Page 1

VATTENSPRUTA

K

ÅR 4

B IR G IT ER IK SSON

Det här är alla böckerna i serien i inbördes ordning:

VÄLLINGA

K TUNTAN

K

ÄLLINGA

ÅR 3

LUNTAN

K DESSIKE

K SPINDEL

ÅR 2

ESSIKE

K VIMSE

K

ÅR 1

IMSE

Best.nr 47-10142-9 Tryck.nr 47-10142-9

Imse L Ä S F Ö R S TÅ E L S E

tp4710142_Imse_Omsl_tryck.indd 1

10-06-23 09.35.44


Jag heter

Till läraren Imse innehåller enkla ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Eleverna visar att de läst och förstått genom att dra streck, ringa in, stryka under/över och skriva bokstäver (korsord). De kan med andra ord koncentrera sig på innehållet utan att behöva skriva egna ord (undantag korsorden). Övningarna är enkla att förstå och där det behövs finns ett markerat exempel. På s. 13 möter eleverna gemener för första gången. Tidigare har de bara läst ord med versaler. I ”Vad hör inte hit?” kan eleverna hitta flera lösningar. Imse passar för elever som håller på att lära sig läsa.

Viktiga moment i Imse

Imse Vimse spindel Imse Vimse spindel klättrar upp för trå´n. Ner faller regnet spolar spindeln bort. Upp stiger solen torkar bort allt regn. Imse Vimse spindel klättrar upp igen.

SPI N D EL N

En spindel har åtta ben. En spindel spinner trådar.

s. 2–3 s. 4–5 s. 6–7 s. 8–9 s. 10–11 s. 12–13 s. 14–15 s. 16–17 s. 18–19 s. 20–21 s. 22–23 s. 24–25 s. 26–27 s. 28–29 s. 30–31 s. 32

motorik, uppfattning om färg och form kategorier, ljudanalys läsa ord (2 bokstäver: VERSALER), ordkunskap läsa ord, färger, korsord (2–3 bokstäver) läsa ord (3 bokstäver), ordkunskap korsord, likheter, gemener rim, korsord läsa ord (2–3 bokstäver), ordkunskap, läs och måla, färger namn, rim (2–3 bokstäver: gemener) ord som är lika, en – ett korsord, läsförståelse, frågor motorik, kategorier, läs och måla läsförståelse, frågor, motorik korsord, läsförståelse, en – ett, längre fraser kategorier, rim läsförståelse, längre fraser

ISBN 978-91-47-10142-9 © 2010 Birgit Eriksson och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Formgivning: Toula van Rooij Teckningar: Johnny Dyrander Produktion: Bertil Stålenmark, Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Indien 2010

Tack till Julia Wilcke Barzelatto, Camilla Skoglund och klass 1A i Sunnerstaskolan som testat alla uppgifterna i boken.

Liber AB, 113 98 Stockholm. tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering av undervisningsmaterial enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

tp4710142_Imse_Omsl_tryck.indd 2

10-06-29 10.01.41


INNEHÅLL 2

Måla bilderna

13

Vilka är lika?

24

Vem bor var?

3

Vem får vad?

14

Rimma

25

Sol och bad

4

Vad hör inte hit?

15

Vad ser du?

26

Se på Kim

5

Rätt bokstav

16

Vad är det?

27

Hela Kim

6

Vad är det?

17

Blå, gul och röd

28

Vad ser du?

7

En ko i ett bo

18

Vad heter de?

29

Ett hus och en mus

8

Vad ser du?

19

Rimma

30

Vad hör inte hit?

9

Blå, gul, röd och vit

20

Vilka ord är lika?

31

Rimma

10

En ros i en vas

21

Ut och åk

32

En lax med en sax

11

Vad är det?

22

Vad ser du?

12

Vad ser du?

23

Svara på frågorna

8 7

9

18 17

6

5

27 16

19

28 29

26

30

25

15

31

32 24 14 4

23 13 3

21

20

10

11

22 12 2

MÅLA I NÄTET NÄR DU ÄR KLAR MED SIDAN.

• 1


Måla bilderna

• 2

Kopiering förbjuden

• Måla som du vill.


Vem får vad? • Följ spåret.

Kopiering förbjuden

• Måla.

• 33


Vad är det?

• 6

BI

Å

BO

Ö

IS

FE

IN

FY

LO

EL

LE

EK

Kopiering förbjuden

• Rita en ring runt rätt ord.


En ko i ett bo

Kopiering förbjuden

• Dra streck till rätt bild.

KO

FOT

RÄV

TE

BO

BI

Å

FE

SIL

• 7


Vad heter de? • Dra streck till rätt barn.

Sam

Ana

Leo

Kim

Noa

Moa

Vad heter du?

• 18

Kopiering förbjuden

• Måla barnen.


Rimma • Vilka ord rimmar? • Dra streck.

å

lek bur

ur ö

ek

år

hav ris

os is av Kopiering förbjuden

mos får

• 19


VATTENSPRUTA

K

ÅR 4

B IR G IT ER IK SSON

Det här är alla böckerna i serien i inbördes ordning:

VÄLLINGA

K TUNTAN

K

ÄLLINGA

ÅR 3

LUNTAN

K DESSIKE

K SPINDEL

ÅR 2

ESSIKE

K VIMSE

K

ÅR 1

IMSE

Best.nr 47-10142-9 Tryck.nr 47-10142-9

Imse L Ä S F Ö R S TÅ E L S E

tp4710142_Imse_Omsl_tryck.indd 1

10-06-23 09.35.44

Profile for Smakprov Media AB

9789147101429  

BIRGIT ERIKSSON LÄSFÖRSTÅELSE ISBN 978-91-47-10142-9 © 2010 Birgit Eriksson och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Formgivning: Toula van Roo...

9789147101429  

BIRGIT ERIKSSON LÄSFÖRSTÅELSE ISBN 978-91-47-10142-9 © 2010 Birgit Eriksson och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Formgivning: Toula van Roo...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded