Page 1

Sandra Jensen

Lekar och roliga övningar hjälper barnen på vägen till ett nytt språk!

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal

som har flerspråkiga barn i sina grupper. Boken ger en bra grund inför arbetet att hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt.

Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet. Därefter följer utförliga beskrivningar, inklusive praktiska råd och tips, till en mängd olika lekar och övningar. Sist i boken finns ett passande bildmaterial att klippa ut och laminera.

SVENSKA

ISBN 978-91-622-9657-5

www.bonnierutbildning.se

(9657-5)

L EK A N DE L ÄT T BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Omslag och illustrationer: Pia Niemi Grafisk form: Anders Wikberg Redaktör: Ann de Bourgh

Svenska Lekande Lätt ISBN 978-91-622-9657-5 © 2010 Sandra Jensen och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BonusPresskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. KST Kalmar Sund Tryck AB, Kalmar 2010


Förord Född och uppvuxen i Sverige, med en tjeckisk mamma och en dansk pappa (som fortfarande pratar engelska med varandra!), är jag förprogrammerad med ett stort språkintresse. Detta intresse kombinerat med mitt arbete som socionom i Österrike har varit mycket spännande och utvecklande. Min första klient var en sjuårig pojke, som vuxit upp hos sin mormor på en annan kontinent. Några veckor före vårt första möte hade han hämtats ”hem” till Österrike av sin mamma. Skolplikten i Österrike innebär att dagen efter ankomst till landet ska barnen börja skolan och mitt uppdrag blev att integrera pojken och även lära honom tyska. Men hur undervisar man ett knappt läskunnigt barn, med mycket energi, i ett främmande språk? Jag letade efter passande övningar, men hittade inget jag kunde använda. Istället fick jag ta till min fantasi och skapa övningar som pojken uppfattade som lek, men som samtidigt var språkfrämjande. Under årens lopp har jag undervisat både enskilda elever och grupper på upp till 27 barn mellan 1–10 år och övningarna har jag anpassat till respektive ålder och förkunskaper. I den här boken finns många av övningarna samlade. Den inledande teoridelen är tänkt att ge dig en bra grund inför ditt arbete och i slutet av boken finns ett passande bildmaterial att klippa ut och laminera. Jag önskar er många roliga stunder tillsammans, där barnen får leka och du kan hjälpa dem på vägen till ett nytt språk!

Sandra Jensen

3


Innehåll TEORETISK BAKGRUND

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Barnet och det nya språket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Behovet av språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mitt språks gränser är min världs gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Samtalsfrämjande övningar

Flerspråkighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Barn med flera språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Språk­utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Utveckling av flera språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Omgivningens betydelse för språket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Träna/rep­et­era glosor

Den flerspråkiga familjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Modersmåls­undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Faktorer som främjar språk­inlärning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Rörelseövningar Lugn interaktion

Faktorer som försvårar språkinlärning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Kreativa övningar

Självkänsla  39 Trygghet  39 Närhet  40 Motivering och Behov av att bli förstådd   40 Förebilder  40 Förstå sammanhang   41 Lugn och ro  41 Positivt bemötande och Positiv inställning  41 Upprepningar  41 Variation   42

Förskole­personalens betydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4

En stressig och bråkig miljö   43 Begränsad möjlighet att tala språket  43 Språk med låg social status  43 Fördomar inklusive dåliga råd  44 Bristande stöd  44 Sorg och oro  44

Aktiviteter med föräldrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sagodagar  51


TEORETISK BAKGRUND

Sånger  51 Spel från olika länder  52 Lekar från olika länder  52 Traditioner  52 Mat som kulturbärare  52 Mitt hemland  53

Det utvecklande samtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Lekens och övningarnas betydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Planering av lektioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Förslag på planering till olika teman  66

Samtalsfrämjande övningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Hästen rider galopp  97 Vargen och hönorna  97 God morgon, sömntuta!  98 Vi är stora, vi är små  99

Kreativa övningarr

Rörelseövningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Lugn interaktion

Memory  86 Bildbingo  88 Minneslek  89 Sångstund  90 Lyssna på musik  91 Repetition 1 – med bilder  92 Repetition 2 – Snurra flaskan  94 Repetition 3 – Kasta tärning  95 Repetition 4 – för äldre barn  96 Fler övningar i att träna/repetera glosor  96

Rörelseövningar

Träna/repetera glosor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Träna/rep­et­era glosor

Vad händer idag?  69 Att använda bilder  71 Namnleken  74 Berätta för mig!  76 Hungriga handdockan  78 Sagobok  79 Leksaksdags!  81 Leta föremål på en bild  82 Rollspel på marknaden  83 Fler samtalsfrämjande övningar  85

Samtalsfrämjande övningar

Sagans betydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5


TEORETISK BAKGRUND Samtalsfrämjande övningar Träna/rep­et­era glosor

Hämta rätt sak  100 Farbror Lejon  101 Dags att röra på oss!  102 Lär känna din kropp  103 Tåget går  104 Shoppingtur  106 Fruktsallad   108 Lek med ballong  110 Spring i benen  111 Kom hem alla mina barn   112 Kungen/drottningen och hans/hennes barn   112 Räkna tillsammans  113 Hinderlöpning  114 Bollek  115 Karusellen  116 Ett djur från zoo är på rymmen!  117

Lugn interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Rörelseövningar Lugn interaktion

Klädesplagg  118 Adjektiv  120 Det som pilen pekar på …  121 Spel  122 Kroppen  123 Det här är en penna  124 Lyfta fliken  126 Lyfta fliken – böja adjektiv  127 Associationer  128 Luktleken  129 Mystiska påsen  130 Vi lär oss färgerna  131 Fler övningar i lugn interaktion  131

Kreativa övningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Kreativa övningar 6

Färg och form  132 Påklädningspappersdocka  134 Skapa en stad  136 Hitta bilderna som hör ihop  137 Släktträd  139 Mitt hem   140 Ytterligare en kreativ övning  141


Bildmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Samtalsfrämjande övningar Träna/rep­et­era glosor Rörelseövningar

Referenslitteratur  237

TEORETISK BAKGRUND

Vad händer i dag?  145–147 Väder, årstid/dygn   149–151 Yrken och redskap  153–161 Aktiviteter  163–165 Traditioner  167–169 Hygien  171–173 Växt- och djurriket  175–177 Känslor  179–181 Kläder  183–191 Motsatser  193–197 Affärer  199 Saker till affärerna  201–207 Grönsaker  209–211 Frukt  213 Möbler  215 Kroppen  217–219 Temabilder  221–227 Klippdockor  229–233 Hemma  235

Lugn interaktion Kreativa övningarr 7


TEORETISK BAKGRUND

Det utvecklande samtalet Barn både vill och behöver kommunicera. Det främsta sättet att kommun­ icera är genom orden och för att kunna göra detta behövs ett gemensamt språk. Detta kan kompletteras med hjälp av kroppsspråk och gester. När en vuxen samtalar med ett barn är det allra viktigaste att vara lyhörd och tydligt visa sitt intresse för det barnet har att säga. Barn har olika stort behov av trygghet, men alla måste känna sig sedda och förstådda och behöver känna sig trygga för att våga prata. Samtalet är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla barns språk. Genom att kommentera och samtala om de dagliga aktiviteterna, som måltider, påklädningssituationer, gå ärenden etc. ger man barnet nya ord och begrepp. När man ska prata ett språk som man inte behärskar så bra behöver man extra mycket tid på sig för att formulera sig. Tyvärr är det alltför vanligt att de vuxna ställer nästa fråga innan barnen hunnit svara. En bra lyssnare ger sin samtalspartner talutrymme. Att vänta tre sekunder iställ­et för en kan göra stor skillnad! Var lyhörd för barnets behov och hjälp gärna till med att sätta ord på det barnet vill uttrycka. Barnet behöver lära sig samtalsregler, om att tala och lyssna, försöka förstå innebörden i det som sägs och att reagera på detta. När man lyssnar på små barns samtal upptäcker man ofta att det egentligen rör sig om parallella monologer, där barnen inte alls reagerar på föregående tal­ ares utsaga. En dialog är en svår uppgift, som kräver en hög kognitiv och språklig mognad, och ju fler tillfällen barnet har att öva desto bättre. Den vuxne anpassar sitt språkbruk till den han eller hon pratar med. Många vuxna använder korta, enkla meningar med många upprepningar när de talar med barn. Att använda barnets namn eller höja intonationen i slutet av meningen kan vara ett sätt att väcka barnets uppmärksamhet. Använder den vuxne för svåra ord finns risken att barnet slutar lyssna. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att vårt passiva ordförråd är

54


TEORETISK BAKGRUND

betydligt större än det aktiva! För att stimulera och utveckla barnets språk gäller det att prata på en nivå strax över barnets. Positiv feedback är av stor betydelse. Beröm barnet, stöd det i sina försök att kommunicera och prata, fråga och lyssna. Se barnet som en kompetent språkpartner. Detta får barnet att känna sig tryggt istället för okunnigt. Med de yngre barnen är det viktigt att prata om konkreta saker och föra ”här-och-nu”-samtal. Ett litet barn har ännu inte lärt sig att prata om abstrakta situationer. Det kommer först senare. Om barnen har något konkret framför sig som de kan samtala kring, till exempel när de ritar eller pysslar, när de är mitt uppe i en lek eller en måltid, underlättar detta mycket. De vuxna kan använda sig av dessa situationer för att främja språket, dels genom att ge barnet möjlighet att öva att tala, dels genom att utöka ordförrådet genom att benämna nya föremål. Även här kan den vuxne försöka få barnen att samtala med varandra och dela med sig av sina funderingar och intryck. Tänk bara på att låta barnen komma in i den kreativa processen först, innan ni börjar samtala, annars störs barnet i sin tankeprocess. Använd er av så många konkreta situationer som möjligt för att föra ett samtal. Fråga barnet vad det gör och be det berätta utförligare genom att ställa konkreta frågor. Undvik frågor barnet kan besvara med ”ja” eller ”nej” utan välj istället andra frågeställningar, som kräver längre och utförligare svar. När du talar med ett barn med ett begränsat ordförråd kan du ge barnet olika svarsalternativ. ”Vill du ha den blå eller den röda kopp­en?” Undvik formuleringar som ”Vill du ha den eller den?” Diskut­ era med barnet om olika saker och se till att barnet vistas i en rik språklig miljö där det hör både upprepningar och variationer. Även om barnet inte dras in i samtalet, utan bara är en lyssnare, kan det påverka barnets språkutveckling mycket. När min son var 2,5 år tillbringade vi två månader i Thailand. Daglig­en fick han höra engelska av alla i sin omgivning. Han blev ofta tilltalad på engelska och kunde efter någon vecka peka ut olika kroppsdelar när kökspersonalen övade med honom. Vid ett tillfälle pratade jag med en person och rätt vad det är säger min son ”Water är vatten”, vilket var precis det vi pratade om. Men även om språkutvecklingen främjas av att vistas i en miljö där man hör språket mycket finns det inget som går upp emot att själv delta i samtalet.

55


TEORETISK BAKGRUND

FÖRSLAG PÅ PLANERING TILL OLIKA TEMAN Tema: Form

Samtalsfrämjande övningar

Sång:

Min hatt den har tre kanter

Rörelseövning:

Fruktsallad

Kreativ övning: Färg och form Träna/repetera: Repetition 2 – snurra flaskan Lugn interaktion: Lyfta fliken – böja adjektiv

Träna/rep­et­era glosor

Tema: Djur

Rörelseövningar

Sång:

Per Ohlssons Bondgård Lille katt Björnen sover Små grodorna

Rörelseövning:

Fruktsallad Lek med ballong Ett djur från zoo är på rymmen!

Träna/repetera: Repetition 3 – Kasta tärning Memory Sångstund Lugn interaktion: Lyfta fliken Associationer

Lugn interaktion Kreativa övningar 66

Tema: Frukt Sång:

Skala Banan Hoppe hoppe hare

Rörelseövning:

Shoppingtur Fruktsallad Hämta rätt sak

Lugn interaktion: Lyfta fliken Träna/repetera:

Minneslek Memory

Samtalsfr. övn.:

Rollspel på marknaden


Tema: Kläder

Rörelseövning:

Fruktsallad Hämta rätt sak

Kreativ övning:

Påklädningspappersdocka Hitta bilderna som hör ihop

Lugn interaktion: Associationer Samtalsfr. övn.:

Rollspel på marknaden

Samtalsfrämjande övningar

Klä på oss Moster Ingeborg Kalle Svensson

TEORETISK BAKGRUND

Sång:

Tema: Väder

Rörelseövning:

Fruktsallad

Kreativ övning:

Hitta bilderna som hör ihop

Träna/repetera: Repetition 1 – med bilder Lugn interaktion: Associationer

Tema: Siffror

Rörelseövning:

Räkna tillsammans Karusellen Farbror Lejon

Lugn interaktion: Vi lär oss färgerna Samtalsfr. övn.:

Leta föremål på en bild

Träna/repetera: Repetition 3 – Kasta tärning

Kreativa övningarr

En elefant balanserade Kalle kamel Tummeliten Fem fina fåglar Fem små apor

Lugn interaktion

Sång:

Rörelseövningar

Årstiderna Hej, sa Petronella Hej Vind Idas sommarvisa

Träna/rep­et­era glosor

Sång:

67


Tema: Yrke TEORETISK BAKGRUND Samtalsfrämjande övningar

Sång:

Räven raskar över isen Sockerbagaren Poliskonstapeln Jag hamrar och spikar

Rörelseövning:

Fruktsallad Lek med ballong

Kreativ övning:

Hitta bilderna som hör ihop

Träna/repetera: Repetition 1 – med bilder Minneslek Samtalsfr. övn.:

Leta föremål på en bild

Träna/rep­et­era glosor

Tema: Kroppen

Rörelseövningar

Sång:

Var är tummen Klappa händerna Klappa händerna så fort man kan Vipp på rumpan affär Kroppsbossa Huvud, axlar, knä och tå

Rörelseövning:

Fruktsallad Lär känna din kropp

Lugn interaktion: Kroppen Kreativ övning:

Påklädningspappersdocka Hitta bilderna som hör ihop

Träna/repetera: Repetition 2 – Snurra flaskan

Lugn interaktion

Tema: Färg

Kreativa övningar

Sång:

Färgerna Blåklint

Rörelseövning:

Bollek Räkna tillsammans

Kreativ övning: Färg och form Träna/repetera: Repetition 1 – med bilder Minneslek Lugn interaktion: Vi lär oss färgerna

68


Samtalsfrämjande övningar Material: Bilder eller egna foton, klister, små magneter eller kardborreband Övar: Aktivt ordförråd, hörförståelse Ord: Ord som beskriver vardagen på förskolan

Samtalsfrämjande övningar

Vad händer idag?

Det är viktigt för barn att förstå vad som händer runt omkring dem. Ett barn som inte kan kommunicera känner sig otryggt. Detta ger sig uttryck på olika sätt. Vissa barn drar sig tillbaka, vilket kan förväxlas med blyghet. Andra barn blir aggressiva. Tänk på att de tysta och tillbakadragna barnen behöver minst lika mycket uppmärksamhet och stöd som de högljudda och aggressiva! Ett sätt att förtydliga dagens förlopp och vad som ska hända är att använda sig av bilder. I slutet av boken finns en del bilder att arbeta med. Börja med att använda dig av dessa och komplettera efter hand med egna bilder – fotografera det du och barnet behöver kommunicera om vad gäll­er förskolan, såväl vardagssituationer och rutiner som speciella händ­ elser. Förslag på bilder:

• alla rum och ”vrår” på förskolan, där barnet vistas: kapprum, toalett, lekrum, matrum, läshörna, dockhörna etc.

• de dagliga aktiviteterna: samling, måltider, sångstund, lekplats, fri lek, sömn

• övriga aktiviteter: utflykt, gymnastik, traditioner, aktiviteter barnen kan välja mellan

• klädesplagg för ombyte: regnkläder, ytterkläder, gymnastikkläder • utgången på förskolan som symbol för att gå hem. Alternativt kan man fotografera föräldrarna vilket är omständligare.

69


Tåget går Material: -Övar: Passivt ordförråd, hörförståelse Ord: Terräng-/rumsbeskrivningar, adjektiv, verb

Denna övning är bra att göra ute i olika miljöer, till exempel i parken, på lekplatsen eller i skogen. Ni leker att ni är ett tåg och du är till en början lokförare. Värm upp genom att tuffa runt ett tag så att barnen kommer in i leken. Gör lite paus­er på olika tågstationer och säg samma ramsa vid varje station till exempel ”Nu var vi framme på stationen. Alla passagerare stiger på! (ångvissla) Tåget åker vidare!” Alternativ

• Några barn är med på tåget från början och ett par är utspridda i

Rörelseövningar

terr­ängen. Tåget åker från ett barn till nästa för att plocka upp dem. Om ni värmer upp med denna övning kan ni välja själva om ni ska utesluta beskrivning av terräng eller om ni vill koncentrera er på hur vägen går mellan barnen. ”Nu fick vi ta en skarp kurva för att komma till station­en där Martin står. Vi kommer närmare och närmare och närm­are och så är vi framme!”

• Självklart kan man göra denna övning även inomhus. Ni kan öva på att benämna olika möbler som ni passerar eller gå från ett rum till ett annat.

• Ett barn kan vara lokförare och du säger vad ni passerar. Det kan bli spännande rundor!

• Om ett barn är lokförare kan man byta på varje station. Lokföraren

ställer sig sist och den nya lokföraren väljer vart resan fortsätter. Du kan antingen gå bredvid eller sitta på en bänk och kommentera resans gång.

104


Ökad svårighetsgrad

• Ett barn är lokförare och säger vilken runda de åker och vad de pass­ erar.

• Placera ut stolar i rummet och lägg ett och samma föremål (till ex­empel

en leksaksbil eller ask) på, under, framför, bakom eller bredvid stolen. När ni passerar en stol säger du: ”Bilen är PÅ stolen!” Efter något varv kan barnen vara med och säga meningarna. För att försvåra ytterligare kan bilarna ha olika färger: ”Den RÖDA bilen är BAKOM stolen!”

• Avstå från föremålen och beskriv underlaget och terrängen: ”Nu går

Rörelseövningar

vi upp för backen, upp för backen, upp för backen. Oj, vad tungt det var åka att upp för backen! Ääääntligen kom vi upp! (gör en liten paus) Tåget har anlänt till stationen. Nya passagerare stiger på! (Tuta som en ångvisselpipa) Och så fortsätter tåget ner för backen, ner för backen. Vi får ta det långsamt och försiktigt när vi tar oss ner för backen. NU har vi tagit oss ner för backen! Då fortsätter vi på gräset. På gräset bort mot grusgången.” o.s.v. Upprepa nyckelorden flera gånger och uppmuntra barnen att ropa med. Glöm inte att göra några stopp på tågstationerna. Upprepa gärna precis samma ramsa på varje station. Tänk på att de yngre barnen kan ha svårt för att både koncentrera sig på att inte falla i en guppig terräng och att lyssna på det du säger, men det slinker in ett och annat ord ändå. Däremot kan de ha svårt att dessutom prata.

105


Kreativa övningar

Färg och form Material: Kartonger/papper i olika färger, sax, linjal, passare Övar: Aktivt/passivt ordförråd Ord: Färger och former, adjektiv (t.ex. stor-större-störst), substantiv

Klipp ut olika former ur kartonger: cirklar, kvadrater, rektanglar, trianglar och andra former. Ju tjockare kartong och ju fler färger du har desto bättre. Klipp ut olika stora figurer. Det finns många olika sätt att använda de utklippta figurerna på. Här är några förslag: Alternativ

• Lägg ihop de olika kartongbitarna till olika figurer medan barnen ser

på och kommentera vad du gör. Till exempel en stor kvadrat med stor triangel på blir ett hus. Två mindre kvadrater och en rektangel på huset blir fönster och dörr. En rektangel på taket blir skorsten.

Kreativa övningar 132

En cirkel blir ett huvud (mindre former blir ögon, näsa, mun och hår). En kvadrat under cirkeln är kroppen. 4 rektanglar från kroppen blir armar och ben. Skor kan vara mindre trekanter. Glöm inte knapparna på kroppen!

En krokodil uppskattas av barnen! En stor rektangel för kroppen och en mindre för svansen och två för munnen. Små trianglar som tänder och en liten cirkel till öga.

• Fråga gärna barnen vilken form du ska ta härnäst. ”En triangel eller en kvadrat?”, ”Den stora cirkeln eller den lilla?”, ”Den blåa eller den röda?” Ställ likartade frågor utan för stor variation till en början. Upprepa till en början samma sorts frågor och utöka efter hand som du har en känsla av att barnen förstår.


• Låt barnen själva använda sin fantasi och skapa. Kommentera eller ställ frågor om vad de gör. Beröm!

• Berätta korta berättelser till de nyskapade bilderna. Tala om varje

barns bild för sig eller gör en lång saga av alla bilderna tillsammans. Har barnen tillräckligt stort ordförråd kan de själva berätta om sin skapelse.

• Öva ”Varsågod!” och ”Tack!” genom att låta barnen själva ta en kart­ ongbit och ge den till dig eller till en kompis.

• Öva hela meningar: ”Jag tog en blå rektangel”, ”Anna har en liten röd cirkel.”

• Öva adjektiv: stor – större - störst, lång – längre - längst, liten – mind­re

- minst etc. Börja med en figur och beskriv den. ”En stor kvadrat.” Ta sedan en större kvadrat ”Detta är en större kvadrat”. Avsluta med en ännu större kvadrat! ”Denna kvadrat är störst.” Lägg kvadraterna bredvid varandra i storleksordning, väl synliga för barnen, och beskriv dem ytterligare en gång. Gör samma sak med andra former. Upprepa samma adjektiv till en början och när barnen lärt sig dem kan du gå vidare med fler. Variera både former och adjektiv när barnen blivit varma i kläderna.

• Räkna: När barnen har skapat färdigt kan man be dem att berätta till

exempel hur många trianglar de har använt sig av. Hur många röda figurer? Hur många strålar har solen? Hur många tänder har krokod­ ilen? Barnen svarar med endast en siffra eller med en hel mening, beroende på ordförrådet.

Ökad svårighetsgrad

• Denna övning kan man välja svårighetsgrad på själv. Till en början pratar bara du och barnen övar sitt passiva ordförråd. Efter hand kan barnen säga mer och mer, allt från korta beskrivningar av en figur till att berätta en hel berättelse om sin egen eller de andras bilder. två eller flera teman, till exempel form och färg/storlek.

Tänk på: Gör bitarna stora, så inte övningen havererar på grund av problem med finmotoriken!

Kreativa övningarr

• Fokusera på färg, form, antal eller figur. Alternativt kan ni kombinera

133


r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va änder idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händ ag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? d händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad hä r idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer ida • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Vad händer idag? • Va


ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad der ?• än­ ag? ad

Vad händer i dag? Toalett, Dricka, Sagostund/bok, Skapande (pyssel), Fest/kalas/födelsedag, Gå hem

147


Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och

redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och

redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och

redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och Yrken och redskap • redskap • Yrken och

redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap • Yrken och redskap •


Yrken och redskap L채kare, Doktorsv채ska, Bonde, Traktor, Snickare, Hammare och s책g

157


or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • AktivitetKänslor • Känslo r • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • änslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Käns or • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor • Känslor •


• s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • s­ • or

s­ • s­ • s­ • s­ • s­ •

Känslor Hungrig, Mätt, Frusen, Varm (svettig), Trött, Ensam (utanför)

181


Lekar och roliga övningar hjälper barnen på vägen till ett nytt språk!

Svenska lekande lätt vänder sig till förskolepersonal som har flerspråkiga barn i sina grupper. Boken ger en bra grund inför arbetet att hjälpa barnen att lära sig svenska på ett lätt och lekfullt sätt. Boken är uppdelad i tre delar. Första delen innehåller en kortare teoretisk bakgrund till språkinlärning och flerspråkighet. Därefter följer utförliga beskrivningar, inklusive praktiska råd och tips, till en mängd olika lekar och övningar. Sist i boken finns ett passande bildmaterial att klippa ut och laminera.

ISBN 978-91-622-9657-5

www.bonnierutbildning.se

(9657-5)

Profile for Smakprov Media AB

9789162296575  

SVENSKA BONNIERS Sandra Jensen Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www....

9789162296575  

SVENSKA BONNIERS Sandra Jensen Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www....

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded