__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Av Jakob Ståhle

illustratör: Fredrik Andersson
 Volym 1 2016 utgåva version 1.2 
 ISBN: 978-91-981844-6-4 
 Texter ur Bibel 2000©Svenska Bibelsällskapet
 Alla rättigheter reserverade.
 Copyright ©2016 Wake Up Publishing AB

1


Innehåll Förord ………………… 3

Moral …………………… 4 Lagen ………………… 22 magi …………………… 38 slaveri ……………… 56 Bedrifter ………… 72 Kannibalism …… 90 Vetenskap ……… 104 Karaktärer …… 118

Slutord …………… 130 Tack …………………… 132 Register ……………137

2


Förord BibelCitat kan bli komiska, galna eller rent av otäcka när de tas ur sin kontext. Andra verser blir värre när de läses i sitt sammanhang. Låt dig roas, överraskas och förskräckas av bibelord vi sällan eller aldrig hör i våra kyrkor. Om du har en bibel vid din sida kan du läsa berättelserna i sitt sammanhang för att kolla upp dem ordentligt. Den här boken fungerar utmärkt som diskussionsunderlag eller varför inte för att tända en eld. Mycket nöje!

3


Moral Moralen kan vara egenskapen i ett agerande hos en person att följa etiska normer eller att följa god sed. Det kan också handla om fö rstå e l s e fö r r ät t o c h f e l , Skillnaden mellan goda handlingar och beslut, och de val och handlingar som är dåliga. Skrifterna ger oss mängder av tips om den moral vi fått av Guden JaHve. Vem kan avgöra vad som är rätt eller fel. Du eller gud? ta del av ett fåtal av bibelns märkliga moraliska berättelser och undervisning.

4


5


ruttna affärer Ni skall inte äta ett självdött djur. Ge det att äta till invandraren i dina städer eller sälj det till en utlänning. - Femte Moseboken 14:21

Visste du att…
 De tio budorden tas traditionellt
 från Första Mosebokens 20:e kapitel 
 (eller 5 Mos 5), men Gud gav Moses
 en annan uppsättning av de tio bud-
 orden i Andra Moseboken 34:1-28

6


7


Syskonkärlek ”Kom, syster, ligg med mig!” – 
 ”Nej, nej, min bror!” ropade hon. ”Skända mig inte! Sådant får inte ske i Israel, gör inte något så vettlöst!” 
 Men Amnon ville inte lyssna på henne utan övermannade henne och tog henne med våld. - Andra samuelsboken 13:11-12, 14

8


9


Busiga barn Från Jeriko gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av honom. 
 ”Ge dig i väg, flintskalle!” ropade de. ”Ge dig i väg, flintskalle!” Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av barnen. - Andra kungaboken 2:23-24

10


11


händiga nyheter Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. - Markusevangeliet 9:43

Visste du att…
 Dionysos* född 25 Dec.1000 år f Kr.
 Han förvandlade vatten till vin, red på
 en åsna i triumf, kallades frälsaren, upp-
 stod från de döda och uppsteg till himlen.

12

* Informationen om Jesusparallellerna bygger på hörsägen och uråldriga skrifter.


13


oskyldig erövring Om man ser en människa ligga ihjälslagen på marken i det land som Herren, din Gud, vill ge dig att ta i besittning.. // ..de äldste i staden skall föra kvigan ner i en ravin där bäcken aldrig torkar ut och ingen plöjer eller sår, och nere i ravinen skall de bryta nacken av kvigan…/
 /…Så får de försoning för blodskulden. - Femte Moseboken 21:1, 4, 8

14


15


Arg på mamma Var och en som förbannar sin far
 och mor skall straffas med döden. - Tredje Moseboken 20:9

Visste du att…
 William Tyndale var den första
 som översatte Bibeln till engelska. 
 Han dömdes därav för kätteri till
 döden genom strypning, och
 brändes sedan på bål.

16


17


gåva till prästen Krigsbytet, det som återstod av vad soldaterna hade tagit, utgjordes av 675 000 får, 72 000 kor, 61 000 åsnor och allt som allt 32 000 människor, de flickor som inte hade legat med någon man. Hälften av detta, den lott som tillföll dem som varit med i striden, uppgick till… /
 /…16000 människor, därav 32 som tribut åt Herren. Mose överlämnade tributen, Herrens offergåva, till prästen Elasar, så som Herren hade befallt Mose.

18


19


Lot är generös Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.” Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. ”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”

20


21


Lagen Lagen Definierar vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Lagen anger också vad påföljden blir när man bryter mot den. 
 
 Gud gav oss lagen genom skriften. Här får du veta vad som är fel och vad som är dödligt fel. vad man måste göra och vad man inte ska göra. Självklart har Gud alla svaren. vad skulle hända om vi följde guds lag? 


22


23


snopen som
 tar snoppen Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning hugga av hennes hand. - Femte moseboken 25:11-12

Visste du att…
 Bibeln nämner 30 andra 
 gudar förutom Jahve.

24


<<<

25


rent bevis om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds. - Fjärde moseboken 22:20-21

26


<<<

27


frånstötande skinn en oomskuren, en av manligt kön som inte har fått förhuden bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund. - första moseboken 17:14

Visste du att…
 Det var inte förrän år 367 som
 kyrkofader Athanasius tillhanda-
 höll den första fullständiga listan
 över de 66 böckerna i bibeln.

28


<<<

29


Besviken på
 högre makter Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. - tredje moseboken 24:16

Visste du att…
 "Du skall icke stjäla”, kan vi 
 läsa i ett av de tio budorden. 
 Ironiskt nog är Bibeln världens 
 mest snattade bok!

30


<<<

31


tjejbaciller När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör vid henne är oren till kvällen. Den som rör vid något hon har suttit på skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. - Tredje Moseboken 15:19, 22

32


<<<

33


Samhällsproblem En kvinna får inte ställa sig framför ett djur för att para sig med det. - tredje moseboken 18:23

Visste du att…
 Det nämns 56 gånger
 i Tredje Moseboken att 
 Gud förmedlade dessa 
 lagar till Moses.

34


<<<

35


Justering av lagen Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. - Matteusevangeliet 5:17-18

36


<<<

37


magi Magi handlar ofta om att påverka den fysiska världen med hjälp av övernaturliga krafter. Gud och hans bundsförvanter utförde många fantastiska mirakel förr i tiden. I själva verket hände de för så länge sedan att det tycks som om kyrkorna kan ha glömt en del av dem. Här några få av alla fantastiska mirakel och magiska händelser från Bibeln.


38


39


När bönen
 inte fungerar Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Öppna dig!”. -markusevangeliet 7:33-34

Visste du att…
 Det finns inga original funna
 till någon av bibelns böcker.

40


41


Slutord Denna bok är inte ett försök att ge en komplett bild av bibeln. Boken är avsedd att visa bibeln från ett annat perspektiv än det vi är vana vid i kyrkan. Syftet är att roa och att vidga läsarens uppfattning om världens mest inflytelserika bok: bibeln, som dagligen ger konsekvenser för åsikter, känslor, värderingar, handlingar, föreställningar, lagar, beslut och bestraffningar i vår värld.

Varför söka efter riktlinjer och ”kunskap” i urgamla böcker som innehåller texter som står bakom slaveri, barnamord, folkmord, hokus pokus och kvinnoförnedring? Om vi trots allt vill använda en helig gammal skrift för riktlinjer och kunskap i livet, är det då inte rimligt att ha god kännedom om dess innehåll? Om innehållet i bibeln är gott hur kan det då skada att ifrågasätta och granska det? Jag hoppas att boken skall uppmuntra läsaren till att lära sig mer om bibeln och att den skall engagera. Jag skulle gärna se att den exempelvis ingick i konfirmationsundervisning eller varför inte som lektyr på hotellrummen? En naiv men rolig tanke.

130


Många anser att det är mina bibeltolkningar som är tokiga, men om teologer inte kan komma överens om hur bibeln skall tolkas, hur skall då icke troende eller ens kristna kunna göra det? Med hjälp av denna bok kan du väcka funderingar, frågeställningar och starta intressanta diskussioner kring religion, kunskap och kritiskt tänkande. Diskussioner och ifrågasättande för tanken och samhället framåt.

Skall religion ha frikort från granskning? 
 Hur stor respekt bör vi ge religioner? 
 Kanske kan det vara nedlåtande att inte ifrågasätta? 
 Eller är det helt enkelt bäst att låta skrifter vara heliga? 
 Är det saligt, eller snarare farligt, att tro? Förmodligen saknar du några av dina favoriter till tokiga bibelcitat här. Gissningsvis dyker de upp i någon av de kommande volymerna. Källmaterialet är ju rikt på tokigheter.

131


Register Barnamord 
 Sida 10, 16, 36, 92, 96, 102 Barnmisshandel
 Sida 10, 16-20, 28, 58, 92,
 96, 102 Bedrifter
 Sida 42-46, 50-54 72-88,
 100, 128 Dödsstraff 
 Sida 10, 16, 26, 30, 36, 70 Galet 
 Sida 6-116, 128 Grymhet
 Sida 3-30, 36, 42, 58-70, 80, 84-92, 96-102, 128 Gud 
 Sida 10, 30, 42, 46, 62-64, 70, 82, 92, 96-100, 106, 114-116, 128

Magi 
 Sida 10, 38-54, 74-82, 94,
 110, 114 Moral 
 Sida 4-20, 24-30, 34-36, 42,
 50, 52 Mord 
 Sida 10, 14-16, 26, 30, 36, 60, 70, 80, 84-88, 92, 96, 100-102, 114-116 Motbjudande 
 Sida 6-20, 24-32, 36, 40, 54, 58-70, 78-80, 84-88, 92-102, 116, 128 Oetiskt 
 Sida 6-20, 24-32, 36, 40-42, 52, 58-70, 76, 80, 92-102, 116, 128 Slaveri 
 Sida 18, 36, 56-70

Helvetet 
 Sida 12, 70

Stening
 Sida 26, 30, 36,

Hot
 Sida 12, 16, 20, 24-30, 36,
 70, 80, 92, 96-100

Straff 
 Sida 10-16, 24-30, 36, 42, 60-64, 70, 80, 92, 96-100, 116

Jesus 
 Sida 12, 36, 40, 46-54, 70, 74-76, 80, 94, 120

Vetenskap 
 Sida 12, 26, 32, 40, 46-48, 54, 74-76, 94,104-116, 128

Kannibalism 
 Sida 90-102

Våld
 Sida 8-10, 14-20, 24-26, 30, 36, 40-42, 60, 64, 70, 80, 84-88,
 92, 96-102, 114-116, 128

Kvinnoförnedring
 Sida 8, 18-20, 24-26, 32-36, 66 Lagen 
 Sida 6, 14-18, 22-36, 58-60, 66-68, 96, 112


Våldtäkt 
 Sida 8, 18-20, 46 Änglar 
 Sida 42-48

137

Profile for Smakprov Media AB

9789198184464  

9789198184464  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded