Page 1

Förskoleklass Härliga sagoäventyr Ta med dina barn på ett sagoäventyr. Låt dem möta de första matematiska begreppen i en spännande värld där alla sinnen används. Lekfullt lärande och matteprat I MÄSTERKATTEN Förskoleklass väver vi in matematikens laborativa arbete, matteprat och barnens egna kreativa funderingar i en arbetsbok full med härliga inspirerande illustrationer. Inlärningen blir till ett äventyr fullt med spänning, glädje, lek och kunskap. Värdefull lärarhandledning Tydlig arbetsgång, tips, tankar och idéer finns i lärarhandledningen. Där finns även sagotexterna och förslag på bearbetning av sagorna.

Författare: Curt Öreberg

Förskoleklass


s. 4 • • • • •

s. 16

Likhet t.ex. lika, olika. Läge t.ex. över, under, höger, vänster. Färg Mönster Logik

• • • • •

Storlek t.ex. stor, större, störst. Kvantitet t.ex. mer, mindre, minst. Dubbelt, hälften. Mönster Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel

• • • • •

s. 44 Antal Lika många, parbildning. Dubbelt, hälften, halv. Mönster Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.

s. 32 • • • • •

Antal Lika många, parbildning. Många, fler, flest. Få, färre, minst antal. Dela lika

s. 72

s. 60

• • • • • • •

Talen 0–5 Ordningstal Antal – siffra Talens ordning Förberedelse sifferskrivning Mönster Dubbelt, hälften

• • • • • • • •

Talen 6–10 Antal – siffra Större än, mindre än Hur många Förberedelse sifferskrivning Mönster Dubbelt, hälften Talens ordning


Här sover alla dvärgarna. Måla färdigt bilden.

6

Likhet, läge, färg, mönster


7


Måla äpplena i högra korgen röda. Måla äpplena i vänstra korgen gröna. Måla sedan färdigt staketet.

8

Höger, vänster, färg, mönster


Snövit ska gå hem. Rita hur hon ska gå.

Motorik

9


Måla mönstren färdiga.

Måla ett eget mönster.

12

Mönster


Rita och m책la det som fattas.

13


Vilka är lika den första? Måla dem.

14

Likhet, olika, iaktta


Dvärgarna har fest. Måla tavlan färdigt.

gul

röd

grön

blå

brun

svart Iaktta

15


Förskoleklass Härliga sagoäventyr Ta med dina barn på ett sagoäventyr. Låt dem möta de första matematiska begreppen i en spännande värld där alla sinnen används. Lekfullt lärande och matteprat I MÄSTERKATTEN Förskoleklass väver vi in matematikens laborativa arbete, matteprat och barnens egna kreativa funderingar i en arbetsbok full med härliga inspirerande illustrationer. Inlärningen blir till ett äventyr fullt med spänning, glädje, lek och kunskap. Värdefull lärarhandledning Tydlig arbetsgång, tips, tankar och idéer finns i lärarhandledningen. Där finns även sagotexterna och förslag på bearbetning av sagorna.

Författare: Curt Öreberg

Förskoleklass

Profile for Smakprov Media AB

9789140667960  

Förskoleklass s. 32 s. 72 • Likhet t.ex. lika, olika. • Läge t.ex. över, under, höger, vänster. • Färg • Mönster • Logik • Antal • Lika mång...

9789140667960  

Förskoleklass s. 32 s. 72 • Likhet t.ex. lika, olika. • Läge t.ex. över, under, höger, vänster. • Färg • Mönster • Logik • Antal • Lika mång...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded