Page 1

– svenska för nyfikna

– svenska för nyfikna ny

v • sm

Språkis

Hela boken är på 72 sidor

akpro

vänder sig till elever med svenska som andraspråk. Serien består av fyra häften, A–D, för år 2–5. Alla häften är uppbyggda på samma sätt med en klar och tydlig struktur. Materialet fokuserar på att utöka elevernas ordförråd samt ge dem ett funktionellt och rikt språk. Momentförteckning och ordlista ingår i varje bok.

v • sm

Språkis

d akpro

I Språkis – svenska för nyfikna D får eleverna återigen möta den mångkulturella klassen 5b i Torpaskolan. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Texten utgår från elevernas vardag. Därefter följer övningar som tränar de språkliga moment och ord som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna är utprövat i klass med elever som har svenska som andraspråk.

SV

Best.nr 47-08325-1 Tryck.nr 47-08325-1

SpråkisD_Omsl+smakprov.indd 1

R1010-108

E

N

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

10-06-08 16.15.14


Momentförteckning Dessa övningar förekommer i alla kapitel: läsförståelse, att sortera ord samt att hitta synonymer till ord och meningar. Vad lär man sig?

Kap 1, sid. 2

Första dagen på höstterminen Nya klasskamrater

Pronomen

Kap 2, sid 6

Vår världsdel Europa

Substantiv Ental, flertal

Kap 3, sid 12

Kärlek, Att vara kär Olika sätt att kommunicera

Verb Talspråk och skriftspråk

Kap 4, sid 18

Olika aktiviteter i slöjdsalarna

Prepositioner Slöjdord

Kap 5, sid 24

Hur ett kompissamtal går till Olika slags kärlek

Adjektiv Ordföljd

Kap 6, sid 30

En utflykt till sjön Aktiviteter vid sjön Vattnets kretslopp

Verb Följa instruktioner Placering av ordet inte

Kap 7, sid 36

Hur skoldemokrati kan fungera Om att kompromissa

Klassrådsord Futurum Att uttrycka åsikter

Kap 8, sid 42

Vänliga veckan på skolan Om idoler och förebilder

Pronomen

Kap 9, sid 48

En olycka inträffar Vad man kan göra vid en olycka

Ord för olika slags fordon Interjektioner Verb

Kap 10, sid 54

Om ett aprilskämt i klassen

Placering av ordet inte Att tycka och tänka

Kap 11, sid 60

En friidrottsdag på idrottsplatsen Aktiviteter och redskap

Friidrottsord Rim och ramsor Verb

Kap 12, sid 66

Skolans årliga konstutställning

Konstord Olika material och redskap

Kopiering förbjuden

Vad handlar det om?

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 24

10-06-09 07.31.04


Innehåll 1

Vi i femman

2

Vår världsdel Europa

3

Kärlek och pinsamheter

4

En böjd krok och en nöjd snok

5

Kompissamtal

6

Kallt bad och varm choklad

7

Fniss och en cool kompromiss

8

Besök från Polen och värsta idolen

9

Rädda liv! Skynda på! Ring 112!

10

April, april

11

På era platser, färdiga, gå!

12

Vernissage = konstutställning

.......................................................................

sidan 6 sidan 12

................................................

sidan 18

.......................................................................................................

sidan 24

......................................................... ...................................................

sidan 30 sidan 36

..................................

sidan 42

..........................................

sidan 48

.................................................................................................................

sidan 54

...........................................................

sidan 60 sidan 66

.................................................................................................................

sidan 70

..........................................................................................................................

sidan 72

ISBN 978-91-47-08325-1 © Hippas Eriksson och Liber AB 2010 Redaktör Helena Hammarqvist Utprövare Matilda Nilsson Formgivare Toula van Rooij Produktion Bertil Stålenmark Tecknare Emma Göthner Stort tack till Matilda och hennes klass B5 i Askebyskolan som har hjälpt oss att ta fram den här boken! Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

...............................................................................

sidan 2

.....................................................

Till läraren Ordlista

............................................................................................................

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUSavtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erläggga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30 fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Tryck: Kina 2010

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 1

10-06-09 07.30.58


4 En böjd krok och en nöjd snok TRÄ- OCH METALLSLÖJD

att spika en hammare att putsa

att rita

ett sandpapper pper

en ritning ng

att svarva en svarvv att såga a

trä rä

een såg meta metall

så sågspån en spik p

en skr skruv att mäta

en tång

een tumstock

att fila

att borra a

een fil

en borrmaskin

TEXTILSLÖJD

en ttrådrulle åd att stryka

att klippa

en stryk strykbräda

ett strykjärn y j

en sax en nå nål

een symaskin ett tyg att sy

en ttråd att väva een knapp

en väv vävstol

textil

en tygbi tygbit

att virka vadd dd att sticka a

18

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 18

en nåldyna åldy

stickorr

een virknål

Kopiering förbjuden

eett garn

att brodera

10-06-09 07.30.58


Mia älskar tisdagar. Då är det slöjd. Halva klassen har textilslöjd och de andra har trä- och metallslöjd. Mia tillverkar en stor krok i metall. Kroken tänker hon ha bakom dörren hemma i sitt rum. På kroken ska hon hänga halsband och skärp. Mia sätter fast tjock ståltråd i snickarbänken. Sedan böjer hon ståltråden med en tång. Det är svårt! Hon får kämpa. Hon får arbeta hårt. – Jag är stark som en oxe! ropar Mia.

I textilslöjden syr Jack en randig snok. En snok är en slags orm. Jack klipper ut tre tygbitar. Den första tygbiten är svart. Den andra är vit och den tredje är grön. Jack nålar fast bitarna och syr ihop dem på symaskinen. Han fyller snoken med vadd. Två knappar blir två ögon. Han virkar en ormtunga i rött garn. Jack fäster tungan nedanför ögonen. Det ser ut som om snoken skrattar.

Vad ser du på bilden? Vad jobbar eleverna med i textilslöjden?

Vad gör eleverna i trä- och metallslöjden?

Vilka olika slags verktyg kan du se?

Vad handlar texten om? Varför älskar Mia tisdagar? Mia får kämpa när hon böjer ståltråden. Vad menas med det?

Hur gör Jack när han tillverkar sin snok?

Kopiering förbjuden

Kopiering förbjuden

Mia säger att hon är stark som en oxe. Vad menar hon med det, tror du?

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 19

19

10-06-09 07.31.03


Varje elev planerar sitt eget arbete i träslöjden. Barnen börjar med att göra var sin ritning. En ritning är en bild på saken som man ska tillverka. Sedan visar de sina ritningar för slöjdläraren. Slöjdläraren hjälper barnen

1

att sätta igång med arbetet. Det är full fart i båda slöjdsalarna. Många barn vill ha hjälp. Barnen gör det mesta själva. Men den stora bandsågen och svarven får bara slöjdläraren använda.

2

Henny ska göra en ljusstake i trä. Hon mäter och sågar en lagom stor träbit.

Slöjdläraren hjälper henne att svarva.

4

5

Elin ritar ett mönster till en musikduk. Ett mönster är en bild på det som man ska sy.

Elin har lärt sig att brodera med korsstygn.

3

Henny putsar ljusstaken med sandpapper.

6

Hon broderar en duk med namnet på hennes idol och tre noter.

Vad handlar texten om? När använder man en ritning?

När använder man ett mönster?

Det står att det är full fart i slöjdsalarna. Vad betyder det tror du?

20

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 20

I skolans alla ämnen används olika verktyg och material. I syslöjden finns det nål och tråd, i matten sudd och linjal.

Kopiering förbjuden

Några av verktygen får bara slöjdläraren använda. Varför är det så, tror du?

10-06-09 07.31.03


Vilka ord saknas? bakom

Skriv ord på raderna. Välj bland orden i rutan.

efter

• •

förbi

åt

i

ifrån

för

• •

med

uppför

Selma springer ________________________________________________ trapporna till syslöjden. Ara springer ________________________________________________ henne. De kommer in ________________________________________________ klassrummet precis när skolklockan ringer. Alla i klassen utom Derek och Mubina sitter redan ______________________________________________ sina platser. ________________________________________________

en stund är alla igång med sina arbeten.

Då öppnas dörren. Det hörs fniss ________________________________________________ korridoren. Derek och Mubina kommer in ________________________________________________ rosiga kinder. De går hand i hand __________________________________________ sina tysta klasskamrater och rakt fram till sin slöjdlärare. – Ursäkta att vi är sena, säger Derek. Men vi gick _____________________________ fel håll när det ringde. – Ja, ni verkar bara ha ögon och öron _____________________________ varandra, skrattar slöjdläraren.

Skriv själv.

Kopiering förbjuden

Kopiering förbjuden

Välj fem av orden i rutan. Skriv fem egna meningar med orden.

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 21

förbi

efter

på •

åt

bakom

i •

för

uppför

ifrån

med

21

10-06-09 07.31.04


Vilka ord betyder samma sak? att fästa

att tillverka

att fasta

att sy dit

att göra

att skapa

att sätta fast

att ta bort

att ha slöjd

att gå till

Vilka meningar betyder samma sak? Hon får kämpa.

De planerar sitt arbete.

Hon får arbeta hårt.

De vill inte arbeta.

Hon får använda musklerna.

De arbetar utan plan.

Hon får ingenting.

De tänker igenom vad de ska göra.

Hon får anstränga sig.

De förbereder sitt arbete.

salta

Sortera orden. Skriv på rätt plats.

I TRÄSLÖJDEN

22

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 22

nåla

brodera

I MATSALEN

duka

putsa

borra

krydda

• •

svarva virka

I SYSLÖJDEN

Kopiering förbjuden

Vilka ord hör ihop?

10-06-09 07.31.04


Vad har du gjort i slöjden?

borra

Läs orden i den blå rutan. Ringa in det du har provat på i slöjden.

sy

såga

sticka

brodera

fila

putsa

virka

stryka

väva

mäta

svarva

spika

nåla

klippa

planera

skissa

Vilken slags slöjd har du nu?

Vilken slags slöjd tycker du bäst om? Varför?

Vad gör du i slöjden just nu? Skriv och rita.

Vad skulle du vilja tillverka i slöjden? Hur skulle du göra? Skriv och rita.

Kopiering förbjuden

Kopiering förbjuden

ARB ETA V IDARE

• I vilken årskurs börjar man med slöjd på din skola? • Hur ofta har du slöjd? Vilken veckodag? • Varför har man slöjd i skolan?

R1010-108_SprakisD_Sartr_inl.indd 23

• Slöjdar du något hemma? • Vilka verktyg känner du till? • Hur använder man dem?

23

10-06-09 07.31.04


– svenska för nyfikna

– svenska för nyfikna ny

v • sm

Språkis

Hela boken är på 72 sidor

akpro

vänder sig till elever med svenska som andraspråk. Serien består av fyra häften, A–D, för år 2–5. Alla häften är uppbyggda på samma sätt med en klar och tydlig struktur. Materialet fokuserar på att utöka elevernas ordförråd samt ge dem ett funktionellt och rikt språk. Momentförteckning och ordlista ingår i varje bok.

v • sm

Språkis

d akpro

I Språkis – svenska för nyfikna D får eleverna återigen möta den mångkulturella klassen 5b i Torpaskolan. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Texten utgår från elevernas vardag. Därefter följer övningar som tränar de språkliga moment och ord som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna är utprövat i klass med elever som har svenska som andraspråk.

SV

Best.nr 47-08325-1 Tryck.nr 47-08325-1

SpråkisD_Omsl+smakprov.indd 1

R1010-108

E

N

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

10-06-08 16.15.14

Profile for Smakprov Media AB

9789147083251  

a k p r o v • • s m a k p r o s m S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK v Hela boken är på 72 sidor – svenska för nyfikna – svenska för nyfikna Bil...

9789147083251  

a k p r o v • • s m a k p r o s m S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK v Hela boken är på 72 sidor – svenska för nyfikna – svenska för nyfikna Bil...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded