__MAIN_TEXT__

Page 1

Etnicitet och kulturmöten Tove Phillips

Vad är Sverige mer än midsommar, köttbullar och Pippi Långstrump? När blir man egentligen svensk? Vilka mönster uppstår när människor från olika kulturer möts, lever och arbetar tillsammans? Hur tar man vara på de vinster respektive hanterar de utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt samhälle? De här frågorna och många fler diskuteras i Etnicitet och kulturmöten. Boken är skriven för alla som arbetar med människor och är intresserade av de mänskliga aspekterna av det moderna mångkulturella samhället. Den går igenom innebörden och följderna av mänsklig migration och beskriver utvecklingen av svensk migrationspolitik.

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Boken har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Etnicitet och kulturmöten, och varje kapitel tar upp en av punkterna i det centrala innehållet. Diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.

Tove Phillips

Tove Phillips, lärare i Barnoch fritidsämnen/engelska och frilansskribent.

Tove Phillips

40678324_omslag.indd 1

2014-06-03 07:59


INNEHÅLL 1. Kulturbegrepp.................................6 Kultur................................................................................................8 Etnicitet..........................................................................................23 Nationalitet...................................................................................30 Religion..........................................................................................36 Kulturstudier.................................................................................41 Sammanfattning.........................................................................50

2. Kulturmöten i Sverige...................52 Svensk kultur...............................................................................54 Invandrade kulturer i Sverige...................................................69 Kulturer i kulturen........................................................................78 Kulturmöten..................................................................................82 Sammanfattning.........................................................................98

3. Migration.....................................100 Vad är migration?......................................................................102 Svensk migration.......................................................................110 Migrationens följder...................................................................118 Sammanfattning........................................................................130

4

EK.indb 4

2014-06-03 08:19


4. Migrationspolitik.........................132 Svensk migrationspolitik.........................................................134 Integration i Sverige..................................................................149 EU:s migrationspolitik..............................................................155 Sammanfattning........................................................................158

5. Den mångkulturella debatten......160 Ett kontroversiellt ämne..........................................................162 Invandringsfrågan.....................................................................169 Segregation och integration...................................................175 Kulturkrockar och konflikter...................................................190 Sociala frågor............................................................................209 Goda exempel...........................................................................215 Sammanfattning.......................................................................220

Ordlista........................................................................................222 Index............................................................................................223 Bildförteckning..........................................................................224

5

EK.indb 5

2014-06-03 08:19


Etnicitet och kulturmöten Tove Phillips

Vad är Sverige mer än midsommar, köttbullar och Pippi Långstrump? När blir man egentligen svensk? Vilka mönster uppstår när människor från olika kulturer möts, lever och arbetar tillsammans? Hur tar man vara på de vinster respektive hanterar de utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt samhälle? De här frågorna och många fler diskuteras i Etnicitet och kulturmöten. Boken är skriven för alla som arbetar med människor och är intresserade av de mänskliga aspekterna av det moderna mångkulturella samhället. Den går igenom innebörden och följderna av mänsklig migration och beskriver utvecklingen av svensk migrationspolitik.

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Boken har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Etnicitet och kulturmöten, och varje kapitel tar upp en av punkterna i det centrala innehållet. Diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.

Tove Phillips

Tove Phillips, lärare i Barnoch fritidsämnen/engelska och frilansskribent.

Tove Phillips

40678324_omslag.indd 1

2014-06-03 07:59

Profile for Smakprov Media AB

9789140678324  

9789140678324  

Profile for smakprov