Page 1


�When one practices discipline and moves from the beginner's territory to immovable wisdom, one makes a return and falls back to the level of the beginner� ― Takuan Soho, The Unfettered Mind: Writings of the Zen Master to the Sword Master


Bujinkan

MĂĽlad av Soke, Hatsumi Masaaki


Bujinkan Dojo Shinden Kihon Gata – Ten Chi Jin Ryaku no Maki De fundamentala Üvningsformerna i Bujinkan Dojo


Denna bok är enbart ett sätt att bevara en unik aspekt av arvet från Japansk stridskonst. Varken förlaget eller författaren ger någon garanti för att de tekniker som beskrivs eller visas i boken kommer att vara säkra eller effektiva i någon självförsvarssituation eller på annat sätt. Läsarna kan skadas om de tillämpar eller tränar de tekniker som visas. För att minimera risken för skador bör ingenting som beskrivs i denna bok göras utan personlig och sakkunnig instruktion. Är man inte fullt frisk bör en läkare konsulteras innan man beslutar sig för att försök någon som helst av de tekniker som beskrivs. För var tid och plats gällande lag kan förbjuda användning eller besittning av någon av de vapen som beskrivs eller visas i denna bok. Användandet av teknikerna som beskrivs på dessa sidor kan inte alltid motiveras i en viss självförsvarssituation eller enligt gällande lag. Varken förlaget eller författaren gör någon garanti om lagligheten eller lämpligheten av något vapen eller teknik som nämns i denna bok.

© 2016 Rikard Sundelius Foton: Rikard Sundelius Ytterligare medverkande: Sveneric Bogsäter, Peter Carlsson, Mats Hjelm, Petter Swedin, Michael Schjerling och Elias Krzywacki Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland

ISBN: 978-91-7699-490-0


Innehåll De fundamentala övningsformerna – Sveneric Bogsäter ............................................................................ 9 Varför denna bok – Rikard Sundelius ........................................................................................................ 10 Bujinkans rötter – Michael Schjerling ........................................................................................................ 13 Att vara Uke (Se och lär) – Elias Krzywacki ............................................................................................... 14 Sanshin no kata – Peter Carlsson............................................................................................................... 17 En sammanfattning av grunderna – Mats Hjelm ....................................................................................... 19 Hitori Keiko (egenträning, ensamträning) ................................................................................................. 21 Bujinkan..................................................................................................................................................... 23 Populärhistoria ..................................................................................................................................... 23 De nio skolorna..................................................................................................................................... 24 Träningen.............................................................................................................................................. 24 Graderingssystem ................................................................................................................................. 25 Medlemskap i Bujinkan och medlem i Shidôshi-kai.............................................................................. 27 Dojo Kun道場訓 (Dojo regler ) ............................................................................................................. 29 Introduktion till Ten Chi Jin Ryaku no Maki ............................................................................................... 30 Junan Taiso (kroppskonditionering)...................................................................................................... 33 Junan Undo No Gata (Tio uppvärmningsmetoder) .......................................................................... 34 Shin Kokyo Sanaden (Tre andningsövningar) ................................................................................... 37 Shikin Haramitsu Daikomyo....................................................................................................................... 38 Ten Ryaku no Maki 天略の巻 - De himmelska principerna....................................................................... 40 Ukemi Gata Taihen Jutsu 受身型体変術 (Mottagande tekniker - rullningar, fall och hopp) ............... 41 Shihou Ten Chi Tobi 四方天地飛び (Hopp i fyra riktningar och upp/ned) ...................................... 43 Daken Kihon (Grundläggande slag och spark).................................................................................. 43 Uke no Kata (Mottagande former) .................................................................................................. 44 Shoten no Jutsu 昇天の術 (Tekniker för att klättra till himlen) ...................................................... 44 Hoko no Jutsu 歩行の術 (Tekniker för att gå) ................................................................................. 44 Shizen Gyoun Ryusui 自然行雲流水 (Rörelse i harmoni med naturen) .......................................... 44 Kyu Kamae 九構 – Kroppsställningar (Nio fysiska uttryck) ................................................................... 45

5


Dakentaijutsu (Inspel till Inashi Gata och Hōken Juroppō) ..............................................................47 Inashi Gata 意無し型 - Polera formen.............................................................................................49 Hoken Juroppou 宝券十六法 – Sexton slagskatter ..............................................................................53 Godai – läran om de fem elementen ...............................................................................................55 Sanshin no Kata.....................................................................................................................................57 Kihon Happou Gata 基本八法型 – Åtta fundamental former ..............................................................59 Koshi Kihon Sanpou 骨指基本三法 (Tre fundamentala vägar för koshijutsu).................................59 Torite Kihon Kata Gohou 捕手基本型五法 (Fem fundamentala vägar att använda grepp)............60 Taihen Jutsu Mutou Dori Kata 体変術無刀捕型 ..................................................................................61 Chi Ryaku ni Maki 地略の巻 – De jordiska principerna ............................................................................63 Hajutsu Kyuho 破術九法 (Nio metoder att gå ur fasthållningar) .........................................................63 Torite Kihon Tori no Kata 捕手起本捕りの型 (Grundläggande former för låsningar).........................66 Happo Keri Henka no Koto 八法蹴り変化の事 (Åtta former av förändrande sparkar).......................69 Gyaku Waza 逆技 (Brytande/vridande tekniker)..................................................................................73 Nage Kata 投げ型 (Kasttekniker)..........................................................................................................77 Shime Waza Go Kata 締め技五型 (5 Stryptekniker) ............................................................................80 Jin Ryaku no Maki 人略の巻 – De mänskliga principerna .........................................................................82 Suwari Gata (Tekniker från sittande) ....................................................................................................83 Katate Dori (Kontringar mot enhandsgrepp) ........................................................................................84 Ryote Dori 両手捕り (Kontringar mot tvåhandsgrepp)........................................................................86 Haibu Yori 背部より(Kontringar mot grepp bakifrån)..........................................................................89 Tata Ni Taishite 敲に対して(Kontringar mot slag)...............................................................................90 Keri Ni Taishite 蹴リに対しテ (Kontringar mot spark) ........................................................................95 Tsuki to Keri Ni Taisuku 突きと蹴りに対すく技(Kontringar mot slag- och sparkkombinationer) .....97 Nage Kaeshi 投げ返し (Kontringar mot kast).....................................................................................101 Muto Dori no Kata (Obeväpnad försvar mot vapen) ..........................................................................103 Soto Tonko no Kata 鼠逃遁甲の型 (Övningsformer för en flyende råtta).........................................104 Santo Tonko no Kata 竄逃遁甲之型 (Övningsformer för flykt).........................................................106 Tekniklista Ten Chi Jin Ryaku no Maki – I den här boken kopplad till gradringsriktlinjer ........................111 Teknikslista Ten Chi Jin Ryaku no Maki – Original som referens..............................................................121


Rekommendrad lägsta nivå vid kyugrader .............................................................................................. 127 Bujinkanmärken och graderingar ............................................................................................................ 139 Taikai – Historier från förr. ...................................................................................................................... 139 Japansk terminologi................................................................................................................................. 145

7


De fundamentala övningsformerna – Sveneric Bogsäter Ten Chi Jin Ryaku no Maki har undertiteln “De fundamentala övningsformerna för Bujinkan Dojo.“ Precis så ska det ses, när du har lärt dig formerna i Ten Chi Jin Ryaku no Maki har du lagt grunden i Bujinkan Budo Taijutsu. Det är därför viktigt att verkligen studera formerna och inte “hoppa över” någonting, inte lägga någonting åt sidan, utan verkligen “ta tag i” alla delar och alla moment av varje övning, varje teknik. Det finns inga genvägar till att uppnå en viss nivå, det är en fråga om regelbunden och intensiv träning i de fundamentala formerna som på sikt ger resultat. Därför ser jag det som betydelsefullt för oss alla som tränar Bujinkan Budo att det på nytt har samansatts en mer komplett, genomarbetad Svensk version av Ten Chi Jin Ryaku no Maki – med vars hjälp vi kan lägga grunden för vår fortsatta utveckling som utövare av Bujinkan Budo Taijutsu. Sveneric Bogsäter

9


Profile for Smakprov Media AB

9789176994900  

9789176994900  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded