Page 1

Odla medelhavsväxter i kruka

Medelhavsväxter i kruka EVA RÖNNBLOM

Medelhavsväxter i kruka

Eva Rönnblom är trädgårdsjournalist och tecknare och har under många år medverkat i tidskriften Allt om Trädgård. Hon är en nyfiken och experimenterande odlare på friland, i växthuset och på fönsterbänken. Eva har odlat de växter som finns med i boken. På Ica Bokförlag har Eva Rönnblom kommit ut med flera böcker om odling, bl a Sätt kärnor, frön och knölar, Trädgårdstider och Citrus i kruka.

Eva Rönnblom

Skulle du Skulle Sk d också vilja ha en medelhavsväxt hemma på fönsterbänken, på balkongen eller i trädgården? Du behöver inte bo i medelhavsklimat, ha en stor trädgård eller ett växthus för att odla medelhavsväxter i kruka. Det viktiga är att växten under sommaren får komma ut på balkongen, terrassen eller i trädgården. Det här är en bok för dig som vill odla ett fikon-, oliv- eller citrusträd eller någon annan medelhavsväxt i kruka och undrar hur man ska sköta den. Tjugotvå medelhavsväxter som passar att odla i kruka är beskrivna i boken. Oliv, rosmarin, citrus, fikon, lager, lavendel och myrten finns att köpa i de flesta trädgårdsbutiker. Boken tar också upp lite mindre vanliga men typiska medelhavsväxter som kapris, pinje och korkek – de kanske blir en ny bekantskap för många. Hur övervintrar man medelhavsväxter i kruka på bästa sätt, vilken jord och växtnäring ska de ha och hur beskär man dem? Svaren får du i Medelhavsväxter i kruka. För dig som är intresserad och experimentsugen finns beskrivet hur du sår och tar sticklingar av växterna.

www.icabokforlag.se

3670-Medelhavsvaxter-Omslag.indd 1

2011-02-09 16.10


Medelhavsväxter i kruka

E va R Ăś n n b l o m


www.icabokforlag.se © 2011 Eva Rönnblom och Ica Bokförlag, Forma Books AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001. Fotografier: Eva Rönnblom med undantag för Rakel Norberg s 11, Mauro Halpern infällda bilden s 49, Wouter Hagens övre bilden s 50, Bertil Nordahl s 58, Göran Rönnblom s 67 och 70, Geoff Stein, Dave’s Garden s 95, Lennart Engstrand s 96 och Marie Åberg Secher s 133 Teckningar: Eva Rönnblom Faktagranskning: Lennart Engstrand, Botaniska trädgården, Lunds universitet Grafisk form och layout: Eva Rönnblom Original: Anders Wahlberg Redaktör: Gabriella Sandström Repro: Done Tryck: Korotan Ljubljana, Slovenien 2011 ISBN 978-91-534-3670-6


Innehåll Odla medelhavsväxter i kruka Ett växthus fullt av medelhavsväxter

4 6

Afrikas blå lilja Agapanthus praecox Bougainvillea Bougainvillea Änglatrumpet Brugmansia suaveolens Buxbom Buxus sempervirens Kapris Capparis spinosa Äkta kastanj Castanea sativa Citron Citrus × limon Citrusgalleri Japansk mispel Eriobotrya japonica Fikon Ficus carica Curryeternell Helichrysum italicum Lager Laurus nobilis Lavendel Lavandula angustifolia Skärmlavendel Lavandula stoechas Myrten Myrtus communis Oleander Nerium oleander Oliv Olea europaea Pinje Pinus pinea Granatäpple Punica granatum Korkek Quercus suber Rosmarin Rosmarinus officinalis Timjan Thymus Vinranka Vitis vinifera

10 14 20 24 28 32 36 44 48 52 56 60 66 71 72 78 82 86 90 94 98 104 112

Krukor Uppstamning Bristsymtom och skadeinsekter Dagsljus och växtbelysning Gödsel Register

118 126 128 132 134 135


Odla medelhavsväxter i kruka Va r k o m m er v ä x t er n a i f r å n ?

Odla i kruka

Krydd- och prydnadsväxter som rosmarin, lager, oliv, pinje, lavendel, fikon, kryddtimjan och myrten som vi odlar på friland eller i kruka har sitt ursprung i medelhavsområdet. Många av växterna odlas i stor skala och har betydelse för regionens ekonomi. Vildväxande och förvildade växer de också i öppna, soliga lägen i en bård längs Medelhavets kuster. Här finns två huvudsakliga vegetationstyper, macchia och garrigue. Macchian består av ständigt gröna buskar som växer tillsammans i ogenomträngliga snår. Här finner man rosmarin, myrten och cistros. I den högre macchian finns träd som korkek, pinje, perukbuske och oliv. I dalgångar kan macchians ständigt gröna skogar sträcka sig långt inåt land. På kargare och torrare mark, bland grus, sten och mellan klippor växer låga, aromatiska buskar och halvbuskar som curryeternell, lavendel och timjan. Den här vegetationstypen kallas garrigue. Garriguen och macchian avlöser och går in i varand­ ra beroende på jordmån och mikroklimat. Medelhavsklimat innebär en lång het och torr sommar och en sval, fuktig vinter. Förutom runt Medelhavet råder medelhavsklimat i Sydafrikas Kapregion, sydvästra Australien, Kalifornien och i mellersta Chile. Alla växter vi i dagligt tal kallar för medelhavsväxter har inte alltid sitt ursprung i medelhavsområdet, men de har odlats och förädlats där under så lång tid att vi förknippar dem med länderna runt Medelhavet. Citron t ex har sitt ursprung i Sydostasien men har varit en betydande kulturväxt i området runt Medelhavet under århundraden, och citronodling­ en har stor betydelse för områdets ekonomi.

Du behöver varken bo i medelhavsklimat, ha en stor trädgård eller ett växthus för att odla en myrten, ett litet citrusträd eller ett olivträd i kruka. Det viktiga är att växten får komma ut i trädgården, på balkongen eller terrassen under sommarmånaderna. Låt växterna stå på en skyddad och solig plats där regnet kan komma åt. De blir som pånyttfödda i sommarvärmen och blir avdammade av milda sommarregn. En och annan störtskur är bara uppfriskande för dina medelhavsväxter.

Ett litet citrusträd, chinotto Citrus × aurantium var. myrtifolia, i kruka i trädgården tillsammans med krydd­ ­växter och vattenblänk. Trädet kan övervintra i rums­ temperatur i ett ljust fönster.   Anpassa antalet och valet av medelhavsväxter efter vad du kan erbjuda växterna för lämplig övervintrings­ plats. 4

Övervintring Medelhavsväxter i kruka ska helst övervintra svalt, 4–10 plusgrader, frostfritt och så ljust som möjligt. Om du inte har något växthus så kanske du har en sval inglasad veranda, ett kallförråd eller ett garage med fönster som släpper in tillräckligt med ljus. Finns det inte fullgott dagsljus får man investera i bra växtbelysning. En bra värmefläkt


med inbyggd termostat håller rätt temperatur och gör så att luften cirkulerar. Övervintrar du växten i rumstemperatur på fönsterbänken måste den ha fullgott dagsljus eller växtbelysning. Vid varje växtbeskrivning i boken kan du se vilka växter som kan övervintra på fönsterbänken och vilka som inte trivs i rumstemperatur.

I n k ö p av v ä x t er Köp oliv, citrus, nerium, lager m fl medelhavsväxter på senvintern, våren och under försommaren. Köper du växten på senvintern eller under våren så hinner du njuta av din medelhavsväxt ett tag på fönsterbänken innan det är dags att sätta ut den. Vänta med att köpa rosmarin, kryddtimjan, lavendel och curryeternell. De utvecklas och trivs bäst om de får komma utomhus direkt, utan att mellanlanda på fönsterbänken. Se över hela växten och jorden, titta även under krukan så att du inte får med oönskade snyltgäster som spansk skogssnigel (mördarsnigel), andra sniglar, snäckor eller andra växtskadegörare. Se s 131. Det är viktigt att en namnetikett med både svenskt och vetenskapligt namn följer med växten. Då kan du hitta växten på Internet och i böcker om du vill läsa på och lära dig mer. Det kan också vara bra om du längre fram skulle vilja ha en likadan växt.

Medelhavsväxterna som trivs blommar villigt. Bougain­- villea blommar precis hela sommaren. Citron har väl­ doftande blommor samtidigt som trädet bär frukt. Rosmarin blommar under lång tid på våren och försom­ maren. Oliv och myrten börjar blomma mitt i sommaren.

O m p l a n t er i n g Bästa tiden för omplantering är på våren eller försommaren, när man ser att växterna har klarat vintern och nya skott bryter fram i bladvecken. Småplantor som ska växa till planteras om varje vår i ny, fräsch jord och i större kruka. Blanda ned välkomposterad häst- eller kogödsel i det 5–10 cm översta jordlagret på våren. På så sätt både gödslar och jordförbättrar man krukjorden, vilket gör att man kan ha stora citrus- och lagerträd i samma stora kruka i fyra–sex år utan omplantering. Så småningom måste man plantera om stora växter i ny jord för att de i längden ska må bra. Lämna alltid minst 5 cm fritt från jord upp till krukkanten för att underlätta vattningen. Jord och gödsel I varje växtbeskrivning i boken finns förslag på lämplig jordblandning och gödsel. Specialblandningar av jord finns att köpa, t ex citrusjord med ett pH-värde runt 5,5. Den inne-

håller lera och extra järn som är viktigt för citrus. För en del citrusväxter bör man sänka pH-värdet ytterligare. Specialblandningen Medelhavsjord har en tillsats av pimpsten och scoria (mald lava­ sten, har ett pH från 7 och uppåt, d v s basiskt). Medel­havs­jordens pH-värde ligger runt 6. När man blandar till egen jord kan man använda många olika ingredienser, t ex specialjord i påse, torv, grus, sand och stenmjöl. Man kan använda granulerad lera (näckroslera), vattenväxtjord, kompostjord och olika sorters kross alltefter varje växts behov. Välkomposterad häst- och kogödsel innehåller mikroorganismer som gör jorden levande och friskare. Häst- och kogödsel ökar jordens mullhalt och förbättrar jordstrukturen. Bästa tiden att gödsla är på våren–försommaren då växten ligger i startgroparna inför en ny växtsäsong och behöver mycket näring.

5


Bougainvillea Bougainvillea trillingblomma alias bougainvillea I medelhavsområdet odlas den starkväxande bougainvillean flitigt, spaljerad mot husväggar, vällande över murar och staket i trädgårdar och parker. Det svenska namnet är trillingblomma, men växten är mest känd under namnet bougainvillea som också är accepterat som synonymt svenskt namn. Båda namnen är helt okej att använda. Namnet bougainvillea har växten fått efter den franske upptäcktsresanden Louis Antoine de Bougainville som 1766–1769 gjorde en världsomsegling. Med på resan var botanisten Philibert Commerson, den förste europé som beskrev växten. Det svenska namnet trillingblomma kommer av de tre små vita blommorna som sitter tillsammans innanför de tre färggranna högbladen. Till försäljning finns tre arter, trillingblomma Bougainvillea x buttiana, blank trillingblomma Bou­ gainvillea glabra och stor trillingblomma Bougain­ villea spectabilis. Alla arter har flera namnsorter.

Odla bougainvillea i kruka Köp bougainvillea i maj så har du glädje av den hela sommaren. Är det för kallt och fuktigt för att ställa ut plantan direkt så låt den stå inomhus i ett ljust och soligt fönster till dess att det blir dags att sätta ut växten. Ställ ut växten i maj–juni när all risk för nattfrost är över och ta in den i september– oktober innan det blir nattfrost.

Bougainvillea säljs ofta med stammarna fästa eller lindade runt en båge av ståltråd som är nedstucken i krukan. Dels för att de långa skotten ska hållas på plats, dels för att det ska bli flera blommande grenar bredvid varandra. Blommorna kommer att sitta tätt och ger ett prunkande, färggrant intryck. Bougainvillea säljs även som uppstammade små träd och plantor på träspaljé. Den är mycket odlingsvärd och blommar från tidig vår till långt in på hösten, och nya blomskott utvecklas allt eftersom. Den går att övervintra inne på fönsterbänken. Bougainvillea är en blomma värd att satsa på och lära sig att sköta – en klättrande buske som kan bli gammal även som krukväxt. Plantera bougainvillean på våren i det odlingskärl som den ska övervintra i under kommande vinter, så att den hinner etablera sig före vintern. Odla i djup kruka, helst med flera dräneringshål i botten. Bougainvillea trivs och blommar bäst på riktigt solig, varm och skyddad plats. En passande medel­ havsväxt för den som har en trädgård eller solig balkong i söderläge. Odlad på för skuggig plats blommar den inte alls. Om bougainvillean inte har

Bougainvillean pryder sin plats i trädgården, på bal­ kongen, altanen eller i vinterträdgården. Den blommar hela våren och sommaren och en bit in på hösten, men då lite sparsammare.

B o u g a i n v i l l e a e l l er Tr i l l i n g b l o m m a B o u g a i n v i l l e a

Bougainvillea är en klättrande buske som ursprungligen kommer från Brasilien. Den introducerades till Sydeuropa runt år 1830. Denna starkväxande, rikt blommande lian kan få 10 m långa klättrande stammar, och växten tar sig upp i buskar och trädkronor. Stammarna har tornar och busken klättrar, hakar fast och tar spjärn med hjälp av sina tornar; den är en s k spärrklättrare. Bladen är hjärtformade och friskt gröna. Blommorna är

14

oansenliga, vita eller crèmefärgade och sitter tre tillsammans. Det är de tre högbladen i starka färger som sitter runt blommorna som drar till sig uppmärksamheten. Högbladen känns som om de är gjorda av papper men tål sol och vind, och de sitter kvar länge. Det finns flera namn­sorter av bougainvillea med blommor (högblad) i varierande färger, som rött, rosa, orange eller vitt.


något att haka fast i eller välla över måste den bindas upp. Sätt ned stöd i krukan samtidigt som du planterar växten, så att bougainvillean har något att klättra i från början, t ex en ståltråds- eller trä­spaljé. Plantera om i större kruka under våren och i ny jord om plantan är ung och behöver mer utrymme. Plantera inte om i onödan. Vart tredje–fjärde år räcker om växten är etablerad, mår bra och beskärs för att vara proportionerlig i förhållande till krukan. Kom ihåg att mylla (blanda ned) välkomposterad häst- eller kogödsel i krukan runt växten varje vår–försommar. Jord Jorden kan t ex vara en blandning av 60 % planteringsjord (medelhavsjord) av god kvalitet, 10 % grus, 10 % sand, 10 % oriven låghumifierad torv eller solmull eller lövkompostjord och 10 % granulerad lera. Gödsel Mylla ned välkomposterad ko- eller hästgödsel i krukans översta jordlager varje vår i april–maj om plantan står många år i samma kruka. Ko- och hästgödsel är organiskt fullgödselmedel som dessutom förbättrar jorden. Det blir fler mikroorganismer och jorden blir mer levande och frisk. Jordstrukturen förbättras också och blir luftig och porös. Vattna med någon blomsternäring för blommande krukväxter eller gödsla med NPK Blåkorn varannan vecka från maj fram till augusti om så behövs. Ge ingen näring under viloperioden om

Tidig vårbeskärning Beskär bougainvillean genom att skära tillbaka de långa sidoskotten som utgår från huvudstammen eller stammarna.

16

du övervintrar växten svalt. Övervintrar du bougainvillean ljust i rumstemperatur, ge växt­näring för blommande krukväxter från slutet av februari. Övergödsla inte med kväve. Gödsla inte med benmjöl eller Algomin, som innehåller kalk. Va t t e n Bougainvillea dricker stora mängder vatten under heta, soliga dagar. Vattna plantan rikligt och regelbundet, men låt inte växten bli stående i vatten t ex i ytterkruka eller på vattenfyllt djupt fat. Vid kyligt väder är det viktigt att vattna mer sparsamt. Under sommaren är regnvatten, som är mjukt, det optimala. Under vintervilan vattnas bougainvil­ lean regelbundet men sparsamt, ju varmare och ljusare desto mer vatten. Övervintrar växten på fönsterbänken så vattna den som de andra krukväxterna. Ju svalare och mörkare den står desto mindre vatten behöver växten. Jorden i krukan bör aldrig torka ut helt och hållet.

Be s k ä r n i n g och ansning Bougainvillean blommar på gammal ved och på årsskott från fjolårsved eller äldre grenar. Under högsommaren växer plantan till kraftigt och får långa skott med blommor i toppen. Ofta kommer också små blommande korta skott utmed det långa skottet. Beskär plantan varligt på sensommaren–hösten precis när den blommat över. Om plantan ska över-

Skär tillbaka skotten till 3–5 cm från huvudstammen. Använd en vass sekatör eller sticklingssax. Skär precis ovanför ett blad eller en knopp (om växten har tappat bladen under vintern). Knopparna som kommer i blad­ vecken kommer att ge nya kraftiga, blomvilliga skott.


1. Nya blommor kommer allt eftersom i toppen på de nya skotten från vår till höst. När blommorna har vissnat och är bruna är det dags att klippa bort dem.

vintras i rumstemperatur kortar du in de riktigt långa skotten till hälften. Korta skott låter du vara. Plantan beskärs sedan igen tidigt på våren, se teckningar. Beskär plantan mer sparsamt eller inte alls om den ska övervintras svalt. Spara då beskärningen till tidigt på våren, se text och bild s 16. Uppstamning av bougainvillea, se uppstamning av klättrare s 116. Tidig vårbeskärning Tidig vårbeskärning görs under mars–april, när du ser att plantan börjar piggna till i vårsolen på fönsterbänken. Står plantan svalt, 6–15 plusgrader, kommer den igång lite senare. Korta in alla sidoskott på huvudstammen eller stammarna utom de skott som du eventuellt vill fortsätta binda upp vid spaljén eller ståltrådsstödet. Skär tillbaka alla långa skott till 3–5 cm från huvudstammen eller stammarna eller till över andra–tredje bladet eller knoppen, se teckning s 16. Skär precis över en frisk knopp, ett blad eller litet skott. Skär tillbaka skadade och döda grenar till levande ved eller ned till över två–tre blad från

2. Alla bruna, vissna blommor är bortklippta och många nya, blomvilliga skott är på gång. Bougainvillean på bilden är virad runt ett ståltrådsstöd.

huvudstammen. Det är viktigt att växten efter beskärning står ljust och att den vattnas rikligt och regelbundet. Spaljerad bougainvillea i kruka beskärs så att inte för många skott växer inåt spaljéns centrum. Det bör finnas luft inne i spaljén och inte ett virrvarr av korsande grenar och blomskott. Uppstammad bougainvillea med krona beskärs så att grenarna inte korsar eller nöter på varandra. För långa grenar kortas in och skott utmed stammen tas bort. Man beskär så att luft och ljus kommer in i kronan och trädet får vacker form och många nya, blomvilliga skott. Beskär alltid över ett från kronans centrum utåtriktat friskt blad, knopp eller skott. Tidig vårbeskärning gäller även för uppstammad bougainvillea. Bougainvillean blommar även om du glömmer att beskära den, men då lite glesare. Beskär man 17


nejlikeringar

1

2

3

Formklipp en påfågel av buxbom 1. Plantera flera rotade sticklingar av samma sorts buxbom i en stor kruka. När sticklingarna etablerat sig skär du tillbaka dem så att de bryter tätt med nya skott där själva påfågelkroppen ska vara. 2–3. Låt några skott växa på och bind upp dem med tunn ståltråd (”nejlikeringar”) vid stödpinnar till fågelhals och solfjäderformad påfågelstjärt. Fortsätt att be­skära, forma och trimma. Se till att alltid ha några

Formklipp kub, klot och pyramid Man kan klippa på fri hand eller med hjälp av pinnar, snören eller köpta formade stöd. Eller av ståltråd och hönsnät som man böjer till önskad form, se teckningarna.

Gödsel Gödsla varje vår med välkomposterad ko- eller hästgödsel som du myllar ned i jorden, d v s blandar upp väl med det översta jordlagret i krukan. På våren–försommaren kan du, om du tycker att det behövs, gödsla med Algomin eller benmjöl. Va t t e n När du vattnar – vattna rejält så att all jord hinner suga åt sig vatten och bli genomfuktig. Låt alltid ytjorden i krukan torka upp mellan bevattningstillfällena.

26

4

5

6

sticklingar på gång om du behöver fylla i grenverket på påfågeln. Tätast med skott bryter busken (de rotade sticklingarna) om man beskär på våren. Det tar några år innan fågeln är klar. 4. Om du vill kan du låta en krans växa till runt basen på fågeln så att det ser ut som om den ligger på ett rede. 5–6. Här är påfågeln klar. Nu är det bara att trimma fågeln regelbundet så att den håller formen.

Beskärning Hård beskärning görs alltid på våren när du ser att busken klarat vintern. Buxbom beskärs i april–maj till önskad form. Fortsättningsvis trimmar du buskarna (klipper buskarna så att de håller formen) i slutet av april–maj och sedan brukar det räcka att du trimmar dem en gång i slutet av juli–början av augusti, inte senare. En friväxande buxbom i kruka beskärs bara om det behövs och då i april–maj. Ta bort döda och skadade grenar, skär tillbaka för långa grenar och rensa ur risiga partier. Övervintring Buxbom som odlas i kruka är inte alls lika härdig som buxbom odlad på friland. Buxbom i kruka ska


tas in över vintern om man vill vara säker på att den ska överleva. Ställ den i sin kruka i ett övervintringsväxthus, garage med fönster, på en glasveranda eller annan ljus och frostfri plats. I zon 1–2 (3) kan man pröva att gräva ned buxbomen i krukan eller uttagen ur krukan på friland inför vintern. Täck plantan luftigt med finklippta grenar av lövfällande buskar eller träd.

Förökning Sticklingar Det är lätt att få sticklingar av buxbom att rota sig. Ta toppskottssticklingar under vår–sommar och sätt dem i såjord i en väldränerad plastkruka. Ställ krukan med sticklingarna ljust och håll jorden fuktig. Det går också bra att använda halvt förvedade årssticklingar. Ta skott som är mjuka i toppen men vedartade vid basen. Ta sticklingen där skottet går ut från stammen eller grenen. Sticklingen bör vara 8–10 cm lång. Skär av den precis under ett bladpar. Om du tar en stickling med klack (se s 75) ska klacken vara kvar. Ta bort de nedersta bladen. Sätt sticklingen i sandblandad såjord i en väl-

Sticklingplanta av brokbladig buxbom. Det finns flera namnsorter av brokbladig buxbom. Brokbladig bux­ bom är inte så härdig, men den går utmärkt att odla i kruka som tas in över vintern.

Blommande buxbom.

dränerad plastkruka. Låt krukan stå utomhus till hösten. Ta in den när det är risk för nattfrost. Ställ krukan ljust och svalt. Bor du i zon 1–2 (3) kan du gräva ned krukan i en kallbänk, ett potatisland eller dylikt. Täck luftigt med fingrenigt ris. Vattna under kommande vår och sommar. Till hösten nästa år har sticklingen rotat sig. Du kan också kupa upp jord runt en buxbom för att få många sticklingar, se s 108. Sådd Så egna frön eller köp frö från fröbutik på Internet.

Formklippt buxbom på friland.

27


Citrusgalleri Släktet Citrus har många arter som passar bra att odla i kruka. Håll ögonen öppna. Då och då kommer partier med lite ovanligare citrus in till trädgårdsbutiker, blomsteraffärer och på mässor. Man kan söka på ”Citrus” på Internet; det finns Inter­ netbutiker inom EU som säljer citrus med växt-

pass. De plantor som jag har beställt från nätet har levererats vid dörren och har varit i prima skick. Här kommer en liten citruskavalkad som kanske kan inspirera dig att satsa på någon ny spännande art. Jag har provodlat alla de arter som finns med på bild.

Fingercitron Citrus medica var. sarcodactylis

Apelsin Citrus × aurantium Sinensis-Gruppen

Suckatcitron Citrus medica

Bergamott Citrus × limon Bergamia-Gruppen

44


Tahitilime Citrus Ă— latifolia

Oval kumquat Citrus japonica Margarita-Gruppen

Chinotto Citrus aurantium Myrtifolia-Gruppen

Kalamondin Citrus Ă— microcarpa 45


Några vanliga sorter av kryddtimjan: ’Compactus’ är en lågvuxen, mycket kompakt sort som blir 10–15 cm hög. ’Lammefjord’ är en några decimeter hög, kompakt buske med ljuslila blommor och behaglig kryddoft. ’Silver Posie’ har brokiga blad i silver och grågrönt.

Blommande kryddtimjan.

Skördebeskär. Skär inte ned hela tuvor på en gång när du skördar, utan skär ett skott här och ett skott där från basen på plantan, se teckning. Då är plantan hela tiden i tillväxt och både mår bättre och ser bättre ut. Skördar man genom att nypa av mjuka skott, de längst upp på grenarna, så bryter nya skott fram högt upp på timjan­ busken i stället för från basen.

Beskärning Beskär alltid kryddtimjan i slutet av maj–juni månad om den måste beskäras hårt (ned till 2–4 cm), t ex om busken är kal och förvedad nedtill. Vänta till dess att du ser att plantan är vid liv och börjar få nya skott efter vintern. Lägg på 2–3 cm sandblandad jord i krukan på den nedskurna plantan och vattna så att jorden rinner ned runt det nybeskurna. Beskär aldrig timjan hårt efter juni månad. Odlar du i lite större skala i balkonglåda eller i ekfat och vill skörda så kan du skördebeskära hela säsongen. Skörda genom att ta en gren här och en gren där, se teckningen. Klipp eller skär av grenarna 2–3 cm från basen. Sedan repar du av bladen från kvisten. Övervintring Då kryddtimjan är en städsegrön buske kräver den en ljus placering under vintern. Kryddtimjan trivs och övervintrar bäst på en sval och ljus plats. Den går inte att övervintra i rumstemperatur på fönsterbänken. Däremot går det bra i ett övervintringsväxthus, på en glasveranda eller i ett källarförråd med ljusa fönster eller växtbelysning och en temperatur som ligger mellan 2 och 10 plusgrader under vintermånaderna. Att repa av timjanbladen går lätt. Dra av bladen från toppen ned mot basen på kvisten.

106


Man kan gräva ned krukorna (bör vara plastkrukor som inte fryser sönder) på friland (zon 3) i väldränerad jord i t ex potatis- eller grönsakslandet, gärna i upphöjd jordbädd. Låt bara några centimeter av krukkanten sticka upp ovanför jorden. Snö och regn får sköta vattningen. Täck luftigt med fingren­igt ris från lövfällande buskar eller träd, som skydd mot tidig vårsol och tjältorka. Tjältorka drabbar lätt kryddtimjan utomhus på våren och innebär att den tidiga vårsolen sätter fart på fotosyntesen och cellandningen i de städsegröna bladen, som då avdunstar mycket vatten. Tjälen är fortfarande kvar

Kryddtimjan i en snäckkruka av terrakotta.

i marken, och buskarnas rötter kan inte ta upp nytt vatten ur den frusna jorden. Följden blir att timjanbuskarna torkar ut. De får bruna, döda partier eller blir helt torra och dör efter ett tag. Vattna regelbundet men mer sparsamt om krydd­timjan övervintras på frostfri, sval plats. Ju svalare timjan står desto sparsammare vattning, och ju ljusare och varmare desto mer vatten behövs.

107


Odla medelhavsväxter i kruka

Medelhavsväxter i kruka EVA RÖNNBLOM

Medelhavsväxter i kruka

Eva Rönnblom är trädgårdsjournalist och tecknare och har under många år medverkat i tidskriften Allt om Trädgård. Hon är en nyfiken och experimenterande odlare på friland, i växthuset och på fönsterbänken. Eva har odlat de växter som finns med i boken. På Ica Bokförlag har Eva Rönnblom kommit ut med flera böcker om odling, bl a Sätt kärnor, frön och knölar, Trädgårdstider och Citrus i kruka.

Eva Rönnblom

Skulle du Skulle Sk d också vilja ha en medelhavsväxt hemma på fönsterbänken, på balkongen eller i trädgården? Du behöver inte bo i medelhavsklimat, ha en stor trädgård eller ett växthus för att odla medelhavsväxter i kruka. Det viktiga är att växten under sommaren får komma ut på balkongen, terrassen eller i trädgården. Det här är en bok för dig som vill odla ett fikon-, oliv- eller citrusträd eller någon annan medelhavsväxt i kruka och undrar hur man ska sköta den. Tjugotvå medelhavsväxter som passar att odla i kruka är beskrivna i boken. Oliv, rosmarin, citrus, fikon, lager, lavendel och myrten finns att köpa i de flesta trädgårdsbutiker. Boken tar också upp lite mindre vanliga men typiska medelhavsväxter som kapris, pinje och korkek – de kanske blir en ny bekantskap för många. Hur övervintrar man medelhavsväxter i kruka på bästa sätt, vilken jord och växtnäring ska de ha och hur beskär man dem? Svaren får du i Medelhavsväxter i kruka. För dig som är intresserad och experimentsugen finns beskrivet hur du sår och tar sticklingar av växterna.

www.icabokforlag.se

3670-Medelhavsvaxter-Omslag.indd 1

2011-02-09 16.10

9789153436706  

Medelhavsväxter i kruka EVA RÖNNBLOM EvaRönnblom Medelhavsväxter i kruka Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som...

9789153436706  

Medelhavsväxter i kruka EVA RÖNNBLOM EvaRönnblom Medelhavsväxter i kruka Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som...