9789147115693

Page 1

SPEKTRUM TEKNIK riktar sig till grundskolans årskurs 7–9. Huvudtanken med läromedlet är att beskriva olika tekniska system, och visa vilka tekniska lösningar som bygger upp systemet. Alla tolv kapitel följer samma struktur. Först beskrivs det tekniska systemet och de tekniska lösningarna. Därefter följer avsnitten Produktion och underhåll, Utveckling och historia, Livscykelanalys och Alternativa lösningar. I kapitelfinalen finns frågor, begrepp och projektarbeten.

Utöver grundboken finns även en digital lärarhandledning med mer omfångsrika projektuppgifter, kapitelprov, facit, planeringsförslag, tips och råd samt bedömningsstöd. Dessutom kan eleverna träna på innehållet och begreppen i Spektrum Tekniks webbappar. Läromedlet finns även som digital bok. På Spektrum tekniks egen webbplats www.spektrumonline.se hittar du mer material samt tips och råd från författarna.

TEKNIK

I projekten arbetar eleverna efter klassisk projektmetodik. De får även ta fram skisser och modeller för sina arbeten. Digital teknik och programmering är naturliga inslag såväl i kapiteltexterna som i projekten.

SPEKTRUM

TEKNIK

I Spektrumserien finns även:

Best.nr 47-11569-3 Tryck.nr 47-11569-3

Anders Karlsson Helen Brink

Spektrum Teknik Omslag FInal.indd 1

2017-06-30 08:59


ISBN 978-91-47-11569-3 © 2017 Anders Karlsson, Helen Brink och Liber AB PROJEKTLEDARE: Suzana Löfman FORMGIVARE: Cecilia Frank/Frank Etc. AB BILDREDAKTÖR: Mikael Myrnerts TECKNINGAR: Björn Öberg, Jonny Hallberg PRODUKTION: Adam Dahl

Första upplagan 1 REPRO: Repro 8 AB, Stockholm TRYCK: Interak, Polen 2017

KO P I E R I N G S FÖ R B U D Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 2

2017-07-03 13:16


REG ISTE R

BILDFÖRTECKNING Baloncici/Shutterstock 2

TT 77 (2)

Tord Saxin/Fotografen Saxin 3

Aperturesounds/Shutterstock 32 (3)

Franck Robichon/EPA/TT 4

Anders Karlsson 33—42

Oatly 79

Erco 5

Erja Lempinen/TT 43 (1)

Markus Pfaff/Shutterstock 82 (1)

Ozgur Guvenc/Shutterstock 6

Lars Pehrson/SvD/TT 43 (2)

Chinatopix/AP/TT 82 (2)

USAF/Nasa 7

Malin Hoelstad/SvD/TT 45

Unkas Photos/Shutterstock 8 (1)

Agsandrew/Shutterstock 48 (1)

Photo5963_shutter/Shutterstock 83

Mikael Ullén 8 (2)

Anders Karlsson 48 (2)

Ildogesto/Shutterstock 8 (3)

Krasowit/Shutterstock 48 (3)

Thomas Adolfsén/Scandinav/TT 84

Erco 50—51

Fortum 84

Abraksis/Shutterstock 54 (1)

Love the Wind/Shutterstock 89 (1)

Mosufoto/Shutterstock 54 (2)

Hannes Holmström/DN/TT 89 (2)

Gavran333/Shutterstock 54 (3)

Fredrik Sandberg/TT 90

Erco 55—56

Bo Dahlin/TT 91 (1)

Lars Owesson/Scandinav/TT 13

Johan Elm/Erco 58

Henrik Montgomery/TT 91 (2)

Anders Karlsson 15

Erco 59—60

Göran Gustafsson/TT 92 (1)

AnnaKarin Drugge/TT 17

Sergey Panychev/Shutterstock 61 (1)

Westrin/TT 92 (2)

Metwo/Shutterstock 9 Nasa 10 Anders Karlsson 11 Zhangyang13576997233/ Shutterstock 12

Jannoon028/Shutterstock 20 (1) Husqvarna 20 (2) Beboy/Shutterstock 20 (3) Husqvarna 21—23 Anders Karlsson 25 (1—4) Curt Wass/Husqvarna 25 (5)

Laura Pedrick/The New York Times/TT 61 (2) Gumpanat/Shutterstock 64 Erco 65 Amnarj Tanongrattana/ Shutterstock 68 (1)

Cherries/Shutterstock 78

Katja Kircher/Maskot/TT 92 (3) Jörgen Appelgren/Ny Teknik 94 Gary Mulcahey 95 Hamik/Shutterstock 98 (1) Björn Larsson Rosvall/TT 98 (2) Riksbanken 98 (3)

Maria Sbytova/Shutterstock 68 (2)

Maskot/TT 100 (1)

Slavoljub Pantelic/Shutterstock 27 (2)

Pukach/Shutterstock 68 (3)

Peter Vrabel/Shutterstock 101

Mikael Damkier/Shutterstock 70

Sashkin/Shutterstock 102 (1)

Stocksnapper/Shutterstock 27 (3)

Björn Qvarfordt 71

BankID 102 (2)

Remelo/Shutterstock 27 (4)

Interfoto /IBL 72 (1)

Olga Kolbakova/Shutterstock 29 (1)

Bengt Oberger 72 (2)

Best Backgrounds/Shutterstock 104

Alex Ugalek/Shutterstock 29 (2)

Semper 76

Jannoon028/Shutterstock 29 (3)

Anna Nordlöw/Gävleborgs länsmuseum 77 (1)

Lito-STD/Husqvarna 26 3drenderings/Shutterstock 27 (1)

Anders Karlsson 32 (1—2)

s 192-196 Spektrum Teknik Kapitel Register.indd 195

Anders Karlsson 73—75

Olleg/Shutterstock 100 (2)

Prasert Wongchindawest/ Shutterstock 105 Pi Frisk/SvD/TT 106 Riksbanken 107

2017-07-03 12:45


B I L D FÖ RTE C K NI NG

Statens Historiska Museer 108 (1)

Ober-art/Shutterstock 130 (3)

Pontus Lundahl/TT 157

Riksbanken 108 (2)

Fyv6561/Shutterstock 132

Pilialoha/Shutterstock 160 (1)

SVT Bild/TT 108 (3)

Pom Pom/Shutterstock 133

Albert Mwangi/ILRI 160 (2)

Riksbanken 109

Schankz/Shutterstock 160 (3)

GeniusKP/Shutterstock 110

Leszek Kobusinski/Shutterstock 135

Richie B. Tongo/EPA/TT 111

Henrik Montgomery/TT 137

Gullatawat Putchagarn/ Shutterstock 114 (1)

Mi Pan/Shutterstock 138

Laguna Design/Science Photo Library/IBL 163

Mark Madeo/Future Publishing/ Getty Images) 139 (1)

Nadia Cohen/New Yrok Times/TT 164 (1)

Maruna Skoropadska/Shutterstock 114 (3)

Mikael Wallerstedt/TT 139 (2)

North West Zambia Development Trust 164 (2)

Ozgur Guvenc/Shutterstock 114 (4)

Fairphone 141

Anna Ström/Umeås Universitet 165

Sebastian Golojuch/Shutterstock 144 (1)

Cellscope 166 (1)

Materialbiblioteket 114 (2)

Tatiana Shepeleva/Shutterstock 115 Anders Karlsson 116 Lars Pehrson/SvD/TT 117

Keith Morris/Alamy 140

Maskot/TT 144 (2) Valentina Razumova/Shutterstock 144 (3)

Branko Jovanovic/Shutterstock 118

Anders Karlsson 145 (1)

Getty Images 120

Berit Roald/NTB scanpix/TT 146

Woodskin 121 (1)

Art65395/Shutterstock 147 (1)

Pascal Rossignol/Reuters/TT 121 (2)

Maksimee/Shutterstock 147 (2)

Jessica Gow/TT 122 Alexander Kirch/Shutterstock 123 Johan Bvman/Lunds Universitet 124 (1) Roger Eriksson/ESS 124 (2) Mikael Risedal/Lunds Universitet 124 (3)

Zapp2Photo/Shutterstock 145 (2)

Lunds Universitet 149 (1) Highway England/Gov.uk 149 (2) VanderWolf Images/Shutterstock 151 Tranås Energi AB 152 (1) Sandvik Sverige 152 (2)

Per Wissing/TT 125

Hall of Electrical History Foundation/CORBIS/Corbis via Getty Images 154 (1)

Mark Boulton/Ardea/IBL 126

Tekniska museet 154 (2)

Måns Berg/Boliden 127

Mark Kauzlarich/Reuters/TT 154 (3)

Best Backgrounds/Shutterstock 130 (1) Ra2studio/Shutterstock 130 (2)

s 192-196 Spektrum Teknik Kapitel Register.indd 196

Mikael Wallerstedt/Uppsala Universitet 156

Albert Mwangi/ILRI 161—162

Simon Maina/SIDA 166 (2) Henrik Laurvik/TT 167 Albert Mwangi/ILRI 168 Stevie Mann/ILRI 169 Nienora/Shutterstock 172 (1) Andrey Popov/Shutterstock 172 (2) Fine Art/Shutterstock 173 Johanna Norin/TT 174 Eric Risberg/AP/TT 179 (1) Aron Pruiett/Waymo 179 (2) Topcon/Norsecraft Geo AB 180 Anders Karlsson 183 Ola Jacobsen/Försvarsmakten 184 (1) Bofors 184 (2) GSA 185 Peter Häll/Tekniska museet 186 Nasa 187 Arianespace/CNES/ESA 188—189 Omslag: Agsandrew/Shutterstock

2017-07-03 12:45


Välkommen till Spektrum Teknik I Spektrum Teknik belyser vi först helheten, sedan detaljerna. Att förstå teknik handlar om att identifiera tekniska system, och att se vilka lösningar de byggs upp av. Genom tolv aktuella teknikområden får eleverna göra precis det, och samtidigt analysera teknik ur olika aspekter. Självklart är utgångspunkten för Spektrum Teknik förmågorna och det centrala innehållet i reviderade lgr 11. Vi uppmärksammar den teknik som finns i vår vardag. Dessutom låter vi personer som arbetar med teknik inom t.ex. verkstadsbranschen och livsmedelsindustrin berätta om de tekniska utmaningar de möter. Varje kapitel avrundas med övningar av praktisk karaktär. Här finns både mindre och mer omfattande projekt att välja bland, alla uppbyggda med klassisk projektmetodik. Eleverna får jobba med allt från att identifiera problemen till att hitta lösningarna. Skisser, modeller och digital teknik är naturliga inslag i projekten. Hälsningar författarna

Anders Karlsson är även författare till det uppskattade läromedlet Spektrum Fysik. Förutom en grundskolelärarexamen, har han arbetat som redaktör på bland annat Bonnier Lexikon och Forskning och Framsteg. Helen Brink har en bakgrund som ingenjör. I dag är hon förstelärare och doktorand inom undervisningens digitalisering. Sedan 2002 arbetar hon som legitimerad tekniklärare med årskurs 7–9.

3

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 3

2017-07-03 09:58


Innehållsförteckning

TEKNISK LÖSNING: Datorn avgör när laddning ska ske . . .25 TEKNISK LÖSNING: Magnetsensor minskar risk

för klippskador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1

TEKNISK LÖSNING: Tiltsensor minskar stöldrisken. . . . . . .26

Teknik är vetenskap och konst

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Teknik skapar nytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Teknik löser små problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Teknik löser stora problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Frågor och begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Arbeta i projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

MINIPROJEKT: Kapa material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Skissa och skapa en ritning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

MINIPROJEKT: Bygg en mobilladdare. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Skapa tidsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hantera verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3

Veterinärer och ryttare under samma tak

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

MINIPROJEKT: Ritningslära – CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

MINIPROJEKT: Ritningslära – designövning . . . . . . . . . . . . .19

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Så fungerar hästkliniken! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2

El och it får robotar att klippa

TEKNISK LÖSNING: Sensorer registrerar hästens rörelser 35 TEKNISK LÖSNING: Muskler undersöks med ultraljud . . . .36

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

TEKNISK LÖSNING: Ryggradens kotor röntgas. . . . . . . . . . .37

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

TEKNISK LÖSNING: Limträbalkar bär upp tak och väggar .38

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Trä ger lätta och

Så fungerar robotgräsklipparen! . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 TEKNISK LÖSNING: Klippa eller skära av gräset?. . . . . . . . .23 TEKNISK LÖSNING: Att styra klippfärden. . . . . . . . . . . . . . . .23 TEKNISK LÖSNING: Knivarnas utformning . . . . . . . . . . . . . .24

hållfasta takstolar. . . . . . . . . . . . . . . . . .39 TEKNISK LÖSNING: Ridbanans underlag är av sand

och textilfibrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 TEKNISK LÖSNING: Säkra boxar och lutande sarg

minskar risken för olyckor . . . . . . . . . . .42

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 MINIPROJEKT: Bygga limträbalkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 MINIPROJEKT: Undersöka böjspänning . . . . . . . . . . . . . . . . .47

4

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 4

2017-07-03 09:58


INN E H ÅL L

4

Kulturhus och klassrum –— nytt ljus med led-teknik Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Så skapas ljus med ledteknik! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Led-lampan bygger på

halvledarteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 TEKNISK LÖSNING: Elektroniska komponenter

i led-lampan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 TEKNISK LÖSNING: En ljusdesigner skapar nytta . . . . . . . .54 TEKNISK LÖSNING: Vi lär bättre med ljus från sidan . . . . .57 TEKNISK LÖSNING: Nytt modernt klassrum i Kalmar . . . . .57

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

TEKNISK LÖSNING: Mer accentljus i tebutik i Stockholm .58

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

TEKNISK LÖSNING: Lady in red – Kulturens hus i Luleå . . .59

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

MINIPROJEKT: Processindustri – styrning av svävare . . . .81

Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

MINIPROJEKT: Sakernas internet (Internet Of Things) . . .81

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6

Det värdefulla elnätet

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 MINIPROJEKT: Undersök en led-belysning . . . . . . . . . . . . . .67 MINIPROJEKT: Rörelsevakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Så fungerar elsystemet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5

Smarta maskiner tillverkar mat Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Så tillverkas välling och gröt för barn! . . . . . . . . . . . 70 TEKNISK LÖSNING: Skummjölk är separerad

mjölk och grädde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 TEKNISK LÖSNING: Att indunsta – värma för att

bli av med vatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 TEKNISK LÖSNING: Att sprejtorka – blåsa för att

bli av med vatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Att valstorka – för att

bli av med mer vatten . . . . . . . . . . . . . .74

TEKNISK LÖSNING: Elenergi är färskvara som

köps och säljs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 TEKNISK LÖSNING: Klimathotet föder förnybara

energikällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 TEKNISK LÖSNING: Vi måste energieffektivisera . . . . . . . .88 TEKNISK LÖSNING: Solenergi i liten skala . . . . . . . . . . . . . . .89 TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Solenergi i stor skala . . . . . . . .90 TEKNISK LÖSNING: Balansenergi nödvändigt . . . . . . . . . . .91

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

TEKNISK LÖSNING: Robotar fyller och packar . . . . . . . . . . .75

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

MINIPROJEKT: Solfångare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

MINIPROJEKT: Bygg ett eget vindkraftverk . . . . . . . . . . . . .97

5

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 5

2017-07-03 09:58


I NNE HÅL L

7

Elektroniska pengar på väg!

Sammanfattning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

MINIPROJEKT: Hur mycket kan sand bära? . . . . . . . . . . . . 129

Så fungerar elektroniska betalningar! . . . . . . . . . .100

MINIPROJEKT: Materialprovning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

TEKNISK LÖSNING: Vad händer när vi betalar

med kort?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 TEKNISK LÖSNING: Att handla i nätbutiken . . . . . . . . . . . 102

9

Dator i mobilen gav oss apparna

TEKNISK LÖSNING: Flytta pengar elektroniskt . . . . . . . . 103

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Säkerheten skapas

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

med matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

TEKNISK LÖSNING: Spara på nytt sätt . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Så fungerar apparna! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

TEKNISK LÖSNING: Låna på nytt sätt . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

TEKNISK LÖSNING: Telefonappen kom först. . . . . . . . . . . 133

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

TEKNISK LÖSNING I DETALJ: Telefoner med

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

interaktiva bildskärmar . . . . . . . . . . . 134 TEKNISK LÖSNING: Sensorerna skapar värdefulla

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

TEKNISK LÖSNING: Distribuera och betala . . . . . . . . . . . . 136

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

TEKNISK LÖSNING: Uppdatering och säkerhet. . . . . . . . . 136

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

MINIPROJEKT: Sårbarhet i tekniska system . . . . . . . . . . . 113

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

MINIPROJEKT: Teknikdagbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

8

Designer letar nya material på bibliotek

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

MINIPROJEKT: Kryptering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

MINIPROJEKT: Instruera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Så fungerar elektroniska materialdesign . . . . . . .116 TEKNISK LÖSNING: Klassiska material . . . . . . . . . . . . . . . . 116 TEKNISK LÖSNING: Klassiska egenskaper räcker inte . . 117 TEKNISK LÖSNING: Konstruktioner måste

vara hållfasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 TEKNISK LÖSNING: Fler egenskaper ger

ny klassificering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 TEKNISK LÖSNING: Puma lämnade skokartongen. . . . . . 120 TEKNISK LÖSNING: Mjuka former i trä . . . . . . . . . . . . . . . . 121 TEKNISK LÖSNING: En bil klädd i tyg . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

6

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 6

2017-07-03 09:58


INN E H ÅL L

Så ser utmaningen ut! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 TEKNISK LÖSNING: Stora framsteg väntas

med avancerad bioteknik . . . . . . . . . 163 TEKNISK LÖSNING: Att hantera teknikens risker. . . . . . . 164 TEKNISK LÖSNING: Elenergi via mininät . . . . . . . . . . . . . . 164 TEKNISK LÖSNING: Ny teknik skapar nytta. . . . . . . . . . . . 165 TEKNISK LÖSNING: Öroninflammationer analyseras

automatiskt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 10

Eldrift är framtiden − batterier eller bränsleceller?

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

MINIPROJEKT: Miljöteknik i offentlig miljö . . . . . . . . . . . . 171

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

MINIPROJEKT: Miljöteknik – hur fungerar produkten? . . 171

Så ska koldioxidutsläppen minska! . . . . . . . . . . . . . .146 TEKNISK LÖSNING: Elmotorer är effektivast . . . . . . . . . . 147 TEKNISK LÖSNING: Batterier lagrar energi . . . . . . . . . . . . 147

12

GPS – satelliter som ser dig dygnet runt

TEKNISK LÖSNING: En hybridbil har två motorer. . . . . . . 148

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

TEKNISK LÖSNING: Batterier kan laddas smartare . . . . . 149

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

TEKNISK LÖSNING: En bränslecell behöver inte laddas . 150

Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

TEKNISK LÖSNING I DETALJ: En bränslecell drivs

Så fungerar gps i våra datorer och telefoner! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

med vätgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 TEKNISK LÖSNING: Teknik kan lösa räckviddsångest. . . 151 TEKNISK LÖSNING: Bränsleceller kan drivas med

biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 TEKNISK LÖSNING: Bränsleceller till fler ändamål . . . . . 152

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

TEKNISK LÖSNING: Avståndet till satelliterna

avgör din position! . . . . . . . . . . . . . . . 175 TEKNISK LÖSNING: Bilar, tåg, fartyg och flyg

använder gps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TEKNISK LÖSNING: Lantmäteriet hjälper oss

Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

att bygga på rätt ställe . . . . . . . . . . . 180

Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

TEKNISK LÖSNING: Gps:en räddar dig från zombies . . . . 181

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

TEKNISK LÖSNING: Smartare jordbruk . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

TEKNISK LÖSNING: Vapen styrs med gps . . . . . . . . . . . . . 184

Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 MINIPROJEKT: Skapa biologiska bränsleceller

Produktion och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Utveckling och historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Livscykelanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

med bioteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Alternativa lösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

MINIPROJEKT: Mäta laddningstid av mobilbatteri . . . . . 159

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Finalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Frågor och begrepp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

11

Bioteknik i Afrika

MINIPROJEKT: Satelliters position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Behovet och lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

MINIPROJEKT: Beräkna avstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Här får du lära dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192

7

s 1-7 Spektrum Teknik introsidor .indd 7

2017-07-03 09:58


1.

TE K NI K Ä R VE TEN S K AP OC H KON S T

1

TEKNIK ÄR VETENSKAP OCH KONST Behovet och lösningen Domkyrkan i Uppsala, Öresundsbron i Skåne eller nya Citybanan under Stockholms stad – alla är de exempel på ingenjörskonst av högsta klass. När människor med kunskap om naturvetenskap, teknik, ekonomi samt konst och kultur samarbetar kan de svåraste utmaningarna hitta sin lösning.

Här byggs en ny rulltrappa på stationen City i citybanan i Stockholm.

8

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 8

2017-07-03 10:27


1.

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

BEGREPPSKARTA Teknik

Behov

Projekt

Verktyg

Lösning

Handverktyg Planera

Genomföra

Aktiviteter

Skissa

Tidsplan

Rita

Avsluta Elverktyg

Modell/Prototyp

HÄR FÅR DU LÄRA DIG:

INNEHÅLL

Att teknik löser problem och skapar nytta.

Teknik skapar nytta

Att tekniskt utvecklingsarbete ofta drivs i projekt.

Teknik löser små problem

Om projektets olika faser.

Teknik löser stora problem

Hur man skissar och skapar ritningar.

Hur man skapar en tidsplan.

Några verktyg som du kommer att använda.

Arbeta i projekt Skissa och skapa en ritning Skapa tidsplan Hantera verktyg Finalen Frågor och begrepp MINIPROJEKT:

Ritningslära – CAD

MINIPROJEKT:

Ritningslära – designövning

9

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 9

2017-07-03 10:27


1.

TE K NI K Ä R VE TEN S K AP OCH KON S T

Teknik skapar nytta Teknik handlar om att lösa behov – så var det förr, så är det i dag. Vi människor behöver mat för dagen och tak över huvudet. Med tekniska lösningar hittar vi ständigt nya och smartare sätt att bygga hus och odla mat. Men vi har även mer avancerade behov som att resa och kommunicera. Med tekniskt kunnande bygger vi i dag komplexa system som underjordiska järnvägsstationer och globala nätverk som internet. Men utvecklingen började med enkla verktyg och maskiner. Att ständigt hitta nya sätt att lösa våra behov på är en viktig del av utvecklingen. Alla lösningar kommer att ha vissa svagheter. Det är först när vi har erövrat mer kunskap som vi kan förbättra dem. Ett exempel på det är när vi i början på 1900-talet började bygga bilar för att ersätta hästen. Få tänkte då att bensinmotorernas utsläpp av koldioxid skulle påverka jordens klimat hundra år senare. Ny teknik skapas i samarbeten mellan människor. En del arbetar med att tänka ut en idé. Några har till uppgift att skissa och designa hur en ny produkt ska se ut och andra har kunskap om hur den ska tillverkas för att hålla länge och påverka miljön så lite som möjligt. Produkter sätts sedan samman i system, som i sin tur samverkar i stora internationella system. Flygplatser och flygtrafiken är ett exempel på det. Alla system skapas i samverkan mellan vetenskap och konst. Kraften i den här föreningen är oslagbar!

Den amerikanska astronauten Karen Nyberg tittar ut genom fönstret under en av sina rymdresor.

10

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 10

2017-07-03 10:27


1.

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

Teknik löser små problem Vi behöver alla mat. Det behovet löser många av oss i köket. Där finns både avancerade maskiner som spisen och diskmaskinen. I våra kök finns också enklare verktyg, exempelvis vassa knivar, specialknivar för att skala rotfrukter och kärl som vi kokar i. Verktygen i köket utvecklas ständigt. Utvecklingen drivs av att människor som lagar mat kommer på nya idéer som förenklar arbetet i köket. Nya material gör det också möjligt att tillverka verktyg som tidigare var svåra eller inte alls gick att tillverka. Nu finns knivar i specialstål som håller sig vassa länge. De flesta skålar och fat i plast kan diskas i maskin utan att de tappar formen på grund av det heta vattnet i diskmaskinen. Vilka verktyg saknar du i köket? Har du en idé som kan förenkla eller förbättra arbetet i köket?

Allt från vitlökspressen till påsklämmorna är tekniska lösningar som vi har uppfunnit utifrån våra behov i köket.

11

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 11

2017-07-03 10:27


1.

TE K NI K Ä R VE TEN S K AP OCH KON S T

Teknik löser stora problem

Förnybara energikällor är framtiden, t.ex. solpaneler.

Teknik finns inte bara i det lilla, utan även i det stora. Det är just det som gör tekniken så intressant och spännande. Att få maten att räcka till alla på jorden är en stor utmaning. Det positiva är att med smarta tekniska lösningar kan jordbruket producera mer mat med god kvalitet. Det är avgörande, inte minst i Afrika, där jordens befolkning kommer att öka mest. En minst lika stor utmaning är att hindra jordens klimat från att bli varmare. Här finns massor av viktiga och intressanta frågor att hitta svar på. Det handlar om all energi vi använder idag och varifrån den kommer. Med ny teknik kan vi snabbare lämna fossila energikällor som olja, gas och kol, och övergå till förnybara energikällor som solenergi, vattenkraft och vindkraft. Det är också med teknikens hjälp vi kan fortsätta att använda energin på ett smartare sätt. Utmaningen är att skapa den nytta vi vill ha och samtidigt använda mindre energi.

12

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 12

2017-07-03 10:27


1.

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

Arbeta i projekt Hur går det till i arbetslivet när nya tekniska lösningar skapas? Att förstå ett behov och hitta en lösning är ibland svårare än man tror. Men det blir enklare om man arbetar på ett organiserat sätt i projekt. Ett projekt kännetecknas alltid av tre viktiga egenskaper. Det har ett konkret mål, en startpunkt och en stoppunkt. Den här arbetsmodellen används i princip på alla arbetsplatser. På företag i tekniska branscher är det mycket vanligt att man arbetar i projekt, eftersom man utvecklar nya produkter eller nya datorprogram. Projektarbetet delas ofta in i tre steg: planera, genomföra och avsluta. Även de projekt som finns här i Spektrum Teknik utgår från de här tre stegen. Allmän utvecklingsprocess FORSKNING Skapa ny kunskap och teknik UTVECKLING Identifiera behov Skapa tekniska lösningar TILLLVERKNING Projektform

TILLLVERKNING Industriform

EXEMPEL Stora hus Vägar IT-mjukvara

EXEMPEL Telefoner Tvättmaskiner Bilar

Projekt i Spektrum Teknik PLANERING Identifiera behov Inhämta kunskap Skapa skiss/ritning Skapa tidsplan GENOMFÖRANDE Tillverka prototyp AVSLUTNING Testa Livscykelanalys Dokumentera

På byggarbetsplatser är det många olika yrkesgrupper som samarbetar. För att arbetet ska fungera smidigt och utan missförstånd är det viktigt att alla följer projektplanerna.

13

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 13

2017-07-03 10:27


1.

TE K NI K Ă„ R VE TEN S K AP OCH KON S T

Skissa och skapa en ritning När man arbetar med att utveckla en ny produkt eller sajt pü internet behÜver man tidigt kunna visa bilder. Att bara beskriva en idÊ muntligt eller med text räcker inte. Genom att man skapar skisser och bygger enkla modeller av sina tänkta produkter blir det ocksü mÜjligt fÜr andra att se hur de ska se ut och fungera. En annat vanligt ord fÜr modeller är prototyper. Om man skapar en prototyp av en tänkt produkt kan alla bidra med goda rüd och fÜrslag till fÜrbättringar, redan innan tillverkningen har bÜrjat. Historiskt har det här arbetet gjorts med penna, papper och linjal. Men med datorernas hjälp kan vi skissa och skapa ritningar direkt pü skärmen. I dag ritar exempelvis arkitekter hus direkt i datorn. Det gÜr även designer som ritar kläder eller kÜksverktyg eller stora maskiner. Arbetet sker i särskilda ritprogram som brukar kallas CAD, Computer Aided Design. Programmen gÜr att alla som arbetar i ett projekt kan se produkterna som ska tas fram. I CAD kan vi ocksü snurra runt en produkt i alla de tre dimensionerna. Det betyder att vi kan se produkten frün alla hüll, precis som i verkligheten. FÜr att fÜrstü hur dessa program fungerar, behÜver vi bÜrja med nügra grundläggande principer fÜr hur skisser och ritningar gÜrs. Principerna är viktiga att känna till eftersom fÜretag ofta samarbetar med andra fÜretag frün hela världen. En tekniker i Kina müste ju upp

5

5

4

Ritningen visar mĂĽtten och utseendet pĂĽ decilitermĂĽttet i tre vyer.

4

14

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 14

2017-07-03 10:27


1.

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

I ett CAD-program kan du se decilitermåttet från alla håll du önskar.

fatta en ritning på samma sätt som en tekniker i USA eller Indien. En ritning av exempelvis ett decilitermått ska bestå av tre vyer: en framifrån, en ovanifrån och en från sidan. I till exempel ritprogrammet Sketch Up ritar vi i perspektiv på en gång. Datorn hjälper oss att få vinklarna rätt. Och när vi vill se produkten i någon av de tre vyerna, klickar vi bara på önskad vy i verktygsmenyn. Det är viktigt att vi anger måtten, alltså hur långa olika sidor ska vara och hur tjockt materialet ska vara. Måtten anges med tunna måttlinjer och pilar. Alla ritningar görs i en viss skala. Det betyder att produkten på ritningen ofta är mindre än vad den kommer att bli i verkligheten. En ritning av exempelvis ett hus görs ofta i skala 1:100. Det betyder att husets verkliga mått kommer att bli 100 gånger större än på ritningen. Olika tekniska branscher har sina egna regler för hur ritningar ska se ut. Till exempel följer byggritningar och maskinritningar nästan samma regler, medan elritningar ser helt annorlunda ut.

Ett foto av decilitermåttet.

15

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 15

2017-07-03 10:27


1.

TE K NI K Ä R VE TEN S K AP OCH KON S T

Skapa tidsplan Det är viktigt att ett projekt når sitt mål i tid. För att lyckas med det bör du skapa en tidsplan som utgår från de aktiviteter som ska genomföras i projektet. I alla typer av projekt är det klokt att skapa en tidsplan genom att följa tre steg. I första steget tar du reda på vilka aktiviteter som måste genomföras för att projektet ska nå sitt mål. I nästa steg beräknar du hur lång tid varje aktivitet tar att genomföra. Du ska alltså göra en planering för det antal timmar, dagar eller lektioner som det tar att genomföra de olika aktiviteterna. I tredje steget placerar du aktiviteterna i rätt ordning i en kalender med datum, månader och år. I tidsplanen ser du nu tydligt om projektet kommer att nå sitt mål i tid. Om tidsplanen visar att det inte går, måste du antingen flytta fram dagen då projektet ska vara klart eller ändra aktiviteterna. Det kan innebära att även skisserna och ritningen måste göras om. Den planerade produkten måste kanske förenklas. Den här typen av repeterande arbetsmoment – planering > ändringar > planering – är både vanliga och viktiga i arbetslivet. Det leder till bättre resultat. AKTIVITETER PLANERA Identifiera behov Inhämta kunskap Skapa skiss/ritning Skapa aktivitetsplan Skapa tidsplan GENOMFÖRA Tillverka prototyp AVSLUTA Testa Livscykelanalys Dokumentera Summa

V 41 LEKTIONER 1

2

V 42 3

4

V 43 5

6

0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 0,25 0,25 0,5 6

Hantera verktyg För att skapa bra skisser behövs papper och pennor av olika slag och färg. I dag är även digitala ritprogram självklara verktyg. Men för att bygga modeller och prototyper i skolan behövs andra verktyg. Till exempel klassiska handverktyg som mätlinjaler, tumstock, hammare, såg, knivar, skruvmejslar och olika slags tänger. Dessutom behövs elverktyg som limpistol, lödkolv, borrmaskin och skruvdragare.

16

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 16

2017-07-03 10:27


1.

Många elverktyg är batteridrivna och laddas på samma sätt som en telefon laddas. Tänk alltid på säkerheten när du jobbar med verktyg, särskilt när du använder elverktyg! Spänningen i alla elektriska uttag är 230 V. Det är tillräckligt hög spänning för att skapa strömmar som är direkt dödande. En ström på exempelvis 0,05 A genom kroppen kan leda till muskelsmärtor, andningsbesvär och chock. Använd aldrig verktyg som har trasiga sladdar eller spruckna höljen! Och var försiktig med elverktyg i fuktiga utrymmen.

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

STRÖMSTYRKA

VAD HÄNDER?

0,5 mA

Strömmen är knappt kännbar

10 mA

Kramp i muskler kan uppstå

15 mA

Kramp i muskler, svårt att lossa ett grepp

30 mA

Andningen förlamas

50 mA

Livsfarlig

2A

Direkt dödande med brännskador

Med en skruvdragare får du extra kraft att dra åt skruvar. Använd inte löst sittande kläder när du arbetar med skruvdragaren, t.ex. kan en tröjärm fastna i borrchucken. Tänk också på att inte hålla en hand bakom det material som du skruvar i.

SAMMANFATTNING • Människan har i alla tider löst problem och skapat nytta med hjälp av teknik. • Stora tekniska system, som en flygplats, är uppbyggda av mindre system som var och ett är uppbyggda av tekniska lösningar av alla olika slag. • Projekt är ett vanligt sätt att organisera arbetet för att utveckla teknik. Ett projekt kännetecknas av att det har ett konkret mål samt en tydlig start- och stoppunkt. • Att skissa, skapa ritningar, bygga prototyper och dokumentera är en viktig del av utvecklingsarbetet. Även tidsplanen är ett viktigt verktyg. • Tänk på säkerheten och var noga med att hantera verktyg på rätt sätt. Det minskar risken för att du skadar dig.

17

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 17

2017-07-03 10:27


1.

TE K NI K Ä R VE TEN S K AP OC H KON S T

FINALEN 1

2

Vilka begrepp och beskrivningar hör ihop? 1. Prototyp

A. En detalj sedd från olika håll och vinklar.

2. Tidsplan

B. Verktyg som drivs med batteri eller med spänning från eluttag.

3. Skala

C. En planering för när olika aktiviteter ska genomföras.

4. CAD

D. En bild av en idé som inte behöver följa ritningsregler.

5. Vyer

E. Verktyg som används utan elektricitet.

6. Handverktyg

F. Computer aided design, design med hjälp av dator.

7. Skiss

G. En förlaga eller modell av något man vill tillverka.

8. Elverktyg

H. En förstoring eller förminskning av verkligheten.

Vilka påståenden stämmer? b. a.

Alla skisser görs med papper och penna eftersom det går snabbt.

Design handlar om hur en produkt ser ut.

c. d.

e.

3

Ett projekt har ett bestämt mål.

En ritning av en produkt måste följa bestämda regler.

f.

Utvecklingen av köksredskap har stannat upp.

Alla ritningar görs i förminskad skala.

Förklara! a. Varför kan nya material vara viktiga när man ska utveckla nya produkter? b. Varför är det viktigt att vi slutar använda fossila energikällor i exempelvis bilmotorer? c.

På vilket sätt skiljer sig en skiss från en ritning?

d. Vilka tre steg delas ofta ett projektarbete in i? e. Varför är CAD lämpligt att använda när man vill visa en produkt från olika håll?

4

Vad kan problemet vara? a. Min ritning av en produkt får inte plats på pappret. b. Mitt projekt blir inte klart i tid, trots att jag har gjort en tidsplan.

18

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 18

2017-07-03 10:27


1.

MINIPROJEKT

TEKNI K Ä R VETENSKA P OCH KO N ST

Ritningslära – CAD

Syfte

Öva på att dels skapa 3D-modeller i en digital miljö, dels arbeta med koordinatsystem.

Uppgift

Rita en trappa i tre dimensioner.

Utrustning Dator med CAD-programvara.

GÖR SÅ HÄR: 1. Skapa först en kub, en rektangel och en cylinder. Kuben ska ha måtten 50 · 50 · 50 mm, rektangeln ska ha måtten 100 · 30 · 10 mm och cylindern ska ha en diameter på 15 mm och en höjd på 60 mm. 2. Sätt samman de olika kropparna till ett torn så att de bildar en stor modell. 3. Gör ett hål genom hela figuren. Det ska löpa uppifrån och ned, och ha diametern 5 mm. 4. Spara din modell. 5. Ta fram ett tomt ark i programmet och rita en trappa som har 18 trappsteg och är 90 cm bred. Stegdjupet ska vara ca 30 cm. Steghöjden ska vara 20 cm.

MINIPROJEKT

Syfte

Ritningslära – designövning

Öva på att skapa skisser i tre vyer samt designa en produkt som en lösning på ett behov.

Uppgift Designa en spade som enbart kräver ett enhandsgrepp. Material Ritningspapper, penna, sudd och linjal.

GÖR SÅ HÄR: 1. Fundera ut en design för en spade som kan användas med endast en hand. 2. Gör skisser i tre vyer på spaden. Tänk på att huvudvyn är den vy som tydligast visar hur produkten ska se ut. 3. Förstora de detaljer i din skiss som behöver vara extra tydliga. 4. Visa upp din skiss för klassen och låt dem förklara din lösning. Om det behövs får du hjälpa till att förklara.

19

s 8-19 Spektrum Teknik Kapitel 1.indd 19

2017-07-03 10:27


SPEKTRUM TEKNIK riktar sig till grundskolans årskurs 7–9. Huvudtanken med läromedlet är att beskriva olika tekniska system, och visa vilka tekniska lösningar som bygger upp systemet. Alla tolv kapitel följer samma struktur. Först beskrivs det tekniska systemet och de tekniska lösningarna. Därefter följer avsnitten Produktion och underhåll, Utveckling och historia, Livscykelanalys och Alternativa lösningar. I kapitelfinalen finns frågor, begrepp och projektarbeten.

Utöver grundboken finns även en digital lärarhandledning med mer omfångsrika projektuppgifter, kapitelprov, facit, planeringsförslag, tips och råd samt bedömningsstöd. Dessutom kan eleverna träna på innehållet och begreppen i Spektrum Tekniks webbappar. Läromedlet finns även som digital bok. På Spektrum tekniks egen webbplats www.spektrumonline.se hittar du mer material samt tips och råd från författarna.

TEKNIK

I projekten arbetar eleverna efter klassisk projektmetodik. De får även ta fram skisser och modeller för sina arbeten. Digital teknik och programmering är naturliga inslag såväl i kapiteltexterna som i projekten.

SPEKTRUM

TEKNIK

I Spektrumserien finns även:

Best.nr 47-11569-3 Tryck.nr 47-11569-3

Anders Karlsson Helen Brink

Spektrum Teknik Omslag FInal.indd 1

2017-06-30 08:59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.