Page 1

Puls Biologi omslag07.qxd

07-10-18

07.50

Sida 1

Grundbok PULS

PULS

hur den fungerar. Här kan man läsa om kroppens olika delar och hur de samverkar. Till PULS Biologi Människan finns en arbetsbok med studieteknik och uppgifter samt en lärarbok. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och

Biologi – Människan

PULS Biologi Människan beskriver hur kroppen är uppbyggd och

B iol ogi MÄNNISKAN

samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I PULS 4–6 ingår följande grundböcker: PULS Biologi – Sverige, Människan, Världen

1– 3

PULS Geografi – Sverige, Europa, Världen PULS Samhällskunskap PULS Historia

4– 6

PULS Religion PULS Fysik och kemi PULS Teknik

grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Berth Andréasson Gitten Skiöld ISBN 978-91-27-62327-9

9 789127 623279

Lennart Enwall

Kerstin Wallander

PULS


Innehåll Människan 4 Från 0 till 100 6 Cellerna 8 Huden 10 Skelettet 14 Musklerna 18 Blodomloppet 22 Luftvägarna 30 Tänderna 34 Matens väg 36 Levern och njurarna 42 Nervsystemet 44 Sinnena 50 Tobak, alkohol och andra droger 58 Ett nytt liv 62 Register 70


Människan Vi människor lever över nästan hela jorden och vi kan anpassa oss till många olika miljöer. En del lever till exempel där det är kallt, andra där det är varmt. En del lever på landsbygden, andra i städer. Ändå är vi mycket lika varandra. Våra kroppar utvecklas och fungerar på samma sätt från det att vi blir till. Jenny bor i en stor stad i Sverige.

Roeha och hennes flickor lever i världens största sandöken i Oman.

4


Tack vare bättre mat och modern sjukvård lever allt fler människor längre. I Japan är en stor del av befolkningen gammal.

I ett halvt år klarar sig Daudi och några jämnåriga pojkar ensamma i bushen i Tanzania. De förbereder sig för att bli vuxna.

Men hur är din kropp uppbyggd och hur fungerar den? Det handlar den här boken om. Du får bland annat läsa om huden, skelettet, musklerna, blodet, hjärnan och dina sinnen. Du får veta mer om hur du växer, vad som händer när du andas och hur det går till när maten förvandlas i kroppen. Då och då handlar boken också om djur. Vi människor är ju däggdjur och det är spännande att jämföra oss med andra djur.

5


Från O till IOO Du förändras hela livet. Ända från den sekund då du blev till inne i din mammas mage, har du utvecklats. Och det kommer du att fortsätta med. Det är ämnen som kallas hormoner som styr hur du växer. Dina celler bygger din kropp, så att du till exempel får längre armar och ben, bröst eller skägg och, om många år, grått hår. Ändå ser man att du är just du.

12 år När du är 12 år har de flesta organ i kroppen utvecklats färdigt. Nu kommer många i puberteten och börjar växa som allra mest på längden. Det är framför allt skelettet som växer. Musklerna byggs inte upp så mycket än. Men du kan lära dig komplicerade rörelser ganska lätt.

6


Nyfödd När du var nyfödd var många organ inte färdiga. De behövde växa och utvecklas. Hjärnan och nervsystemet hade inte så många kopplingar och banor som du behöver senare i livet. Skelettet var mjukt med mycket brosk. Många nya celler bildades och hela du växte och förändrades i rasande fart.

5 år Då du var 5 år hade du kunnat gå, springa och prata sedan länge. Hjärnan, nerverna och musklerna samarbetade fint. Det bildades fortfarande många nya celler så att skelettet och musklerna kunde fortsätta att växa.

18 år Då du är 18 år ser du vuxen ut. Ditt skelett har nästan vuxit färdigt. Musklerna blir kraftigare och du kan träna upp din styrka och uthållighet ordentligt.

40 år När du är 40 år börjar du kanske få grått hår. Linsen i ögonen blir lite stelare och du kanske behöver glasögon för att se bra på nära håll. Det är viktigt att du tränar, så att kroppen fortsätter att vara stark.

70 år Då du är 70 år hör du kanske sämre. Du kan också bli lite glömsk. Huden tappar en del av sin spänst och blir rynkig. Skelettet blir svagare och musklerna behöver mer träning för att hålla sig starka. Men annars är du säkert dig ganska lik.

7


C ellerna Vad är det egentligen som händer, när du växer? Jo, det är cellerna som blir fler. Från allra första början var du bara en enda cell. Den delade sig i två celler och de delade sig i sin tur. Och så fortsatte det många, många gånger tills hela din kropp hade byggts upp. Det finns faktiskt djur som är en enda cell hela livet, till exempel toffeldjur och amöbor. De är så små att man bara kan se dem i mikroskop.

en äggcell

en spermie

röda blodkroppar

Du är miljarder celler Du består av miljarder små, små celler. Cellerna har olika uppgifter och de arbetar ofta i grupp. Hudcellerna bygger till exempel upp huden, medan muskelcellerna bygger upp musklerna. Nervcellerna skickar svaga elektriska signaler med information mellan olika kroppsdelar. De röda blodkropparna är också celler. De för med sig syre runt i kroppen. Du behöver inte tänka på att cellerna ska sköta sina uppgifter. Det gör de av sig själva. Fastän cellerna är så små, kan de innehålla fantastiskt mycket. I en enda äggcell finns till exempel alla anlag som den lilla babyn ska få från mamman. Spermien är också en cell. I varje spermie ryms alla anlag från pappan. 8

en nervcell


Cellerna blir fler och byts ut Nästan varje cell kan dela på sig och bli två nya celler. De båda delar sig i sin tur i två celler var, och så fortsätter delningen gång på gång. En del av de nya cellerna behövs för att du ska växa. Andra ersätter gamla utslitna celler, som måste bytas ut. Cellerna lever olika länge. De som bygger upp tarmarnas väggar stöts bort på några timmar. Celler som bildar skelettbenen lever i många år, och de flesta av cellerna i hjärnan och nerverna har du med dig hela livet. De celler som dör tar kroppen själv hand om. Det betyder att de till exempel följer med kisset och bajset ut. De döda cellerna på huden lossnar och ramlar av.

Cellerna delar sig mycket snabbt.

hud

hudcell

Dina celler • bygger upp alla delarna i din kropp. • har olika uppgifter, t ex att transportera syre eller skicka information mellan olika delar av kroppen.

9


Puls Biologi omslag07.qxd

07-10-18

07.50

Sida 1

Grundbok PULS

PULS

hur den fungerar. Här kan man läsa om kroppens olika delar och hur de samverkar. Till PULS Biologi Människan finns en arbetsbok med studieteknik och uppgifter samt en lärarbok. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och

Biologi – Människan

PULS Biologi Människan beskriver hur kroppen är uppbyggd och

B iol ogi MÄNNISKAN

samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I PULS 4–6 ingår följande grundböcker: PULS Biologi – Sverige, Människan, Världen

1– 3

PULS Geografi – Sverige, Europa, Världen PULS Samhällskunskap PULS Historia

4– 6

PULS Religion PULS Fysik och kemi PULS Teknik

grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Berth Andréasson Gitten Skiöld ISBN 978-91-27-62327-9

9 789127 623279

Lennart Enwall

Kerstin Wallander

PULS

9789127623279  

PULS MÄNNISKAN Grundbok Berth Andréasson • Lennart Enwall Gitten Skiöld • Kerstin Wallander Blodomloppet 2 2 2 2 Nervsystemet 4 4 4 4 Muskle...

9789127623279  

PULS MÄNNISKAN Grundbok Berth Andréasson • Lennart Enwall Gitten Skiöld • Kerstin Wallander Blodomloppet 2 2 2 2 Nervsystemet 4 4 4 4 Muskle...