Page 1

Vill du starta hunddagis, eller vill du vidareutveckla dig som utbildare? I den här boken har jag beskrivit det du behöver kunna utifrån Jordbruksverkets riktlinjer och samlat tydliga och praktiska råd, som du kommer att ha mycket nytta av. Ta del av mina erfarenheter för att din verksamhet snabbt ska bli effektiv och lönsam.

ATT DRIVA ETT HUNDDAGIS –krav och praktiska råd

Cathy Lewis

”Den är lättläst och personlig. Cathy beskriver vanliga problem som kan på uppstå på hunddagis och är kanon för dig som vill lyckas med din verksamhet.”

ATT DRIVA ETT HUNDDAGIS – krav och praktiska råd

Att driva ett hunddagis – krav och praktiska råd

Britta Agardh, Agardhs Hundsport

ISBN 978-91-637-4092-3

9 789163 740923

Pygmalion

Cathy Lewis


Att driva ett hunddagis –krav och praktiska rüd


ATT DRIVA ETT HUNDDAGIS –krav och praktiska råd Cathy Lewis

Pygmalion


Copyright © 2015 Cathy Lewis. Beställningar: via bokhandel och e-butiken sundaval1.se. Andra upplagan. Utgiven av Pygmalion AB. Text och formgivning av Cathy Lewis Tryck av Books on Demand, Tyskland 2015. ISBN 978-91-637-4092-3. Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Förbjudet gäller alla former av mångfaldigande.


Innehåll Inledning

1

Vad krävs för att driva ett hunddagis?

3

Hur går du vidare?

5

Djurskyddslagstiftningen Djurskyddslagen Förordning - Hållande av hund och katt Ansökan om att driva hunddagis Transport av hundar i dagisverksamhet Ansökan om att transportera hundar

7 7 9 15 16 20

Hundens etologi Rangordning och dominans Hundars kroppsspråk Försvar Aggressivitet

23 23 25 29 33

Raskunskap Fédération Cynologique Internationale – FCI

39 43

Introduktion av en ny hund på dagis Hundar i grupp Löptikar eller inte? Vikten av avkoppling

45 46 46 47

Ledarskap av hundar Ge hunden förtroendet att följa dig

49 50

Stress hos hund Tecken på att hunden kan vara stressad Hur du undviker att hunden utvecklar stress? Vad gör du om du har en stressad hund?

53 53 54 55

Problemhundar och deras ägare Vad gör du om en dagishund uppvisar problem?

57 57

Smittspridning

59


Kennelhosta Löss Loppor Noskvalster Rävskabb Spolmask Bandmask Övriga parasiter

59 60 63 65 66 68 69 69

Enklare sjukvård En frisk hund Utrustning Första hjälpen

71 71 71 72

Företagande Företagsformer Budget och ekonomi Ledarskap av människor

81 81 87 88

Praktiska råd Typ av dagis Företagande Exempel på avtal för hunddagis

89 89 90 93

En dag på jobbet Rekommenderad litteratur Källanvisningar

97 101 101

Index

103


Inledning

Inledning Min förhoppning är att den här boken kan fungera som ett hjälpmedel till dig som vill starta ett hunddagis. Dels som utbildningsmaterial och dels för att ge dig massor med praktiska råd. När jag bestämde mig för att starta hunddagis letade jag efter vad som krävdes i form av utbildning. Det fanns många olika alternativ och priser. Beträffande regler var det inte enklare. Jordbruksverket har tydliga riktlinjer för kompetensområden, men däremot skiljer sig Länsstyrelsernas krav på praktik i respektive län. Det finns inga tydliga riktlinjer för nivå vad gäller kompetens och det finns inga nationella instruktioner. Detta innebär att de Djurskyddsinspektörer, som ska granska nystartade hunddagis, ges ett stort utrymme för egna tolkningar av reglerna. Jag satte alltså i gång med att göra egna utforskningar, som jag hoppas att du kommer att ha nytta av.

Cathy Lewis

© Cathy Lewis

1


Vad krävs för att driva ett hunddagis?

2

© Cathy Lewis


Vad krävs för att driva ett hunddagis?

Vad krävs för att driva ett hunddagis? För att driva ett hunddagis krävs betydligt mer än att bara gilla hundar.Vad kräver djurlagstiftningen? Vad gör du med en problemhund eller där ägaren är problemet? Vad krävs för att undvika smittspridning? Den här boken ger dig grundläggande kunskap i de områden som Jordbruksverket ställer krav på att du ska behärska. Jag rekommenderar dock att du fördjupar dig i de ämnen som du känner att du behöver förkovra dig i. I Sverige är det Jordbruksverket som ställer kraven och den aktuella Länsstyrelsen, som godkänner dig och de lokaler som verksamheten bedrivs i. Jordbruksverkets krav på teoretisk utbildning och praktik är till för att hundarna ska omhändertas av kompetenta personer med grundläggande kunskap och praktisk erfarenhet i följande områden: • Hunden beteendebehov och etologi. • Problemhundar och deras ägare. • Stress hos hundar. • Smittspridning. • Djurskyddslagstiftningen. • Raskunskap. • Enklare hundsjukvård. • Praktik. Praktikens längd varierar kraftigt mellan länen och du måste själv kontrollera vad som gäller i ditt län. Diplom utfärdas först efter intyg på praktik har skickats in. För att lyckas med ditt hunddagis behöver du även behärska © Cathy Lewis

3


Vad krävs för att driva ett hunddagis?

själva företagandet och hantera den personal du har. Du lär dig lite om: • Företagande. • Företagsformer. • Ekonomi. • Ledarskap av både människor och hund. Det finns en mängd böcker i dessa ämnen och några hittar du under Rekommenderad litteratur och Källanvisningar. Förutom ovanstående kompetens behöver du även tänka på praktiska detaljer som: • Var du vill arbeta och finns det ett bra kundunderlag där? • Ska kunderna komma till dig eller ska du hämta hundarna? • Vill du vara utomhus och ha ett ”Ur och skur” dagis eller ha hundarna mestadels inomhus? • Kommer du på sikt ha andra verksamheter som till exempel kursverksamhet, butik eller trim? • Kommer du anställa personal eller driva det tillsammans med en kompis? Oavsett vilket du väljer ska du ha ordentliga mallar för anställningsavtal och samarbetsavtal. • Ta fram ett bra kundavtal. Försök att tänka igenom alla detaljer när du har tid, för sedan kommer du ha fullt upp med att driva dagiset.

4

© Cathy Lewis


Vad krävs för att driva ett hunddagis?

Hur går du vidare? Jag rekommenderar att du läser boken från början till slut. Därefter kan du använda boken som uppslagsbok om du vill läsa vissa avsnitt igen. Själva ansökan till Länsstyrelsen fyller du i efter du läst boken för du kommer troligtvis få lite idéer till ditt dagis under tiden du läser den. Om du går kursen hos mig på Hundkompaniet Pygmalion ingår den här boken och du är givetvis välkommen att höra av dig när som helst under utbildningen. Om du köpt boken i förväg drar jag av priset för den på din kursavgift. Går du utbildningen hos någon annan har du troligtvis glädje av att du har läst boken oavsett vilket kursmaterial de använder. På webbplatsen hundkompaniet.com finner du länkar till de ansökningsblanketter och lagstiftning som nämns i boken. Jag försöker hålla länkarna uppdaterade och är mycket tacksam om du kan meddela mig om du hittar trasiga länkar. Använd formuläret på webbplatsen för att anmäla trasiga länkar eller ställa frågor.

© Cathy Lewis

5


Djurskyddslagstiftningen

6

Š Cathy Lewis


Djurskyddslagstiftningen

Djurskyddslagstiftningen Det är viktigt att kunna Djurskyddslagstiftningen så du vet vilka regler som måste uppfyllas för att iordningställa och driva ett hunddagis. De dokument som är relevanta inom djurskyddslagstiftningen för hunddagis är: • Djurskyddslagen. SFS 1988:534. • Förordning – Hållande av hund och katt. SJVFS 2008:5. Om du ska transportera hundar ska du även kunna: • Transport av levande djur. SJVFS 2010:2. Det är i förordningarna, som är nivån under lagen, du finner mer detaljerad och praktisk information. Dokumenten är ganska omfattande och för att du ska finna det som gäller för hunddagis får du här en sammanfattning av de kapitel som du ska fokusera på.

Djurskyddslagen Djurskyddslagen beskriver generellt vad som gäller för flera djurarter. Den talar också om att det krävs tillstånd för att bedriva yrkesmässig verksamhet (16§) och att transportera djur (8§). Generellt gäller att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. De ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt samt ha tillräckligt skydd mot väder och vind. Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast ges nödvän© Cathy Lewis

7


Djurskyddslagstiftningen

dig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. De förvaringsutrymmen som ska användas måste vara godkända av Länsstyrelsen innan de tas i bruk, annars kan en avgift tas ut på mellan 10 000 – 40 000 kr av den som äger lokalen. När djur ska transporteras måste transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs ska djuren hållas skilda från varandra.

8

© Cathy Lewis


Djurskyddslagstiftningen

Förordning - Hållande av hund och katt Förordning - Hållande av hund och katt behöver du läsa i sin helhet, för här står det du måste uppfylla för att Länsstyrelsen ska godkänna ditt hunddagis. Nedan finner du en sammanfattning av dokumentet.

Inomhusutrymmen Temperatur ska ligga mellan 10 – 21ºC, där äldre hundar kan behöva högre omgivningstemperatur. Belysning ska vara placerad och kunna regleras så att hunden inte utsätts för obehag. Skyddsanordningar ska finnas för att minimera skaderisken. Så tänk på att fönster, element, elledningar, kontakter belysningsanordningar och annan inredning som hunden kan skadas sig på är försedda med lämpliga skydd. Brandsäkerhet är viktigt och det måste finnas möjlighet att rädda hundar vid eventuell brand. Brandsläckare och brandfilt ska finnas lättillgängligt. Det ska det även finnas utrymmen för: • Bad och skötsel av hundar. • Isolering och vård av sjuka eller skadade hundar. • Foder och foderhantering om utfodring sker på dagiset. Storlek på boxar och kojor ska vara minst så stora så att alla samtidigt ska kunna ha en egen liggplats och ligga ner i naturlig ställning. Hundarna ska också ges möjlighet att bädda. Boxarna bör vara utformade så att hunden kan ha en viss synkontakt med andra hundar men mellanväggarna mellan boxarna vara utrustade med siktbarriärer på minst halva mellanväggens längd så att hundarna även kan ligga i lugn och ro. © Cathy Lewis

9


Djurskyddslagstiftningen

Hundarna ska ges möjlighet till avskildhet från andra hundar. Hundar får inte förvaras i bur utom i samband med transport och då maximalt tre timmar då bilen står stilla. Minsta mått på boxar i m² Om det är endast en hund använder man raden för 1 hund för att se vilken yta den behöver. Om det är två hundar använder du raden för 2 hundar och tar lägger ihop de två värdena för att få fram ytan som krävs. Om det är fler hundar av olika storlek i samma box, ska storleken baseras utifrån att den minsta och den största hunden räknas som två hundar av den största hunden enligt rad 2. Därefter ökas storleken med det värde som respektive hund har för sin storlek enligt nedersta raden. Mankhöjd i cm Antal hundar < 25 25–35

36–45

46–55

56–65

>65

1

2,0 m²

2,0 m²

2,5 m²

3,5 m²

4,5 m²

5,5 m²

2

2,0 m²

2,5 m²

3,5 m²

4,5 m²

6,0 m²

7,5 m²

3 m²

3 m²

För varje ytterligare hund ska ytan ökas med: 1 m²

1 m²

2 m²

2 m²

Exempel: Du har tre hundar med mankhöjder på 27 cm, 41 cm och 59 cm. Räkna den minsta och den största som 2 hundar och titta i tabellen vad den större hunden kräver, vilket är 6 m². Sedan lägger du till den kvadratmeteryta som resterande hundar kräver, vilket är den tredje hunden på 41 cm som kräver 2 m². Totalt för dessa tre hundar är kravet på yta i box 8 m².

10

© Cathy Lewis


Djurskyddslagstiftningen

Utomhusutrymmen Hundar som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn. Marken ska vara dränerad så att den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden. Underlaget ska vara så att hunden obehindrat kan gå på det. Om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården ska hunden ha tillgång till en hundkoja. Detta gäller dock inte för stora rastgårdar som bara används några timmar under dagen för att rasta hundar. I en rastgård ska det finnas en utsiktspost i form av en från marken upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 m hög och vara så stor att varje hund utan problem kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser och hundar med nedsatt rörlighet ska ha landgång eller trappa om de ej förmår att hoppa upp själva. Liggplatsen bör vara lika med mankhöjden på hunden, för att möjliggöra att hunden kan använda utrymmet under liggplatsen för att få en liggplats i skuggan om det inte finns skugga på annan plats. En rastgård där hundar vistas permanent ska vara miljöberikad. Berikningen ska vara säker och inte utsätta hunden för ökad skaderisk. Berikningen ska vara anpassad efter den hund som hålls i rastgården. Exempel på berikning för en rastgård är: • Siktbarriär i och mellan rastgårdar. • Möjlighet att gräva. • Stolpar att markera på. • Hållbara leksaker. • Regelbunden ”ommöblering” i rastgården. Stängsel eller galler som skiljer två rastgårdar åt bör både ha en öppen del och en del med siktbarriär. Siktbarriären bör vara minst en tredjedel av stängslets längd. © Cathy Lewis

11


Djurskyddslagstiftningen

Osynliga elstängsel får inte användas till hund. Med osynliga elstängsel menas en nedgrävd ledning som utgör en gräns och när hunden passerar denna, får hunden en elektrisk stöt via t.ex. ett halsband med en mottagare som hunden bär. Synliga elstängsel som hunden kan nå, får endast användas för hund om: 1. Ytan som omgärdas av elstängsel är minst 50 gånger minimimåtten för rastgård enligt måttet för hundar med max 45 cm i mankhöjd, eller om 2. Ytan som omgärdas av elstängsel är minst 800 m² för hundar över 45 cm i mankhöjd. Minsta mått på rastgård i m² Om det är endast en hund använder man raden för 1 hund för att se vilken yta den behöver. Om det är två hundar använder du raden för 2 hundar och tar lägger ihop de två värdena för att få fram ytan som krävs. Om det är fler hundar av olika storlek i samma rastgård, ska storleken baseras utifrån att den minsta och den största hunden räknas som två hundar av den största hunden enligt rad 2. Därefter ökas storleken med det värde som respektive hund har för sin storlek enligt nedersta raden. Mankhöjd i cm Antal hundar < 25 25–35

36–45

46–55

56–65

>65

1

6 m²

10 m²

15 m²

16 m²

18 m²

20 m²

2

8 m²

14 m²

18 m²

20 m²

24 m²

28 m²

12 m²

14 m²

För varje ytterligare hund ska ytan ökas med: 4 m²

12

6 m²

8 m²

10 m²

© Cathy Lewis


Djurskyddslagstiftningen

Exempel: Du har tre hundar med mankhöjder på 27 cm, 41 cm och 59 cm. Räkna den minsta och den största som 2 hundar och se i tabellen vilket utrymme den större hunden kräver, vilket är 24 m². Sedan lägger du till den kvadratmeteryta som resterande hundar kräver, vilket här är den tredje hunden på 41 cm som kräver 8 m². Totalt för dessa tre hundar är kravet på yta i rastgården 32 m². Minsta mått på hundkoja i m² En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska kunna skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Kojan bör vara försedd med vindfång eller vindsluss så att vinden inte kan blåsa rakt in i kojan. I tabellen kan du se minimimått på innermåtten på liggytan i hundkojor för en hund. Om flera hundar använder samma koja ska den vara stor nog för alla hundar att ligga ner i naturlig ställning samtidigt. Längd

Bredd

Höjd

Hundens längd i meter mätt från nosspets till svansfäste multiplicerat med 1,1.

Hundens mankhöjd i meter multiplicerat med 1,1.

Hundens mankhöjd i meter multiplicerat med 1,2.

Skötsel Det ska alltid finnas kunnig personal på hunddagiset under den tid som hundar vistas där. När du sätter ihop en hundgrupp måste de fungera väl tillsammans och bör inte bestå av fler än 10 individer. Hundarna måste ha möjlighet att gå undan från varandra för att kunna © Cathy Lewis

13


Djurskyddslagstiftningen

undvika konflikter. Hundar som vistas i grupp eller enskilt inomhus ska ha tillsyn minst två gånger om dagen och oftare för unga, sjuka eller skadade hundar. Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder. Hundar som inte känner varandra ska inte lämnas tillsammans utan uppsikt. Om hundarna får mat på dagis ska de ges möjlighet att äta utan att störas av andra hundar. Under dagtid ska vuxna friska hundar rastas minst var sjätte timme.Valpar och äldre hundar behöver rastas oftare. Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar bara hållas bundna maximalt två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder. Hundar får inte bindas i stryphalsband. Hundar som hålls inomhus ska ha fri tillgång på vatten. Om de inte har fri tillgång till rastgård ska de rastas utomhus regelbundet med hänsyn till hundens ålder och hälsotillstånd Hundar som är utomhus hela tiden ska dagligen rastas på annan plats. Om hunden inte har tillgång till vatten som inte fryser ska när temperaturen är under noll få ljummet vatten minst 2 gånger per dygn och serveras på ett sätt så det inte fryser direkt. De är viktigt att hålla alla utrymmen rena. Munkorg eller liknande får inte användas förutom tillfälligt vid behandling av skador eller liknande. Jordbruksverket (jordbruksverket.se) har en bra sammanfattning i en broschyr som heter ”Djurskyddsbestämmelser Hund” som kan laddas ner i deras webbutik eller beställas i pappersform. 14

© Cathy Lewis


Djurskyddslagstiftningen

Ansökan om att driva hunddagis För att bedriva hunddagis med fler än 4 hundar krävs tillstånd från Länsstyrelsen i länet där verksamheten bedrivs. Blanketten D090, ANSÖKAN - tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen (1988:534) HUND, finns på Länsstyrelsens webbplats under blanketter och e-tjänster, verksamhet med djur. Tillsammans med din ansökan ska du också skicka med: • Kopior på intyg från utbildningar inom det som är relevant för hunddagis. • Kopior på praktikintyg och/eller, intyg från anställning för hundrelaterade verksamheter. • En skiss på utrymmen där hundarna ska vara och övriga utrymmen som ska användas till hunddagiset. Var noggrann när du fyller i din ansökan. Gör en fullständig ansökan från början för att slippa göra tidsödande kompletteringar. Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet och inte en rådgivande instans, så de kommer troligtvis inte att ge dig några råd. Ställ istället frågor som dyker upp när du fyller i ansökan och skissar på ditt dagis till Jordbruksverket, den som utbildar eller på din praktikplats.

© Cathy Lewis

15


Vill du starta hunddagis, eller vill du vidareutveckla dig som utbildare? I den här boken har jag beskrivit det du behöver kunna utifrån Jordbruksverkets riktlinjer och samlat tydliga och praktiska råd, som du kommer att ha mycket nytta av. Ta del av mina erfarenheter för att din verksamhet snabbt ska bli effektiv och lönsam.

ATT DRIVA ETT HUNDDAGIS –krav och praktiska råd

Cathy Lewis

”Den är lättläst och personlig. Cathy beskriver vanliga problem som kan på uppstå på hunddagis och är kanon för dig som vill lyckas med din verksamhet.”

ATT DRIVA ETT HUNDDAGIS – krav och praktiska råd

Att driva ett hunddagis – krav och praktiska råd

Britta Agardh, Agardhs Hundsport

ISBN 978-91-637-4092-3

9 789163 740923

Pygmalion

Cathy Lewis

Profile for Smakprov Media AB

9789163740923  

9789163740923  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded