__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WORKBOOK

2

Märta Glaveby Therése Ljunglöf

school bus

Champ 2_WB_omslag_enkelsidor.indd 1

2018-04-11 13:03


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör/Projektledare: Lotta Engström/Karin Lönnqvist Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Camilla Atterby Omslag: Camilla Atterby

Champ 2, Workbook ISBN 978-91-523- 4104-9 © 2018 Märta Glaveby, Therése Ljunglöf och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat a v lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning a v skolkopieringsavtalet (även kallat BonusAccess avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2018

Inlaga_Champ 2_WB.indd 40

2018-04-11 13:11


CONTENTS

Chapter

Words and phrases

Picture wordlist chapter 1–5

4

1

Nice to meet you

greetings

6

2

Game day

numbers

8

3

4th of July

colours

10

4

Clothes in space

clothes

12

5

Pizza time

food

14

Picture wordlist chapter 6–10

16

6

Fruits to share

fruit

18

7

The magic forest

animals

20

8

Happy Halloween

body parts

22

9

Classroom helpers

classroom

24

10

A year with a tree

seasons

26

Picture wordlist chapter 11–15

Inlaga_Champ 2_WB.indd 2

Page

28

11

Let’s enjoy summer camp

activities

30

12

The bird family

family

32

13

Weather of the week

weather, the week

34

14

All your feelings

feelings

36

15

Be my valentine

love

38

2018-04-11 13:10


6 oranges

plums

bananas

apples

pears

7

frog

dog

cat

fish

mouse

bear

fox

snake

16 SIXTEEN

Inlaga_Champ 2_WB.indd 16

2018-04-11 13:10


8 arm

ears

head

eyes

legs

mouth

nose

feet

toes

9

book

chair

desk

pencil

rubber

10

spring

summer

autumn

winter

SEVENTEEN  17 

Inlaga_Champ 2_WB.indd 17

2018-04-11 13:10


CHAPTER

6

Fruits to share 1

Read and circle the fruits. purple apples

orange pears

bananas red

yellow

green

plums oranges

2A Read and colour.

The apples are red.

The oranges are orange.

The bananas are yellow.

The plums are purple.

The pears are green.

18 EIGHTEEN

Inlaga_Champ 2_WB.indd 18

2018-04-11 13:10


2B Count and write.

There are eight

.

There are five

.

There are three

.

There are seven

.

There are two

.

3

Listen and circle.

4

Draw and colour. My favourite fruit

5

Do the activity called Greet and trade. NINETEEN  19 

Inlaga_Champ 2_WB.indd 19

2018-04-11 13:10


Champ är ett basläromedel i engelska.

Champ 2 är för undervisning i årskurs 2. Champ 2 består av • Storbok online F-2 • Workbook • Lärarhandledning med facit • Lärarens ljudfiler Till Champ 2 finns även

• Bingel, en digital värld fylld med färdighetsträning

ISBN 978-91-523-4104-9

Champ 2_WB_omslag_enkelsidor.indd 2

2018-04-11 13:03

Profile for Smakprov Media AB

9789152341049  

9789152341049  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded