Page 1

Grundbok 1 B omslag häfte.qxd 08 01 15 08.40 Sida 1

B

M AT T E

U

NDBOK

STEG

1B

GR

M AT T E M O S A I K GRUNDBOK 1B

1

MOSAIK

STEG

1

Olstorpe Lundberg Skoogh Johansson Grundbok 1B ger barnen stabila kunskaper om talen 0-100 och övar Lilla Minus 0 -10. Läxbok 1B innnehåller 16 läxor samt spel och andra kreativa uppgifter. Till Läxboken 1B levereras räknekorten till Lilla Minus 0-10. Matte Mosaik är en studiesats i matematik för hela grundskolan. De tre första stegen omfattar förskoleklassen och de tre första skolåren. Matte Mosaik bygger på Småstegsmetoden.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

FÖRSKOLEKLASSEN Hur många stjärnor finns det? (Storbok) Förskoleboken (Arbetsbok) Lärarbok (Utdrag ur Lärarpärm för Steg1)

Grundbok 2A Läxbok 2A Facit 2 A Grundbok 2B Läxbok 2B Facit 2 B Träna Röd Öva Röd på datorn Lärarpärm

Grundbok 3A Läxbok 3A Facit 3 A Grundbok 3B Läxbok 3B Facit 3B Träna Grön Öva Grön på datorn Lärarpärm

ÅR 1 Grundbok 1A Läxbok 1A Sifferboken Grundbok 1B Läxbok 1B Facit 1 B Träna Blå Öva Blå på datorn Lärarpärm för hela steg 1

Best. nr 21-14773-3

Matilda cd-rom med problemlösning för unga elever Matador cd-rom med problemlösning från år 3

Tryck.nr 21-14773-3-08

S MA

S T EGS 9

789121 147733

ME T O D EN

Almqvist & Wiksell

Olstorpe • Lundberg • Skoogh • Johansson


Ma t t eMos a i k1 B I SBN91 21 1 47 7 33 F ör f a t t a r e : Ol s t or pe , L undbe r g , Sk oog h, J oha ns s on ©Al l r i g ht sr e s e r v e d1 998L i be roc hf ör f a t t a r na Oms l a g s bi l d: L ot t aRe nné usoc hT oma sKa r l s s on I l l us t r a t i one r : T oma sKa r l s s on

L i be rAB Kunds e r v i c et f n086909330, f a x086909301 Kunds e r v i c ee pos t : k unds e r v i c e . l i be r @l i be r . s e www. l i be r . s e


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.08 Sida 1

MATTE

MOSAIK

EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting.

Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg • Bilder av Tomas Karlsson

BÄVERN är duktig på att tillverka saker.

STEG

1

Grundbok 1B

TVILLINGARNA har alltid lika många av allting.

HERR MELIN tycker bäst om femmor och tior.

NOLLHAREN går det alltid tokigt för. STORA PADDAN har alltid dubbelt så många som Lilla Grodan.

LILLA GRODAN har alltid hälften så många som Stora Paddan.

Almqvist & Wiksell


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.08 Sida 2

INNEHÅLL

KAPITEL 1 sidan 3-24

KAPITEL 2 sidan 25-48

KAPITEL 3 sidan 49-72

KAPITEL 4 sidan 73-96

KAPITEL 5 sidan 97-120

2

Taluppfattning

Beräkning

Vardagsräkning

Ramsräkning 0-100 Taljämförelser 0-20

Lilla Minus, moment M-P +1, -1 till 100 +/- 1, 2 och 3 till 20

Räknesagor Vägning

Hundrahus Positionssystem Taljämförelser 0-100

Lilla Minus, moment Q-S +/-1, 2 och 3 till 40

Längdmätning Räkna med pengar Växla Räcker en tia?

Taljämförelser 0-100 Jämna och udda tal Ramsräkning i tiosteg till 100

Lilla Minus, moment T-X Öppen utsaga +/-1, 2 och 3 till 50

Mätning av volym Räknesagor Räkna och växla med pengar Dela upp Saftkalaset

Tiotalsräkning till 100 Femhopp till 50 Taljämförelser till 20

Generaliserad räkning i talområdet 10-20: Lilla Plus, mom A-F Lilla Minus, mom M-Q Räkning med hela tiotal Öppen utsaga 0-20

Klockans hel- och halvtimmar kvart i, kvart över Räkna med priser Växla pengar Räkna i skogen

Jämna och udda tal 0-50 Fem- och tiohopp 0-50

Generaliserad räkning i talområdet 10-20 Lilla Plus, mom G-H Lilla Minus, mom S-U Addition o subtr med femtal Ta tior så det räcker Lätt multiplikation

Undersökning av skostorlek Formarbete med rektangel, kvadrat och triangel Längdmätning med tabellarbete


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.09 Sida 3

KAPITEL

1 Låt barnen berätta vad bilden handlar om. - Vad tycker älgen är tyngst att lyfta, stenen eller de fem mössen? Finns det andra sätt att ta reda på svaret?

3


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.09 Sida 4

Arbeta tillsammans

Räknesagor Berätta räknesagor. Dra streck till rätt skylt.

5–2=3 4

8–3=5

Låt barnen berätta om minushändelser som de hittar i bilden och sedan dra streck till det räknespråk som passar till bilden.

6–2=4


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.09 Sida 6

Ett mindre • Minus noll ändrar ingenting Jag tar en!

Nu börjar vi träna Lilla Minus

Jag tar ingen!

4–1=__ 1–0=__ 2–1=__ 5–0=__ 4–0=__ 6–1=__ 6–0=__ 10–1=__ 7–1=__ 4–0=__ 9–1=__ 2–0=__ 4–1=__ 10–0=__ 7–0=__ 8–0=__ 3–0=__ 8–1=__ 3–1=__ 7–1=__ Skriv talens grannar.

6

2

8

4

10

6

3

9

5

7

1

8

10

Öva ramsräkning baklänges från 10 som stöd för Ett mindre. Räknesagan är den bästa hjälpen när det gäller att förstå varför Minus noll inte ändrar någonting.


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.09 Sida 9

Mer eller mindre Skriv talens grannar.

9 15

12 14

17 18

18 16

20

11+3=__ 18+1=__ 15+2=__

16+2=__ 19+1=__ 12+3=__

13+3=__ 17+2=__ 16+1=__

15–2=__ 19–1=__ 14–3=__

11–1=__ 16–2=__ 15–3=__

16–3=__ 20–1=__ 13–2=__

Talraderna överst på sidan kan användas som stöd för ramsräkningen i additionerna och subtraktionerna.

9


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.41 Sida 12

Minus allt

8–8=__ 3–3=__ 6–6=__ 9–9=__

7– 7=__ 1– 1=__ 5– 5=__ 10–10=__

2–2=__ 6–6=__ 4–4=__ 0–0=__

Jämför. Skriv rätt tecken, < eller >.

15 20 17 18 12

16 19 16 19

13 18 10 19

14 17 11 18

I subtraktion finns det mycket känslor. Man blir snopen när man tappar allt. Saker går sönder och slits ut. Räknesagor ger många möjligheter att förankra subtraktion som begrepp.

16 13 16 17

17 12 15 18


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.10 Sida 14

Leta och måla Måla Ett mindre gula

Minus noll ändrar ingenting röda

Minus allt gröna

Minus nästan allt blå

14

Uppgiften går ut på att hitta vilket sätt att tänka som passar till uppgiften, inte att finna rätt svar.


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.10 Sida 15

Arbeta tillsammans

Undersök Räkna gärna med miniräknare.

2+1=___ 12+1=___ 22+1=___ 32+1=___ 42+1=___ 52+1=___ 62+1=___ 72+1=___ 82+1=___ 92+1=___

Är svaren lika på något sätt?

Är de här svaren också lika på något sätt?

4+2=___ 14+2=___ 24+2=___ 34+2=___ 44+2=___ 54+2=___ 64+2=___ 74+2=___ 84+2=___ 94+2=___

Bygg uppgifterna med tior och enkronor. Försök att komma på varför det blir så här. Berätta för varandra. Miniräknaren hjälper till med uträkningarna. När uppgifterna i spalterna är besvarade kommer den väsentliga frågan: Är talen lika på något sätt? Diskutera varför det kan bli så här.

Läxboken s. 6-7 (Läxa 2)

15


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.10 Sida 16

Ett hemligt meddelande

2 3–1=__ 7–0=__

1. 2.

6. 7. 8.

4–1=__ 4. 10–1=__ 5. 5–4=__ 3.

9. 10. 11.

Varje svar ger en bokstav.

1.

D 16

2.

3.

4.

5.

7–6=__ 9–9=__ 6–1=__ 5–1=__ 9–0=__ 7–1=__

0=Ä

4=N

8=T

1=R

5=K

9=A

2=D

6=T

10 = Ä

3=H

7=U

6.

7.

8.

9.

10. 11.

8–7=__ 13. 10–0=__ 14. 6–0=__ 15. 9–1=__ 12.

Skriv bokstaven i rätt ruta.

12.

13. 14. 15.


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 08 07.39 Sida 17

Jämför!

Ö VA 1

Skriv > eller < .

17 19 11 16

15 10 20 14

10 15 12 18

17 13 18 20

13 15 20 14

11 16 12 19

8–1= 6–0= 3–3= 6–5=

9–0= 4–3= __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 0 2 7–7= Öva igen! __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5–1= Hoppa tvåhopp till 20.

Öva igen!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 9–8= 10–1= Kan du hoppa Försök att hoppa tvåhopp på udda tal. 3–0= baklänges? __ 1 __ 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 8–8= Låt barnen öva att räkna upp de jämna talen till 20 tills de kan dem utantill. Öva 1 tränar Lilla Minus moment M - P.

17


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 07 16.10 Sida 18

Vikt

18

Låt barnen berätta om bilden och använda ord som dra, släpa, bära, väga, häva. Be dem berätta när de själva varit med om att lyfta och bära tunga saker och hur de klarade detta. Uppmana barnen att ta med paket med hemlig vikt till skolan - se s. 22.


gb mattemos kap 1_001_025.qxd 08 01 14 08.31 Sida 21

Arbeta tillsammans

Station 1 Saker att väga

Vi gör en våg

Klisterburk, kritask, sax och en penna

Gör en våg av en linjal och ett suddgummi. Lägg suddgummit mitt under linjalen så att den väger jämnt.

Väg i händerna och jämför. Ringa in det som känns tyngst.

Jämför

Väg på linjalvågen. Skriv eller rita det som vägde mest.

Vägde mest

saxen

Visa barnen hur man tar reda på vad som är tyngst med hjälp av en balansvåg. Uppmana dem att först uppskatta och sedan kontrollera med hjälp av linjalvågen.

21


Grundbok 1 B omslag häfte.qxd 08 01 15 08.40 Sida 1

B

M AT T E

U

NDBOK

STEG

1B

GR

M AT T E M O S A I K GRUNDBOK 1B

1

MOSAIK

STEG

1

Olstorpe Lundberg Skoogh Johansson Grundbok 1B ger barnen stabila kunskaper om talen 0-100 och övar Lilla Minus 0 -10. Läxbok 1B innnehåller 16 läxor samt spel och andra kreativa uppgifter. Till Läxboken 1B levereras räknekorten till Lilla Minus 0-10. Matte Mosaik är en studiesats i matematik för hela grundskolan. De tre första stegen omfattar förskoleklassen och de tre första skolåren. Matte Mosaik bygger på Småstegsmetoden.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

FÖRSKOLEKLASSEN Hur många stjärnor finns det? (Storbok) Förskoleboken (Arbetsbok) Lärarbok (Utdrag ur Lärarpärm för Steg1)

Grundbok 2A Läxbok 2A Facit 2 A Grundbok 2B Läxbok 2B Facit 2 B Träna Röd Öva Röd på datorn Lärarpärm

Grundbok 3A Läxbok 3A Facit 3 A Grundbok 3B Läxbok 3B Facit 3B Träna Grön Öva Grön på datorn Lärarpärm

ÅR 1 Grundbok 1A Läxbok 1A Sifferboken Grundbok 1B Läxbok 1B Facit 1 B Träna Blå Öva Blå på datorn Lärarpärm för hela steg 1

Best. nr 21-14773-3

Matilda cd-rom med problemlösning för unga elever Matador cd-rom med problemlösning från år 3

Tryck.nr 21-14773-3-08

S MA

S T EGS 9

789121 147733

ME T O D EN

Almqvist & Wiksell

Olstorpe • Lundberg • Skoogh • Johansson

9789121147733  

1 STEG ME TODEN ST EGS Almqvist &amp; Wiksell Olstorpe • Lundberg • Skoogh • Johansson SMA MatteMosaik1B ISBN91-21-14773-3 Författare:Olstor...