Page 1

2A

Si ngma matematik

Singma matematik LÄROBOK 2A Författare och konsult: Dr Yeap Ban Har

Lärobok

2A

11ll

1• 3

10 FÄRGER

Singma matematik

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefine Rejler

Singma matematik 2A: Lärobok

2A

11ll

1• 3

10 FÄRGER

Singma matematik 1100lml

10090 ml 80

1 dl

90

9 dl 67008070

50 60

50 8 dl 430040

20 30

7 dl 102010

LÄROBOK 2A

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

6 dl 5 dl

1l

4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

1l

8 7

7

9 6

8

6

10 5

9

5

11 4

10

4

12 3

11

3

13 2

12

2

14

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

15

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

0 cm 1

13

0 cm 1 14

15

Omslag s 1 LB 2A.indd 1

2017-06-29 22:00

Övningsbok

2A

1l

1• 3

Singma matematik

Omslag s 1 LB 2A.indd 2

2017-06-29 22:00

2A

Singma matematik Med lärarwebb!

Lärarhandledning Singma omslag LH.indd 3

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

2017-06-29 22:03

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. 1100lml

10090 ml

På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta.

80

1 dl

90

9 dl 67008070 8 dl 7 dl

50 60 40 50 30 40 20 30 10 20 10

6 dl 5 dl

1l

4 dl

3 dl 2 dl 1 dl

Läs mer på www.nok.se/singma ISBN 978-91-27-44883-4 1l

7

8 7

8

6

9 6

9

5

10 5

10

4

11 4

11

3

12 3

12

13

14

15

Cover Singma LB 2A.indd Alla sidor

2

13 2

0 cm 1

14

15

0 cm 1

9 789127 448834

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

2017-06-30 00:00


KAPITEL 2

Blockmodellen

I FOKUS

• använda blockmodellen • problemlösning med addition och subtraktion

KAPITEL 2 Kapitel_2.indd 25

Blockmodellen

  25 2017-06-30 00:12


LEKTION

1

Använda blockmodellen VI UTFORSKAR Jag har 5 pennor.

Jag har 3 pennor.

Hur många pennor har barnen sammanlagt?

VI LÄR Använd kuber för att visa antalet pennor. Vi kan rita block för att visa varje tal. antal röda pennor

5

3

?

antal blå pennor

totala antalet pennor

5 + 3 = 8 eller 3 + 5 = 8 Barnen har 8 pennor sammanlagt.

26 Kapitel_2.indd 26

Blockmodellen

LEKTION 1 2017-06-30 00:12


Elin har 15 pennor.

Vi behöver inte rita varje kub.

Samir har 23 pennor. Hur många pennor har barnen sammanlagt?

23

15

tiotal ental

1 + 2 3

? 15 + 23 = 38

5 3 8

Barnen har 38 pennor sammanlagt.

VI ÖVAR 1 Gustav har 45 frimärken. 1 Hans pappa ger honom 39 frimärken till. Hur många frimärken har Gustav nu?

45

Vi kan använda blockmodellen för att lösa problemet.

39

? = Nu har Gustav

LEKTION 1 Kapitel_2.indd 27

frimärken.

Blockmodellen

27 2017-06-30 00:12


21 Det är 36 barn i skolans kör. 19 av dem är pojkar. Hur många är flickor?

36

19

? = flickor.

Det är

31 Det är 52 ballonger. Det är både gula och blå ballonger. 23 av dem är blå. Hur många ballonger är gula?

52

23

? =

Det är

gula ballonger. ÖVNINGSBOKEN s. 24–25

28 Kapitel_2.indd 28

Blockmodellen

LEKTION 1 2017-06-30 00:12


LEKTION

2

Problemlösning del – helhet VI UTFORSKAR Elin bakade 70 pajer. Hon gav bort 27 pajer.

Hur kan vi ta reda på det?

Hur många pajer har hon kvar?

VI LÄR Subtrahera 27 från 70.

70 60 ?

tiotal ental

70

27

10 – 7 = 3 60 – 20 = 40

10

7 – 2 4

10

0 7 3

70 – 27 = 43 Elin har 43 pajer kvar.

LEKTION 2 Kapitel_2.indd 29

Blockmodellen

29 2017-06-30 00:12


VI ÖVAR 1 Det är 24 kulor i burken. Elsa lägger i 74 kulor till i burken. Hur många kulor är det i burken nu?

74

24

? = Nu är det

kulor i burken.

21 En bonde plockar 35 tomater och 27 gurkor. Hur många grönsaker plockar han sammanlagt?

35

27

? = Han plockar

30  Kapitel_2.indd 30

Blockmodellen

grönsaker sammanlagt.

LEKTION 2 2017-06-30 00:12


3 Lovisa har 50 böcker från början. Hon säljer 21 böcker. Hur många böcker har hon kvar?

Visa med hjälp av blockmodellen.

50

?

21 = Hon har

böcker kvar.

41 Brevbäraren ska dela ut 58 brev. Efter två timmar har han 29 brev kvar. Hur många brev har han delat ut? = Brevbäraren har delat ut

brev. ÖVNINGSBOKEN s. 26–27

LEKTION 2 Kapitel_2.indd 31

Blockmodellen

31 2017-06-30 00:12


LEKTION

3

Problemlösning fler – färre VI UTFORSKAR Hur kan vi visa det?

Hur många fler ben har spindeln än myran?

VI LÄR Vi kan rita block för att visa varje tal.

spindel myra

8 spindel myra

? 6

8–6=2 En spindel har 2 fler ben än en myra.

32 Kapitel_2.indd 32

Blockmodellen

LEKTION 3 2017-06-30 00:12


Lovisa har 38 klistermärken. Anna har 29 klistermärken. Hur många färre klistermärken har Anna än Lovisa?

38 Ska vi addera eller subtrahera?

Lovisa Anna

? 29 =

Anna har

färre klistermärken än Lovisa.

VI ÖVAR 1

I en klass är det 13 pojkar och 19 flickor. Hur många fler flickor än pojkar är det?

13 ?

pojkar flickor

19 = Det är

LEKTION 3 Kapitel_2.indd 33

fler flickor än pojkar.

Blockmodellen

33 2017-06-30 00:12


2 Fatima har 98 snäckor. David har 23 fler snäckor än Fatima. Hur många snäckor har David? Visa med hjälp av blockmodellen.

98 Fatima

23

David

? = David har

snäckor.

3 Samir samlar in 48 burkar för att panta. Han samlar in 16 färre än Elin. Hur många burkar samlar Elin in? = Elin samlar in

burkar. ÖVNINGSBOKEN s. 28–29

34 Kapitel_2.indd 34

Blockmodellen

LEKTION 3 2017-06-30 00:12


LEKTION

4

Problemlösning fler – färre VI UTFORSKAR Det är 90 sudd i låda A och 76 sudd i låda B. Hur många färre är det i låda B än i låda A? Hur kan vi visa det?

låda A

låda B

VI LÄR

90 låda A låda B

? 76

90 – 76 = 14

Varför ska vi subtrahera?

Det är 14 färre sudd i låda B än i låda A.

LEKTION 4 Kapitel_2.indd 35

Blockmodellen

35 2017-06-30 00:12


VI ÖVAR 1 Tom har 86 frimärken. David har 26 färre frimärken än Tom. Hur många frimärken har David?

Vem har flest frimärken?

Tom David

? =

David har

2 Fatima har 55 pärlor. Anna har 40 fler pärlor än Fatima. Hur många pärlor har Anna?

frimärken.

Ska vi addera eller subtrahera?

? =

36 Kapitel_2.indd 36

Blockmodellen

Anna har

pärlor.

LEKTION 4 2017-06-30 00:12


3 Lovisa har 56 pennor. Hon har 39 fler pennor än Samir. Hur många pennor har Samir?

Vem har flest pennor?

? = Samir har

pennor.

4 David har 42 kulor. Han har 18 färre kulor än Elin. Hur många kulor har Elin? = Elin har

Vem har flest kulor?

kulor.

ÖVNINGSBOKEN s. 30–31

LEKTION 4 Kapitel_2.indd 37

Blockmodellen

37 2017-06-30 00:12


LEKTION

5

Kunskapslogg VI UTFORSKAR

96 – 65 = 31 Hitta på problemuppgifter som passar till likheten. Visa hur ni löser uppgiften med blockmodellen. Jag har 96 klistermärken. Oliver har 65 färre klistermärken. Hur många har Oliver?

Kolla vad vi kan! I FOKUS

använda blockmodellen problemlösning med addition och subtraktion ÖVNINGSBOKEN s. 32–33

38 Kapitel_2.indd 38

Blockmodellen

LEKTION 5 2017-06-30 00:13


Kapitel_3.indd

2017-06-30 00:19


2A

Si ngma matematik

Singma matematik LÄROBOK 2A Författare och konsult: Dr Yeap Ban Har

Lärobok

2A

11ll

1• 3

10 FÄRGER

Singma matematik

Svensk bearbetning: Pia Agardh och Josefine Rejler

Singma matematik 2A: Lärobok

2A

11ll

1• 3

10 FÄRGER

Singma matematik 1100lml

10090 ml 80

1 dl

90

9 dl 67008070

50 60

50 8 dl 430040

20 30

7 dl 102010

LÄROBOK 2A

Singma är en forskningsbaserad läromedelsserie som är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Matematiken förklaras och synliggörs med konkret material och bilder och varje lektion har en tydlig struktur. Med Singma får alla elever möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Läroboken är elevernas gemensamma samtals- och lärobok. Här får eleverna utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

6 dl 5 dl

1l

4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

1l

8 7

7

9 6

8

6

10 5

9

5

11 4

10

4

12 3

11

3

13 2

12

2

14

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

15

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

0 cm 1

13

0 cm 1 14

15

Omslag s 1 LB 2A.indd 1

2017-06-29 22:00

Övningsbok

2A

1l

1• 3

Singma matematik

Omslag s 1 LB 2A.indd 2

2017-06-29 22:00

2A

Singma matematik Med lärarwebb!

Lärarhandledning Singma omslag LH.indd 3

Övningsboken är elevens egen bok där de övar, skriver och dokumenterar sina kunskaper. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg.

2017-06-29 22:03

Lärarhandledningen innehåller allt stöd som läraren behöver för att planera, undervisa och bedöma. 1100lml

10090 ml

På lärarwebben finns mer digitalt material att hämta.

80

1 dl

90

9 dl 67008070 8 dl 7 dl

50 60 40 50 30 40 20 30 10 20 10

6 dl 5 dl

1l

4 dl

3 dl 2 dl 1 dl

Läs mer på www.nok.se/singma ISBN 978-91-27-44883-4 1l

7

8 7

8

6

9 6

9

5

10 5

10

4

11 4

11

3

12 3

12

13

14

15

Cover Singma LB 2A.indd Alla sidor

2

13 2

0 cm 1

14

15

0 cm 1

9 789127 448834

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

9 dl 8 dl 7 dl 6 dl 5 dl 4 dl 3 dl 2 dl 1 dl

2017-06-30 00:00

Profile for Smakprov Media AB

9789127448834  

9789127448834  

Profile for smakprov