__MAIN_TEXT__

Page 1

RRegnb책gfiskets egnb책gsfisketsABC ABC Put & take-fiske medfluga, fluga, spinn spinn och Put&take-fiske med ochmete mete

Niels Vestergaard


© 2008, Niels Vestergaard och Bokförlaget Settern Orginalets titel: Godt i gang – Put & Take utgiven i Danmark av Forlaget Salar, 2006 Översättning: Fredrik Stjärnkvist Foto: Niels Vestergaard Peter Kirkby sid: 18, 32, 45, 57, baksidan överst t.v. Thomas Søbirk sid: 36, 60, 88, 94, 102, baksidan m.fl. Fiskodlingen J. Errboe, Silkeborg sid: 16 Teckningar: Niels Vestergaard Layout: Niels Vestergaard Tryck: Kristianstads Boktryckeri AB i Kristianstad, 2008

Tidigare utgivna böcker av Niels Vestergaard: Gör dina egna fiskegrejer 1997 Flugfiskarens ABC 2002 Flugbindarens ABC 2002 Kustfiske 2002 Trolling, spinn & mete 2006 Båten 2007

Utgiven av Bokförlaget Settern AB 286 92 Örkelljunga Tel 0435-800 50, 800 70 Fax 0435-804 00 info@settern.se www.settern.se ISBN: 978-91-7586-612-3


Innehåll Sjön och fiskarna Sjöns omgivningar Vattnet i sjön Sjöns naturliga djurliv Regnbågen Andra put & take-arter Här hittar du fisken Generellt om sjöarna

Spinnfiske

Spinnutrustningen Rullen Fiskelinan Knutarna Övrig utrustning Hugg, fajt och landning Fiske med spinnare Fiske med skeddag Fiske med wobbler Fiske med jigg Fiske med upphängare Fiske med kastflöte Spinnfiskarens redskapsaskar

6 7 10 10 16 18 22

24 27 29 31 32 36 40 44 48 50 54 56 63

Mete

Utrustning till mete Agn Fiske med flöte Bottenmete Tackel till bottenmete Spinnfiske med naturligt bete Metarens utrustning

Flugfiske

64 68 72 78 80 82 83

Flugfiskeutrustningen Flugor Kastteknik Fiske med flytlina Fiske med sjunklina Hugg och fajt Flugval och strategi

85 92 100 102 106 106 108

Register

110


52

Spinnfiske

Med små minijiggar på 2-5 gram kan man efterlikna regnbågens föda från fiskodlingen. Jiggen ska sjunka med sträckt lina. Först när den når botten fiskas den in på normalt sätt. Men för att kunna kasta ut dessa små beten och ha full kontroll under hemtagningen, kräver denna metod att man använder en lätt utrustning.

Fisken är redan från odlingen van vid att födan kommer från ovan och sakta sjunker ner mot bottnen. En vanlig jigg kan inte efterlikna detta. Den sjunker helt enkelt för snabbt. Men med en mycket liten jigg på 2-3 gram kan man nästan efterlikna maten, som serveras i odlingen

– metoden har i alla fall visat sig vara effektiv. Du ska använda en lätt utrustning och linan bör vara en tunn flätlina med diametern 0,10-0,12 mm. Jiggen kastas ut, men man låter den sjunka med spänd lina. Det innebär att man måste slå till bygeln på rullen när jiggen träf-

Detta är en speciell jigg och ett speciellt tackel. Jiggen har ett luftfyllt huvud och är flytande. För­ delen är att man kan fiska in jiggen långsamt precis ovanför botten – och gärna med långa pauser. Använd en jiggstjärt med doftämnen. Man kan också fiska med långa ryck och korta pauser, då jiggen stiger. Metoden kan vara mycket effektiv – särskilt när det är kallt. Använd ett sänke på 5-10 gram. Gummipärlan skyddar knuten. Lekandet fungerar som stopp. Linbiten mellan lekande och jigg ska vara 30-50 cm. Om man inte har en flytande jigg kan man tillverka en själv av ett litet korkhuvud eller något annat flytande material och montera detta på linan framför kroken.

far vattenytan. Linans motstånd i vattnet gör att den lilla jiggen sjunker långsamt, vilket gör den någorlunda lik födan som den är van vid från odlingen. Låt jiggen sjunka helt ner till bottnen – hugget kan komma när som helst. Sedan fiskar du in den på normalt vis.


Fiske med jigg

53


54

Fiske med upphängare

Spinnfiske

En liten fluga precis framför betet får ofta misstänksamma regnbågar och öringar att hugga. Upphängarflugan kan fiskas tillsammans med spinnare, skeddrag, wobbler och jigg – men du kan också använda den solo, lätt blyad. Upphängaren ökar alltså dina chanser att kunna fiska med fantasi och variation. Det finns dock en nackdel med upphängare. När du krokat en fisk, finns risken att antingen upphängaren eller betet fastnar i någon vattenväxt. Därför bör man bara använda upphängare, när risken är liten att man fastnar i något.

ser hugget. Därför har flugans form, färg och storlek mindre betydelse, när vi pratar om upphängare som används i kombination med andra beten. Du kan läsa mer om flugor i kapitlet om flugfiske. Du kan alltså använda alla typer av flugor och man bör variera flugvalet och skifta mellan små, yviga tånglopps­ imitationer och större streamers i skarpa kontrastfärger. Upphängarflugorna ska inte vara för små. Flugor i storlekarna 4, 6 eller 8 är lämpliga som upphängare. Istället för en fluga kan man även sätta en liten jiggkropp på en enkelkrok. Se sidan 61 för hur den monteras på bästa sätt.

Flugorna

Upphängarknuten

Bara det faktum att flugan ser ut som en liten, läcker godbit kan vara det som utlö-

Upphängarflugor ska alltid knytas till en nylonlina och denna knut är bara lämplig

till nylon – flätlinor är för glatta. Man tar en bit lina på cirka 15 cm och lägger denna parallellt med huvudlinan. Därefter görs ett halvslag och linändarna förs igenom två gånger. Knuten stramas försiktigt åt och ändarna klipps av. Upphängarknuten är lätt att knyta, men den försvagar linan.

Upphängarknut.


55

Fiske med upphängare

Huvudlina 0,25 mm

10 c

m

0,30 mm

30 - 40 cm

Det är bäst att binda tacklen hemma, så att man snabbt kan sätta på en upphängare. Tacklen förvaras i små plastfickor eller påsar. Om du använder 0,25 mm huvudlina, bör tacklet vara av 0,30 mm. De korta linbitarna och knutarna försvagar nämligen linan något. Lintafsen ut till flugan ska vara omkring 10 cm och den kan bindas i ett litet trevägslekande – eller så använder du upphängarknuten som vi beskrev på föregående sida.

Fisketeknik med upphängare Upphängartackel Upphängaren monteras 30-40 cm ovanför betet. Om man använder nylonlina, kan upphängartafsen bindas direkt på huvudlinan – det kan man inte göra på en flätlina.

Upphängaren ger dig en extra chans till hugg, när du fiskar med skeddrag, spinnare, wobbler eller jigg. Därför ska man inte anpassa fisketekniken efter upphängaren. Upphängaren kan också fiskas helt sepa-

0,5 - 1 meter

Blylod 8 - 15 gram

När man använder ett bombsänke istället för ett konstbete kan man fiska upphängarflugan långsamt med små ettriga ryck utan risk för bottennapp. Till vänster ett tackel med en vanlig fluga. Till höger ett tackel med en flytande fluga. Fördelen med den långa tafsen är att flugan får en mer svävande och lockande gång i vattnet.

rat och som kastvikt används istället ett bly på 8-15 gram. På det sättet kan flugan fiskas helt nära bottnen, utan risk för att den fastnar. Det bästa med denna metod är att man kan fiska flugan med små, darrande ryck. Det kan vara mycket effektivt när fisken går djupt.

Flytande upphängare En del flugor flyter, exempelvis hjorthårsflugor eller Boobynymfer. Läs mer om dessa flugor i kapitlet om flugfiske på sidan 98. Det finns även flytande jiggar. På dessa är det tunga blyhuvudet utbytt mot ett luftfyllt huvud, vilket gör jiggen flytande. Fiske med flytande upphängare är en annorlunda metod, som ger betet ett spän­ nande och förföriskt rörelsemönster. Precis som på det ovan nämnda bottentacklet, ska konstbetet bytas ut mot ett blysänke på 8-15 gram. Upphängartafsen ska vara lång – från 0,5 till 1 meter. Beroende på hur man fiskar och rycker in bottentacklet, kommer den lilla flugan att dyka och stiga i ett mycket lockande rörelsemönster. Denna metod ska fiskas mycket långsamt och därför passar den bra under den kalla årstiden, när fisken står djupt. Men även under andra tider på året, när allt annat sviker, kan den ge överraskande fångster. Det är en metod som kräver lite övning, innan man får den rätta känslan för hur flugan rör sig i vattnet. Prova tekniken på grunt och klart vatten, där du tydligt kan se flugans rörelser i vattnet.


66

Mete

inte så stor betydelse vid mete. Generellt kan man säga att nylonlina är lämplig till flötmete, medan valet är fritt mellan nylon- och flätlina till bottenmete. När vi kommer in på de olika metoderna ska vi gå närmare in på den utrustning som fungerar allra bäst till den aktuella metoden.

Banksticks och spöhållare

Betesboxar, som monteras på en bankstick, är ett utmärkt tillbehör till stationärt fiske, men utövar

När man metar är det alltid bra med en spöhållare. Spöt ska aldrig ligga på marken eller i gräset.

man ett mobilt fiske är det bäst att förvara sina beten i mindre burkar med lock.

Som spöhållare kan man klara sig med ett par träklykor som sticks ned i marken, men man ska ha med dem i sin utrustning – det är vanligtvis inte tillåtet att skära grenar ute vid fiskevattnet. Det bästa är att köpa ett par riktiga spöhållare som kan monteras på banksticks. Bankstick är ett spetsigt aluminiumrör med en gänga i andra ändan. Spöt vilar perfekt i spöhållaren, och linan kan löpa fritt i en liten skåra i hållaren. Spöhållare och banksticks är relativt billiga, och varken tunga eller besvärliga att ta med sig. Praktiska betesboxar och hållare kan också monteras på en bankstick, så att man har betet lättillgängligt under fisket.

Krokar Du bör ha ett litet sortiment av både enkeloch trekrok. Små trekrokar i storlek 8-10 eller 12 ska användas när man fiskar med power bait. Men till andra typer av beten är det enkelkrok som gäller. Du ska ha enkelkrokar i storlekarna från 4 till 10, där 4:an är den största – 10:an är den minsta. Se krokskalan visad i naturlig storlek. Vissa små metkrokar är för klena – de är avsedda för fiske efter mindre vitfisk – t.ex. mört. Man ska istället välja krokar som är tillverkade av en kraftigare tråd.

12

10

4

6

8

Krokskalan visad i naturlig storlek. Trekrokar används till fiske med power bait, medan enkelkrokar används till alla andra beten.

12

10

8

6


Mete


68

Mete

BETET Innan man börjar förbereda sin fisketur bör man försäkra sig om vilka beten som är tillåtna. I de flesta put & take-vatten finns det strikta regler för vilka beten som man får fiska med. Det finns många fantasifulla beten som kan fånga fisk i put & take-sjöarna – t.ex. ost, korvbitar, råa leverbitar. Vi kommer dock endast att redovisa – de vanligaste – normalt också de mest effektiva. Tigermask är inte så stor som daggmask. Här är två tigermaskar

Masken ska inte träs upp på kroken, utan endast fästas genom att kroken sticks in under skinnet på masken. Masken ska fästas på den översta tredje­ delen, så att den fritt kan hänga och vrida sig. På det sättet blir den som mest lockande för fisken. Stora daggmaskar kan fästas på både den översta och nedersta tredjedelen. Det är ofta bäst att fiska med flera maskar på samma krok. En stor munsbit bestående av t.ex. 2-3 livliga tigermaskar på kroken är ett mycket effektivt bete.

agnade på en enkelkrok storlek 6.

Maggots, larver och insekter

Vanlig stor daggmask. Så här ska masken agnas på kroken. Enkelkrok storlek 4.

Daggmask och tigermask Vanlig trädgårdsmask kan man gräva själv, men har man möjlighet så är det effektivare att leta upp dem med ficklampa. Daggmaskarna kommer nämligen

upp till markytan på natten, man hittar dem på gräsmattor eller på fuktig jord. Gå försiktigt fram och använd en ficklampa som inte är för skarp. När du ser den glänsande daggmasken, sträcker du försiktigt ned handen och med en snabb rörelse fångar du den. Men masken har nästan alltid sin ena ände nere i hålet, och om du drar hårt går masken av. Dra därför försiktigt upp masken ur hålet. Man kan köpa mask i de flesta sportfiskeaffärer. Vissa affärer säljer också s.k. tigermask, som är en särskilt livlig mask vilken därför är extra lockande för öringen och regnbågen. Även om man använder stora maskar ska kroken vara förhållandevis liten. En stor krok förstör masken, och den kan verka avskräckande för regnbågen. Även en liten krok kan enkelt kroka och hålla fast en mycket stor, stark regnbåge. En enkelkrok i storleken 6 är standardkrok till maskmete.

I vissa put & take-vatten är det inte til�låtet att använda maggots, larver och insekter, vilka kan köpas i fiskeaffärer som har specialiserat sig på mete. Maggots är fluglarver och de är 10-15 mm långa. Det är alltså tal om ett litet bete, och normalt agnar man med 2-3 stycken på kroken. En liten enkelkrok storlek 10 är ett lämpligt val. Maggots träs på kroken i den tjocka ändan, och bara genom det yttre skinnlagret, så att larverna hänger fritt och rör sig lockande.


Bete Mete

Gräshoppor är det intressantaste betet bland insekter, och det kan stundtals vara ett mycket effektivt bete. Gräshoppor finns i naturen från juni till september. När de är som mest talrika är de lättfångade bland högt gräs. De gröna gräshopporna är betydligt bättre än den bruna varianten. De fästes i bakkroppen med en liten enkelkrok, storlek 10 eller 12, och fiskas i ytan med ett kastflöte.

Till vänster en stor djuphavsräka och till höger en vanlig kokt skalad räka.

Räkor Räkor är lätta att få tag på, de är lätta att förvara och är ett förhållandevis billigt bete. Det är dessutom ett mycket effektivt bete, som dock inte sitter så bra på kroken. Vanliga kokta och skalade räkor från stormarknadens frysdisk fungerar perfekt. En enkelkrok i storleken 6 eller 8 är ett lämpligt val. De stora röda djuphavsräkorna med skal kan också användas, men plocka bort huvudet innan du agnar räkan på en stor enkelkrok storlek 4.

69

Majs Det är vanlig burkmajs som används till regnbågsfiske, och det är således ett mycket billigt och smidigt bete. Majs är dessutom ett särdeles effektivt bete. Majsens skarpa gula färg och söta doft är som en liten läcker godisbit för regnbågen, och kanske uppfattar fisken t.o.m. betet som en typ av öringpellets. Man kan fiska med ett majskorn på en enkelkrok storlek 8 eller 10, eller så kan man använda en enkelkrok storlek 4 eller 6 och fiska med 2-3 majskorn. Majs fungerar också utmärkt som kom­ bi­nationsbete – tillsammans med t.ex. mask, räka eller maggots.

Majs är ett bra bete till regnbåge. Man kan agna med 2-3 majskorn på en enkelkrok storlek 4, eller så kan man kombinera majs­kornen med maggots eller mask.


90

Flugfiske

Sammankoppling av backing, fluglina och tafs Det finns många sätt att koppla samman backing, fluglina och tafs – och du kan använda flera olika knutar. Teckningen visar ett bra och förhållandevis enkelt sätt att knyta ihop de olika delarna. Var noggrann med alla knutar!

Styrande knut till flugan Vi kan använda betes- eller uniknuten när vi binder fast flugan vid tafsen – se sidan 31. Det bästa är dock att använda en styrande knut. Det vill säga att linan går genom krokögat och att själva knuten

Teckningen visar hur man med enkla knutar förbinder backinglina till fluglina – fluglina till backinglina – tafs till fluglina – tafsspets till huvudtafs – och fluga till tafs. Det är viktigt att man är noggrann när man binder knutarna.

knyts omkring krokskaftet. Det betyder att linan styr flugan och man undviker att knuten glider ner på ena sidan av krokögat, varefter flugan skulle få en skev och dålig gång i vattnet. Turleknuten (se sidan 91) kallas den knut som vi använder till detta.

Principen är att man gör en glidande ögla som dras åt runt flugans huvud, bakom krokögat. Knuten lämpar sig bäst för lite större flugor. Till små flugor – storlek 10 och mindre – används exempelvis betesknuten (se sidan 31).


91

Flugfiskeutrustningen

Backing 50 - 100 meter

Fluglina (ca 27 meter)

Taperad nylontafs eller polytafs 2 - 2,5 meter

Tafspets 0,5 - 1 meter nylon eller fluocarbon 0,20 - 0,25 mm

Turleknuten ”styr” flugan Kirurgknuten är en mycket enkel knut. Uniknuten – visad

i en direkt förlängning av

på sidan 31 – är en lite starkare knut och den kan särskilt

tafsen. Knuten är lämpli-

rekommenderas till fluorocarbon.

gast till lite större flugor.


94

Flugfiske

Överst till vänster traditionella våtflugor, som numera till stor del är ersatta av mer moderna flugor. De två nedersta tångloppeimitationerna är tillverkade av levande och skimrande syntetmaterial. Längst till höger de mycket enkla pelletsimitationerna.

Våtflugor Gemensamt för våtflugor är att de fiskas under vattenytan – och inte på ytan som torrflugor. Våtflugor är en gemensam beteckning på flugor, som efterliknar en dränkt in­sekt, alternativt tångloppor eller andra små vattendjur. Av traditionella våtflugor kan nämnas Red Tag, Royal Coachman, March Brown, Bloody Butcher – alla är välkända mönster som fångar fisk. Moderna våtflugor imiterar i högre grad bestämda insekter eller vattendjur, exempelvis tångloppor. En speciell imitationsfluga till put & take är ”pelletsflugan”, som enbart består av en krok med lite pålindad chenille. När denna ”fluga” sjunker är den en utmärkt imitation av fiskens tidigare huvudföda. Våtflugor binds i storlekar från 6 till 12.


Flugorna

95

Streamers är imitationer av småfisk. Den stora svarta Wooly Bugger är en imitation av en igel. Den finns också i en variant med tungt guldhuvud, och då får flugan en böljande rörelse i vattnet.

Streamers Streamern efterliknar småfisk. I många put & take-sjöar finns det mört och abborre, och deras yngel är ett bra byte för fisk, som lärt sig jaga naturlig föda. Det finns en mängd bra streamers, där den röd-gula Mickey Finn är den mest välkända. Wooly Bugger efterliknar en igel och är en effektiv fluga, men om fisken alltid tar flugan som en igel, det är en obesvarad fråga. Wooly Bugger fungerar nämligen bra även i vatten, där det i stort sett inte finns några iglar. Streamers imiterar lite större födoämnen och används i storlek 2 till 8.


116

Sjön och fiskarna

Regnbågsfiskets ABC är en översättning av den i Danmark mycket populära faktaboken Put & Take, skriven av den kände fiskeförfattaren Niels Vestergaard. Flera av hans böcker är översatta till svenska, och även i Sverige har hans trevliga och informationsrika fiskeböcker rönt stor uppskattning, då de är skrivna på ett sätt som både roar och lär! Spinnfiske, flugfiske och mete är noggrant beskrivna på ett överskådligt och pedagogiskt vis. Författaren avslöjar mängder av hemliga knep, ger nyttiga tips och förmedlar effektiva specialmetoder, som krävs för att man ska lyckas fånga regnbågar och öringar i put & take-vatten, för framtida storfångster och stor fiskeglädje. Boken är rikligt illustrerad med såväl foton som pedagogiska bilder. Översättning: Fredrik Stjärnkvist

Bokförlaget SETTERN

ISBN 978-91-7586-612-3

Profile for Smakprov Media AB

9789175866123  

R egnbågsfiskets AbC Put&take-fiske med fluga, spinn och mete n iels V esteRgAARd Put & take-fiske med fluga, sPinn och mete Tidigar...

9789175866123  

R egnbågsfiskets AbC Put&take-fiske med fluga, spinn och mete n iels V esteRgAARd Put & take-fiske med fluga, sPinn och mete Tidigar...

Profile for smakprov