Page 1


A

Libers

övningar i spanska Margareta Vanäs-Hedberg

inför steg 3


Libers

Projektgrupp: Anna Gezelius, Eva Jerkeman, Björn Trygg Första upplagan 1

övningar i SPANSKA

ISBN 978-91-47-90276-7 © 2007 Margareta Vanäs-Hedberg och Liber AB

inför steg 3

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som nu är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundtjänst tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundtjanst.liberab@liber.se


Till läraren Libers övningar i spanska – Inför steg 3 vänder sig till två grupper av elever. Dels till elever i grundskolans år 9 som vill förbereda sig inför fortsatta studier på gymnasiet, dels till nya elever på steg 3 som behöver repetera innan de sätter igång med kursmaterialet. Inför steg 3 kan också använda som löpande repetition under året de läser steg 3 på gymnasiet. Materialet innehåller en repetition av steg 1–2. Övningarna är uppdelade i olika avsnitt (se innehållsförteckning). Elever som vill och behöver repetera grundläggande grammatik kan göra det i grammatikavsnittet Gramática som är uppdelat i 20 olika avsnitt. Dessa övningar är renodlade och endast ett moment i taget tränas. Eftersom eleverna har läroböcker att slå upp i förekommer inga böjningsmönster i grammatikavsnittet. Uppmuntra dem att använda sin minigrammatik. I övriga övningstyper blandas grammatiska moment och den grundvokabulär som eleverna förväntas behärska när de börjar sina studier i steg 3 på gymnasiet. Materialet är självgående. Eleverna gör övningarna och rättar. Läsförståelsen Leer fokuserar på att ”förstå ett sammanhang i stort”, enkla frågor på svenska kan besvaras antingen på svenska eller på spanska. Elev och lärare bestämmer tillsammans. Översättningsövningarna Traducir är upplagda som dialoger med korta repliker och passar bra för muntlig parträning. Kunskaperna avslöjas när olika moment blandas. Ordkunskapsövningarna Vocabulario ger möjlighet till fördjupning på egen hand. Eleven hittar t.ex. namn på några frukter i en övning och kan då göra en egen förteckning över ”fruta”, modell mind-map. Med materialets sista övningstyp Hablar låter man eleverna förbereda sig en stund utan papper och penna, träna parvis och sedan redovisa muntligt. Med Libers övningar i spanska – Inför steg 3 kan varje elev bli säkrare och övergången till steg 3 färdigheter. För att träna hörförståelse hänvisar vi till Libers övningar i spanska – Hörförståelse steg 1–2. Författaren

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

blir smidig. Läraren administerar och eleverna fördjupar sina kunskaper och
Innehåll

Sidan

A Leer 1–10   5 B Vocabulario 1–7

12

C Expresiones 1–5

17

D Leer y combinar 1–3

20

E Gramática 1–20

23

G Traducir 1–8

52

H ¿Qué dicen? 1–6

63

I ¿Cuánto sabes? 1–2

65

J Un poco de todo 1–5

73

K Hablar 1–6

77

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

F Pasatiempos 1–8 44
Leer 1–10 Leer 1 Una llamada por el móvil – Hola, Alonso. ¿Todo bien en el cámping? – Sí, sí, todo bien. Bueno, no todo. Tenemos problemas con el agua. – ¿Qué problemas? – Pues, que no hay agua. – Hombre, pues es un problema muy importante. – Y hay otro problema. – ¿Sí? – Sí, mira, hace mucho calor. – Lo siento. Bueno, ahora tengo que volver al trabajo. Un beso. – Chao.

Hur är det på campingen? Finns det några problem?________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leer 2 ¿Salir o no? Antonio Hola, Teresa. Teresa

Hola Antonio. ¿Vas a casa?

Antonio Sí. ¿Y tú? Teresa

Yo también. Mira, allí está Marisa. Hola Marisa.

Marisa

Hola, chicos. ¿Vais a la discoteca esta noche? Yo voy con mi hermana.

Antonio Lástima. Yo no puedo ir hoy. Marisa

¿Por qué?

Antonio Tengo que estudiar inglés. El miércoles tengo un examen importante.

Bestämmer sig alla för att gå på disko? Ange orsaker.________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

A
Vocabulario 1–7 Vocabulario 1 Stryk under det ord som inte passar ihop med de övriga två. Slå upp de ord du inte kan i en ordbok.

tren

supermercado

billete

naranja

libro

periódico

página

capital

ciudad

izquierda

derecha

millón

limón

naranja

tomate

patata

queso

maíz

cebolla

piña

plátano

agua

zumo

pan

italiano

portugués

flor

Vocabulario 2 Stryk under det ord som inte passar ihop med de övriga två. Slå upp de ord du inte kan i en ordbok.

pie

mano

piso

tarde

noche

semana

habitación

deberes

salón

invierno

cocina

primavera

dinero

euro

nieve

profesor

alumno

aceite

calor

ropa

camiseta

gafas

salchicha

ver

bolsillo

bocadillo

vaqueros

bolsa

mochila

cine

gente

hombre

coche

Vocabulario 3 Stryk under det ord som inte passar ihop med de övriga två. Slå upp de ord du inte kan i en ordbok.

invierno

arroz

otoño

verdura

cebolla

ropa

pescado

taco

marisco

plátano

vaca

sandía

gente

queso

jamón

balonmano

deporte

quiosco

viernes

primavera

jueves

instituto

colegio

calle

semana

mes

mesa

desayunar

comer

mirar

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

B

12


Expresiones 1–5 Expresiones 1 Para ihop uttrycken med rätt översättning i högerspalten.

1 varsågod

a toma

2 tack

b también

3 här

c hoy

4 där

d ahora

5 idag

e a ver

6 lite grand

f por la noche

7 nu

g hay

8 ganska

h por ejemplo

9 alltid

i bastante

10 också

j gracias

11 det finns

k un poco

12 på sommaren

l siempre

13 till exempel

m aquí

14 på natten

n en verano

15 vi får se

o allí

Expresiones 2 Para ihop uttrycken med rätt översättning i högerspalten.

1 hela tiden

a no me digas

2 det menar du inte

b todo el día

3 var ligger

c vale

4 hela dagen

d ya

5 nästan

e todo el tiempo

6 redan

f creo

7 ok

g quizás

8 jag tror

h en casa

9 en annan sak

i otra cosa

10 från

j dónde está

11 kanske

k casi

12 hemma

l a casa

13 framför allt

m casi siempre

14 nästan alltid

n sobre todo

15 hem

o de

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

C

17


Leer y combinar 1–3 Leer y combinar 2 Kombinera varje minitext med rätt rubrik. Skriv textens bokstav på raden efter uttrycket.

1 Quizás ___ 2 No importa ___ 3 Próspero Año Nuevo ___ 4 Clarísimo ___ 5 No quiero ir ___

A – ¿Vais a alguna fiesta durante la última noche del año? – Pues sí. Vamos a una fiesta en un restaurante aquí cerca. ¿Y vosotros? – Nosotros celebramos en casa, con la familia. – Bueno, pues si no nos vemos ... felicidades.

B – Oye, a la fiesta, ¿vienes o no vienes? – Pues, no sé. –¿No sabes? ¿Por qué? – Pues, porque estoy muy cansado y quiero estar en casa.

C – Antonio, ¿me has traído el libro? – Claro que sí, mira, aquí está.

D – Oye, a la fiesta, ¿vienes o no vienes? – No lo sé todavía. Tengo que hablar con mis padres. – Pero, ¿tú qué crees? – Yo pienso que sí.

E – Antonio, ¿me has traído el libro? – Oye, pues no. Lo he olvidado. Lo siento. – Bueno, da igual, pero mañana me lo traes. ¿No?

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

D

21


Gramática 1–20

2 Verbet ser

2 Verbet ser Ett oregelbundet verb i presens: ser betyder vara och används för att beskriva någon eller något.

A Fyll i rätt form av ser.

1 Eva _________________ de Malmoe. 2 Yo _________________ del norte de Suecia. 3 Alejandro _________________ chileno. 4 Tú y tu amigo _____________ suecos. 5 Mi hermano y yo _________________ de Suecia. 6 Los estudiantes _________________ españoles.

B Läs minidialogerna och komplettera med rätt form av verbet ser.

1 – Y, tú, ¿quién _________________ ?

– _________________ María y vivo en el centro de Las Palmas.

2 – ¿Vosotros _________________ peruanos?

– No, nosotros _________________ de Argentina.

3 – Adela _________________ tu abuela, ¿verdad?

– Sí, ella y mis padres _________________ chilenos.

C Översätt meningarna till spanska.

1 Madrid är Spaniens huvudstad. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Pepe och Adrián är spanjorer. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Är du från Chile? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Skolan är ny. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

E

25


Gramática 1–20

4 Verbet tener

D tener + que + grundform = måste göra något Komplettera med med rätt form av verbet tener.

1 Tú y yo ________________ que pagar en la caja del supermercado. 2 Jaime ________________ que comprar un bolígrafo. 3 Yo ________________ que ir al colegio en autobús. 4 Ana y Eva ________________ que ir en tren. 5 Vosotros ________________ que preparar la cena hoy. 6 Tú ________________ que desayunar temprano. Översätt meningarna till spanska.

7 Han måste köpa bröd._______________________________________________________________________________________________________ 8 Vi måste dricka vatten.______________________________________________________________________________________________________ 9 De måste äta hemma._______________________________________________________________________________________________________ 10 Du måste plugga._ ____________________________________________________________________________________________________________

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

E

29


Gramática 1–20

6 Verbet hacer 7 Verbet decir 8 Verbet poner

6 Verbet hacer Ett oregelbundet verb i presens: hacer göra. Komplettera med rätt form av verbet

hacer.

1 Jorge y Luis _________________ una tortilla. 2 Yo _________________ los deberes en casa. 3 ¿Qué _________________ tú y yo mañana? 4 ¿Qué _________________ vosotros esta tarde? 5 Tú, ¿qué _________________ el viernes por la tarde? 6 José _________________ su página web.

7 Verbet decir Ett oregelbundet verb i presens: decir säga. Komplettera med rätt form av verbet decir i följande meningar.

1 ¿Vamos ahora? ¿Qué ________________ vosotros? 2 Mi novio ________________ que la discoteca es buena. 3 ¿Qué ________________ tú? 4 Yo sólo ________________ que hoy no tengo dinero. 5 Nosotros siempre ________________ la verdad. 6 ¿Por qué no ________________ tus amigos dónde está el cibercafé?

8 Verbet Poner Ett oregelbundet verb i presens: poner sätta, ställa, lägga. Komplettera med rätt form av verbet poner i följande meningar.

1 ¿Dónde ________________ los libros tú? 2 Yo ahora ________________ la leche en la nevera. 3 ¿Usted ________________ la bicicleta en la calle? 4 Mi padre y yo ________________ las bolsas en el maletero del coche. 5 ¿Vosotros ________________ la mesa? 6 Mis hermanas casi siempre ________________ flores en la mesa.

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

E

31


Traducir 1–8

Traducir 3

Traducir 3 A 1 Var bor du?__________________________________________________________________________________________________________________________ 2 Vi bor i Tegucigalpa men vi är inte från Honduras. Vi är från Guatemala.___________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3 Mina morföräldrar bor också i Tegucigalpa som är huvudstaden i Honduras. ___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 Vi åker alla till Guatemala på julen. Vart åker du?_ _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Jag åker till min faster och farbror som bor vid kusten. Det är tråkigt!_ _______________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B   1 På söndagarna äter vi på en restaurang. _______________________________________________________________________   _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   2 Vad äter ni?_ ______________________________________________________________________________________________________________________   3 Vi äter tacos eller (o) nachos. __________________________________________________________________________________________   4 Jag gillar en sås som heter guacamole. __________________________________________________________________________   _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   5 Sedan äter vi en fruktsallad med druvor, bananer och apelsiner.________________________________   _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   6 Var pluggar din bror och du?_ _________________________________________________________________________________________   7 Vi pluggar i staden.___________________________________________________________________________________________________________   8 Vad äter ni i skolan?_ ________________________________________________________________________________________________________   9 Vi äter bara smörgåsar._____________________________________________________________________________________________________

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

G

10 Dricker (tomar) ni kaffe på morgonen?_ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Nej, vi dricker te._ ______________________________________________________________________________________________________________

55


¿Qué dicen? 1–6 ¿Qué dicen? 1 Hur säger personerna? Använd jag-form. Ibland är flera alternativ korrekta.

1 Gloria (är spanjorska):_ ______________________________________________________________________________________________________ 2 Guillermo (är i Costa Rica):_______________________________________________________________________________________________ 3 José Luis (går till skolan):__________________________________________________________________________________________________ 4 Verónica (är 15 år):____________________________________________________________________________________________________________ 5 Lucía (går ut sent):_____________________________________________________________________________________________________________

¿Qué dicen? 2 Vilka är personernas repliker? Använd jag-form. Ibland är flera alternativ korrekta.

1 Gloria (har en vit t-shirt):_ _________________________________________________________________________________________________ 2 Guillermo (har svenska vänner):______________________________________________________________________________________ 3 José Luis (har läst några sidor i boken):___________________________________________________________________________ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 Verónica (inte äter frukost):______________________________________________________________________________________________ 5 Lucía (vill läsa en spansk bok):_ ________________________________________________________________________________________

¿Qué dicen? 3 Vad säger personerna när de beskriver dagens väder? Ibland är flera alternativ korrekta.

1 Gloria:

2 Guillermo:

_ _______________________________________________________________________________________________________________

·–18° Verónica:·+ 35°

3 José Luis: 4

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_ _________________________________________________________________________________________________________

5 Lucía: (blåst)_______________________________________________________________________________________________________________________

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

H

63


¿Cuánto sabes? 1 

80 puntos

A Combinar

1(4)

10 puntos

1 Kombinera med rätt bokstav.

1 En una frutería hay __.

a blusas

2 En un zoo hay __.

b fruta

3 En una floristería hay __.

c flores

4 En una boutique hay __.

d pasajeros

5 En un autobús hay __.

e animales

2 Kombinera rätt huvudstad med rätt land.

1 Lima __

a Bolivia

2 Quito __

b Uruguay

3 Santiago __

c Perú

4 La Paz __

d Chile

5 Montevideo __

e Ecuador

B Escribir

10 puntos

1 Skriv det ord som saknas.

1 ¿_________________ hay en el quiosco? 2 ¡_______________ favor! 3 Soy _______________ Chile. 4 ¿Dónde _______________ la farmacia? 5 ¡Hola, _________________ días! 6 Adiós y _______________ mañana. 2 Skriv och be att få en karta, en banan och en veckotidning. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Skriv och fråga var apelsinerna och paprikorna ligger. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C Completar

18 puntos

1 Komplettera med ”några”.

En el restaurante hay ______________ americanos. En la boutique hay ______________ blusas italianas. 2 Komplettera med frågeord.

1 – ¿______________ te llamas?

– Mónica.

2 – ¿______________ animales hay en el zoo?

– Muchos.

3 – ¿______________ está Buenos Aires?

– En Argentina.

4 – ¿______________ hay en una biblioteca?

– Muchos libros.

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

I

65


2(4)

¿ Cuánto sabes? 1 3 Komplettera med rätt form av verbet hablar.

1 Los argentinos ______________ español. 2 Y tú, ¿qué lenguas ______________? 3 Yo ______________ español y francés. 4 Paco ______________ italiano muy bien. 4 Komplettera med bokstäverna som saknas på listan.

1 quince patata__ 2 tres plátano__ 3 cinco cebolla__ 4 diez tomate__ 5 dos limon__ 6 unas flor__ 7 dos jirafa__ 8 cuatro ciudad__

D Contestar

8 puntos

Besvara frågorna.

1 – ¿Ana habla español?

– Sí, ______________________ un poco.

2 – ¿Qué estudia Felipe?

– ______________________ matemáticas.

3 – ¿Cómo se llama tu hermana? – ______________________ Dolores. 4 – ¿Dónde trabaja Jesús?

– ______________________ en un supermercado.

5 – ¿Qué compra Pepe?

– ______________________ una tarjeta telefónica.

6 – ¿Dónde está María?

– ______________________ en el colegio.

7 – ¿Dónde estás tú?

– ______________________ en la Puerta del Sol.

8 – ¿Dónde están Ana y José?

– ______________________ aquí también.

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

I

66


Hablar español 1–6 Hablar 3 Öva dig i att tala spanska. Berätta och läs högt för dig själv om du jobbar ensam, eller sitt två och två, tala spanska och berätta för varandra Kommer du/ni ihåg hur man säger följande? Säg …

”jag vet inte” ”jag ser många program” ”jag tycker om/tycker inte om TV-serier” ”jag fryser/fryser inte” ”jag måste dricka mycket vatten” ”jag har ätit” ”nu står jag och pratar med min lärare” Berätta …

om ditt schema för t.ex. måndagar hur dags du börjar hur dags du slutar hur dags du har lunch Fråga varandra och tala om …

vilka lektioner som är roliga/tråkiga och varför vilket ämne du tycker mycket om vad du har på dig idag Beskriv dig själv.

libers övningar i SPANSKA INFÖR STEG 3 • kopiering tillåten © liber ab

K

79


9789147902767  

A inför steg 3 Margareta Vanäs-Hedberg Libers Första upplagan 1 ISBN 978-91-47-90276-7 © 2007 Margareta Vanäs-Hedberg och Liber AB Libers Pr...