Page 1

är ett läromedel för nyanlända och består av Elevbok A och B och Lärarwebb A och B. Texter och uppgifter i A-delen utgår från kursplanerna för åk 4-6 och i B-delen från kursplanerna för åk 7-9. Entré är i samklang med Lgr 11 och den senaste forskningen. Den första språkutvecklingen på svenska hand i hand med en introduktion i skolans ämnen såväl som förmågorna i Lgr 11. Läromedlet är uppbyggt efter cirkelmodellen där läsförståelsestrategier ingår och innehåller texter från samtliga genrer och skolans alla ämnen. Syftet med läromedlet är att eleverna ska bygga upp ett första ordförråd som hör till skolans ämnen samt öva de förmågor som finns i kursplanerna. Grammatiken lärs ut i sitt sammanhang vilket innebär funktionell grammatik. Enligt cirkelmodellen bygger man vid genomgångarna först upp kunskap genom att ta reda på vad eleverna redan vet i ämnet, tillsammans läsa modelltexter, bearbeta texterna muntligt, dekonstruera (bryta ner texten för att sedan bygga upp den i ett nytt sammanhang) och studera vilken struktur texten har och vilka språkliga mönster som finns i den. Därefter skriver lärare och elev en text tillsammans och slutligen skriver eleven en egen text med skrivmallen som hjälp.

Ylva Svensson

Entré Lärarwebb A innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och en utförlig instruktion för läraren till varje sida i Elevboken. Här finns också ett bildspel med Elevboken uppdelad genrevis för att kunna projicera vid genomgångarna, utskrivningsbara pdf:er med extraövningar till flera av sidorna i Elevboken och digitala uppgifter till samtliga genrer som avslutande gemensam repetition.

ISBN 978-91-40-69228-3

9

Elevbok A

Entré Elevbok A är en kombinerad textbok och arbetsbok. Varje genre inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag samt Förmågor och avslutas med en utvärderingssida kopplad till målen. Kapitlen med de olika genrerna kan användas i valfri ordning. Efter kapitlen med genomgång av de sex genrerna kommer avslutningsvis repetitionssidor. Dessa är knutna kring ett tema om Astrid Lindgren. En pdf-symbol längst ner på elevbokens sidor markerar att det finns extraövningar i Lärarwebben.

789140 692283

Svenska för nyanlända A Ylva Svensson


Innehåll Återgivande text Tisdagen den 1 september Vandring på Gula stigen I Gottsundagipen Utvärdering

Berättande text Haren och sköldpaddan De tre bockarna Bruse Nordanvinden och solen Utvärdering

Beskrivande text Igelkotten Brunbjörnen Rödräven Utvärdering

Instruerande text Recept och vardagssysslor Lek och spel Laborationer och bildinstruktioner Utvärdering

Förklarande text Grodans och fjärilens livscykel Vattnets kretslopp Matsmältningen Utvärdering

Argumenterande text Två maträtter i matsalen skulle vara bättre Därför ska man inte börja röka Fotboll är bästa sporten Utvärdering

Repetition av de sex genrerna

3 4 10 14 22 23 24 30 35 42 43 44 50 56 62 63 64 70 74 82 83 84 92 96 102 103 104 110 116 122 123


Återg

ivande text Mål

Tala • Återberätta en händelse i kronologisk ordning • Förstå hur en återgivande text är uppbyggd

Läsa • Läsa och förstå en återgivande text

Skriva • Med stöd skriva en återgivande text med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning

Språkliga drag • Kunna använda verb i preteritum • Kunna använda olika tidsord • Kunna dela in en text i stycken • Förstå hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen

Förmågor • Kunna redogöra • Kunna skriva stödord • Kunna säga vad man tycker om en händelse


Rubrik

Tisdagen den 1 september

Inledning

Nu ska jag berätta vad jag gjorde innan vi gick till busshållplatsen.

Händelser

Klockan sju vaknade jag. Först klädde jag på mig. Sedan åt jag frukost. Därefter borstade jag tänderna. Efter en stund tog jag min matsäck och la i min ryggsäck. Lite senare gick jag till skolan. Klockan 8.20 öppnade min lärare dörren och vi gick in i klassrummet. En kvart senare gick vi ut på skolgården. Den här dagen skulle vi göra en vandring på Gula stigen.

Avslutning

4

Jag kände mig glad och längtade efter att vandra på Gula stigen.

ÅTERGIVANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Läs tillsammans och diskutera.

Vad handlar texten om? Vad vill ni veta mer efter att ha läst texten? Kommer ni ihåg någon utflykt som ni har gjort med skolan?

Skriv av orden i din ordbok.

Ordlista klä på sig

en matsäck

en frukost

en skolgård

borsta tänderna

en vandring

I en återgivande text skriver man ofta i kronologisk ordning. Läs texten på sidan 4 och numrera bilderna i rätt ordning. Arbeta med en kompis.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ÅTERGIVANDE TEXT

5


Utvärdering Tala Jag kan återberätta en händelse i kronologisk ordning. Jag förstår hur en återgivande text är uppbyggd.

Läsa Jag förstår en återgivande text när jag läser.

Skriva Jag kan med hjälp skriva en återgivande text med rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning, tidsord och avslutning.

Språkliga drag Jag kan använda verb i preteritum. Jag kan använda tidsord. Jag kan dela in en återgivande text i stycken. Jag förstår hur ordföljden blir när tidsordet står först i meningen.

Förmågor Jag kan redogöra för en händelse. Jag kan skriva stödord. Jag kan säga vad jag tycker om en händelse.

22

ÅTERGIVANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Berätt

a n d e t ex t

Mål Tala • Samtala om en berättande texts budskap • Sammanfatta en berättande text muntligt med stöd av en berättelsekarta

Läsa • Läsa och förstå en berättande text • Förstå hur en berättande text är uppbyggd med orientering, händelser i kronologisk ordning, problem och lösning

Skriva • Skriva dialog i pratbubblor och med talstreck • Med stöd skriva en berättande text som har en orientering, händelser i kronologisk ordning, problem och lösning

Språkliga drag • Kunna använda talstreck • Kunna använda olika “sägaverb” i dialogerna • Känna igen huvudordet i en nominalfras • Kunna bygga ut ett huvudord så att det blir en nominalfras

Förmågor • Kunna sammanfatta • Kunna förstå en berättande texts budskap


Haren och sköldpaddan En morgon träffades en hare och en sköldpadda på fältet. - Vi kan väl tävla så får vi se vem som är snabbast, sa haren. - Gärna! Den som kommer först till trädet vinner, sa sköldpaddan. Haren och sköldpaddan började springa. Efter en stund kom haren till en sten. Då var hon långt före sköldpaddan. Jag kan sitta här och vila en stund. Jag vinner i alla fall, tänkte haren. Haren somnade. Sköldpaddan gick och gick. När haren vaknade var sköldpaddan långt före henne. Haren sprang det fortaste hon kunde men sköldpaddan vann.

Sensmoral: Trägen vinner.

24

BERÄTTANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Läs tillsammans och diskutera.

Vad tror du att man ska lära sig av den här fabeln? Vad tror du alltså att ”Trägen vinner” betyder?

Skriv av orden i din ordbok.

Ordlista en hare

före

en sköldpadda

somna

tävla

vakna

vinna

fort

En berättande text börjar ofta med en orientering. Orienteringen kan berätta om vilken tid och plats och vilka karaktärer som finns.

Tid: på morgonen Plats: på fältet Karaktärer: en hare och en sköldpadda Orientering: En morgon träffades en hare och en sköldpadda på fältet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

BERÄTTANDE TEXT

25


Igelkotten Typ av djur Igelkotten är ett däggdjur. Utbredning Igelkotten finns i nästan hela Sverige utom i fjällkedjan. Bo Igelkotten bor under buskar. Föda Igelkotten äter till exempel maskar, fåglar och fågelägg. Utseende Igelkotten är brun. Den är ungefär 25 centimeter lång och väger ungefär 1500 gram. Den kan ha 7500 taggar. taggar Den har päls under magen. Den har små ögon och öron. nos Den har lång nos. svans Den har korta ben och vassa klor. Den har kort svans. klor

Ungar Igelkotten föder sina ungar på våren. Den kan få 2-10 ungar.

päls

Övrigt Igelkotten sover på vintern. Den ligger i dvala. När igelkotten blir arg eller rädd rullar den ihop sig till en boll och spärrar ut taggarna.

44

BESKRIVANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Läs tillsammans och leta efter svaret i texten.

Vad äter igelkotten? Hur mycket väger igelkotten? Hur många ungar får igelkotten? Var bor igelkotten? När ligger igelkotten i dvala? Läs tillsammans och diskutera.

I vilken månad tror du igelkotten får ungar? Varför sover igelkotten på vintern? Skriv av orden i din ordbok.

Ordlista en typ av djur

en päls

en utbredning

ett gram

ett bo

en centimeter

en föda

en nos

ett utseende

en svans

en unge

en tagg

övrigt

föda

ett däggdjur

en dvala

en fjällkedja

spärra ut

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

BESKRIVANDE TEXT

45


Numrera från 1 till 8 i den ordning det ska stå i receptet.

Gör så här:

Chokladbollar 100 g margarin 1 dl socker 1 tsk vaniljsocker 2- 4 msk kakao 2 1/2 dl havregryn kokos Rulla bollarna på en tallrik med kokos. Rulla smeten till runda bollar. Blanda margarin, socker, vaniljsocker, kakao och havregryn, i en skål. Lägg chokladbollarna på ett fat. Det här behöver du: Skriv av orden i din ordbok.

Ordlista

66

ett gram, g

en matsked, msk

margarin

kakao

socker

kokos

havregryn

rulla

en tesked, tsk

blanda

vaniljsocker

en smet

INSTRUERANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Välj bland meningarna. Skriv dem i rätt ordning så att det blir en bra instruktion. Arbeta med en kompis.

Kamma håret. Skölj håret med vatten. Torka håret med handduken. Blöt håret. Massera in schampo i håret.

1

Hårtvätt

2

3

Det här behöver du:

4

5

Gör så här: 1. 2. 3. 4. 5.

Skriv av orden i din ordbok.

Ordlista blöta

torka

massera

en handduk

ett schampo

kamma

skölja

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

INSTRUERANDE TEXT

67


Numrera meningarna från 1 till 8 så att de kommer i rätt ordning.

Matsmältningen betyder att kroppen tar hand om det vi äter.

Det som är kvar av maten kommer till tjocktarmen.

Man tuggar maten i munnen.

Sedan kommer maten till tunntarmen.

I magsäcken blandas maten med magsyra.

Blodet hämtar de olika näringsämnena från maten och för ut dem i kroppen.

Maten går sedan genom svalget och matstrupen.

Det som kroppen inte kan ta hand om blir avföring som förs ut genom ändtarmen.

Öva på att berätta om matsmältningen för en kompis.

98

FÖRKLARANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


I texten om matsmältningen finns många ämnesord. Skriv orden i luckorna. Arbeta med en kompis.

Matsmältningen _________________ betyder att kroppen tar hand om maten vi äter. Först stoppar man maten i _________________ . I munnen _________________ man sönder maten i småbitar med hjälp av ________________ . Småbitarna blandas i munnen med ____________ . Saliven gör att det blir lättare att _________________ småbitarna. De tuggade småbitarna går sedan genom _________________ och _________________ . Matstrupen liknar ett _________________ som börjar vid munnen och fortsätter ned till _________________ . I magsäcken blandas maten med _________________ . Magsyran gör att maten blir en tunn _________________ . Vätskan kommer sedan in i _________________ . Tunntarmen liknar en lång mjuk _________________ . I tunntarmens väggar finns massor av _________________ . I blodkärlen hämtar _________________ olika _________________ från maten. Sedan för blodet ut de olika näringsämnena till ____________________ alla delar. Den mat som är kvar kommer till _________________ . I tjocktarmen sugs en del vatten upp. Det som kroppen inte kan använda blir _________________ . Avföringen förs sedan ut genom _________________ . Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

FÖRKLARANDE TEXT

99


Vad är viktigast för ett barn i världen? Arbeta med en kompis.

bra mat

vänner

ren luft

godis

skola

rent vatten

säga vad man tycker

allas lika värde

egna pengar

dataspel

mobiltelefon

cykel

medicin

en lägenhet

dator

118

ARGUMENTERANDE TEXT

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Stryk fem bilder på sådant som du tycker är mindre viktigt. Skriv det som är kvar. Jämför med en kompis. Argumentera för era val.

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Stryk sedan fyra bilder till. Vilka bilder är nu kvar? Jämför med en kompis. Argumentera för era val.

_______________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

Jämför med andra i gruppen när ni är klara. Argumentera för era val.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ARGUMENTERANDE TEXT

119


är ett läromedel för nyanlända och består av Elevbok A och B och Lärarwebb A och B. Texter och uppgifter i A-delen utgår från kursplanerna för åk 4-6 och i B-delen från kursplanerna för åk 7-9. Entré är i samklang med Lgr 11 och den senaste forskningen. Den första språkutvecklingen på svenska hand i hand med en introduktion i skolans ämnen såväl som förmågorna i Lgr 11. Läromedlet är uppbyggt efter cirkelmodellen där läsförståelsestrategier ingår och innehåller texter från samtliga genrer och skolans alla ämnen. Syftet med läromedlet är att eleverna ska bygga upp ett första ordförråd som hör till skolans ämnen samt öva de förmågor som finns i kursplanerna. Grammatiken lärs ut i sitt sammanhang vilket innebär funktionell grammatik. Enligt cirkelmodellen bygger man vid genomgångarna först upp kunskap genom att ta reda på vad eleverna redan vet i ämnet, tillsammans läsa modelltexter, bearbeta texterna muntligt, dekonstruera (bryta ner texten för att sedan bygga upp den i ett nytt sammanhang) och studera vilken struktur texten har och vilka språkliga mönster som finns i den. Därefter skriver lärare och elev en text tillsammans och slutligen skriver eleven en egen text med skrivmallen som hjälp.

Ylva Svensson

Entré Lärarwebb A innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och en utförlig instruktion för läraren till varje sida i Elevboken. Här finns också ett bildspel med Elevboken uppdelad genrevis för att kunna projicera vid genomgångarna, utskrivningsbara pdf:er med extraövningar till flera av sidorna i Elevboken och digitala uppgifter till samtliga genrer som avslutande gemensam repetition.

ISBN 978-91-40-69228-3

9

Elevbok A

Entré Elevbok A är en kombinerad textbok och arbetsbok. Varje genre inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag samt Förmågor och avslutas med en utvärderingssida kopplad till målen. Kapitlen med de olika genrerna kan användas i valfri ordning. Efter kapitlen med genomgång av de sex genrerna kommer avslutningsvis repetitionssidor. Dessa är knutna kring ett tema om Astrid Lindgren. En pdf-symbol längst ner på elevbokens sidor markerar att det finns extraövningar i Lärarwebben.

789140 692283

Svenska för nyanlända A Ylva Svensson

Profile for Smakprov Media AB

9789140692283  

9789140692283  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded