__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

kommunikation Johan Forsell

ISBN 9789140682086

9

789140 682086

Johan Forsell

Lärobok i Kommunikation är en lättillgänglig och intresseväckande bok om ett ämne som berör oss dagligen och stundligen. Boken är avsedd för användning i kursen Kommunikation (100p) på i första hand studieförberedande program. Att kommunicera är något djupt mänskligt och boken syftar till att öka Johan Forsell har förståelsen för vad kommunikation en bakgrund som egentligen är. Texten varvar teorier journalist och med konkreta råd om hur kommunikaarbetar nu som tionen kan förbättras i olika situationer. gymnasielärare i Linköping Eleverna aktiveras genom övningar av olika slag. I boken betonas särskilt kommunikation i konflikter, hur det sociala sammanhanget påverkar vårt sätt att kommunicera samt framväxten av ett mediesamhälle.

Lärobok i kommunikation

Lärobok i

Lärobok i

kommunikation Johan Forsell


Innehåll Kapitel 1 – Vad är kommunikation? 

9

Att kommunicera  Någonstans mellan psykologi och sociologi  Kommunikation som modell Kritik mot Shannon och Weaver Kommunikation på olika nivåer Envägs- och tvåvägskommunikation Våra sinnen upplever världen Grebners modell Masskommunikation Sammanfattning Uppgifter Övningar

10 11 12 15 16 16 17 20 23 25 25 27

Kapitel 2 – Kommunikation och kultur

29

Vad är kultur? Den svenska nationalkaraktären Olika sätt att hälsa  Kulturen är skapad Vi lär oss kulturen Vad man pratar om och inte pratar om Sociala kategorier Etnicitet Skillnader mellan gammal och ung Manlig och kvinnlig kommunikation Kommunikation och klass Sammanfattning Uppgifter Övningar

29 30 32 34 35 36 38 38 39 40 42 44 44 45

Kapitel 3 – Konsten att samtala

47

Samtalet Miljö och sammanhang är viktigt Kommunicera rakt Varje person är ett filter Definition av relationen Symmetriska och komplementära relationer Det goda samtalet Några grundläggande samtalsregler Sammanfattning Uppgifter Övningar 

47 48 50 52 53 54 55 56 60 60 61

Kapitel 4 – Kommunikation och gruppen

63

63 65

Gruppens stadier – FIRO Tuckmans modell


Roller i gruppen Spela roll trovärdigt Att skapa vi-känsla Grupptryck Sammanfattning Uppgifter  Övningar

68 70 71 72 74 74 75

Kapitel 5 – Kommunikation i konflikt

77

Vad är en konflikt? Olika typer av konflikter Kommunikation skapar balans Konfliktens ABC Konfliktens steg Olika syn på konflikter Hur hanterar vi en konflikt? Konkret konfliktlösning Varg eller giraff? Sammanfattning Uppgifter  Övningar 

77 78 80 81 83 84 86 86 89 92 92 93

Kapitel 6 – Tala inför publik

95

Etos, patos och logos Den klassiska modellen – hur du lägger upp ditt tal Talets olika delar Retoriska stilfigurer Ta hjälp av hjälpmedel Välkommen till 2000-talet Sammanfattning Uppgifter Övningar

95 96 100 103 107 109 110 110 111

Kapitel 7 – Kommunikation och medierna

113

Ett medium, flera medier Mediesamhället växer fram Mediesamhället (alt Mediekultur) Mediernas påverkan Vi tar efter det vi ser När påverkan är målet Medier på nätet och sociala medier Privat eller offentlig? Lärande och digital kommunikation Det kommunikativa handlandet Sammanfattning Uppgifter Övningar 

113 115 119 119 121 124 125 126 128 128 132 132 133


Kapitel 8 – Det kritiska förhållningssättet

135

Vad är en källa? Hur vet du det? Hur ska man bedöma en källa? Fyra kriterier En skräphög med pärlor Wikipedia som källa Att förhålla sig kritisk mot medierna Sammanfattning Uppgifter Övningar

135 136 136 138 141 143 144 146 146 147

Lästips148 Person och sakregister

150

Bildförteckning152 


kommunikation Johan Forsell

ISBN 9789140682086

9

789140 682086

Johan Forsell

Lärobok i Kommunikation är en lättillgänglig och intresseväckande bok om ett ämne som berör oss dagligen och stundligen. Boken är avsedd för användning i kursen Kommunikation (100p) på i första hand studieförberedande program. Att kommunicera är något djupt mänskligt och boken syftar till att öka Johan Forsell har förståelsen för vad kommunikation en bakgrund som egentligen är. Texten varvar teorier journalist och med konkreta råd om hur kommunikaarbetar nu som tionen kan förbättras i olika situationer. gymnasielärare i Linköping Eleverna aktiveras genom övningar av olika slag. I boken betonas särskilt kommunikation i konflikter, hur det sociala sammanhanget påverkar vårt sätt att kommunicera samt framväxten av ett mediesamhälle.

Lärobok i kommunikation

Lärobok i

Lärobok i

kommunikation Johan Forsell

Profile for Smakprov Media AB

9789140682086  

9789140682086  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded