9789175775470

Page 1

Text: Marie Bosson Rydell Bild: Karin Eriksson
Tidigare böcker om William: Williams kompisar, 2015 Williams nya kompis, 2016

Williams rättvisa kompisar Utgiven av Idus förlag

www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text: Marie Bosson Rydell © Illustration: Karin Eriksson Grafisk form och sättning: Sandra Stridh, Idus förlag Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2017 ISBN: 978-91-7577-547-0Caroline står i kön till gungan. Det är den bästa gungan på hela gården och de måste turas om att gunga säger de vuxna. När Caroline måste vänta känns det jobbigt i hela


kroppen. Det pirrar, sticker och kliar och hon kan inte stå still. Hon trampar med fötterna, går lite framåt och stöter ihop med Kalle som står framför henne.


– Knuffas inte, säger Kalle. – Jag knuffas inte, säger Caroline. William säger att Caroline kan få gå före honom, om hon bara gungar en snabbis. Det vill Caroline gärna. Anna förklarar för de andra barnen att Caroline får gå före och bara gunga en liten snabb stund, sedan får hon stå i kö igen.


– Men det är orättvist, säger Jimmy. – Det går fort, säger Anna. – Jag kan vänta, säger William. Det kan inte Caroline. Caroline gungar, hon får snabbt upp farten och gungar högre än någon annan vågar. – Så, nu räcker det, säger Anna. Caroline hoppar av gungan och går och ställer sig i kön. När hon vet att det snart blir hennes tur igen så känns det bättre i kroppen, det gör inget att hon bara fick gunga en kort stund.


Vad är egentligen rättvist? Varför får Caroline gå före i kön när Jimmy måste vänta? Varför behöver inte Björn duka undan? I boken förstår barnen så småningom om att ”lika” inte alltid är ”rättvist”. Det som egentligen är riktigt orättvist är ju att alla inte har samma möjligheter. Om alla får hjälp utifrån sitt eget behov, så blir det mer rättvist. Det här är den tredje boken om William och hans kompisar. Skriven av Marie Rydell, författare till böckerna om Kråke. De fina illustrationerna har Karin Eriksson från bland annat Rebussånger gjort.

ISBN 978-91-7577-547-0

www.idusforlag.se

9 789175 775470


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.