Page 1

11

10

Den blyga gyllingen

Den blyga gyllingen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Gyllingen är för blyg för att våga sjunga på skogens konsert.

8

Hon ber de andra fåglarna om hjälp.

7

Hinner hon bli modig nog till konserten?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Den blyga gyllingen omslag 1.indd 1

Görel Hydén Richard Liu Kai-Lun Wang 2014-04-16 15.18


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att nå sitt mål och att lära av andra. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Richard Liu (kinesisk text), Kai-Lun Wang (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Shy Oriole First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Vad är en gylling? „ Vilket är det stora problemet för den lilla gyllingen i den här sagan? „ Varför var det viktigt för gyllingen att lösa det problemet? „ Löste sig problemet, eller inte? „ Varför skickade varje fågel gyllingen vidare till en annan fågel, tror du? „ Varför kände sig den lilla gyllingen besviken när hon kom tillbaka till näktergalen, tror du? „ Hur hjälpte de andra fåglarna gyllingen att bli modigare, tycker du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Varför kände gyllingen sig modig till slut, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Varför var det så viktigt för gyllingen att få sjunga på konserten, tror du?

Den blyga gyllingen omslag 1.indd 2

„ Varför kände gyllingen sig blyg i början, tror du?

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-04-16 15.18


Den blyga gyllingen En saga från Kina

Återberättad av Görel Hydén • Richard Liu Illustrationer av Kai-Lun Wang

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 1

2014-04-09 10.34


Gyllingen var en liten gul och svart fågel. Hon skulle sjunga på en konsert i skogen för första gången, men hon var väldigt blyg. – Flyg och träffa den kloka näktergalen, sa gyllingens mamma. Och gyllingen flög iväg.

2

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 2

2014-04-09 10.34


3

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 3

2014-04-09 10.34


– Kloka gamla näktergal! Jag vill vara med på konserten i skogen, men jag är så blyg. Kan du hjälpa mig? viskade gyllingen. – Sjung lite för mig, svarade näktergalen, så kan jag kanske hjälpa dig. Gyllingen försökte sjunga men blev så blyg att hon slutade tvärt. – Jag tror jag vet vilket problem du har. Flyg till skatan. Hon kan säkert hjälpa dig. Gyllingen tackade för rådet och flög iväg.

4

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 4

2014-04-11 07.50


5

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 5

2014-04-09 10.34


– Skata, kan du hjälpa mig så att jag vågar vara med på konserten i skogen? frågade gyllingen. – Sjung lite för mig så får vi se, sa skatan. Gyllingen blev blyg igen och hennes sång lät mest som en viskning. – Aha, sa skatan. Du tar inte i tillräckligt. Du borde träffa kråkan. Han borde kunna hjälpa dig. Så gyllingen tackade och flög till kråkan.

6

1-16 Den blyga gyllingen08.indd 6

2014-04-11 07.51


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att nå sitt mål och att lära av andra. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Richard Liu (kinesisk text), Kai-Lun Wang (illustrationer), Rodney Martin (engelsk text) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Shy Oriole First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Vad är en gylling? „ Vilket är det stora problemet för den lilla gyllingen i den här sagan? „ Varför var det viktigt för gyllingen att lösa det problemet? „ Löste sig problemet, eller inte? „ Varför skickade varje fågel gyllingen vidare till en annan fågel, tror du? „ Varför kände sig den lilla gyllingen besviken när hon kom tillbaka till näktergalen, tror du? „ Hur hjälpte de andra fåglarna gyllingen att bli modigare, tycker du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Varför kände gyllingen sig modig till slut, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Varför var det så viktigt för gyllingen att få sjunga på konserten, tror du?

Den blyga gyllingen omslag 1.indd 2

„ Varför kände gyllingen sig blyg i början, tror du?

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

2014-04-16 15.18


11

10

Den blyga gyllingen

Den blyga gyllingen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Gyllingen är för blyg för att våga sjunga på skogens konsert.

8

Hon ber de andra fåglarna om hjälp.

7

Hinner hon bli modig nog till konserten?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Den blyga gyllingen omslag 1.indd 1

Görel Hydén Richard Liu Kai-Lun Wang 2014-04-16 15.18


11

Dragkampen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Dragkampen

9

Haren är trött på elefanten och flodhästen. De retar honom jämt.

8

Så han bestämmer sig för att lära dem en läxa, men vad kan han göra? Elefanten och flodhästen är ju så stora!

7

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Dragkampen omslag 2.indd 1

Görel Hydén

Yvonne Winer

Connie Bull 2014-04-16 15.18


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att retas och att lösa problem. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Yvonne Winer (engelsk text), Connie Bull (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Tug of War First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Varför ville haren lura elefanten och flodhästen? „ Vad skulle haren bevisa för de andra djuren? „ Vad gjorde haren repet av? „ Vad skulle haren göra med repet? „ Vad retade elefanten och flodhästen haren för, tror du? „ Varför gjorde elefanten och flodhästen som haren sa, tror du? „ Varför ville haren att de två andra djuren skulle se honom uppe på berget, tror du? „ Är ett rep av lianer svagt eller starkt? Hur förstår du det?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Hur kände sig haren efter den här händelsen, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Tycker du att man kan lära sig något av den här sagan?

Dragkampen omslag 2.indd 2

„ Vad hade hänt om harens plan hade misslyckats, tror du?

2014-04-16 15.19


Dragkampen En saga från bantufolken i Afrika

Återberättad av Görel Hydén • Yvonne Winer Illustrerad av Connie Bull

17-32 Dragkampen10.indd 1

2014-04-09 10.39


På en liten ö bodde en flodhäst, en elefant och en hare. Flodhästen bodde på ena sidan av ön, elefanten på den andra. Haren bodde mitt på ön, på ett berg.

2 17-32 Dragkampen10.indd 2

2014-04-09 10.39


3 17-32 Dragkampen10.indd 3

2014-04-09 10.39


4 17-32 Dragkampen10.indd 4

2014-04-09 10.39


Elefanten och flodhästen retade haren, och det gillade han inte. Så han tänkte ut en listig plan för att lura dem. Haren hittade några starka lianer och flätade ihop dem till ett långt rep.

5 17-32 Dragkampen10.indd 5

2014-04-09 10.39


Först gick han ner till elefanten och sa: – Elefant, jag tror att jag är mycket starkare än du. Elefanten skrattade och sa: – Dumma hare, jag är mycket större än du, så jag måste vara starkare. Då sa haren: – Låt mig binda det här repet runt omkring dig. Jag ska bevisa att jag orkar dra dig uppför berget.

6 17-32 Dragkampen10.indd 6

2014-04-09 10.39


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att retas och att lösa problem. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Yvonne Winer (engelsk text), Connie Bull (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Tug of War First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Varför ville haren lura elefanten och flodhästen? „ Vad skulle haren bevisa för de andra djuren? „ Vad gjorde haren repet av? „ Vad skulle haren göra med repet? „ Vad retade elefanten och flodhästen haren för, tror du? „ Varför gjorde elefanten och flodhästen som haren sa, tror du? „ Varför ville haren att de två andra djuren skulle se honom uppe på berget, tror du? „ Är ett rep av lianer svagt eller starkt? Hur förstår du det?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Hur kände sig haren efter den här händelsen, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Tycker du att man kan lära sig något av den här sagan?

Dragkampen omslag 2.indd 2

„ Vad hade hänt om harens plan hade misslyckats, tror du?

2014-04-16 15.19


11

Dragkampen

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Dragkampen

9

Haren är trött på elefanten och flodhästen. De retar honom jämt.

8

Så han bestämmer sig för att lära dem en läxa, men vad kan han göra? Elefanten och flodhästen är ju så stora!

7

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Dragkampen omslag 2.indd 1

Görel Hydén

Yvonne Winer

Connie Bull 2014-04-16 15.18


11

10

Därför har giraffen så lång hals 9

Noshörningen och giraffen vill kunna nå upp till trädens saftiga löv. Därför besöker de en vis gammal man för att få hjälp.

Därför har giraffen så lång hals

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

8

7

6

Men vad kan den vise mannen göra?

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Därför har giraffen omslag 3.indd 1

Görel Hydén Yvonne Winer Marsha Wajer 2014-04-16 15.19


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att få sin önskan uppfylld och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Yvonne Winer (engelsk text), Marsha Wajer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Why Giraffe Has a Long Neck First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Därför har giraffen omslag 3.indd 2

„ Varför ville giraffen och noshörningen bli större? „ Vem skulle hjälpa dem med det, hoppades de? „ Vad skulle hjälpa djuren att bli större? „ Vilket av djuren fick sin önskan uppfylld? „ Vilka två saker vill den här sagan förklara för dig? „ Varför blev inte noshörningen lika stor som giraffen? „ Vad åt giraffen innan den hade långa ben och lång hals, tror du? „ Varför blev giraffen yr, tror du? „ Vems fel var det att noshörningen inte fick några örter: noshörningens, giraffens eller den vise mannens? „ Vad tror du att giraffen tänkte när noshörningen jagade den vise mannen? „ Tror du att den vise mannen visste att noshörningen inte hade ätit av örterna?

2014-04-16 15.20


Därför har giraffen så lång hals En förklaringssaga från Zimbabwe

Återberättad av Görel Hydén • Yvonne Winer Illustrerad av Marsha Wajer

33-48 Därför har giraffen08.indd 1

2014-04-09 10.43


En gång för länge sedan hade giraffen korta ben och en kort hals. Den var bara litet högre än sin vän noshörningen. Ett år kom det inget regn. Alla djur var hungriga och törstiga.

2

33-48 Därför har giraffen08.indd 2

2014-04-09 10.43


3

33-48 Därför har giraffen08.indd 3

2014-04-09 10.43


Giraffen och noshörningen vandrade långt bort och letade efter mat, men de hittade ingen. Giraffen tittade uppåt och såg fina gröna blad högt uppe i träden. – Jag önskar vi kunde få smaka på de där saftiga, gröna bladen, sa han. Men de sitter för högt för oss. – Låt oss fråga den vise gamle mannen, föreslog noshörningen. Han är snäll och klok och kan kanske hjälpa oss.

4

33-48 Därför har giraffen08.indd 4

2014-04-09 10.43


5

33-48 Därför har giraffen08.indd 5

2014-04-09 10.43


Giraffen och noshörningen måste gå flera dagar till den vise gamle mannen. Till slut fann de honom i hans lilla stuga. – Vise gamle man, sa giraffen. Både jag och noshörningen vill bli större. Vi vill kunna äta de saftiga gröna bladen högt uppe i träden. Kan du hjälpa oss? – Javisst, sa den vise gamle mannen. Jag ska hämta några speciella örter. Kom tillbaka imorgon!

6

33-48 Därför har giraffen08.indd 6

2014-04-09 10.43


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att få sin önskan uppfylld och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Yvonne Winer (engelsk text), Marsha Wajer (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: Why Giraffe Has a Long Neck First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Därför har giraffen omslag 3.indd 2

„ Varför ville giraffen och noshörningen bli större? „ Vem skulle hjälpa dem med det, hoppades de? „ Vad skulle hjälpa djuren att bli större? „ Vilket av djuren fick sin önskan uppfylld? „ Vilka två saker vill den här sagan förklara för dig? „ Varför blev inte noshörningen lika stor som giraffen? „ Vad åt giraffen innan den hade långa ben och lång hals, tror du? „ Varför blev giraffen yr, tror du? „ Vems fel var det att noshörningen inte fick några örter: noshörningens, giraffens eller den vise mannens? „ Vad tror du att giraffen tänkte när noshörningen jagade den vise mannen? „ Tror du att den vise mannen visste att noshörningen inte hade ätit av örterna?

2014-04-16 15.20


11

10

Därför har giraffen så lång hals 9

Noshörningen och giraffen vill kunna nå upp till trädens saftiga löv. Därför besöker de en vis gammal man för att få hjälp.

Därför har giraffen så lång hals

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

8

7

6

Men vad kan den vise mannen göra?

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Därför har giraffen omslag 3.indd 1

Görel Hydén Yvonne Winer Marsha Wajer 2014-04-16 15.19


11

10

Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Kejsaren bytte hela tiden kläder framför sin spegel.

8

En dag bestämde sig två skurkar för att försöka lura honom. Skulle de klara det?

7

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Kejsarens nya omslag 4.indd 1

Görel Hydén Nigel Croser Deborah Baldassi 2014-04-23 12.05


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara egenkär och att vara ärlig. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Deborah Baldassi (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Emperor´s New Clothes First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Varför stod kejsaren alltid framför spegeln? „ Vad tänkte kejsaren om sig själv när han såg sig i spegeln? „ Vilket yrke sa skurkarna att de hade? „ Varför ljög ministern för kungen? „ Varför trodde skurkarna att de kunde lura kejsaren? „ Varför fungerade skurkarnas trick? „ Vad trodde kejsaren att trådarna av silke och guld skulle användas till, tror du? „ Vad hände med trådarna som skurkarna fick, tror du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Varför var den lille pojken ärlig, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

Kejsarens nya omslag 4.indd 2

„ Vad menade ministern på sidan 16, tror du?

2014-04-23 12.05


Kejsarens nya kläder En saga från Danmark

Återberättad av Görel Hydén • Nigel Croser Illustrerad av Deborah Baldassi

49-64 Kejsarens nya07.indd 1

2014-04-09 10.48


Det var en gång en kejsare som alltid stod framför spegeln och bytte kläder. – Så vacker jag är, sa han.

2 49-64 Kejsarens nya07.indd 2

2014-04-09 10.48


Han gav n채stan aldrig sin minister n책got tillf채lle att prata med honom. Kl채derna var viktigare.

3 49-64 Kejsarens nya07.indd 3

2014-04-09 10.48


Två skurkar hörde talas om kejsaren och bestämde sig för att lura honom. De låtsades vara skräddare. De besökte hans palats och sa: – Vi gör världens bästa kläder. Vårt tyg är så speciellt att korkade människor inte kan se det. Bara fint folk kan se det. – Bra! ropade kejsaren. Sätt igång!

4 49-64 Kejsarens nya07.indd 4

2014-04-09 10.48


– Då behöver vi trådar av silke och guld, sa de. – Det ska ni få, svarade kejsaren.

5 49-64 Kejsarens nya07.indd 5

2014-04-09 10.48


Kejsaren berättade för sin minister om skräddarna. – Jag kommer att få världens finaste kläder, sa han. Och samtidigt kan jag få reda på vilka som är korkade. – Hur ska det gå till? frågade ministern.

6 49-64 Kejsarens nya07.indd 6

2014-04-09 10.48


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att vara egenkär och att vara ärlig. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Nigel Croser (engelsk text), Deborah Baldassi (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Emperor´s New Clothes First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet.

„ Varför stod kejsaren alltid framför spegeln? „ Vad tänkte kejsaren om sig själv när han såg sig i spegeln? „ Vilket yrke sa skurkarna att de hade? „ Varför ljög ministern för kungen? „ Varför trodde skurkarna att de kunde lura kejsaren? „ Varför fungerade skurkarnas trick? „ Vad trodde kejsaren att trådarna av silke och guld skulle användas till, tror du? „ Vad hände med trådarna som skurkarna fick, tror du?

Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

„ Varför var den lille pojken ärlig, tror du?

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

„ Vad kan man lära sig av den här sagan, tycker du?

Kejsarens nya omslag 4.indd 2

„ Vad menade ministern på sidan 16, tror du?

2014-04-23 12.05


11

10

Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

Kejsaren bytte hela tiden kläder framför sin spegel.

8

En dag bestämde sig två skurkar för att försöka lura honom. Skulle de klara det?

7

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Kejsarens nya omslag 4.indd 1

Görel Hydén Nigel Croser Deborah Baldassi 2014-04-23 12.05


11

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Myrorna och gräshoppan 9

Myrorna jobbar hårt, medan gräshoppan bara spelar och sjunger hela dagarna.

Myrorna och gräshoppan

8

7

Så kommer vintern. Hur ska det gå för myrorna? Hur ska det gå för gräshoppan?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Myrorna och gräshoppan omslag 5_NYTT.indd 1

Görel Hydén Rodney Martin Annie McQueen 2014-04-16 15.15


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att ta ansvar och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Rodney Martin (engelsk text), Annie McQueen (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Ants and the Grasshopper First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Myrorna och gräshoppan omslag 5_NYTT.indd 2

„ Vad gjorde myrorna under sommaren? „ Vad gjorde gräshoppan under sommaren? „ Vad tyckte gräshoppan om sitt sätt att leva? „ Vilket råd gav gräshoppan myrorna? „ Vad hade hänt myrorna om de hade gjort som gräshoppan, tror du? „ När förstod gräshoppan varför myrorna inte tog det lugnt under sommaren och hösten? „ Varför tror du att myrorna frågade vad gräshoppan hade gjort på sommaren, när de visste svaret? „ Vad vill den här sagan lära dig, tror du? „ Vem hade det bästa livet, tycker du: myrorna eller gräshoppan? Varför? „ Tycker du att sagan slutar rättvist? Varför/varför inte? „ Vad vet du om riktiga myror: är de flitiga eller lata?

2014-04-16 15.15


Myrorna och gräshoppan En gammal fabel

Återberättad av Görel Hydén • Rodney Martin Illustrerad av Annie McQueen

65-80 Myrorna och gräshoppan08.indd 1

2014-04-11 08.14


Under hela sommaren arbetade myrorna i myrstacken mycket hårt. Det fanns massor med mat, överallt. De samlade flitigt in allt de kunde, bar eller släpade det till stacken och sparade det.

2

65-80 Myrorna och gräshoppan08.indd 2

2014-04-09 10.59


3

65-80 Myrorna och gr채shoppan08.indd 3

2014-04-09 10.59


Under sommaren spelade gräshoppan i solskenet, hela dagarna. Han hoppade och flög omkring, han spelade och sjöng. Han hade en härlig tid. Men myrorna bar flitigt mera mat till stacken, hela dagen lång.

4

65-80 Myrorna och gräshoppan08.indd 4

2014-04-09 10.59


5

65-80 Myrorna och gr채shoppan08.indd 5

2014-04-09 11.00


På hösten, när dagarna blev kallare, fick myrorna bråttom. Överallt fanns massor med frukt som de måste skynda sig att bära in till sin stack. De slet och släpade ännu hårdare. Men gräshoppan fortsatte att roa sig. Han kunde inte förstå varför myrorna inte gjorde det också.

6

65-80 Myrorna och gräshoppan08.indd 6

2014-04-09 11.00


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att ta ansvar och att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Rodney Martin (engelsk text), Annie McQueen (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014 Originalets titel: The Ants and the Grasshopper First published by Era Publications, Australia Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Myrorna och gräshoppan omslag 5_NYTT.indd 2

„ Vad gjorde myrorna under sommaren? „ Vad gjorde gräshoppan under sommaren? „ Vad tyckte gräshoppan om sitt sätt att leva? „ Vilket råd gav gräshoppan myrorna? „ Vad hade hänt myrorna om de hade gjort som gräshoppan, tror du? „ När förstod gräshoppan varför myrorna inte tog det lugnt under sommaren och hösten? „ Varför tror du att myrorna frågade vad gräshoppan hade gjort på sommaren, när de visste svaret? „ Vad vill den här sagan lära dig, tror du? „ Vem hade det bästa livet, tycker du: myrorna eller gräshoppan? Varför? „ Tycker du att sagan slutar rättvist? Varför/varför inte? „ Vad vet du om riktiga myror: är de flitiga eller lata?

2014-04-16 15.15


11

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

10

Myrorna och gräshoppan 9

Myrorna jobbar hårt, medan gräshoppan bara spelar och sjunger hela dagarna.

Myrorna och gräshoppan

8

7

Så kommer vintern. Hur ska det gå för myrorna? Hur ska det gå för gräshoppan?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Myrorna och gräshoppan omslag 5_NYTT.indd 1

Görel Hydén Rodney Martin Annie McQueen 2014-04-16 15.15


11

10

Så skapades hackspetten

Så skapades hackspetten

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

En gammal kvinna får i uppdrag att förvara en speciell säck.

8

7

Hon får inte titta i den. Men vad händer om hon ändå gör det?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Så skapades hackspetten omslag 6.indd 1

Görel Hydén • Josephine Croser • Deborah Baldassi 2014-04-16 15.24


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Josephine Croser (engelsk text), Deborah Baldassi (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att skvallra och ljuga, att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad tyckte folk var problemet med den gamla kvinnan?

Originalets titel: Why the Woodpecker has a Long Beak First published by Era Publications, Australia

„ Vad var några saker som hon ljög om?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vad fick kvinnan av mannen i svart?

Första upplagan 1

„ Vad fanns det inuti säcken?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Tror du att den svartklädde mannen visste att kvinnan skulle öppna säcken?

Kopieringsförbud

„ Varför brydde sig kvinnan inte om mannens varning, tror du?

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Så skapades hackspetten omslag 6.indd 2

„ Vilken slags djur fanns i säcken? „ På vilka sätt är fågeln på sidan 16 lik den gamla kvinnan? „ Fick den gamla kvinnan ett rättvist straff tycker du? Varför/ varför inte? „ Vad vill sagan förklara för dig? „ Vad kan man lära sig av sagan, tycker du?

2014-04-16 15.24


Så skapades hackspetten En förklaringssaga från Rumänien

Återberättad av Görel Hydén • Josephine Croser Illustrerad av Deborah Baldassi

81-96 Så skapades hackspetten09.indd 1

2014-04-09 11.02


Det var en gång en gammal kvinna som la sig i allting. – Hon lägger alltid näsan i blöt, sa man. Hon skvallrar och hittar på saker.

2 81-96 Så skapades hackspetten09.indd 2

2014-04-09 11.02


3 81-96 S책 skapades hackspetten09.indd 3

2014-04-09 12.13


Hemma hos Eva nosade hon i grytan innan Eva hunnit lägga i köttet. – Evas köttsoppa är bara hett vatten, berättade hon för alla. Hemma hos Leo såg hon en korg med trasiga kläder som han inte hunnit laga. – Leos kläder är fulla med hål, fick alla veta.

4 81-96 Så skapades hackspetten09.indd 4

2014-04-09 11.03


5 81-96 S책 skapades hackspetten09.indd 5

2014-04-09 11.03


I det stora hus där många barn bodde snokade hon under sängarna. – Barnen har inga leksaker, sa hon till alla. Barnen hade leksaker, men inte under sängarna ...

6 81-96 Så skapades hackspetten09.indd 6

2014-04-09 11.03


Till läraren/föräldern läs i nivåer

5

sagor, innehåller följande titlar:

Den blyga gyllingen Dragkampen Därför har giraffen så lång hals

Kejsarens nya kläder Myrorna och gräshoppan Så skapades hackspetten

ISBN 978-91-47-11091-9 © Görel Hydén och Liber AB, 2014 © Josephine Croser (engelsk text), Deborah Baldassi (illustrationer) och Era Publications, South Australia 2014

Nedanstående frågor anknyter till sagans tema: att skvallra och ljuga, att ta konsekvenser. Samtala om frågorna efter läsningen av boken. Färgen vid varje fråga markerar typen av fråga: „ Frågans svar står i texten. „ Frågans svar står "mellan raderna" i texten. „ Frågans svar står inte i texten. Eleven reflekterar kritiskt och kreativt över sagan.

„ Vad tyckte folk var problemet med den gamla kvinnan?

Originalets titel: Why the Woodpecker has a Long Beak First published by Era Publications, Australia

„ Vad var några saker som hon ljög om?

Redaktör: Malin Wedsberg Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman

„ Vad fick kvinnan av mannen i svart?

Första upplagan 1

„ Vad fanns det inuti säcken?

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

„ Tror du att den svartklädde mannen visste att kvinnan skulle öppna säcken?

Kopieringsförbud

„ Varför brydde sig kvinnan inte om mannens varning, tror du?

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Så skapades hackspetten omslag 6.indd 2

„ Vilken slags djur fanns i säcken? „ På vilka sätt är fågeln på sidan 16 lik den gamla kvinnan? „ Fick den gamla kvinnan ett rättvist straff tycker du? Varför/ varför inte? „ Vad vill sagan förklara för dig? „ Vad kan man lära sig av sagan, tycker du?

2014-04-16 15.24


11

10

Så skapades hackspetten

Så skapades hackspetten

Stjärnsvenska LÄS I NIVÅER SAGOR

9

En gammal kvinna får i uppdrag att förvara en speciell säck.

8

7

Hon får inte titta i den. Men vad händer om hon ändå gör det?

6

5

4

3

2 LÄS I NIVÅER 5, SAGOR Best. nr 47-11091-9

1 NIVÅ

Så skapades hackspetten omslag 6.indd 1

Görel Hydén • Josephine Croser • Deborah Baldassi 2014-04-16 15.24

9789147110919  
9789147110919