Page 1


Mobile Libraries 2

Billedet på Bogens forside er leveret af: Luleås Bokbussar og taget i Ängesbyn

Coffee Table Book


Der tages forbehold for at der kan forekomme fejl og mangler i denne bog og beklager de gener dette m책tte give.

ALLE BILLEDER ER TILSENDT AF BIBLIOTEKERNE.


Forord Det moderne bibliotek og kulturhus er et vigtigt aktiv for ethvert lokalområde. De mobile biblioteker er i særdeleshed vigtige da de når ud til en del af de udkantsområderne som de faste filialer ikke helt når. Specielt lande som Norge og Sverige med deres store afstande, er de mobile biblioteker virkelig bibliotekets front ud mod alle de borgere / brugere som lever ude i bygder og tettstederne, som ellers ikke ville have så stor mulighed for at opleve og ikke mindst benytte sig af biblioteksfunktionen. Det mobile bibliotek er ikke bare en stor bogkasse på hjul med WI-FI og PC-løsninger. Her er stærke faglige kompetencer, ressourcer og service en stor del af den samlede pakke. Her kommer hele biblioteksfunktionen med ud til borgeren. Her er det mobile biblioteks- og kulturmødested i lokalsamfundet og det mærkes ude i lokalområderne, hvor borgerne er særdeles glade for deres bogbus / mobile biblioteksløsning. Mange steder har bogbusserne/de mobile biblioteker langt større antal besøgende og udlån end deres faste filialer - så tallene taler helt for sig selv. Det er vigtigt at biblioteker, LAG og ildsjæle fra lokalområderne er aktive i forhold til at "sidde på skødet af deres borgmester" - altså være gode til at fortælle lokalpolitikere og biblioteksledelserne hvor fantastiske disse mobile biblioteker er for lige præcis deres lokalområde. Der er noget der tyder på at bogbusserne/de mobile biblioteker er i en rivende udvikling der gør at de ikke sådan lige dør hen. Der er mange forskellige typer / arter af bogbusser/mobile biblioteker men generelt skelnes mellem en bogbus og en bogbille. Begge udgaver af de mobile biblioteker færdes i de vilde norske og svenske landeveje og de kan ikke sådan lige udryddes, for de er meget stærke, seje og klar på forandring. Endvidere besidder de stærke kompetencer der gør dem nærmest udødelige  Laurits Rasmussen Cand.scient.bibl Bibliotekar


TAK! Tak til alle de deltagende biblioteker og mobile biblioteker for deres bidrag til denne bog. Uden deres store arbejde med indsamling af materiale ville denne bog ikke vĂŚre blevet en realitet.

En sĂŚrlig tak til:

MOBILIS, Norway

FILIBUSSEN, Denmark


Bogbus spillekort Gengivelse af udvalgte bogbus spillekort med norske og danske mobile biblioteker som blev lavet i 2013 i forbindelse med Filibussens jubilæum i Danmark. Her blev lavet et sæt bogbusspillekort til bogbustræffet, dette sæt blev dog aldrig udgivet.


Profile for Smakprov Media AB

9789174633597  

9789174633597  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded