__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

N

LL

KELN TI YC

MATEMATIKEN

Geometri och jämförelser

Geometri och jämförelser I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Geometri och jämförelser innehåller • geometriska former • jämförande mätningar Nyckeln till matematiken Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelser Taluppfattning 1–20 Addition 1–20 Subtraktion 1–20

ISBN 978-91-86611-20-0

341 123

9 789186 611200


Innehåll Måla bilden............................................... 2 Former....................................................... 3 Kvadrat..................................................... 4 Rektangel.................................................. 5 Cirkel......................................................... 6 Triangel..................................................... 7 Måla pizzan............................................... 8 Rita så att det stämmer............................ 9 Vilken ska bort?......................................... 10 Skriv rätt ord............................................. 11 Dra streck till rätt form............................. 12 I affären.................................................... 13 Vilket föremål?........................................... 14 Fyrhörningar............................................. 15 Lång, längre, längst.................................. 16 Kort, kortare, kortast................................ 17 Hög, högre, högst..................................... 18 Låg, lägre, lägst........................................ 19 Tung, tyngre, tyngst.................................. 20 Lätt, lättare, lättast................................... 21 Smal, smalare, smalast.............................. 22 Bred, bredare, bredast.............................. 23 Fullt eller tomt?......................................... 24


Måla bilden

2

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Rita en fågel ovanför huset. Rita ett träd till höger om huset. Skriv ditt namn på skylten. Måla bilden som du vill.


Det här är en kvadrat. Måla kvadraten gul.

Rita kvadraten.

Måla kvadraterna i olika färger.

Rita och måla en kvadrat.

4

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Kvadrat


Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Rita så att det stämmer

9


Låg, lägre, lägst Måla det lägsta huset.

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

Rita ett lägre träd till vänster om trädet. Rita ett högre träd till höger om trädet.

19


Fullt eller tomt? Det är saft i glasen. Måla så att det stämmer.

ISBN 978-91-86611-20-0 © 2011 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Thorsén Förlag AB Uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Första upplagan 1 Tryck: Elanders 24 Sverige AB 2011

halvfullt

nästan tomt

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se

Kopiering förbjuden. Se sidan 24.

fullt


N

LL

KELN TI YC

MATEMATIKEN

Geometri och jämförelser

Geometri och jämförelser I serien Nyckeln till matematiken ingår övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Geometri och jämförelser innehåller • geometriska former • jämförande mätningar Nyckeln till matematiken Börja med matte Sortera med mera Geometri och jämförelser Taluppfattning 1–20 Addition 1–20 Subtraktion 1–20

ISBN 978-91-86611-20-0

341 123

9 789186 611200

Profile for Smakprov Media AB

9789186611200  

MATEMATIKEN N YCKELN TI L L Innehåll Rita en fågel ovanför huset. Rita ett träd till höger om huset. Skriv ditt namn på skylten. Måla bilden...

9789186611200  

MATEMATIKEN N YCKELN TI L L Innehåll Rita en fågel ovanför huset. Rita ett träd till höger om huset. Skriv ditt namn på skylten. Måla bilden...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded