Page 1

ysik ARBETSBOK 1

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 1

2012-04-25 13.41


Innehåll Materia – allt som väger och tar plats

Himmel och jord – med ögat som verktyg

Krafter – märkbara men osynliga

4

11 19

Elektricitet och magnetism 24

– besläktade fenomen

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 3

2012-04-25 13.41


Krafter – märkbara men osynliga Krafter i fysiken

(s. 44–47)

1 Ge tre exempel på olika slags krafter.

2 Ge två exempel på situationer där du själv använder krafter på olika sätt.

3 I vilken enhet mäter man kraft?

4 Nämn något som Newton studerade.

KApitel 3

19

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 19

2012-04-25 13.41


Friktion

(s. 48–49)

1 Vad menas med friktion?

2 Du åker skidor nedför en backe. Åt vilket håll är friktionskraften riktad?

3 I curling skjuter man iväg stora runda stenar på isen. Ofta sopar man isen framför stenen, bland annat för att det inte ska ligga några främmande föremål där. Anta att det ligger ett litet sandkorn på isen just där stenen ska passera. a Skulle friktionen bli större eller mindre?

b Skulle stenen glida längre eller kortare?

c Skulle stenen kunna ändra riktning?

20

KRAFTER Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 20

2012-04-25 13.41


Kraft och motkraft

(s. 50–51)

1 Vad är motkraft?

2 Ett stort äpple hänger under en gren. Ovanpå grenen sitter en liten fågel. Äpplet lossnar. Känner fågeln att äpplet lossnar? Hur i så fall?

Tyngdpunkt

(s. 52–53)

1 Vad menas med stödyta?

2 Var finns tyngdpunkten i a en rak bräda b ett klot c ett rakt rör d en egyptisk pyramid?

KApitel 3

21

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 21

2012-04-25 13.41


3 Hur ska ett föremål utformas om man vill att det ska stå stadigt?

4 Hur kan man ta reda på var tyngdpunkten finns i en skiva med oregelbunden form?

Hävstänger

(s. 54–55)

1 Vad ska det stå på de tomma platserna om hävstångslagen gäller?

Vänster Höger

Antal vikter

22

4

Hävarm cm

Hävarm cm

6

12

3

6

4

4

10

3

9

8

Antal vikter

2

KRAFTER Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 22

2012-04-25 13.41


Utmaningen

Du behöver: Blompinne – Stark sytråd – Klädnypa – Vikter att pröva med: 20 g och 100 g – Kedja med 10 länkar. a Konstruera en brevvåg som visar om brevet (i klädnypan) väger mindre eller mer än 20 g. Tips: Bestäm var upphängningstråden ska sitta när 20 g hänger i klädnypan. b Konstruera en brevvåg med kedjan som motvikt. Den ska visa hur många tiotal gram brevet väger mellan 0 och 100 g – varje länk ska alltså betyda 10 g. Tips: 1 Bestäm var upphängningstråden ska sitta när den tomma klädnypan hänger i blompinnens ena ände. 2 Om kedjan är lättare än 100 g kan klädnypan kanske inte sitta längst ut. 3 Bestäm var kedjan ska sitta när 100 g-vikten sitter i klädnypan. 4 En eller flera av länkarna kan vila mot bordet eller andra handen när man väger. Rita och beskriv hur du gör.

KApitel 3

23

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Fysik_bok1_AL.indd 23

2012-04-25 13.41

9789127426566  

ARBETSBOK 1 ARBETSBOK 1 Krafter – märkbara men osynliga 19 Materia – allt som väger och tar plats 4 Elektricitet och magnetism – besläktade...