Page 1

FÖLJ MED GENOM LUKASEVANGELIET / KRISTIN ELF & PIA TOFTENIUS

F

ölj med genom Lukasevangeliet är ett bibelstudiematerial för unga ledare och andra 16 – 17-åringar. Med utgångspunkt i Lukasevangeliet knyts bibeltexten samman med unga människors liv idag. Att läsa Lukasevangeliet är som att resa genom den miljö som Jesus levde i. Vi möter Jesus liknelser och berättelsen om Maria som fick besök av en ängel. Vi läser om prövningar och sorg men också om nattvard, bön och vänskap. Kristin Elf är kyrkoherde i Tolfta församling och Pia Toftenius är församlingspedagog i Visby domkyrkoförsamling.

FÖLJ MED GENOM LUKAS EVAN GELIET KRISTIN ELF & PIA TOFTENIUS


fรถlj med genom lukas evan geliet Kristin Elf & Pia toftEnius

VERBUM

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 3

2012-03-22 13.55


innehåll förord

6

om lukas

7

m-a-R-i-a luk 1:26–38

8

jesus = gud räddar luk 2:1–21

12

när blir man stor? luk 2:41–52

16

vem är jag? luk 3:21–22

20

fri vilja luk 4:1–13

24

med hjälp av vänner luk 5:17–26

28

streetsmart luk 6:27–42

32

jag ska bara luk 9:57–62, 10:1–12

36

B så får du C luk 12:22–34

40

det jäser luk 13:18–21

44

det kostar att ligga på topp luk 18:18–30

48

tuppfäktning under påsken luk 22:14–30

52

varför? luk 23:44–56

56

förblindade av sorg luk 24:13–53

60

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 5

2012-03-22 13.55


om lukas

l

ukasevangeliet är uppkallat efter läkaren lukas, som var medarbetare till Paulus. kanske var lukas god vän med maria, jesus mor (se även kolosserbrevet 4:14 och 2 timotheosbrevet 4:11). evangeliet skrevs troligtvis på 80-talet efter kristus. originalspråket är ett slags gammalgrekiska. forskare vill gärna läsa originaltexten för att förstå den så bra som möjligt, och översättare utgår från den för att översättningen till ett annat språk ska bli så korrekt som möjligt. lukasevangeliet i den svenska översättningen, Bibel 2000, består av 23 244 ord. lukas skrev till en bildad grekisk man som heter theofilos, för att övertyga honom om att jesus är alla människors frälsare. lukasevangeliet har en fortsättning, nämligen apostlagärningarna. av detta kan vi dra slutsatsen att lukas kände till allt fantastiskt som hände efter jesus död och uppståndelse när han skrev sitt evangelium (evangelium betyder ”glatt budskap”, på engelska ”gospel”). i konsten avbildas ofta lukas tillsammans med en oxe. för att komma ihåg det kan man tänka på att det nog fanns en oxe med en krubba i stallet i Betlehem, och att det var just lukas som skrev om när jesus föddes, det vi kallar julevangeliet.

7

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 7

2012-03-22 13.55


M +a + r+ i +a Lukasevangeliet_12.03.13.indd 8

2012-03-22 13.55


luKasEVangEliEt 1:26 – 38

v

årt första stopp på resan är hos en ung flicka, kanske 14 år, i staden nasaret i galileen. det är vår. träden knoppas. den långa vintern är över. fåglarna bygger sina bon. flickan heter maria och hon gör något märkligt. hon talar med en ängel, guds sändebud gabriel. Ängeln gabriel säger att maria ska bli med barn. ”ja, men jag har ju inte haft någon man”, svarar maria. logiskt. maria vet förstås hur det går till. 14 år låter mycket ungt, men på den tiden var det inte en så ovanlig ålder att bli gravid. maria ska bli havande genom att den högstes kraft ska vila över henne, helig ande ska komma över henne. det var så gudar föddes i de grekiska och romerska 9

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 9

2012-03-22 13.55


gudasagorna. samtalet slutar med att maria bestämmer sig för att hon vill vara en del i guds vilja att födas till jorden. ”lyckliga jag”, sjunger maria, som om hon har vunnit den högsta vinsten, blivit utvald, inte blivit bortröstad. när någon får, kan andra bli avundsjuka. det där känner maria till. maria vet vad hon gör. hon är modig. maria är Modig, Allvarlig, Rättvis, Intelligent och Annorlunda. samtidigt är det mycket i den här texten som skaver. gud kommer uppifrån och tränger in i en ung kvinnas kropp. i kyrkans historia har just detta, att maria var – som det heter – oskuld betonats. en del menar att maria ska vara ren för att gud ska trivas i hennes kropp. hur man ser på renhet och på kroppen säger en hel del om vilka värderingar som råder i samhället. det finns idag unga flickor som vaktas av sina bröder eller andra släktingar, flickor som kontrolleras för att männens heder inte ska fläckas. Redan på marias tid kunde en kvinna som hade legat med en man utan att vara gift med honom dödas, stenas med knytnävsstora stenar. hur tänker gud, att utsätta maria för denna fara? maria får bära gud i sin kropp. Bara när gud får bo inom oss, i våra hjärtan, kan gud bli verklig. annars är det lätt att gud blir den där patriarkala farbrorn uppe i det blå, som man kan vara rädd för eller inte behöver bry sig om. när gud bor i hjärtat kan allting bli möjligt!

10

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 10

2012-03-22 13.55


mEr om maria

Marias föräldrar heter Anna och Joakim. Hon trolovar sig med en snickare som heter Josef. Hon föder flera barn. Maria får många smeknamn, bland annat kallas hon Vår Fru. Den 25 mars firas att Maria blir gravid, Marie bebådelse, och då äter man gärna våfflor (om du säger ”Vår fru” snabbt många gånger låter det som ”våffla”!). Även den fjärde söndagen i advent firas Maria i vår kyrka. Maria förknippas med färgen blå och med blommor, till exempel rosen och liljan.

disKutEra

1 / Maria är modig – har du någon gång gjort något

modigt, som du först inte trodde var möjligt? Berätta för varandra! 2 / Kan du hitta andra ord som passar in på

m-a-r-i-a? Om du tar bokstäverna i ditt förnamn och hittar ord som beskriver dig, vilka ord skulle du välja? 3 / Varför ville Gud bli människa? Är det någon

skillnad att tänka sig Gud som långt borta, i himlen, mot att tänka sig Gud mycket nära, på jorden? 11

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 11

2012-03-22 13.55


Jesus Gud r채ddar Lukasevangeliet_12.03.13.indd 12

2012-03-22 13.55


luKasEVangEliEt 2:1–21

n

io månader har gått sedan marias och ängelns möte. det är dags för jesus att födas till jorden. vi tar oss till den lilla byn Betlehem. där är maria och josef. de har alltså fått lämna sitt hem i nasaret. Romarna vill räkna hur många som bor i landet som de ockuperar, så att de kan driva in skatt från folket. josefs släkt härstammar från Betlehem och därför är det där de ska räknas. i Betlehem är det fullt med folk. det finns inte en sängplats kvar att hyra, utan maria och josef förpassas till ett stall. jesus får somna i en krubba. Är han trygg där? hur trygga är maria och josef egentligen, på en främmande plats mitt i natten? alla barn som föds till världen föds inte in i trygghet. förutsättningarna är så olika, klyftorna mellan oss människor så stora. och ändå föds livet, utan skydd. i berättelsen om när jesus föds finns motsättningarna med: kejsare och fattiga herdar, makt och utsatthet, de som välkomnas och de som 13

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 13

2012-03-22 13.55


inte får plats. världen är orättvis och otrygg. maria och josef har all anledning att vara rädda. i det otrygga är det skönt att ha någon som man kan lita på. den egna familjen kan ge trygghet, men ibland är det just i familjen som otryggheten finns. många barn känner trygghet tillsammans med ett husdjur, till exempel en hund. konstnärer har placerat in en åsna och en oxe i stallet som jesus föddes i. djuren finns där. de ger värme. det behöver ett barn som föds mitt i natten i en främmande by. Pojken får namnet jesus. ett ganska vanligt pojknamn på den tiden. om bara några dagar ska maria och josef tvingas bli flyktingar. (det skriver inte lukas om, men det gör evangelisten matteus.) lukas skriver om att jesus bärs till templet i jerusalem. här möter maria och josef de gamla trotjänarna symeon och hanna. de tillhör en annan generation. de kan berätta om jesus släkt generationer tillbaka. mEr om JEsus

När föddes Jesus? Jesus föddes år noll, brukar vi säga. Det är nästan korrekt. Bibeln berättar till exempel att Quirinius var ståthållare när Jesus föddes, och enligt den judiske historikern Josefus var det mellan åren 6 och 9 e Kr. Hur går detta ihop? Vem har rätt? Kanske menar Lukas den förberedande folkräkningen, och Josefus själva skatteuppbörden. Poängen är att det kom en ny tid i och med att Jesus föds. Vår tideräkning utgår från Jesus födelse. Var föddes Jesus? I ett stall i staden Betlehem. Bet14

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 14

2012-03-22 13.55


lehem kallas för Davids stad, eftersom kung Davids far Jishaj bodde där. Många trodde att kung David skulle vara den som befriade Israel. Att Jesus föds just i Betlehem knyter det judiska folkets hopp om Messias till Jesus. Varför föddes Jesus? För att ge jorden fred. Fred är när alla har sina behov tillgodosedda, men utan att det är på någon annans bekostnad. Jesus betyder Gud räddar. Betlehem betyder Brödets stad. Alla människor ska få fred och bröd och slippa vara rädda.

disKutEra

1 / Var känner du dig trygg? Vilka personer i din när-

het känner du dig trygg med? Berätta för varandra. 2 / Vad vet du om din egen födelse? 3 / Googla på vad dina förnamn betyder. Varför fick

du de namnen? 4 / Hur många generationer tillbaka kan du nam-

nen på dina släktingar? 5 / Vad gör att man kan vara trygg i en familj? 6 / Var är det tryggast för ett barn att växa upp, på

landsbygden eller i en stad? 15

Lukasevangeliet_12.03.13.indd 15

2012-03-22 13.55

9789152634011  
9789152634011