9789147085415

Page 1

SVEN SPIEGELBERG

INTRODUKTION


Författarpresentation Hej, jag heter Sven Spiegelberg Jag har en yrkesbakgrund som servicetekniker i datorbranschen och har jobbat med finmekanik, datorsystem, datakommunikation och analys av el-kvalité. I över tio år arbetade jag sedan som yrkeslärare på elprogrammet. Jag började som förlagsredaktör och projektledare på Liber AB 1996. Där jag arbetade med att utveckla läromedel för elprogrammet och fordonsprogrammet fram till 2008. Jag är numera freelance redaktör, bildredaktör, författare och driver företaget Spiegelberg Förlagskonsult. Jag tycker det är extra spännande att skapa koncept och bokserier. De nya mediernas pedagogiska möjligheter har länge fascinerat mig och jag tror på möjligheterna att utveckla nya former för lärande.

2 . Introduktion till elprogrammet


Innehållsförteckning Introduktion till elprogrammet Skaffa dig en målbild Tekniken i samhällets tjänst   Tillverkning   Energiproduktion   Fastighetsautomation   Datakommunikation   Transporter   Värme vatten och avlopp Kompetens   Kompetensöverföring   Kompetensprofil Att nå kompetenskraven för jobbet   Gemensamma kurser   Valbara kurser   Teoretisk grund

Introduktion till arbetsmarknaden Framgångsfaktorer   Att vara professionell   Ta reda på förutsättningar   Uppdatera din målbild   Träna dig att ta ansvar   Social kompetens   Bygg upp din kompetens   Språk   Skaffa dig goda referenser

Jobb inom elprogrammets fyra inriktningar

Inriktning Elteknik   Installationselektriker   Serviceelektriker   Teleteknikern   Distributionselektriker   Industrielektriker   Järnvägstekniker Inriktning Automation   Mekatronik   Fastighetsautomation   Industriautomation   Processautomation Inriktning Energiteknik   Vatten- och miljöteknik   Driftoperatör   Elkraft- och värmeteknik   Kraftvärme Inriktning Dator- och kommunikationsteknik   Nätverkstekniker   Hemtroniker   Elektronikproduktionsteknik

Arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhetstänkande Personligt ansvar Besök på företag och praktik Att arbeta i grupp Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Säkerhetsaspekter på skolan Brandrisker

x x x x x x 9 x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Certifikat för ”Heta arbeten” Hjärt-lungräddning HLR

El-säkerhet

Ansvar för utrustningar och anläggningar Elsäkerhetsverket Elolyckor Ström genom kroppen Bränder Ljusbågsolyckor Åtgärder vid elolyckor

Standarder och CE-märkning

Sveriges standardiseringsråd (SSR) Standardiseringsorgan   ITS, Informationstekniska standardiseringen   SEK, Svensk Elstandard är svensk    nationalkommitté   SIS, Swedish Standards Institute CE märkning   Bli inte tillverkare oavsiktligt   Maskindirektivet

Entreprenörskap

Olika förutsättningar Underleverantör Uppfinnare Anställd eller företagare Att bli företagare Planering Affärside Att se möjligheter Marknadsföring Organisera arbetet Fakturering

Miljöaspekter

Energieffektivisering   Energimyndigheten Internationellt miljöarbete Lagar och regler Arbeta miljömedvetet Miljöfarliga ämnen och farligt avfall Avfallssortering Materialåtervinning Producentansvar Demontering skrotning kretslopp

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Introduktion till elprogrammet . 3


Praktiska övningar till boken ”Introduktion till El- och energiprogrammet” Introduktion Utforska vad är en personlig målbild I övningen får eleverna bekanta sig med hur personliga mål påverkar vart man når och hur livet utformar sig. Vi ger eleverna möjlighet att börja utforska sin egen målbild. Övningen kan genomföras flera gånger under utbildningen för att visa på en personlig utveckling.

Tekniken i samhällets tjänst I övningen får eleverna beskriva hur tekniken används inom olika samhällssektorer.

Hur når man kompetenskraven för ett jobb. I övningen tittar vi på en kompetensprofil och eleverna får experimentera med hur de vill att den egna profilen ska se ut om 5 år.

Introduktion till arbetsmarknaden I övningen går vi igenom vad det innebär att agera professionellt och saker eleven bör tänka på i kontakterna med näringslivet.

Jobb inom elprogrammets fyra inriktningar I övningen får eleverna en första introduktion till yrkesroller inom programmets fyra inriktningar.

Arbetsmiljö och säkerhet. I övningen får eleverna en introduktion till hur arbetsmiljö och säkerhetsarbetet bedrivs och en genomgång av hur säkerheten säkerställs under övningar och laborationer på skolan.

El-säkerhet I övningen får eleverna en första introduktion till el-säkerhet och hur den ska upprätthållas under övningar på skolan.

Standarder och CE-märkning Standard I övningen får eleverna en första introduktion till standardisering och hur de skapar förutsättningar för teknisk utveckling.

CE-märkning

Eleverna får en första introduktion till CE-märkning och vad den står för och vad de måste ta hänsyn till i arbetet med CE-märkta maskiner.

Entreprenörskap I övningen får eleverna en första introduktion till förutsättningarna för företagande och entreprenörskap.

Miljöaspeker I övningarna undersöker eleverna hur företagen visar upp sitt arbete med miljöfrågorna. 4 . Introduktion till elprogrammet


Introduktion till el- och energiprogrammet Den här boken visar vilka möjligheter en utbildning på el och energiprogrammet ger och hur du bäst utnyttjar de möjligheterna. Vi vill också ge dig tips på saker du bör tänka på inför mötet med yrkeslivet och hjälpa dig att hitta det områden som intresserar just dig. Vi tror att det är viktigt att du tidigt får en överblick av både utbildningen och arbetsmarknaden, så att du kan sätta mål för din utbildning. Därför får du här en introduktion till olika yrkesroller som utbildningen kan leda till.

Introduktion till elprogrammet . 5


Skaffa dig en målbild Är du med in i ett fotbollslag utan att kunna reglerna eller riktigt veta vad du vill, kan du inte fokusera på uppgiften och nå framgång. Samma sak gäller för en utbildning. De personer som blir framgångsrika inom olika områden har förmågan att fokusera på uppgiften och prioritera hur de ska fördela sin tid. Du kan ändra dig och välja en annan inriktning, men har du inte ett mål, kommer det att vara svårare för dig att motivera dig för studierna.

Om du har svårt att fokusera och prioritera kan det vara lätt hänt att du missar chansen att förbereda dig för yrkeslivet och att du står utan rätt kompetens när utbildningen är över. Därför kommer vi att gå igenom exempel på några av de yrken som kan bli ditt framtida jobb. Det ger dig en överblick av arbetsmarknaden och utbildningen, så att du kan välja de kurser som ger dig rätt kompetens för ett visst jobb. Här är några exempel på yrken du kan välja till din målbild.

Nätverkstekniker

Driftoperatör

EIO elektriker

Instrument tekniker

6 . Introduktion till elprogrammet


Tekniken i samhällets tjänst Det krävs många olika typer av teknisk kunskap för att hålla företag och samhällsservice igång. Systemen blir effektivare och mer tekniskt avancerade, vilket gör att samhället behöver arbetskraft med goda tekniska kunskaper. Det exempel du ser på bilderna är bara några av de viktiga verksamheter som måste fungera. Vi ska senare i boken titta in i några företag och visa hur olika yrkesgrupper kan samverka och bidrar till att hålla igång vårt komplicerade samhälle.

Tillverkning Nästan all tillverkning sker i högt automatiserade fabriker. Det krävs stor teknisk kompetens för att hålla igång alla system.

Robottillverkning av chassidetaljer till bilar.

Introduktion till elprogrammet . 7


Energiproduktion De flesta samhällsfunktioner är helt beroende av att energiproduktionen är igång 24 timmar om dygnet och att distributionen av energin ut i landet fungerar hela tiden.

Elgeneratorn i Igelsta kraftvärmeverk

Fastighetsautomation Våra fastigheter och offentliga miljöer får alt mer automatiserade system. Genom att styra ventilation, belysning, dörrar, kan man spara energi. För att höja säkerheten utvecklas hela tiden bättre larm och passersystem.

8 . Introduktion till elprogrammet


Datakommunikation Datakommunikationen har fått en lika viktig roll som elenergin. De flesta verksamheter är idag beroende av en fungerande anslutning till internat.

Transporter Transportsystemen är beroende av avancerade el- och signalsystem. Inte bara spårbunden trafik utan även trafiksignalerna i våra städer och flygledningen.

Introduktion till elprogrammet . 9


Värme, vatten och avlopp Vi förutsätter att det är varmt i våra hem, vatten i kranen och att toaletten fungerar. Men det förutsätter skickliga yrkesmän som kan hålla igång alla de stora system som förser oss med den komforten.

Inriktningar och fördjupning Skolverket har, med hjälp av en expertgrupp med personer från näringslivet, bestämt hur utformningen av el- och energiprogrammet ska se ut från och med läsåret 2011. Programmet delas in i fyra inriktningar: • Elteknik. • Dator och kommunikationsteknik. • Automation. • Energiteknik. När du valt en inriktning har du fortfarande flera viktiga val att göra. Det gäller för dig att bestämma vilken typ av jobb du vill satsa på, så att du kan välja de kurser inom inriktningen som bygger upp kompetensen för ett visst yrke. Webb programmering Automationstekniker - industri Automationstekniker - process

PC service Automation

Dator och kommunikationsteknik

Nätverkstekniker

Automationstekniker - fastighet Elprogrammets fyra inriktningar Driftoperatör - allmän Driftoperatör - vattenoch miljöteknik

Hemservicetekniker

Elektronikproduktion

Industrielektriker Energiteknik

Driftoperatör - kraft- och värmeteknik

10 . Introduktion till elprogrammet

Elteknik

Distributionselektriker Installationselektriker Järnvägstekniker


Kompetens Kompetens är ett begrepp vi kommer att använda på många ställen i den här boken och det är värt att beskriva vad begreppet står för. Det är inte samma sak som kunskap, utan beskriver en person eller grupps förmåga att lösa en viss uppgift. Om du har kompetens för att lösa en uppgift innebär det att du har teoretiska kunskaper, erfarenhet och praktiska färdigheter. På en praktisk utbildning blir det tydligt att du behöver både teoretiska kunskaper och praktisk träning för att bli kompetent att lösa en uppgift.

Elektronik montage

Kompetensöverföring Äldre personer har ibland svårt att hantera ny teknik, medan ganska små barn med lätthet kan ta till sig den. De är naturligt för barn att testa och utforska och de får då en förståelse för ur man ska tänka för lösa ett problem.

Den äldre manen på bilden har en mycket bredare kompetens än tonåringen, men inte vana att hantera datorer. Kompetensöverföring kan ske åt båda hållen.

Introduktion till elprogrammet . 11


När du nu är på väg in i yrkeslivet, gäller det för dig att få förståelsen för hur du ska tänka för att lösa problem inom olika områden. I yrkeslivet kan du oftast inte testa dig fram. Därför behöver vi ständigt kompetensöverföring mellan generationerna. För att det ska fungera kan du behöva en bra teoretisk grund. Den ger dig en förståelse för hur du ska tänka när du ska bygga upp din kompetens. Även om yrkesverksamma sällan tillämpar t ex mattematik eller ellära ger de studierna förutsättningar för kompetensöverföring.

I många industrianläggningar får det inte begås några misstag. Du måste vara 100 % kompetent på ditt ansvarsområde. Det skulle vara livsfarligt att testa sig fram.

Det kan ta många år att byggt upp kompetens, så att du kan ta ansvar för driften av en anläggning

12 . Introduktion till elprogrammet


Kompetensprofil På företagen är det vanligt att man talar om medarbetarnas kompetensprofiler. Det är en beskrivning av kunskaper, erfarenheter och egenskaper hos de anställda. När företagen ska anställa en ny medarbetare upprättar de en kompetensprofil som den nye medarbetaren ska uppfylla. Sedan försöker man matcha de arbetssökande mot den kompetensprofilen.

En kompetensprofil kan gälla generella egenskaper eller specifik teknisk kompetens.

Att nå kompetenskraven för jobbet Om du under din utbildning skaffar dig en bild av vad du vill arbeta med, så kan du välja kurser så att din kompetensprofil stämmer med det du vill arbeta med. När du väl ska börja söka jobb kommer du att få svar på om du använt tiden under utbildningen på rätt sätt. Då ska din kompetens matcha den kompetensprofil som arbetsgivarna ställt upp för det jobb du vill ha. Vid några tillfällen under din utbildning kommer du att göra val som påverkar hur din kompetens kommer att se ut när du är färdig.

Introduktion till elprogrammet . 13


Utbildningen inleds med fyra tekniska kurser som är gemensamma för alla inriktningarna. När du valt inriktning, läser du ett antal kurser som är gemensamma för den inriktningen. Sedan finns det flera valbara kurser att välja på.

Gemensamma kurser Från skolverkets sida ser man en fördel om du har en viss erfarenhet från alla inriktningarna på el- och energiprogrammet. Dels för att du ska kunna välja en inriktning som passar dig och för att olika yrkesgrupper kan behöva samverka för att lösa tekniska problem. Du kommer att läsa fyra tekniska kurser som är gemensamma för alla som går el- och energiprogrammet. Varje kurs kommer att ge dig en introduktion till en inriktning. Du får också en inblick i tekniken och de fackuttryck som används inom området. De gemensamma kurserna är: • Datorteknik 1a, som ger dig grunderna inom datorteknik och datorkommunikation.

• Elektromekanik, som ger dig grunderna inom verktygshantering, elsäkerhet och arbete med elinstallationer.

• Energiteknik 1, som ger dig grunderna inom framställning och distribution av olika typer av energi som t ex el och fjärrvärme. • Mekatronik 1, som ger dig grunderna inom elektronisk styrning av mekaniska utrustningar som t. ex. portsystem, robotar eller automatiserad tillverkning.

Valbara kurser De valbara kurserna ger dig möjlighet att utforma och fördjupa din kompetens, så att den motsvarar kompetensprofilen för en viss yrkesgrupp. Har du varit fokuserad under utbildningen kan det 14 . Introduktion till elprogrammet


finnas tid att komplettera med fler kurser under senare delen av din utbildning. Det breddar din kompetens och ökar dina chanser att välja mellan olika jobb.

På skolverkets hemsida kan du se all information om programfördjupningen

Teoretisk grund Även om arbetsuppgifterna på ditt framtida jobb kan vara praktiska, så behöver du en teoretisk bakgrund för att kunna läsa manualer och följa instruktioner. Du kommer fortsätta att höja din kompetens hela ditt yrkesverksamma liv. Men baskunskaper i ämnen som engelska, svenska, matte och ellära förväntas du lära dig i skolan. Tänk på att de baskunskaperna läser du troligen bara under din skoltid och de utgör en viktig grund för att du ska kunna vidareutveckla dig senare i livet.

När du sitter på dina första företagsbildningar kommer du att behöva de språk och den teori du läst i skolan.

Introduktion till elprogrammet . 15