Page 1

Powe owerPo rPoint nt –så en enkelt Bo Ekdahl

POWER POINT

2010

Poweromslag10.indd 1

2011-01-21 10.39


10Powers.indd 3

2011-01-18 08.37


Innehåll Introduktion

4

Menyfliksområdet

5

Kortkommandon

7

Ordlista

8

Register

51

Uppgifter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Starta och stäng PowerPoint

9

Fönsterhantering

10

Skapa en presentation och spara

11

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst, visa/dölja menyflikar, storleksändra fönster och zooma

13

Öppna en presentation och skriv ut

15

Lägga in animeringseffekter

16

Infoga ny presentationsbild och välja tema

18

Infoga en ClipArt-bild

20

Infoga ny presentationsbild med diagram

22

Växla mellan arbetslägen

25

Lägg till övergångseffekt mellan presentationsbilderna

26

Formatera bakgrund

28

Infoga WordArt

29

Skapa organisationsschema med SmartArt-grafik

32

Skapa och formatera textruta

34

Pennanteckningar i bildspel

36

Anteckningar

37

Rita linjer och figurer

39

Ordna och gruppera objekt

42

Rutnät och stödlinjer

44

Mallar och teman

45

Animera med rörelsebanor

46

Övningar

47

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

10Powers.indd 3

2011-01-18 08.37


Uppgift 3 | Skapa en presentation och spara 1. Starta PowerPoint. 2. Klicka på <Start> <Layout> och <Rubrik och innehåll>.

3. Klicka här i ”Platshållaren” och skriv Microsoft. 4. Klicka här och skriv in texten. Tryck Enter efter varje punkt.

5. Klicka på [Arkiv] <Spara>.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

11

10Powers.indd 11

2011-01-18 08.38


6. Välj var du vill spara.

7. Skriv in namnet Microsoft som filnamn här.

8. Klicka på [Spara]. 10. Klicka på [Stäng], krysset i övre högra hörnet.

FÖRKLARING Det är viktigt att kunna spara, veta var du sparar och kunna öppna det du sparat. För säkerhets skull bör du spara ofta. När man sparar ett dokument första gången öppnas dialogrutan Spara som och där anger man plats och filnamn. Vill du inte ändra plats eller filnamn klickar du fortsättningsvis på Spara. Dokumentet sparas då om med samma namn och på samma plats, utan att någon dialogruta behöver fyllas i. Som sagt, spara ofta för att inte bli av med någon information, som kan hända t.ex. vid oväntat strömavbrott. Använd gärna kortkommandot Ctrl+S.

12

10Powers.indd 12

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

2011-01-18 08.38


Uppgift 6 | Lägga in animeringseffekter 1. Öppna presentationen Microsoft. 2. Klicka på <Animeringar> <Rutan Animering>.

3. Klicka i rubriken så den blir markerad.

4. Klicka på <Lägg till Animering> <Flyg in>. 5. Klicka på <Effektalternativ> <Från vänster>.

6. Markera alternativen som på bilden. 7. Markera punktlistan och <Lägg till Animering> på samma sätt som med rubriken. 8. Klicka här så kan du ändra animeringen på olika sätt och även ta bort den om du vill. 9. Klicka på [Spela upp].

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

16

10Powers.indd 16

2011-01-18 08.38


10. Klicka på knappen bildspel för att starta hela bildspelet. 11. När bildspelet startat så tar du fram effekterna med musklick eller Enter. 12. Vill du avbryta bildspelet trycker du på tangenten Esc. 13. Markera punktlistan och prova andra effekter. 14. Spara presentationen på ett av följande sätt: Klicka på knappen [Spara] Klicka på knappen [Arkiv] <Spara> Tryck Ctrl + S

Tips! Du kan också starta bildspelet med tangenten F5.

FÖRKLARING Effekter och animeringar gör att bildspelet blir intressantare att titta på. Det är lätt att lägga in och ändra effekter. Det finns många olika effekter så det kan vara svårt att välja. Men man bör tänka på att inte blanda alltför många.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

17

10Powers.indd 17

2011-01-18 08.39


Uppgift 18 | Rita linjer och figurer 1. Skapa en ny presentation och välj <Layout> <Tom>.

2. Klicka på <Infoga><Figurer> och välj linjetyp.

3. Linje, vinkel och kurva ritar du upp så här: a. Välj linje b. Tryck ner vänster musknapp där linjen ska börja c. Dra och släpp knappen där linjen ska sluta

4. Kurva och frihandsfigur ritar du upp så här: a. Välj figur b. Klicka där linjen ska börja c. Klicka för varje krökning d. Dubbelklicka för att avsluta linjen Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

39

10Powers.indd 39

2011-01-18 08.41


5. Frihand ritar du så här: a. Välj frihand b. Tryck ner vänster musknapp, dra och rita c. Släpp knappen när figuren är klar

6. Markera figuren och klicka på <Format> <Kontur> och ändra färg och tjocklek på figuren.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

40

10Powers.indd 40

2011-01-18 08.41


7. Klicka på <Start> <Figurer> och rita upp några figurer.

8. Använd ritverktygen för att formatera figurerna på olika sätt. Du kan också högerklicka på en figur och välja <Formatera figur>. I dialogrutan som öppnas finns det många formateringsalternativ.

9. Markera en figur och skriv in text. Obs! Det syns ingen markör i figuren förrän du börjar skriva.

10. Spara presentationen med namnet Figurer.

Kopieringsförbud! © författaren och Gleerups Utbildning AB

41

10Powers.indd 41

2011-01-18 08.41


10Powers.indd 11

2011-01-18 08.38


PowerPoint – så enkelt! En enkel bok i hur du hanterar presentationsprogrammet PowerPoint 2010 – riktad till dig som snabbt vill kunna göra egna presentationer. Språk, layout och struktur ger dig stöd att enkelt lära dig PowerPoint. Tydligt och klart presenteras de vanligaste och mest grundläggande funktionerna.

PowerPoint – så enkelt är en plattform med vägledning och övningar för fortsatt datorarbete i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Bokens författare Bo Ekdahl, arbetar som lärare och har en lång erfarenhet av att skriva enkelt och pedagogiskt om datoranvändning.

Poweromslag10.indd 2

2011-01-21 10.39

9789140674333  
9789140674333  

201010 POWERPOWER POINTPOINT Bo Ekdahl Uppgifter Menyfliksområdet Övningar 8 Infoga ny presentationsbild med diagram Skapa en presentation oc...