Page 1

Margareta Vanäs-Hedberg

a í r g Ale Pa so Tres

¡Bienvenidos! Repetition av grundskolans steg 1–2

Liber


ISBN 978-91-47-08058-8 © 2007 Margareta Vanäs-Hedberg och Liber AB Redaktör Anna Gezelius Formgivare Anna Hild Omslagsmönster Pepin Press, Barcelona Tile Design Produktion Björn Trygg

Första upplagan 2 Tryck: Sahara Printing, Egypten 200 

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t ex kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


¡Bienvenidos!

Till läraren Detta repetitionshäfte underlättar övergången från grundskolan till gymnasiets steg 3 för både elever och lärare. Det är en snabbrepetition av de kunskaper och färdigheter eleverna bör ha, efter att ha läst steg 1 och 2 på grundskolan. Häftet är uppdelat i fem avsnitt: • Hörförståelse • Läsförståelse • Ordkunskap • Grammatik • Uppföljning grammatik Under den tid eleverna är sysselsatta med introduktionsäftet till Alegría får både elever och lärare chansen att lära känna varandra. Nu har du möjlighet att sätta eleverna i smågrupper, och prata med några i taget, medan andra arbetar i sina häften. Vissa elever vill göra repetitionerna tillsammans. Några vill skriva medan andra föredrar att lösa uppgifterna muntligt, alla arbetar i sin egen takt och efter förmåga. Den kommunikativa biten saknas. Varför? Av erfarenhet vet jag att många elever i början av steg 3 känner sig osäkra inför att prata spanska, speciellt innan de lärt känna varandra i gruppen. Genom häftets olika delar kan de bygga upp känslan av att de redan kan mycket och succesivt även våga prata. I huvudboken Alegría finns det däremot gott om kommunikativa övningar, skapade för att underlätta diskussioner. Gå igenom exemplen på grammatik- och ordkunskap eleven bör ha med sig från steg 2, i Alegría huvudbok sidan 6. För den som känner sig osäker finns här i häftet repetitionsrutor med den mest grundläggande grammatiken. Inspelningarna till hörförståelsen finns på Alegría, paso tres lärarcd, på elev-cd:n och på Alegría interaktiv webb.


Till eleven Så här kan du arbeta på olika sätt: • Titta på sidan 6 i huvudboken Alegría, så kan du se vilka baskunskaper i grammatik och vokabulär som du bör ha efter grundskolan. • Du väljer själv i vilken ordning du arbetar med det du behöver träna: hörförståelse, läsförståelse, ordkunskap eller grammatik. • I grammatikavsnitten finns det en enkel regelruta innan övningen, som du kan använda om du behöver. Om du känner dig säker på ett moment kan du hoppa direkt till den avslutande övningen som heter ¿Cómo se dice? • När du repeterat vad du behöver i grammatik går du till Resumen de la gramática som är en blandning av den grammatik som ingår i steg 2. Testa dig själv, du kan maximalt få 40 poäng.

¡Suerte! Margareta


Innehåll A E scuch a r Escuchar 1  Escuchar 2  Escuchar 3  Escuchar 4  Escuchar 5 

6 6 7 8 8

B L eer Leer 1   9 Leer 2  10 Leer 3  11 Leer 4  11 Leer 5  13

C V oc abul ario 1  2  3  4  5 

14 14 15 16 17

D G r a mát ic a   1 Regelbundna -ar , -er, -ir-verb  18   2 De vanligaste frågeorden  21   3 estar vara, befinna sig, i presens  23   4 ser vara  24   5 ser eller estar?  26   6:1 tener ha, i presens  27   6:2 tener + que + ett verb i grundform = måste  29   7:1 ir gå, åka, resa, i presens  30   7:2 ir + a + grundform = ska göra något  31   8:1 Diftongerande -ar verb i presens  33   8:2 Diftongerande -er verb i presens  35   9 Reflexiva verb i presens  37 10 Verbet gustar tycka om  39 11 Adjektivböjning  41 12 bueno, malo, grande  43 13 Regelbunden perfekt av -ar, -er och -ir-verb  44 14 Possessiva pronomen – min, mitt, mina, osv.  47 15 Oregelbundna verb: första person 48 16 decir säga, i presens  50 17 Genitiv – ägande  51 18 till och från a och de  52 19 Gerundium – pågående form  53

E Resumen de l a gr a mát ic a 55

Facit 57
a escuchar

A Escuchar Escuchar 1 Texterna finns inspelade på Alegía, paso tres lärar-cd, på elev-cd:n samt på Alegría Interaktiv webb. Läs igenom uppgifterna 1–4. Lyssna och markera rätt svarsalternativ. Lyssna en gång till för att kontrollera och komplettera.

1

¿Quién toma un bocadillo de tortilla? a Carlos b María c nadie

2

¿Quién toma un refresco americano? a Carlos b María c nadie

3

¿Quién tiene mucha hambre? a Carlos b María c nadie

4

¿Quién ha pagado? a Carlos b María c nadie

Escuchar 2 Läs först igenom meningarna 1–12. Lyssna och skriv det ord som saknas i meningarna. Lyssna en gång till för att kontrollera och komplettera.

  1 Camila va con sus amigos a una discoteca que está en un pueblo de Granada.   2 Me gusta mucho la decoración en y blanco y con fotos.


a escuchar

  3 ¿Vamos

bailar? .

  4 Yo necesito beber algo. Tengo mucha limón.

  5 Para mí, un refresco una coca-cola.

  6 Yo

más, chicas?

 7 ¿

más. Gracias.

  8 No.

bien. Vuelvo enseguida.

 9

es?

10 ¿Qué

.

11 Son las 4 de la verdad.

12

Escuchar 3 Läs igenom meningarna 1–5. Lyssna och skriv rätt alternativ från rutan, obs! ett ord blir över. I uppgift 6 skall du fylla i de sista siffrorna i ett mobilnummer. Lyssna en gång till för att kontrollera och komplettera.

  1 Carlos ha

un año en Inglaterra. más vivir en España.

  2 A Carlos le

el buen tiempo.

  3 Carlos

  4 Carlos va a ir a Granada durante el fin de . para María en el apartamento

  5 Hay una de Camila. vivido

semana

necesita

autobuses

cama

gusta

  6 Skriv de siffror som fattas i Carlos mobilnummer. El número del móvil de Carlos es: el 600

.


a escuchar

Escuchar 4 Läs igenom uppgifterna. Lyssna och skriv svaren. Lyssna en gång till för att kontrollera och komplettera.

1 Hur många miljoner människor i världen har spanska som

modersmål?

2 Hur många miljoner människor i världen har engelska som

modersmål?

Escuchar 5 Läs igenom uppgifterna 1–6. Lyssna och markera rätt svarsalternativ. Lyssna en gång till för att kontrollera och komplettera.

1

Cristóbal Colón es … a italiano b español c portugués

4

Colón … a sale directamente b espera un año c espera varios años

2

El rey de Portugal dice … a no b sí c quizás

5

Va al … a sur b este c oeste

3

¿Quiénes pagan el viaje por fin? a un rey español b un rey y una reina españoles c Cristóbal Colón

6

¿Qué fecha llegan a América? a el 2 de octubre b el 12 de octubre c el 20 de octubre


B L EER

B Leer Leer 1

Mi casa

Läs fyra spanska ungdomars beskrivning av sina hem och visa att du förstår genom att kombinera rätt namn med frågorna.

¿Quién? ¿Quiénes? 1 Vilka bor i lägenheter? 2 Vem har allt han/hon behöver i sitt hem? 3 Vem brukar ha många kompisar hemma hos sig? 4 Vem bor mitt i centrum? 5 Vem har en förälder som jobbar hemma? 6 Vem har två badrum? 7 Vem bor i ”gamla stan”? Alba: ”Mi casa está situada en la parte antigua de la ciudad pero en

un lugar donde todo está cerca. Es un piso no muy grande pero a mí me gusta cuando toda la familia está en casa. Las casas españolas son muy distintas a las casas suecas.” José Luis: ”Mi casa es muy grande. Hay tres plantas. En la primera

planta está la cocina, el cuarto de baño, el cuarto de estar y el garaje. En la segunda planta están los dormitorios, el comedor y otro cuarto de baño. En la tercera planta está la oficina de mi madre.” Alberto: ”Mi casa es muy pequeña, es un piso. Pero me gusta porque

está en el mismo centro del pueblo. En el piso hay tres dormitorios, un salón, un cuarto de baño, una cocina y una terraza. Nuestro piso es el sitio donde estoy más cómodo y seguro.” Sonia: ”Mi casa es donde yo vivo junto con mi familia. Allí tengo

todo lo que necesito y todas las cosas que quiero. Casi todos los días mis amigos vienen a mi casa a pasar la tarde conmigo. Nuestra casa es pequeña pero allí estamos muy bien.”
10

B L EER

Leer 2

¿Cómo es un día tuyo?

Läs hur fyra ungdomar beskriver en vanlig dag. Visa att du förstår genom att svara på frågorna med en bokstav. I vilken text får vi reda på …

1 2 3 4 5 6 7

att en person inte äter frukost hemma? vad en person äter på förmiddagsrasten? att en person duschar på kvällen? vem som åker hemifrån 10 minuter innan skolan börjar? att en person dricker kaffe efter lunchen? vem som har träning tillsammans med sina tjejkompisar? att en person sätter på sig jeans och T-shirt?

8 vem som inte pluggar efter skolans slut? A Me levanto a las 7, me ducho, me pongo la ropa y desayuno. A las

8.20 voy al instituto en moto. Empiezo a las 8 y media y tengo clases hasta las 2 y media. Voy a casa y después de la comida me pongo a estudiar hasta las 7 de la tarde. Salgo para estar con mis amigos y vuelvo para cenar a las 9 y media. Luego veo la tele y normalmente me acuesto a las 11 y media de la noche. B Me levanto a las 7 y media para ir al instituto que empieza a las 8

y media. Cuando el instituto acaba a las 2 yo voy a casa a comer y después me pongo a hacer los deberes. A las 7 de la tarde yo voy con mis amigas a practicar el fútbol y después si tengo tiempo me voy con mis amigos a una cafetería para hablar un rato. C Me despierto, desayuno muy poco y voy al instituto. A media

mañana compro un bocadillo en la cafetería del instituto. Por la tarde vuelvo a casa, almuerzo y después tomo café. Veo la tele y más tarde salgo. D Me levanto a las 8. Me lavo la cara, me pongo mis vaqueros y una

camiseta y me voy. En el instituto desayuno de prisa antes de la primera clase. En mi familia comemos sobre las 4. Después hago los ejercicios y las tareas. A las 7.30 de la tarde voy al gimnasio. Vuelvo a casa a las 9, me ducho, ceno y voy a cama.


B L EER

Leer 3

¿Qué haces durante el fin de semana?

Läs texten och visa att du förstått genom att markera Sí eller No efter meningarna.

El fin de semana es el mejor momento de la semana cuando te diviertes, sales y no te preocupes por los estudios. También me gusta porque puedo dormir mucho. El viernes por la noche después de cenar voy con mis amigos, salimos a los bares y a la discoteca. Es muy divertido. El sábado me levanto a las 12 de la mañana. Me pongo a limpiar mi habitación o ayudo a mis padres en casa. El sábado por la tarde hago muchas cosas y me lo paso muy bien porque mis amigos y yo estamos en la calle. A veces estudio un poco el sábado por la tarde, pero lo mejor del sábado es la libertad. Sobre las 4 de la tarde después de la comida tomo un café con mis amigos en alguna cafetería. Por la noche cenamos a las 10 y luego salgo para ir a la discoteca. El domingo me levanto y me voy a trabajar hasta las 8 ó las 9 de la noche. Después vuelvo a casa para cenar. Los domingos me acuesto temprano. Saludos, Nuria 1 A Nuria le gusta mucho el fin de semana. 2 El viernes está en casa. 3 El sábado se levanta tarde. 4 Arregla su dormitorio. 5 Le gusta estar libre. 6 El sábado por la tarde trabaja. 7 Estudia el domingo. 8 El domingo va a cama tarde.

Leer 4

No

P P P P P P P P

P P P P P P P P

Un poco de información 1

Läs följande fakta och skriv de understrukna orden med siffror.

La montaña más alta de los Andes está en Argentina. Es el Aconcagua, que tiene seis mil novecientos sesenta metros. El río Amazonas tiene seis mil trescientos kilómetros. Es el río del mundo que lleva más agua. Pasa por muchos países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guayanas. El lago Titicaca está a tres mil ochocientos doce sobre el nivel del mar, en los Andes, entre Bolivia y Perú.

metros

11


¥Bienvenidos! är ett Üvningshäfte som repeterar grundskolans spanska steg 1–2. Det riktar sig till elever som bÜrjar steg 3 pü gymnasiet, men lämpar sig ocksü som repetition under ür 9 pü grundskolan. Häftet ingür i serien Alegría fÜr gymnasieskolan och vuxenundervisningen, men kan även användas fristüende. Alegría, paso tres omfattar: Allt-i-ett-bok Elevfacit Lärar-cd Elev-cd Lärarhandledning ¥Bienvenidos! Repetition av grundskolans steg 1–2 Glosmaskin pü www.liber.se Alegría, paso tres Interaktiv webb, enanvändarlicens

www.liber.se

Best. nr. 47-08058-8 Tryck. nr. 47-08058-01

  

Profile for Smakprov Media AB

9789147080588  

9789147080588  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded