Page 1

06-10-31

13.39

Sida 1

WHAT’S UP? 8 WHAT’S UP? är ett läromedel i engelska för år 6–9. Textboken innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer.

WHAT’S UP? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WHAT’S UP? 8

Övningsboken har en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivövningar.

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

JÖRGEN GUSTAFSSON • EVA ÖSTERBERG • ANDY COWLE

WHAT’S

LG Omslag a?r 8:Omslag år 8

?

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

BONNIERS

WHAT’S UP? består av • textbok • övningsbok • elevfacit • lärar-cd • elev-cd • lärarhandledning

TEXTBOOK

www.bonnierutbildning.se

Best. nr 622-5567-3 (8139-9)

8


s 1-5.qxp:s 1-5.qxp

06-10-30

14.28

Sida 3

• = förslag på grammatik

6 STARTER

Några tankar om vänskap

8 A ASK HER OUT

En pojke får hjälp av sin kamrat att ringa upp en flicka han tycker om • Substantiv 1.1–1.3 • Presens 6.10

11 POEMS

Några kloka ord om vänskap

12 B WE KNOW WHERE YOU 12 B LIVE

Emma får flera hotfulla sms, men vem skriver dem? • Do-omskrivning i presens 6.8 • Hjälpverben be och have 6.1–6.2

14 JUST 4 U

Friends and family Q&A – Frågespalt

16 C GOODWILL

Två flickor blir vänner tack vare ett misstag

19 You’re my best friend

Queen – sång

PEOPLE AT WORK 20 STARTER

Några vanliga jobb

22 A CAREERS CHAT

Fyra ungdomar talar om vad de vill arbeta med i framtiden • Preteritum av regelbundna verb 6.4 • Preteritum av oregelbundna verb 6.5

24 B ODD JOBS

Tre mycket udda yrken • Adjektiv 4 • Relativa pronomen 3.3 • Obestämda pronomen 3.5

26 JUST 4 U

Ding, dong! – Intervju där man endast får svara yes eller no

28 C DREAM JOBS!

Två ungdomar berättar om sina drömyrken

30 She works hard for the money

Donna Summer – sång

INNEHÅLL

FRIENDS OR NOT FRIENDS

LITERATURE 32 HUNGER

Från Black Boy av Richard Wright

35 THE YEAR I LOVED HIM BEST

En berättelse av Sandra McIntyre

37 THE CURIOUS INCIDENT OF

Från boken med samma namn av Mark Haddon

THE DOG IN THE NIGHT-TIME

3


s 1-5.qxp:s 1-5.qxp

06-10-30

14.28

Sida 4

INNEHÅLL

40 THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE

Från The Chronicles of Narnia av C.S. Lewis

45 BABY’S EARS

En novell av Valerie Allen

48 GIFT

En novell av Susan Gates

53 THOSE THREE WISHES

En novell av Robert Scott

55 MUFFIN

En novell av Susan Cooper

57 LIMERICKS

Några limerickar

SPORTS 58 STARTER

Om mannen som uppfann en stor sport

60 A BEING A CHEERLEADER

Intervju med en ung amerikansk hejaklacksledare • Hjälpverbet be (preteritum) 6.3 • Do-omskrivning i preteritum 6.9

62 B GREAT SPORTING 62 B MOMENTS

Några oförglömliga sportögonblick • Pågående form/Enkel form (presens) 6.12 • Pågående form/Enkel form (preteritum) 6.13

64 JUST 4 U

Oh my God, what have I just said? – Tokiga uttalanden från sportens värld

66 C BOXING OR BALLET – 66 C THAT IS THE QUESTION …

En ung pojke börjar dansa balett istället för att boxas

69 ATHLETICS

Olika grenar i friidrott

STORIES TO TELL

4

70 STARTER

En otrolig historia om en man och hans bil

72 A HAIR TODAY, GONE 72 A TOMORROW

Ett frisörbesök där kunden inte är riktigt nöjd • Perfekt 6.6 • Genitiv 1.4

74 B THE CHILDREN

En spännande historia om två barn, en pappa och två kidnappare • Preposition + ing-form 6.16 • Reflexiva pronomen 3.4

77 Tears in heaven

Eric Clapton – sång

78 JUST 4 U

Crack a joke – Några roliga historier

80 C 9/11 – AN EYEWITNESS 80 D ACCOUNT

Ett ögonvittne berättar om attacken på World Trade Center i New York


s 1-5.qxp:s 1-5.qxp

06-10-30

14.28

Sida 5

82

STARTER

Några av världshistoriens viktigaste uppfinningar

84

A THE NUTTY PROFESSOR

Intervju med en tankspridd professor • There och it 3.6 • Adverb 5 • Tag questions 7

86

B SMARTEST IN THE WORLD

Om Leonardo da Vinci • Modala hjälpverb 6.14 • Futurum 6.11

89

USELESS INVENTIONS

Några onödiga uppfinnigar

90

JUST 4 U

How smart are you? – Ett intelligenstest

92

C TWO SMART IDEAS

Historien bakom jeansen och drive-inrestauranger

A LIGHT READ 96 BEST FRIENDS

En ung och en gammal person berättar om vad vänskap betyder

98 WORKING LIFE

Två personer beskriver sina jobb

100 PIONEERS IN SPORT

Om två idrottsstjärnor som betytt mycket för sportens utveckling

102 WEIRD, BUT TRUE!

Två osannolika berättelser

104 USEFUL INVENTIONS

Om några fantastiska hushållsmaskiner och toalettens historia

INNEHÅLL

INVENTIONS

REALIA 106 AUSTRALIA 108 NEW ZEALAND 110 CANADA

112

MINIGRAMMATIK

140

STYCKEORDLISTA

161

ALFABETISK ORDLISTA ENGELSK–SVENSK

5


s 1-5.qxp:s 1-5.qxp

06-10-30

14.28

Sida 2

Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Projektgrupp: Anna-Karin Nyström, Karl-Erik Widlund, Helen Miller Crafoord och Bo Lindell Grafisk formgivning: Helen Miller Crafoord Bildredaktör: Bo Lindell

Tack till Astrid Jansson, Fribergaskolan, Mörby och Elisabeth Ohlsson, Djäkneskolan, Skara.

What’s up? 8, textbook ISBN 10: 91-622-5567-3 ISBN 13: 978-91-622-5567-1 © 2006 Jörgen Gustafsson, Eva Österberg, Andy Cowle och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare. Alfa Print Sundbyberg 2007


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

07.51

Sida 6

FRIENDS or not FRIENDS STARTER Your best friends could actually be good for your health. Experts say that your friends can give you a better lifestyle and even help you live longer. Listen to two people talking about friendship. Make notes while you listen.

DID YOU GET IT? Are these sentences true or false? 1 Sandra’s best friend knows how to keep a secret. 2 Sandra and her best friends often meet boys in a park. 3 Sandra really liked the boy at the cafÊ. 4 Eric and Tim first met at school. 5 Tim was killed in an accident. 6 Eric was a bad loser.

Meeting up with friends who share your sense of humour can reduce stress and put you in a better mood.


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

07.51

Sida 7

Talking with your mates can improve your memory and stimulate your brain. So next time your mum complains about it, tell her you’re just preparing for your exams.

TALK ABOUT IT Work with a friend and take turns to explain the different meanings of the word friend. • • • • • •

best friend good/close friend lifelong friend friend of a friend circle of friends a childhood friend

Could there be true friendship between animals and people? Could a pet be your best friend?

VOCABULARY actually health share sense of humour reduce mate improve memory brain complain about exams circle of friends childhood friend

faktiskt hälsa dela sinne för humor minska kompis förbättra minne hjärna klaga på prov vänkrets barndomsvän

Listening secret fall out fancy hideous bother turn up enjoy support miss a bad loser chess seriously

hemlighet bli osams gilla hemsk, avskyvärd, ful bry sig om komma, dyka upp tycka om, gilla stötta, stödja sakna en dålig förlorare schack allvarligt

A LIGHT READ PAGES 96–97

FRIENDS OR NOT FRIENDS •

7


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

07.51

Sida 8

A Ask her OUT Gary: Mark: Gary: Mark: Gary: Mark: Gary: Mark: Gary:

Mark: Gary: Mark: Gary: Mark: Gary: Jess: Gary: Jess: Gary: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark:

If you like her so much, why don’t you ask her out, then? I will. No you won’t. You’ve been going on about Jessica Blake for ages, and you still haven’t done anything about it. She’ll probably say no if I ask her out. I just know. It always happens to me. How can you be so sure? Don’t be such a loser. I’m not. So that’s it, then. You’re never gonna ask anyone out ’cause you’re so sure they’ll say no. Well then? Well what? That’s so stupid. Ask her out. What’s her number? Give her a ring! Go on! I won’t laugh. I’ll just be there for moral support. Yeah, right. You’ll just take the mickey. I won’t. Honest. I’m not ringing her … Hey! What are you doing? I’m ringing her on my phone. Charlotte Cooper gave me her number. Give me that! Oh, hi! Er, Jess? Yes? Who is this? Hi! It’s Gary. Gary Powell from Maths. Charlotte Cooper gave me your number. Oh yeah. Hi! Listen, I’ve got Mark Smith with me. He wants a quick word. Get stuffed! I beg your pardon?! Er, hi Jess. Not you! How’s it going? Fine. What’s up? Nothing. (Silence)

Jess: Mark: Jess: Mark: Jess:

8

Mark? You still there? Yes. What’s going on? Why are you phoning? I didn’t. Gary did. What does he want?

• FRIENDS OR NOT FRIENDS


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

Mark: Jess:

07.51

Sida 9

He wants a good kicking. Couldn’t agree more. Kick him for me. (Kicks him)

Gary: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Gary: Mark: Jess:

Ouch! Thanks. What does he really want? … He … er … reckons I should talk to you. What about? Erm, about going out. With Gary? God, no! Me. You? Yeah. Oh, I see. Going out as in ‘going out’? Yeah. Going out. But nowhere in particular …? Well, yeah. Hang out at the shops maybe. Or maybe a coffee somewhere. Jeez, Mark. You know how to sweep a girl off her feet. Sorry. No, it’s OK. It’s nice. I think you’re cute. Me too. You think you’re cute? No! I mean … I know what you mean. So we could meet up then? I’ll think about it. Eh?! What’s there to think about? Plenty. She’s playing hard to get! Did you hear that? Yeah. Kick him again for me. (Kicks him)

Gary: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark:

Ouch! Thanks. Pleasure … Well, have you thought about it? Maybe. Oh, please, this is difficult enough. Alright. Since you’re so good at kicking Gary Smith … Let’s meet at Space Bar in Jenson Street, d’you know it? Yeah, I know it. Space Bar in Jenson Street. The Internet place. What time? FRIENDS OR NOT FRIENDS •

9


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess: Mark: Jess:

06-10-31

Gary: Mark:

Yesssssssssssssss! Jesus. You should be grateful. Look at the bruises on my leg! Oh yeah. Sorry. (Kicks him)

Gary:

Ouch!

DID YOU GET IT? Who says what? Is it Gary, Mark or Jess?

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Sida 10

Tomorrow’s Saturday. Let’s make it 2 pm. I won’t have long ’cause I’ve got dance at half three. Cool. Leave Gary at home. No problem. Bring me flowers. What? I’m kidding. Oh yeah. Cool. Tomorrow then, 2 pm. Space Bar. See ya. See ya. (Hangs up.)

Mark:

07.51

She’ll probably say no if I ask her out. Give her a ring! Go on! Yes? Who is this? What’s going on? Why are you phoning? He … er … reckons I should talk to you. You think you’re cute? So we could meet up then? Look at the bruises on my leg!

• FRIENDS OR NOT FRIENDS


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

Sida 11

ES FR IE ND SH IP QU OT

hard to find, ‘Truly great friends are difficult to leave, et.’ and impossible to forg

Author unknown

G. Randolf

RECIPE FOR FRIENDSHIP

POEMS

‘Make new friends, but keep the old, the new are silver, the old are gold.’

07.51

2 heaping cups of patience 1 heartful of love 2 handfuls of generosity 1 headful of understanding A dash of humour Sprinkle generously with kindness and plenty of faith Mix well Spread over a period of a life time Serve to everyone you meet.

‘It’s so much friendlier with two.’ Winnie-the Pooh

Author unknown

The ABC of Friendship A Friend … Accepts you as you are Believes in you Calls you just to say ‘Hi’ ‘The best mirror is an old friend.’ George Herbert

a friend ‘The only way to have is to be one.’ Ralph Waldo Emerson

FRIENDS OR NOT FRIENDS •

11


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

07.51

Sida 12

B We KNOW where you live Emma stared at her phone, terrified. This was what the latest text said. It seemed to reach out and touch her. It made her sick to the stomach. She felt lonely and confused. 5

10

15

20

25

30

35

12

ere ow wh We kn and e v i you l gonna we’re ou. y hurt

The messages had started coming about a month ago, not long after the school holidays. Her phone was new and she had loved it, but not any more. Now she hated it. It had once given her freedom and independence, but now she jumped whenever it beeped and she was afraid to open her messages. Going out with Simon had started all the problems. He had gone out with her best friend, Rachel, for the whole of last year and they split up before the summer. When it ended, Rachel was in a terrible state and was always at Emma’s house talking and crying. Then Emma had started seeing Simon. She hadn’t planned it. It’s just the way it worked out, and Emma just couldn’t bring herself to tell Rachel. How could she? And after a while it was simply too late. Then Rachel found out and now the girls in the class were against her. Sometimes she would get texts from Rachel’s phone direct. They would say: ‘You were my best friend. I trusted you. I hate you’. In a way, this was something she could cope with. She felt guilty already, but she knew Rachel would not hurt her. It was the new text attacks she couldn’t understand. They showed no numbers or names. They came every day. And they were getting worse. What do you want? Emma finally decided to call Rachel. ‘What do you want?’ snapped Rachel. ‘Rachel, please listen. You know how sorry I am about Simon. Look, he and I have finished anyway … ’ but Rachel interrupted: ‘Yeah, I heard. I don’t care. Leave me alone.’ ‘But you have to stop the others from sending me these texts. They’re awful.’ ‘What texts?’ ‘You know very well what texts. The threats. The warnings.’ ‘I have no idea what you’re talking about.’ ‘Yes you do. I can tell from the way everyone behaves towards me in the class.’ ‘True, some of the girls think you were out of order. And so do I. But I can tell you now. No one is texting you. To be honest, they don’t think you’re worth the effort.’

• FRIENDS OR NOT FRIENDS


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

40

06-10-31

07.51

Sida 13

‘Well who is sending them?’ ‘I have no idea. Have you stolen anyone else’s boyfriend lately?’ And she hung up. Emma sat in her room looking at her phone. It seemed to have a life all of its own. Now a bitter enemy. She could feel panic rising up inside her. She suddenly threw the phone at her shelves on the other side of the room, knocking books and smashing photo frames. She lay down on the bed, closed her eyes, and quietly started to cry. To be continued in your workbook. DID YOU GET IT? What’s missing in these sentences? Choose between the alternatives. 1 The text messages started coming to Emma about a week/month ago. 2 Her mobile phoned had once give her happiness/freedom and independence. 3 Simon and Rachel were together last year but split up/made up before the summer. 4 Emma started seeing/loving Simon and she just couldn’t tell Rachel. 5 Emma felt unhappy/guilty about the messages but she knew Rachel wouldn’t hurt her. 6 Emma finally promised/decided to call Rachel. 7 Rachel knew/didn’t know who sent those messages on Emma’s mobile phone. FRIENDS OR NOT FRIENDS •

13


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

Sida 14

JUST 4 U

Friends and family Q&A HIS GIRLFRIEND HIT ON ME

My friend’s girlfriend tried to kiss me. I was totally disgusted but my friend seems so in love with her I’m afraid to tell him what happened. What should I do?

Q

We agree that it is a pretty low thing for your friend’s girlfriend to do. But you have to be careful in this situation. If you tell your friend he may blame you for this even if that’s unfair. If your friendship is a good one, tell him the truth. But if you’re not sure how he will take the news, help him instead to focus on the problems that he is aware of in his relationship. Chances are, there’s no smoke without fire. Maybe he’s been having doubts about his girlfriend anyway. Ask him to be honest with himself. Perhaps she’s not right for him. And help him to realize that he deserves better than this creep!

A

14

07.51

• FRIENDS OR NOT FRIENDS

I DON’T WANT TO BE FRIENDS ANYMORE

My boyfriend and I broke up, but his sister still wants to hang out with me. She’s cool but I feel uncomfortable with this. I can’t keep avoiding her calls. Help!

Q

Maybe your feelings for her weren’t as strong as you thought! Maybe she is just an ex-boyfriend’s sister! If this is the case, tell her that although you think that she is a cool person, you feel that it isn’t enough for your friendship to go on. You need to move on and see all your other friends. Also, if you’re uncomfortable around her because you’re not really over the break-up, and seeing her just reminds you of her brother, then hanging out with her can be pretty tough. Ask her to give you time to get over the break-up. That is what friends are for.

A


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

MY SISTER STILL HASN’T PAID ME BACK

My sister owes me money and she hasn’t told me when I’ll get it back. Plus she’s always buying something new and bragging about it. How can I ask her about it without seeming too desperate?

Q

It’s time for you to confront your sister about your money. Take a few deep breaths and say, ‘I’m glad your financial situation is better now. When can I expect my money back?’ Don’t let her convince you that she hasn’t got the money. Don’t accept her excuses. Tell her that you want to know when you will be repaid. And if this doesn’t work, remind her that you’ll be glad to ask your parents to help her come up with the money. That should make her take you seriously and stop taking advantage of your generosity.

A

HIS STEPFATHER BEATS HIM UP

My best friend told me his mother’s husband hits him. He thinks it’s his fault because he starts the arguments. I don’t know what to do for the best.

Q

07.51

Sida 15

The fact that your friend has confided in you is a good sign – admitting there’s a problem is his way of asking for help. First you need to tell him that he isn’t to blame and second, he needs to get help now, so tell him you’re concerned. If your friend wants to talk to someone in confidence, suggest he calls the National Domestic Violence Helpline on 0808 2000 247 (Freephone – open 24 hours).

A

MY FRIEND – A THIEF?

I found out that my best friend has been stealing money from another friend of ours and that he’s using it to buy drugs. I don’t want to confront him in case he thinks I’ve been spying on him. What can I do?

Q

The fact is that your friend has been stealing. Another fact is that he is using drugs. Now you have to let him know that you know about it. If you’d rather talk it through with someone first, call the National Drugs Helpline on 0800 77 66 00 for advice.

A

FRIENDS OR NOT FRIENDS •

15


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

07.51

Sida 16

C GoodWILL By Cynthia M. Hamond

5

10

15

20

25

30

35

40

16

Annie leaned against her locker and sighed. What a day! What a disaster! This school year wasn’t starting out the way she had planned it at all. Of course, Annie hadn’t planned on that new girl, Kristen. And she definitely hadn’t planned that the new girl would wear the exact skirt Annie was going to wear. It wasn’t just any skirt. Annie had baby-sat three hyper-active brothers all summer to buy that skirt and the designer top to go with it. When she first saw them in a magazine, Annie knew they were just right for her. She had gone to the phone right away and called the toll-free number for the nearest outlet. With price and picture in hand, she had set off to convince her mother. ‘It’s great, hon,’ her mother agreed. ‘I just can’t see spending as much on one outfit as I do for all your clothes.’ Annie wasn’t surprised, but she was disappointed. ‘Well, if it’s that important, we could just ask the store to put it aside and pay a little towards it each month,’ her mom said. ‘You’d have to pay for it, though.’ So she did. Every Friday, Annie took all her babysitting money and made payments. She had made her final payment just last week and hurried home to try on the skirt and top. The moment of truth had arrived and she was afraid to look! She stood in front of the mirror with her eyes shut. She counted to three and forced herself to open them. It was perfect. From the side, from the back and even from the front, it was perfect. She walked, she sat and she turned. She imagined her friends saying how great she looked, and how she would answer so they wouldn’t think she was stuck up. The next day, Annie and her mother gave her bedroom a good going-over. They washed and ironed the bedspread and curtains, and vacuumed behind and under everything. Then they sorted through the closets and drawers for clothes to give away. Annie hated having to sort it all out and fold them into boxes. They dropped

• FRIENDS OR NOT FRIENDS


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

45

50

55

06-10-31

07.52

Sida 17

it all off at Goodwill, then headed to her grandmother’s for the weekend. When they got home Sunday night, Annie ran straight to her bedroom. Everything had to be just right for her grand entrance at school the next day. She flung open her closet and pulled out her top and her … and her … skirt? It wasn’t there. It must be here! But it wasn’t. ‘Dad! Mom!’ Annie’s search became frantic. Her parents rushed in. Hangers and clothes were flying everywhere. ‘My skirt! It isn’t here!’ Annie stood with her top in one hand and an empty hanger in the other. ‘Now, Annie,’ her dad said, trying to calm her, ‘it didn’t just get up and walk away. We’ll find it.’ But they didn’t. For two hours they searched through closets, drawers, the laundry room, under the bed and even in the bed. It just wasn’t there. Annie sank into bed that night, trying to figure it out. When she woke up the next morning, she felt tired and dull. She picked out something – anything – to wear. Nothing was good enough. How could it be? 60 It was at her school locker that the puzzle became, well, more puzzling. ‘You’re Annie, right?’ a voice said from behind her. Annie turned. Shock waves hit her. That’s my skirt. That’s my skirt! That’s my skirt? 65 ‘I’m Kristen. The principal gave me the locker next to yours. She thought since we live on the same block and I’m new here, you could show me around.’ She didn’t seem sure of herself, so she went quiet. Annie just stared. How … ? 70 Where … ? Is that my … ? Kristen seemed uneasy. ‘You don’t have to. I told her we didn’t really know each other. We’ve only passed each other on the sidewalk.’ That was true. Annie and Kristen had passed 75 each other, Annie to and from her baby-sitting job and Kristen in her fast-food uniform that smelled of onions and grease at the end of the day. Annie tried to focus on what Kristen was 80 asking. ‘Sure. I’ll be happy to show you around,’ Annie said, not happy at all. The entire day, friends gushed over Kristen and the skirt while Annie stood by with a stiff smile.

Goodwill is a popular store in the US for second-hand clothes.

FRIENDS OR NOT FRIENDS •

17


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

85

90

95

100

105

110

06-10-31

07.52

Sida 18

And now Annie was waiting to walk Kristen home, hoping to sort this out. They chatted all the way to Annie’s house before she found the courage to ask the big question. ‘Where did you get your skirt, Kristen?’ ‘Isn’t it beautiful? My mom and I saw it in a magazine while we were waiting for my grandma at the doctor’s office.’ ‘Oh, your mom bought it for you.’ ‘Well, no.’ Kristen lowered her voice. ‘We’ve had kind of a hard time lately. Dad lost his job, and my grandma was sick. We moved here to take care of her while my dad looked for work.’ All that went right over Annie’s head. ‘You must have saved most of your paycheck then.’ Kristen blushed. ‘I saved all my money and gave it to my mom to buy school clothes for my brother and sister.’ Annie couldn’t stand it. ‘Where did you get your skirt?’ Kristen stammered, ‘My mother found it at Goodwill in a box that had been handed in just as she got there. Mom opened it, and there was the skirt from the magazine, brand new, with the tags still on it!’ Kristen looked up. Goodwill? Brand new? Everything suddenly made sense. Kristen smiled, and her face glowed. ‘My mother knew it was meant for me. She knew it was a blessing.’ ‘Kristen, I …’ Annie stopped. This wasn’t going to be easy. ’Kristen,’ Annie tried again, ‘can I tell you something?’ ‘Sure. Anything.’ ‘Kristen.’ Annie took a deep breath. She hesitated for a moment. Then she smiled and said, ‘Do you have a minute to come up to my room? I think I have a top that would go great with your skirt.’

DID YOU GET IT? They are all false. Correct them.

1 Annie had to work a whole summer in a shop to buy the clothes. 2 Annie’s mum promised she would pay half the price of the clothes. 3 When Annie got back home from her grandmother she found the skirt in her closet. 4 Kristen told Annie that she had first seen the skirt in a clothes shop. 5 When Kristen found the skirt in the box at Goodwill it was dirty and worn. 6 Finally Annie asked Kristen to get the skirt back.

18

• FRIENDS OR NOT FRIENDS


LG s 6-111 kursiv fix.qxp:layout s 6-111.qxp

06-10-31

Words and music by John Deacon

Ooh, you make me live Whatever this world can give to me It’s you, you’re all I see Ooh, you make me live now honey Ooh, you make me live Ooh, you’re the best friend that I ever had I’ve been with you such a long time You’re my sunshine And I want you to know That my feelings are true I really love you You’re my best friend

Sida 19

Queen is a classic English rock group who played together from 1973 till 1991. The group members were Freddie Mercury (vocals), John Deacon (bass guitar), Brian May (guitar, vocals) and Roger Taylor (drums, vocals). All members wrote songs and lyrics for the band. In the 80s Queen became one of the very best live bands with songs like We Will Rock You and We Are the Champions. In 1991 the singer Freddie Mercury died and the band stopped playing for 14 years. In 2005 they started touring again with a new lead singer, Paul Rogers.

SONG

YOU’RE MY BEST FRIEND

07.52

Ooh, you make me live Ooh, I’ve been wandering round But I still come back to you In rain or shine You’ve stood by me girl I’m happy at home You’re my best friend Ooh, you make me live whenever this world is cruel to me I got you, to help me forgive Ooh, you make me live now honey Ooh, you make me live You’re the first one When things turn out bad You know I’ll never be lonely You’re my only one And I love the things I really love the things that you do You’re my best friend Ooh, you make me live I’m happy at home You’re my best friend Ooh, you’re my best friend Ooh, you make me live You, you’re my best friend © 1975 Queen Music Ltd, London WC2H 0QY Reproduced by permission of International Music Publications Ltd (a trading name of Faber Music Ltd) All Rights Reserved

FRIENDS OR NOT FRIENDS •

19


06-10-31

13.39

Sida 1

WHAT’S UP? 8 WHAT’S UP? är ett läromedel i engelska för år 6–9. Textboken innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer.

WHAT’S UP? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WHAT’S UP? 8

Övningsboken har en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivövningar.

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

JÖRGEN GUSTAFSSON • EVA ÖSTERBERG • ANDY COWLE

WHAT’S

LG Omslag a?r 8:Omslag år 8

?

GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE

BONNIERS

WHAT’S UP? består av • textbok • övningsbok • elevfacit • lärar-cd • elev-cd • lärarhandledning

TEXTBOOK

www.bonnierutbildning.se

Best. nr 622-5567-3 (8139-9)

8

9789162255671  

W H A T ’S BONNIERS TEXTBOOK GUSTAFSSON • ÖSTERBERG • COWLE FRIENDS OR NOT FRIENDS LITERATURE 32 HUNGER Från Black Boyav Richard Wright 35 T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you