__MAIN_TEXT__

Page 1

Gröna fingrar Förverkliga dina trädgårdsdrömmar!

d Odla i pallkrage

d

d Gröna fingrar

Börja odla! kande köksträdgård utan att behöva ta ett enda spadtag. Och om inte grönsaksodling lockar dig kan du använda pallkragarna till så mycket annat – varför inte skapa en vacker sommarrabatt eller en härlig örtagård? Att odla i pallkrage är både enkelt och roligt! Att fixa en egen odling kräver vare sig någon kolonilott eller en stor trädgård – faktum är att det inte krävs någon trädgård alls. Med hjälp av pallkragar och några säckar jord kan du skapa en perfekt odlingsbädd till och med ovanpå asfalt!

www.icabokforlag.se Eva Robild skriver böcker om både trädgård och stresshantering. Eva är även redaktör för SVT:s Trädgårdsmåndag och medverkar i tidningar och tidskrifter.

eva robild

I Odla i pallkrage berättar Eva Robild allt om hur du går tillväga för att skapa en prun-

Odla i

pallkrage

Fotograf Görgen Persson har ett flertal trädgårdsböcker på meritlistan.

eva robild

3911_omslag_Odla_i_pallkrage_final.indd 1

foto

görgen persson

2013-12-09 10:17


d Grรถna fingrar

Odla i

pallkrage eva robild foto gรถrgen persson


Innehåll Förord

4

6 16 22 30

Pallkragens fördelar

Bygga med pallkrage Odla din jord

Grönsaker och bär

50 58 68 76 84 94

Kryddor och medicinalväxter Alla sorters blommor Andra odlingsbäddar Smartare odling Stadsodling

Snickra själv Register

44


Pallkragen är det nya gröna. Den passar lika bra i täppan på landet som i villakvarteret och på bakgården i stan. Den kan bli ett permanent inslag i trädgården eller fungera som en tillfällig odlingsyta. Inte undra på att den i dag är den vanligaste formen för grönsaksodling i mindre skala – att odla i pallkrage har blivit en folkrörelse! Pallkragens fiffiga konstruktion och begränsade yta gör det lätt att sätta i gång och lätt att lyckas med odling av grönsaker och blommor. Trenden att odla sin egen mat blir bara starkare, och med fördel gör man det i pallkragar. Det beror till stor del på att pallkragen gjort det så enkelt att bli fritidsodlare. Bara att smälla upp, fylla med jord och stoppa ner de första fröerna. Pallkrageodling passar nybörjare och småbarnsfamiljer som vill ha en lättskött och lättöverskådlig köksträdgård, men också dem som har svårt att böja sig. Med flera pallkragar ovanpå varandra kommer odlingsytan upp i bekväm arbetshöjd. Pallkragens fiffiga konstruktion inspirerar till att bygga odlingslådor i nya former, på höjden och på bredden. Globalt sett är stadsodling det allra trendigaste man kan ägna sig åt. Stadsodling är också en del av miljörörelsen där man ägnar sig åt giftfri odling med syftet att odla sin egen mat – både närodlad och ekologisk. Odlingar i städerna sker ofta i pallkragar, dels för att de är flexibla, dels för att komma undan problem med dålig jord. Självklart kan du odla annat än grönsaker i pallkragen. Prova ängsblommor, tulpaner, bärbuskar, kryddor eller snittblommor. Det finns bara en gräns. Och den är 120 gånger 80 centimeter. Låt pallkragen grönska!


pallkragens fördelar

d

Någon har sagt att pallkragen är den lates och smartes trädgård, och det stämmer verkligen. Pallkragen gör det enklare att lyckas med odlingen. Någon har sagt att pallkragen är den lates och smartes trädgård, och det stämmer verkligen. Inte konstigt att den blivit så populär. En pallkrage är ursprungligen framtagen till europapallen (förkortas EUR-pall), ibland kallad SJ-pall, på vilken man fraktar större mängder varor och gods på järnväg och lastbil. Den är gjord så att den ska kunna lyftas av en gaffeltruck med last upp till 1 500 kilo. Måtten är standard sedan 1961 och används i flera europeiska länder. Pallkragen sätts ovanpå lastpallen och hakas fast med metallbenen för att hålla varorna på plats. Standardmåttet är 120 x 80 centimeter. Det finns även halvkragar som mäter 80 x 60 centimeter och kvartskragar som mäter 60 x 40 centimeter. De är alltid 20 centimeter höga. Kragarna fylls med jord och blir därmed odlingsbäddar.

Bottna gärna med gammalt ris och kvistar. Till vänster: Ordning och reda med pallkragar. Betongplattorna underlättar skötseln.

7


I trädgården är det enklast att ställa pallkragarna direkt på jorden, medan man i stan ofta föredrar att lyfta upp dem på en lastpall.

Odla överallt Du kan odla oberoende av underlag. Till och med på asfalt! Det går utmärkt att placera ut pallkragar i kökslandet direkt på jorden. Har du en bra trädgårdsjord räcker det att använda en pallkrage på höjden eftersom grönsakerna då kan dra nytta av den goda jord som finns undertill. I gångarna kan du lägga barkmull, halm eller plattor som gör det lätt att ta sig fram. Om den ursprungliga jorden på platsen är näringsfattig eller sank är det bäst att ha två kragar på höjden och fylla dem med bra jord, då slipper du problemen som den gamla jorden för med sig. Är du rädd för att jorden är förorenad (om du till exempel odlar på en gammal industritomt) är det bäst att ställa kragarna på lastpallar. Vill du odla på en plats där marken är hårdgjord, alltså belagd med asfalt, betongplattor eller motsvarande, ställer

8


du pallkragen på en lastpall, häftar fast markduk ovanpå och

Många pallkragar ihop blir

sätter sedan på pallkragarna, helst två på höjden för att få ett

maffigt, men kan bli svårskött

tillräckligt odlingsdjup. Ställer du pallkragen direkt på plattorna behöver du bocka till metallbenen på pallkragen så att

i mitten. Metallhörnen underlättar för att bygga på höjden.

den står stadigt. Det går även att lägga pallkragen upp och ner, med benen uppåt, men de kan vara lite vassa så det finns en liten risk att göra sig illa på dem då. Vill du ha pallkragarna på gräsmattan är det en fördel att täcka gräset först. Lägg ut ett lager dagstidningar och fyll därefter på med jord. Tidningarna förmultnar så småningom, men har innan dess gjort att gräset snabbt förmultnat och förvandlats till näring, istället för att växa igenom bädden och orsaka problem. Markduk eller ogräsväv är alternativ till tidningar. Undvik plast, eftersom du vill att vatten ska kunna rinna igenom underlaget. Tänk på att det är svårt att komma

9


d

Bygga med pallkrage

Skapar du en grupp av sex, åtta eller tolv pallkragar har du gjort en ”trädgård i trädgården”. Visst, det går fint att odla i en pallkrage som står på sin plats rakt upp och ner. Men det går också utmärkt att bygga på höjden, bredden, sidan samt att vinkla pallkragen på olika sätt. Basen är en standardpallkrage som ställs på marken. Vill du ha mer än en måste du fundera på avståndet mellan dem och om de ska stå på rad eller i grupp. Allt är möjligt, du bestämmer. Att ha dem i en lång rad innebär att de också kan fungera som avgränsning mot grannen eller vid uteplatsen. Skapar du en grupp av sex, åtta eller tolv pallkragar har du gjort en ”trädgård i trädgården” och de bildar ett geometriskt mönster – regelbundet eller oregelbundet.Tänk bara på att inte placera pallkragarna kloss intill varandra åt mer än ett håll. Annars blir det svårt att komma åt för att rensa ogräs och skörda långt in. På höjden är det lämpligast med en eller två kragar. Det Banka i sprinten med krokiga

går även att bygga högre men då går det åt väldigt mycket

änden upp.

jord, såvida du inte bottnar med annat material. Grönsaker

Till höger: En båtform kanske blir barnens odling?

16

behöver sällan ett djup på mer än 40 centimeter (2 kragar), men om du vill plantera ett träd i pallkragen kan det vara


lämpligt med tre kragar på varandra. Det är fullt möjligt att leka med olika höjder och att blanda hel- och halvkragar. Låt din egen smak för form avgöra, samt naturligtvis praktiska avvägningar kring vad som funkar hos dig. Så länge pallkragen inte står på lastpallen eller är fylld med jord är den flexibel. Den fria formen gör att du kan skapa en romb. Fyra romber tillsammans bildar ett läckert stjärneller fjärilsmönster. Om du köper helt nya pallkragar får du dem i delar med

Lek med formen Lossa metallhörnen från träet och bygg en pallkrage med exakt de mått du vill ha. Då kan du välja trä av

sprintarna lösa. Ha inte för bråttom att slå i dem. Kanske vill

högre kvalitet med längre

du odla i ett hörn och då kan en trekantig pallkrage passa

hållbarhet. Ett smart sätt är

perfekt. En trekantig krage intill en fyrkantig skapar formen

att ta tillvara på hörnen när

av en båt. Sätt ihop sex lika långa sidor och få en sexkantig,

pallkragen förmultnar.

nästan rund, odlingslåda. Ibland kan man också lyckas banka loss sprintarna på begagnade pallkragar, även om de sitter fast ordentligt. Använd en lös sprint och en hammare och en dos envishet så brukar det gå. Har du en rad lösa sidor kan du sätta ihop fyra korta eller fyra långa sidor och få kvadratiska odlingslådor, små och stora. De små är särskilt praktiska om du vill bygga krukor. När du bestämt dig för formen bankar du i sprinten med den krokiga sidan upp, vilket låser den, så att den inte trillar ur.

Nya former I handeln och på trädgårdsmarknader börjar det dyka upp pallkragar med andra mått än de traditionella. De kan till exempel vara 120 x 40 cm eller trekantiga. Detta utökar möj-

19


d

Andra odlingsbäddar

Extra fiffigt är det att ha en odlarbänk på hjul. Då kan du flytta runt den på terrassen och rulla in den i uterummet vid risk för frost. Pallkragen är billig, flexibel och lätt att arbeta med, men det finns tillfällen då man vill ha en upphöjd bädd av annat material. Det kan handla om rent estetiska orsaker – att du vill göra något ännu snyggare, att du vill ha något som håller i många år eller att du vill ha lådor i andra material eller format.

Bygga av trä Ett enkelt hemmabygge är att snickra egna odlingskragar av trä. Några rejäla brädor, skruv och verktyg är då allt som behövs. Välj helst obehandlat virke som du rötskyddar genom att måla med miljövänlig färg eller träolja. Undvik färger som innehåller bekämpningsmedel. De ytor som är mest utsatta för fukt är viktigast att behandla. Vill du ha helt obehandlat trä, välj då lärk eller annat tåligt virke, till exempel norrlandsJordgubbarna är snart mogna. Till höger: Odlingslådorna av formplyfa är specialanpassade till ytan.

58

furu, alternativt ett virke som är värmebehandlat och står emot röta bättre. Tänk på att jord väger mycket och att trycket från jorden kan böja brädorna. Om du gör en låda längre än 80 centime-


ter bör du därför ha vertikala reglar som hjälper lådan att hålla formen. Det är opraktiskt med lådor som är alltför stora eftersom du då inte kommer åt att plantera, odla och rensa mitt i lådan. Om du kan nå lådan från båda kortsidorna bör den vara högst en meter bred från kant till kant för att du ska

Skydda mot röta

kunna arbeta bekvämt. Kommer du bara åt odlingen från ett

På insidan, som kommer i

håll bör bredden inte överstiga 60 centimeter.

kontakt med jord, kan du

Såga till alla brädor innan du sätter igång. Utöver sidobrädor för kort- respektive långsidor behöver du reglar till hörn och eventuell förstärkning. Förborra för hålen för att slippa sprickbildning i träet. Skruva därefter hop långsidorna

skydda träet genom att fästa ett oorganiskt material som inte bryts ner, till exempel någon form av isoleringseller dräneringsmatta.

med hörnreglarna och eventuella förstärkningsreglar. Fäst till sist kortsidorna. Spackla skruvhålen och måla lådan. Trä drar ihop sig när det torkar, vilket kan ge glipor mellan brädorna så att jorden sakta rinner ut. Förebygg detta genom att sätta fiberduk eller dräneringsmatta på insidan. Har gliporna väl uppstått går det att täta dem utifrån genom att nåta sprickorna med någon form av tätningsmassa, till exempel med övermålningsbart lim- och tätningsmedel för utomhusbruk. Många företag säljer färdiga odlingslådor i trä, för dig som vill slippa snickra själv.

Till vänster: Den händige snickrar vackra lådor i trä och målar dem i en färg som passar trädgårdens övriga inredning.

61


d

Stadsodling

Den gröna vågen får inte längre folk att flytta från stan till landet, den förvandlar istället stadsdjungeln till en grön oas. Redan på 1800-talet kom odlingen på allvar till staden i form av kolonirörelsen. Under första och andra världskriget var det också självklart för de flesta européer att odla sin egen mat, även om man bodde i stan. Nu har stadsodling tagit ny fart runt om i världen. Att odla i stan blir bara mer och mer populärt och det sägs finnas runt 800 miljoner stadsodlare världen över. Den gröna vågen får inte längre folk att flytta från stan till landet, den förvandlar istället stadsdjungeln till en grön oas. De mest kända stadsodlingarna finns i USA och i New York finns sedan länge en trend med gerillaodlare, människor som odlar på övergiven mark utan att be om lov. Detta har spridit sig över världen och inspirerat till stadsodling av många olika typer. En del ”fröbombar” tomma jordytor i staden genom att kasta ut frön där. Trots att, eller kanske just för att, New York är en av I stan får odlingen samsas med

världens mest tättbefolkade städer odlas det också för fullt

såväl cyklister som bilister.

där. Five Borough Farm, ett namn som syftar på stadens fem stadsdelar, har mer än 700 olika odlingsområden, från skol-

76


Gröna fingrar Förverkliga dina trädgårdsdrömmar!

d Odla i pallkrage

d

d Gröna fingrar

Börja odla! kande köksträdgård utan att behöva ta ett enda spadtag. Och om inte grönsaksodling lockar dig kan du använda pallkragarna till så mycket annat – varför inte skapa en vacker sommarrabatt eller en härlig örtagård? Att odla i pallkrage är både enkelt och roligt! Att fixa en egen odling kräver vare sig någon kolonilott eller en stor trädgård – faktum är att det inte krävs någon trädgård alls. Med hjälp av pallkragar och några säckar jord kan du skapa en perfekt odlingsbädd till och med ovanpå asfalt!

www.icabokforlag.se Eva Robild skriver böcker om både trädgård och stresshantering. Eva är även redaktör för SVT:s Trädgårdsmåndag och medverkar i tidningar och tidskrifter.

eva robild

I Odla i pallkrage berättar Eva Robild allt om hur du går tillväga för att skapa en prun-

Odla i

pallkrage

Fotograf Görgen Persson har ett flertal trädgårdsböcker på meritlistan.

eva robild

3911_omslag_Odla_i_pallkrage_final.indd 1

foto

görgen persson

2013-12-09 10:17

Profile for Smakprov Media AB

9789153439110  

9789153439110  

Profile for smakprov