__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Trampolinen

Trampolinen – en serie träningshäften i matematik

Repetera före

Bråk och procent

de nationella proven i årskurs 6

Reparera efter de nationella proven i årskurs 6

Serien består av Trampolinen – Taluppfattning Trampolinen – De fyra räknesätten Trampolinen – Bråk och procent Trampolinen – Geometri och enheter Trampolinen – Statistik och samband

ISBN 978-91-523-1157-8

Ove Aspeling Lena Torbjörnson


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktör: Lars Alberthson Grafisk form: Cecilia Nabo Illustrationer: Cecilia Nabo Omslag: Cecilia Nabo

Trampolinen – Bråk och procent ISBN 978-91-523-1157-8 © 2012 Ove Aspeling, Lena Torbjörnson och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2016

tramp_gronbråkproc.indd 32

2014-04-30 09.56


Trampolinen Bråk och procent

Innehåll Bråk 2–7 Bråk i blandad form 8–9 Bråk och decimalform

10–11

Bråk och tid

12–13

Bråk och procent

14–19

Bråkform, procentform och decimalform

20–25

Räkna med procent

26–27

Problemlösning

28–29

Matteord

30–31

Hur gick det?

KAN DU? På sidorna 7, 13, 19 och 27 finns uppgifter där du får testa dig själv på vad du har lärt dig. Här hittar du också den här symbolen som du kan fylla i.

SANOMA UTBILDNING

Mycket bra

Dåligt


Tre tredjedelar och fyra fjärdedelar kallas bråk.

Om du delar en hel i tre lika stora delar får du tre tredjedelar.

__ 2 4

Om du delar en hel i fyra lika stora delar får du fyra fjärdedelar.

Måla.

__ 2 4

Bråk kan skrivas med två tal och ett bråkstreck.

Täljaren är tak, nämnaren står nere.

Täljaren talar om hur många delar det är. Bråkstreck. Nämnaren talar om hur många delar figuren är delad i.

Skriv bråken med siffror.

en tredjedel

en fjärdedel

två tredjedelar

tre fjärdedelar

en fjärdedel ______________

tre fjärdedelar ___________

två tredjedelar ___________

fem tiondelar ____________

fyra tiondelar ____________

tre femtedelar ____________

sex åttondelar ___________

sju tiondelar _____________

Dra streck.

tre femtedelar

fyra sjättedelar

Dra streck. tre tiondelar

__ 1 3

en tredjedel tre femtedelar

__ 3 10

fem tiondelar en femtedel

2

Trampolinen

__ 3 5

__ 1 5 __ 5 10

__ 2 5

__ 1 4

__ 1 2

__ 1 3

__ 1 10

__ 4 5

__ 3 4

Bråk och procent

3


Tre tredjedelar och fyra fjärdedelar kallas bråk.

Om du delar en hel i tre lika stora delar får du tre tredjedelar.

__ 2 4

Om du delar en hel i fyra lika stora delar får du fyra fjärdedelar.

Måla.

__ 2 4

Bråk kan skrivas med två tal och ett bråkstreck.

Täljaren är tak, nämnaren står nere.

Täljaren talar om hur många delar det är. Bråkstreck. Nämnaren talar om hur många delar figuren är delad i.

Skriv bråken med siffror.

en tredjedel

en fjärdedel

två tredjedelar

tre fjärdedelar

en fjärdedel ______________

tre fjärdedelar ___________

två tredjedelar ___________

fem tiondelar ____________

fyra tiondelar ____________

tre femtedelar ____________

sex åttondelar ___________

sju tiondelar _____________

Dra streck.

tre femtedelar

fyra sjättedelar

Dra streck. tre tiondelar

__ 1 3

en tredjedel tre femtedelar

__ 3 10

fem tiondelar en femtedel

2

Trampolinen

__ 3 5

__ 1 5 __ 5 10

__ 2 5

__ 1 4

__ 1 2

__ 1 3

__ 1 10

__ 4 5

__ 3 4

Bråk och procent

3


1 1 __ är mindre än __ . 3 8

__ 1 8

__ 4 4

__ 1 3

Större tal i nämnaren betyder flera delar. Då är varje del mindre och bråket är mindre.

__ 2 4

__ 3 10

__ 5 10 __ 3 4

__ 2 6

__ 2 5

__ 3 8 6 __ 10

__ 5 6

__ 3 8

__ 4 8

Vilka fyra bråk är … … lika med en halv?

Ringa in det minsta bråket. … mindre än en halv?

__ 1 3

__ 2 5

__ 1 5

__ 2 3

__ 1 8

__ 1 10

__ 2 10

__ 3 5

__ 1 4

__ 3 8

__ 1 7

__ 3 6

… större än en halv?

1 Måla. _3 __ 8

_1 __ 4

2 Hur stor del är färgad? Ordna talen i storleksordning. Börja med det minsta bråket.

__ 1 6

6

__ 1 2

__ 1 10

__ 1 4

__ 2 4

__ 2 5

__ 2 3

__ 2 6

__ 4 5

__ 4 4

__ 4 10

__ 4 8

Trampolinen

___________

__________

3 Skriv talet som fattas. _1 __ = ____ 2 4

_1 __ = ____ 2 10

4 _1 __ = ____ 2

Hur gick det? Mycket bra

4 Vilket tal är minst? Ringa in det.

__ 1 3

__ 1 8

__ 1 6

__ 2 9

__ 2 5

__ 2 3

Dåligt

Bråk och procent

7


1 1 __ är mindre än __ . 3 8

__ 1 8

__ 4 4

__ 1 3

Större tal i nämnaren betyder flera delar. Då är varje del mindre och bråket är mindre.

__ 2 4

__ 3 10

__ 5 10 __ 3 4

__ 2 6

__ 2 5

__ 3 8 6 __ 10

__ 5 6

__ 3 8

__ 4 8

Vilka fyra bråk är … … lika med en halv?

Ringa in det minsta bråket. … mindre än en halv?

__ 1 3

__ 2 5

__ 1 5

__ 2 3

__ 1 8

__ 1 10

__ 2 10

__ 3 5

__ 1 4

__ 3 8

__ 1 7

__ 3 6

… större än en halv?

1 Måla. _3 __ 8

_1 __ 4

2 Hur stor del är färgad? Ordna talen i storleksordning. Börja med det minsta bråket.

__ 1 6

6

__ 1 2

__ 1 10

__ 1 4

__ 2 4

__ 2 5

__ 2 3

__ 2 6

__ 4 5

__ 4 4

__ 4 10

__ 4 8

Trampolinen

___________

__________

3 Skriv talet som fattas. _1 __ = ____ 2 4

_1 __ = ____ 2 10

4 _1 __ = ____ 2

Hur gick det? Mycket bra

4 Vilket tal är minst? Ringa in det.

__ 1 3

__ 1 8

__ 1 6

__ 2 9

__ 2 5

__ 2 3

Dåligt

Bråk och procent

7


1 __ = 0,1 10

Tiondelar kan skrivas som bråk och i decimalform. 0

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

1 __ = 0,5 2

Halvor kan skrivas som bråk och i decimalform. 1 2

1

5 __ = 0,5 10

0

1 12

0,5

1

1,5

Femtedelar kan också skrivas i decimalform. 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 0

1 5

2 5

3 5

4 5

1

1 15

1 25

1 35

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Skriv bråken i decimalform.

10

1 ___ = 10 ________

_3 __ = 10 ________

_7 __ = 10 ________

5 ___ = 10 ________

_9 __ = 10 ________

1 1 ___ = 10 ________

_1 __ = 5 ________

_2 __ = ________ 5

_4 __ = ________ 5

__ = 1 _5 10 ________

3 2 ___ = 10 ________

4 2 ___ = 10 ________

_1 __ = 2 ________

__ = 1 _1 2 ________

__ = 3 _1 ________ 2

1 1 ___ = ________ 5

3 3 ___ = ________ 5

2 5 ___ = ________ 5

Skriv bråken i decimalform.

Vilket tal är störst?

Vilket tal är störst?

Ringa in det.

Ringa in det.

__ 1 10

eller

0,5

__ 1 10

eller

1,1

1 __ 5

eller

1 __ 2

__ 1 5

eller

1,5

5 1 __ 10

eller

0,5

9 1 __ 10

eller

2

1 __ 5

eller

0,5

__ 1 2

eller

1,2

2 2 __ 10

eller

2,1

5 4 __ 10

eller

5,4

3 __ 5

eller

0,3

1 __ 2

eller

2,1

Trampolinen

Bråk och procent

11


1 __ = 0,1 10

Tiondelar kan skrivas som bråk och i decimalform. 0

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10

1 __ = 0,5 2

Halvor kan skrivas som bråk och i decimalform. 1 2

1

5 __ = 0,5 10

0

1 12

0,5

1

1,5

Femtedelar kan också skrivas i decimalform. 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 0

1 5

2 5

3 5

4 5

1

1 15

1 25

1 35

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Skriv bråken i decimalform.

10

1 ___ = 10 ________

_3 __ = 10 ________

_7 __ = 10 ________

5 ___ = 10 ________

_9 __ = 10 ________

1 1 ___ = 10 ________

_1 __ = 5 ________

_2 __ = ________ 5

_4 __ = ________ 5

__ = 1 _5 10 ________

3 2 ___ = 10 ________

4 2 ___ = 10 ________

_1 __ = 2 ________

__ = 1 _1 2 ________

__ = 3 _1 ________ 2

1 1 ___ = ________ 5

3 3 ___ = ________ 5

2 5 ___ = ________ 5

Skriv bråken i decimalform.

Vilket tal är störst?

Vilket tal är störst?

Ringa in det.

Ringa in det.

__ 1 10

eller

0,5

__ 1 10

eller

1,1

1 __ 5

eller

1 __ 2

__ 1 5

eller

1,5

5 1 __ 10

eller

0,5

9 1 __ 10

eller

2

1 __ 5

eller

0,5

__ 1 2

eller

1,2

2 2 __ 10

eller

2,1

5 4 __ 10

eller

5,4

3 __ 5

eller

0,3

1 __ 2

eller

2,1

Trampolinen

Bråk och procent

11


Skriv i procentform.

1 = 100 % 1 __ = 50 % 2 1 __ = 25 % 4 1 __ = 20 % 5 1 __ = 10 % 10

Bråk kan göras om till procent.

_1 __ = 2 ________

_1 __ = 4 ________

_1 __ = 10 ________

_3 __ = 10 ________

_3 __ = 4 ________

_5 __ = 10 ________

_9 __ = 10 ________

_1 __ = 5 ________

_3 __ = 5 ________

Hur mycket finns det kvar i flaskorna? Dra streck.

10 %

50 %

30 %

75 %

25 %

Gör klart tabellen. Bild

Bråkform

Procentform

1 __ 2

50 %

1 __ 4 20 % Vilka två är lika? Ringa in dem.

2 __ 5

1 __ 4

70 % 16

Trampolinen

50 %

2 __ 5

3 __ 10 25 %

40 %

10 %

3 __ 4

4 __ 10 3 __ 5

1 __ 4 20 %

50 %

1 __ 5 3 __ 10

Bråk och procent

17


Skriv i procentform.

1 = 100 % 1 __ = 50 % 2 1 __ = 25 % 4 1 __ = 20 % 5 1 __ = 10 % 10

Bråk kan göras om till procent.

_1 __ = 2 ________

_1 __ = 4 ________

_1 __ = 10 ________

_3 __ = 10 ________

_3 __ = 4 ________

_5 __ = 10 ________

_9 __ = 10 ________

_1 __ = 5 ________

_3 __ = 5 ________

Hur mycket finns det kvar i flaskorna? Dra streck.

10 %

50 %

30 %

75 %

25 %

Gör klart tabellen. Bild

Bråkform

Procentform

1 __ 2

50 %

1 __ 4 20 % Vilka två är lika? Ringa in dem.

2 __ 5

1 __ 4

70 % 16

Trampolinen

50 %

2 __ 5

3 __ 10 25 %

40 %

10 %

3 __ 4

4 __ 10 3 __ 5

1 __ 4 20 %

50 %

1 __ 5 3 __ 10

Bråk och procent

17


1 = 100 % 1 __ 2 1 __ 4 1 __ 5 1 __ 10

= 50 % = 0,5

Lika mycket som bråk, procent eller i decimalform.

50 % = __________

25 % = __________

75 % = __________

10 % = __________

40 % = __________

90 % = __________

= 25 % = 0,25 = 20 % = 0,2 = 0,20 = 10 % = 0,1 = 0,10

1 = __ 4 _________

1 = __ 2 _________

2 = __ 4 _________

1 = __ 5 _________

1 = __ 10 _________

4 = __ 10 _________

Skriv i bråkform.

Gör klart tabellen. Bild

Skriv i decimalform.

Välj bland talen i rutan.

Bråkform

1 __ 2

Procentform

Decimalform

3 __ 5

20 % = _______ = _______

50 %

0,5 4 __ 5

50 % = _______ = _______

2 __ 4

5 __ 10

60 % = _______ = _______

60 %

80 % = _______ = _______

3 __ 6 2 __ 10

8 __ 10 6 __ 10

1 __ 5

Vilka tre är lika? Ringa in dem.

0,25 75 %

4 __ 5

0,5

20

Trampolinen

0,8

1 __ 4

1 __ 2

3 __ 4

50 %

8 __ 10

0,80 0,75 75 %

25 % 40 % 1 __ 4

2 __ 5 0,4

Bråk och procent

21


1 = 100 % 1 __ 2 1 __ 4 1 __ 5 1 __ 10

= 50 % = 0,5

Lika mycket som bråk, procent eller i decimalform.

50 % = __________

25 % = __________

75 % = __________

10 % = __________

40 % = __________

90 % = __________

= 25 % = 0,25 = 20 % = 0,2 = 0,20 = 10 % = 0,1 = 0,10

1 = __ 4 _________

1 = __ 2 _________

2 = __ 4 _________

1 = __ 5 _________

1 = __ 10 _________

4 = __ 10 _________

Skriv i bråkform.

Gör klart tabellen. Bild

Skriv i decimalform.

Välj bland talen i rutan.

Bråkform

1 __ 2

Procentform

Decimalform

3 __ 5

20 % = _______ = _______

50 %

0,5 4 __ 5

50 % = _______ = _______

2 __ 4

5 __ 10

60 % = _______ = _______

60 %

80 % = _______ = _______

3 __ 6 2 __ 10

8 __ 10 6 __ 10

1 __ 5

Vilka tre är lika? Ringa in dem.

0,25 75 %

4 __ 5

0,5

20

Trampolinen

0,8

1 __ 4

1 __ 2

3 __ 4

50 %

8 __ 10

0,80 0,75 75 %

25 % 40 % 1 __ 4

2 __ 5 0,4

Bråk och procent

21


Tre olika sätt men lika mycket.

Dra streck.

15 ____ 100

5%

50 ____ 100

15 %

0,25

55 ____ 100

25 %

0,05

5 ____ 100

50 %

0,55

25 ____ 100

55 %

Ungefär hur stor del av figuren är röd? Ringa in det bästa svaret.

0,15

0,50

Gör klart tabellen. Bråkform

Procentform

20 %

30 %

40 %

20 %

30 %

40 %

10 %

30 %

50 %

20 %

30 %

50 %

20 %

30 %

50 %

10 %

30 %

50 %

Decimalform

35 % 1 ____ 100 0,10 85 ____ 100

Måla.

0,60 8% 50 %

24

Trampolinen

75 %

Bråk och procent

25


Tre olika sätt men lika mycket.

Dra streck.

15 ____ 100

5%

50 ____ 100

15 %

0,25

55 ____ 100

25 %

0,05

5 ____ 100

50 %

0,55

25 ____ 100

55 %

Ungefär hur stor del av figuren är röd? Ringa in det bästa svaret.

0,15

0,50

Gör klart tabellen. Bråkform

Procentform

20 %

30 %

40 %

20 %

30 %

40 %

10 %

30 %

50 %

20 %

30 %

50 %

20 %

30 %

50 %

10 %

30 %

50 %

Decimalform

35 % 1 ____ 100 0,10 85 ____ 100

Måla.

0,60 8% 50 %

24

Trampolinen

75 %

Bråk och procent

25


Trampolinen

Trampolinen – en serie träningshäften i matematik

Repetera före

Bråk och procent

de nationella proven i årskurs 6

Reparera efter de nationella proven i årskurs 6

Serien består av Trampolinen – Taluppfattning Trampolinen – De fyra räknesätten Trampolinen – Bråk och procent Trampolinen – Geometri och enheter Trampolinen – Statistik och samband

ISBN 978-91-523-1157-8

(523-3845-2)

oms_gr_brakproc.indd 1

Ove Aspeling Lena Torbjörnson

2014-04-30 09.52

Profile for Smakprov Media AB

9789152311578  

9789152311578  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded