Page 1

Språkis

Språkis

2

– svenska för nyanländ nyanlända

– svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass.

SV

E

N

Best.nr 47-10245-7 Tryck.nr 47-10245-7

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

tp4710245_SprakisF2_omsl.indd 1

11-04-19 07.53.06


Innehåll

1

Divas vardagsrum ............................. sidan 2

2

I en affär ................................................... sidan 8

3

Bada och duscha ................................ sidan 14

4

Idrottssalen ............................................. sidan 20

5

Familjen flyttar .................................... sidan 26

6

Våra nya klasser ................................. sidan 32

ISBN 978-91-47-10245-7 © Hippas Eriksson och Liber AB 2011 Redaktör Helena Hammarqvist, Malin Wedsberg Utprövare Barbro Axelsson Formgivare Toula van Rooij, Anna Lindsten Omslagsidé Toula van Rooij Produktion Eva Runeberg Påhlman Tecknare Emma Göthner Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

11-04-21 07.27.47


1 Divas vardagsrum en bokhylla

en fåtölj

en tv

Kim

en soffa

ett tv-bord Eva en skål

ett bord en filt

Molly en vas

en pall en stol

2

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 2

Jag ser

11-04-19 08.50.23


Här är ett vardagsrum. Det är Divas vardagsrum. Här är Diva, Tara, Kim och Eva. De är kompisar. Tara sitter på en stol. Eva sitter på en filt. Hon äter en smörgås.

Molly är under ett bord. En tv står på ett bord. En hund är under ett tv-bord. En katt är i en vas.

Skriv.

¢

en soffa

till läraren: 1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver orden först på svenska och sedan på sitt modersmål (de som kan skriva på sitt modersmål).

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 3

3

11-04-19 08.50.24


Skriv.

¢

Vad är det?

Det är en bokhylla.

____________________________________________________________________

Vad är det?

Det är ett

____________________________________________________________________

Vad är det? ____________________________________________________________________

Vad är det? ____________________________________________________________________

Vad är det? ____________________________________________________________________

Vad är det? ____________________________________________________________________

Vad är det? ____________________________________________________________________

4

till läraren: Barnen skriver svar på frågan Vad är det?

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 4

11-04-19 08.50.25


i

över

under

Skriv.

¢

En katt är En vas är

______________________

______________________

En skål är

En boll är Tara är

______________________

En lampa är Ett bord är

över

under

en vas.

ett bord.

______________________

______________________

i

en pall.

______________________

En banan är

en skål.

Tara

en boll.

______________________

______________________

ett bord.

en lampa.

till läraren: Barnen ska med hjälp av bildserien (längst upp på sidan) välja rätt preposition till varje mening.

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 5

5

11-04-19 08.50.26


¢

Dra streck.

En katt är i en vas.

En hund är under ett tv-bord.

En flicka är under ett bord.

Tara sitter på en stol.

Eva sitter på en filt.

En vas är på en pall.

Diva dricker te.

Kim har en bok.

6

till läraren: Barnen läser och drar streck från text till rätt bild.

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 6

11-04-19 08.50.26


DIAGNOS

Skriv.

över

Ett äpple är

en skål.

En matta är

ett bord.

En nalle är

ett bord.

En boll är

ett bord.

En vas är

ett bord.

En lampa är

ett bord.

En skål är

ett bord.

En banan är

en skål.

¢

instruktion till läraren: Instruktion till läraren: Barnen tittar noga på bilden och skriver rätt prepositioner i meningarna med hjälp utav orden i rutan. DIAGNOS

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 7

under

i

7

11-04-19 08.50.28


2

I en affär en tröja

en klänning

byxor

en jacka

en låda

en mössa

en vante

en halsduk

en strumpa

8

Jag ser skor

tp4710245_SprakisF2_inl.indd 8

11-04-19 08.50.29


Språkis

Språkis

2

– svenska för nyanländ nyanlända

– svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass.

SV

E

N

Best.nr 47-10245-7 Tryck.nr 47-10245-7

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

tp4710245_SprakisF2_omsl.indd 1

11-04-19 07.53.06

9789147102457  

S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK – svenska för nyanlända – svenska för nyanländ Bild Emma Göthner Text Hippas Eriksson ISBN 978-91-47-10245-7...

9789147102457  

S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK – svenska för nyanlända – svenska för nyanländ Bild Emma Göthner Text Hippas Eriksson ISBN 978-91-47-10245-7...