vatten kan du lösa lite eller mycket av ämnet. Bilderna visar vilka olika lösningar du kan få.

Löser du en liten mängd av ett ämne får du en utspädd lösning.

70

Löser du mycket av ett ämne får du en koncentrerad lösning.

När du löst så mycket av ett ämne att det blir kvar lite av ämnet på bottnen har du fått en mättad lösning.


At t b l a n da ä m n e n

Temperaturen bestämmer hur mycket du kan lösa av ett ämne

Så här mycket salpeter kan du lösa i 100 ml vatten vid olika temperaturer.

32 g

20 ºC

110 g

60 ºC

På bilderna kan du se hur mycket salpeter (kaliumnitrat) du kan lösa i kallt och varmt vatten. Nästan alla fasta ämnen löses liksom salpeter bättre i varmt än i kallt vatten. Om du öppnar en kolsyrad läsk som fått stå i solen vet du att läsken sprutar ut ur flaskan. Anledningen är att en hel del koldioxid som finns löst i läsken inte längre vill vara löst när temperaturen stigit. Den bubblar snabbt ut ur flaskan och drar den övriga läsken med sig. Gaser löses oftast bättre i kallt än i varmt vatten. Trycket har också betydelse för hur mycket gas man kan lösa. Koldioxiden i en läsk är löst under tryck. Högre tryck medför att man kan lösa mer gas. Under varma somrar inträffar ibland fiskdöd i mindre sjöar och dammar på grund av syrebrist. Anledningen kan vara att syrehalten i det varma vattnet blivit för låg. Så kan t.ex. 30-gradigt vatten endast innehålla hälften så mycket löst syre som 10-gradigt vatten.

Om inte vatten kunde lösa syre skulle det inte finnas något djurliv i hav, sjöar och vattendrag.

71


At t b l a n da ä m n e n

Blandningars smältpunkt och kokpunkt Ett rent ämne har bestämda egenskaper, t.ex. smältpunkt och kokpunkt, medan egenskaperna hos en blandning beror på hur ämnena blandats. Rent vatten kokar vid 100°C och fryser vid 0°C. Saltvatten, som är en blandning av salt och vatten, kokar däremot vid en högre temperatur och fryser vid en lägre temperatur. Genom att blanda vatten med någon lämplig vattenlöslig vätska kan man sänka vattnets fryspunkt och därmed förhindra att vattnet fryser på vintern. För att hindra kylarvattnet i en bil att frysa blandar man det med glykol som är en sorts alkohol.

Genom att blanda vattnet i vindrutespolaren med T-blå (en blandning av olika alkoholer) sänks fryspunkten så att vattnet inte fryser.

På vintern sprider man ibland ut koksalt för att få is och snö att smälta. När saltet löses i isen eller snön får man en saltlösning, vars fryspunkt ligger under 0 °C. Fryspunkten kan bli så låg som –20 °C. Isbekämpning med salt är emellertid inte bra för miljön. Träd och andra växter tar skada. Metallföremål, exempelvis din cykel, rostar snabbare. På en del platser prövar man därför andra ämnen som t.ex. socker. Alla växter innehåller vatten. Trots detta fryser över­ vintrande växter inte sönder då det är minusgrader. Barren på en gran är mjuka också på vintern. För­ klaringen är att växterna bildar socker som löses i vattnet. Därmed sänks fryspunkten. På samma sätt bildar potatis socker när den fryser. Därför smakar sådan potatis sött om man kokar den. 72

Under vintern bildas socker i barrens celler så att vattnet inte fryser till is. Därför kan barrträden behålla barren även på vintern.


At t b l A n dA ä M n e n

Klarar du detta? A 7.1 a) Är alla blandningar lösningar? b) Är alla lösningar blandningar? 7.2 Vad kallas en blandning som mjölk är exempel på? 7.3 Vilka av följande ämnen är exempel på blandningar? a) havsvatten b) druvsocker c) T-blå d) margarin 7.4 Vad kallas en sockerlösning med a) lite socker b) mycket socker c) så mycket socker som möjligt 7.5 Vilken eller vilka sorters blandningar visar a)

b)

B 7.6 Varför kan fisken dö i grunda sjöar och dammar en varm sommardag? 7.7 Ge exempel på hur man kan hindra vatten från att frysa vid 0°C? 7.8 Två glas innehåller lika mycket vatten. I båda glasen har man hällt i lika mycket salmiak. I det ena glaset löses all salmiak medan en del förblir olöst i det andra. Kan du förklara varför? 7.9 Vad kan du säga om kokpunkten för kaffe jämfört med rent vatten? 7.10 Ge exempel på en blandning som både är en uppslamning och en lösning. 7.11 Varför fryser inte snödroppar sönder när det är minusgrader?

C 7.12 I ett glas med nytappat kallt vatten finns inga bubblor. Förklara varför det efter en stund blir fullt med bubblor utmed glasets väggar. 7.13 Innehållet i en bägare kokar vid 101°C och fryser vid -0,5°C. Vilket kan innehållet vara? 7.14 Ett rent ämne har smältpunkten 119°C och kokpunkten 445°C. Vilket är ämnet? 7.15 Vad kan du säga om den sammanlagda volymen om du blandar 1 liter vatten med 1 liter T-röd?

73


SAMMANFATTNING At t b l a n da ä m n e n

Ett fast ämne som inte löses i t.ex. vatten bildar en grumlig blandning som kallas slamning. Ämnets minsta delar kan ses av ögat eller i ett mikroskop. Vattenfärg är exempel på en slamning.

Två eller flera vätskor som inte löses i varandra bildar en blandning av små droppar som kallas emulsion. Mjölk, majonnäs och aioli är exempel på emulsioner. Med hjälp av ett emulge­ ringsmedel kan man hindra dropparna från att slå sig samman och bilda större klumpar.

Ett ämne som finfördelas så att dess minsta delar inte ens kan ses i mikroskop kallas en lösning. En lösning är klar och genomskinlig, men kan vara färgad. Fasta ämnen kan lösas i en vätska som t.ex. socker och salt i vatten, men bara socker i sprit (etanol).

färgkorn (gröna)

vattenmolekyler (blå)

fettdroppar (gula)

vattenmolekyler (blå)

vattenmolekyler (blå)

etanolmolekyler (röda)

Två vätskor kan lösas i varandra som t.ex. vatten och sprit. En gas kan lösas i en vätska som t.ex. koldioxid i vatten (kolsyrat vatten).

Om en lösning innehåller • lite av ett löst ämne är den utspädd • mycket av ett löst ämne är den koncentrerad • så mycket löst ämne som möjligt är den mättad

Temperaturen bestämmer hur mycket det går att lösa av ett ämne. Ett fast ämne löses i regel bäst i varmt vatten, medan en gas löses bäst i kallt vatten.

Vattenlösningar fryser vid en temperatur under 0°C och kokar vid en temperatur över 100 °C.

74

utspädd

koncentrerad

mättad


MAKRO | Kemi

MAKRO

16 mm utfall

MAKRO är en s e r i e n at u r vet e n s ka p l i g a b ö c ke r för grundsko l a n å k 6 / 7 – 9 . S e r i e n ä r a n p a s s a d till de nya k u r s p l a n e r n a i g r u n d s ko l a n .

Kemi Gert Mårtensson

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik Biologi

Kemi

Fysik

Biologi

Gert Mårtensson

I MAKRO-serien ingår

I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro-serien ingår

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi anders Henriksson

Gert Mårtensson

I MAKRO-serien ingår

I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro-serien ingår

Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro-serien ingår

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi anders Henriksson

Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

Kemi

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Biologi Kemi

Kemi

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi

Kemi Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Biologi Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi

Kemi Gert Mårtensson

Biologi MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kurspla nerna i grundskolan. I MAKRO-serien ingår

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Fysik

Biologi

Kemi

Fysik Biologi

Kemi

Fysik

Biologi

Kemi Gert Mårtensson

Kemi Gert Mårtensson

MAKRO

MAKRO

I Makro-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I MAKRO-serien ingår

Fysik

MAKRO

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för g rundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Jac ques Sch ultze

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAK RO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan å k 6/7 – 9. Serien är anpa ssad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

MAKRO

Biologi I MAKRO-serien ing år

Kemi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO Biologi

MAKRO

MAKRO

Fysik

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAkro-serien ingår

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAkro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

Gert Mårtensson

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

Biologi

MAKRO

Fysik

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I MA KRO-serien ingår

Fysik

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grun dskolan åk 6/7 – 9. Serien är an passad t ill de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

MAKRO

Ge rt Mårtenss on

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Kemi

MAKRO

Kemi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriks son

Biologi

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

MAKRO

Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO

Biologi I MAKRO-serien ingår

Kemi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

J a c q u e s S c h u l t ze

Fysik

anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

J a c q u e s S c h u l t ze

Fysik

anders Henriksson

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Kemi

Gert Mårtensson

MAKRO

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

Jacques Schultze

Anders Henriksson

MAKRO

MAKRO

245 mm

Jacques Schultze

Fysik

Biologi

Anders Henriksson

Fysik

J a c q u e s S c h u l t ze

Gert M årtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplaner na i grundsko lan. Henriksson

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

MAKRO | Biologi

Biologi I MAKRO-serien in går

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Biologi

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenska pliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är a npa ssad till de nya Jacques kursplanerna i grundskola n. Schultze I MAKRO -s erien ingår

Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

Kemi MAKRO | Biologi

Biologi

Gert Mårtensson

I Makro-serien ingår

Fysik

I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

MAKRO | Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO | Kemi

Kemi

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

MAKRO | Fysik

Fysik

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Gert Mårtensson

Kemi

J a cq ue s S ch ul t ze

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Gert Mårtensson

Kemi

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I MAKRO-serien ingår

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

Biologi MAKRO | Kemi

Gert Mårtensson

Anders Henriksson

Kemi

G e r t M å r t en s s o n

Gert Mårtensson

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

MAKRO | Fysik

Kemi

MAKRO | Biologi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

Gert Mårtensson

Biologi

G er t Må r te n ss o n

Fysik

A n der s H en r i k s s o n

Kemi

MAKRO | Biologi

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

I M A K RO - s e r i e n i n g å r

Fysik

Fysik MAKRO | Biologi

Biologi

M A K RO ä r e n s e r i e n at u r vet e n s ka p l i g a b ö c ke r fö r g r u n d s ko l a n å k 6 / 7 – 9 . S e r i e n ä r a n p a s s a d t i l l d e ny a k u r s p l a n e r n a i g r u n d s ko l a n .

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

Gert Mårtensson

MAKRO | Fysik

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAnders kursplanerna i grundskolan. Henriksson

Biologi

MAKRO | Biologi

Fysik

Gert Mårtensson

Biologi I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Anders Henriksson

Fysik

Anders Henriksson

MAKRO | Kemi

Kemi

Ja cq u es S ch u l t ze

Biologi

G e r t M å r te n s s o n

Fysik

G ert M å rt ensso n

Kemi

An de rs H e nr i k s s o n

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

G er t M å r t en ss o n

Ger t Mårtens s on

And e rs He nr i k sso n

Kemi

MAKRO | Kemi

I MAKRO-serien ingår

Biologi

MAKRO | Fysik

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Fysik

MAKRO | Biologi

Gert Mårtensson

Biologi

MAKRO | Biologi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya Jacques kursplanerna i grundskolan. Schultze I MAKRO-serien ingår

Kemi

G er t Må r te n ss o n

Kemi

J a c q u e s S c h u l t ze

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcke r för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nyaAkursplanerna n d e r s H e n r i k s s io ngrundskolan.

Biologi

A n der s H en r i k s s o n

Fysik

Gert Mårtensson

Biologi I MAKRO -serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Kemi

Kemi

MAKRO | Biologi

Biologi

MAKRO | Kemi

Fysik

Anders Henriksson

Fysik

I MAKRO-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

Kemi

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Biologi

MAKRO | Fysik

Gert Mårtensson

J a c q u e s S c h u l t ze

Kemi

MAKRO | Biologi

anders Henriksson

J a c q u e s S c h u l t ze

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Anders Henriksson

Kemi

MAKRO | Kemi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze I Makro -serien ingår

Biologi

MAKRO | Fysik

Fysik

and e rs H en ri k ss o n

Kemi

Ja c q ue s S c hu lt ze

G er t M å r te nss o n

Biologi

MAKRO | Biologi

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson I Makro -serien ingår

Fysik

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

Biologi

Gert Mårtensson

Fysik

Gert Mårtensson

MAKRO | Kemi

I MAKRO-serien ingår

I Makro -serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Jacques Schultze

I Makro-serien ingår

I MAKRO-serien ingår

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Kemi

Fysik

Gert Mårtensson

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

Fysik

I Makro-serien ingår

Ge rt Mårtensson

Makro är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan. Gert Mårtensson

MAKRO | Biologi

Kemi

I MAKRO-serien ingår

MAKRO | Fysik

MAKRO | Kemi

MAKRO är en serie naturvetenskapliga böcker för grundskolan åk 6/7 – 9. Serien är anpassad till de nya kursplanerna i grundskolan.

MAKRO

I M A K RO - s e r i e n i n g å r

m

m

m

16 m utfa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.