__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ordvalen är en serie där varje bok är en kombinerad ordlista och arbetsbok. Serien består av Ordvalen, Ordvalen NO & TE och Ordvalen SO.

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

I Ordvalen NO & TE är målet att bygga upp ordförrådet inom de naturorienterande ämnena och teknikämnet. Detta ger eleverna bättre möjligheter att läsa ämnesspecifika texter och därmed kunna nå kunskapskraven. Genom arbetet lär sig eleverna samtidigt studieteknik för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor.

Marianne Petrén


vtal.

Innehåll Miljöbild biologi och fysik

4

Miljöbild kemi och teknik

5

Ordlistor – no-ämnena och teknik

6

Uppgifter till ordlistorna – biologi

14

Uppgifter till ordlistorna – fysik

15

Uppgifter till ordlistorna – kemi

16

Uppgifter till ordlistorna – teknik

17

Uppgifter till ordlistorna – no-ämnena och teknik

18

3 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

uppgifter till ordlistorna


allemansrätten

Allemansrätten tillåter oss bland annat att plocka svamp och bär i skog och mark.

allergisk

att vara extra känslig för till exempel olika maträtter digital

analog

armbågen arten

grupp av djur eller växter

avdunsta

vätska som blir till gas

avfallet

sopor och annat skräp som man måste göra sig av med

axeln balansen

Tappa inte balansen!

barken

det yttersta på trädets stam

barometern

används för att mäta lufttrycket

barrträdet

lövträd

Barrträd har barr.

batteriet

Jag sätter in batteriet i ficklampan.

beskt

Beskt, sött, surt och salt är olika smaker.

biotopen

naturområde med samma typ av växter och djur

blanda

Jag blandar saft och vatten.

blank

Spegeln är nyputsad och blank.

matt

blixten

Blixten lyser upp himlen.

botten bottnen

Han står på bottnen av sjön.

böja

Flickan böjer på knäna när hon niger.

diagram diagrammet digital

analog

dvalan

djup sömn under vintern för vissa djur, till exempel igelkottar

dygnet

en dag + en natt = ett dygn

däggdjuret

Däggdjur får mjölk från sin mamma.

6 ordlistor

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

egenskapen

sätt att vara

ekologin

samspel mellan organismer och miljö i ett område

ekosystemet

samband mellan olika organismer i ett område

elastisk

som går att dra ut, tänjbar

elektriciteten

en laddning som till exempel en blixt vid åskväder

energin

förmåga hos föremål att utföra arbete

fasen

Månen har olika faser, till exempel nymåne.

fast

Vatten kan vara i fast form som is, flytande form som vatten och i gasform. de djur som lever i ett område

flora

faunan filtrera

sila bort det man inte vill ha

fjädern

Fåglar har fjädrar.

flyta

de växter som finns i ett område

flora

floran

Korken flyter i vatten.

sjunka

flytande

Vatten kan vara i fast form som is, flytande form som vatten och i gasform.

flyttfågeln

En flyttfågel flyttar till varmare länder på vintern.

fridlyst

Du får inte plocka blommor som är fridlysta.

friktionen

motstånd när man till exempel drar något

fryspunkten

kokpunkt när en vätska blir fast

fröet

Ett frö kan gro till en ny växt.

födan

mat

föremålet

sak

förmultna

Växter kan förmultna och bli till jord.

gadden

Getingen har en gadd.

gasen

Vatten kan vara i fast form som is, flytande form som vatten och i gasform.

giftig

ätlig

Flugsvampen är giftig.

7 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ordlistor


Ringa in rätt bokstav.

1. Instrument som mäter lufttryck

2. Vätska som finns i träd

3. Bajs från djur

4. Något levande

5. Vrida sig runt

barometer

S

mikroskop

T

kikare

U

bark

I

syre

L

sav

O

spillning

L

ståndare

D

tarm

V

biotop

P

organ

L

organism

S

rotera

Y

ruva

E

sortera

M

26 uppgifter till ordlistorna

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

6. Naturområde där vissa arter trivs

7. Kraft som får föremål att falla till marken

8. Svänger kring ett jämviktsläge

9. Växters sätt att bilda nya frön

diagram

K

biotop

S

friktion

M

fryspunkt

B

tyngdkraft

T

ledningsförmåga

D

pendel

E

pipett

Å

pistill

Ö

återvinning

N

nedbrytning

R

pollinering

M

Skriv de inringade bokstäverna i rätt rutor.

Jorden är en av planeterna i vårt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

uppgifter till ordlistorna


Ordvalen är en serie där varje bok är en kombinerad ordlista och arbetsbok. Serien består av Ordvalen, Ordvalen NO & TE och Ordvalen SO.

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

I Ordvalen NO & TE är målet att bygga upp ordförrådet inom de naturorienterande ämnena och teknikämnet. Detta ger eleverna bättre möjligheter att läsa ämnesspecifika texter och därmed kunna nå kunskapskraven. Genom arbetet lär sig eleverna samtidigt studieteknik för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor.

Marianne Petrén

Profile for Smakprov Media AB

9789140681973  

9789140681973  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded