Page 1

Omslag_jo

09-10-06

13.26

Sida 1

för nybörjare

ARABISKA FÖR NYBÖRJARE består av 20 avsnitt som vardera innehåller lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden, med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. ARABISKA FÖR NYBÖRJARE innehåller ett rikt, delvis unikt bildmaterial i svart-vitt och färg.

Folkuniversitetets förlag 9

789174 346367

ISBN-978-91-7434-636-7

Birgitta Jungbeck Mounir Obeid

ARABISKA FÖR NYBÖRJARE ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande, samt för dem som avser att resa eller arbeta i arabvärlden. Den syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda hälsningsfraser och tidsuttryck m m.

för nybörjare

”Lär er arabiska och lär ut det till människorna”

Birgitta Jungbeck Mounir Obeid


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 1

Folkuniversitetets fรถrlag


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 2

Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 LUND Tel +46+46 14 87 20, fax +46+46 13 29 04 forlag@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Foton Birgitta Jungbeck Övriga foton och illustrationer Andersson, Göran, s 168 Engelbrektsson, Olof, s 24 Ghulam, Dr Yousif Mahmud, The Art of Arabic Calligraphy, Vol. 1, 1402 A.H. 1982, Riyadh, s 163 © i Stockphoto.com/Istockphoto, Paul Cowan s 23, Ben Figgis s 61, Alija s 109 t.v., Mlenny s 109 t.h., Jasmin Awad s 139, Gordon Dixon s 149 Jose Fuste Raga, Imagestate/IBL Bildbyrå, s 111 Jungbeck, Allan, s 160 a och b Lund, Tord, s 189 Lundberg, Gunilla, s 52 Medelhavsmuseet, Stockholm, Medelhavsmuseets skrifter nr 13, Arabiska handskrifter: Ur Toll, Christoffer, Koranen, litteraturen och det arabiska språket, s 117 Ur Ådahl, Karin, Den arabiska skriften och kalligrafin 7, s 159 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Fjärde upplagan 2009 © 1994 Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid och Folkuniversitetets förlag Redaktör Dagmar Hellstam ISBN 978-91-7434-636-7 Tryck & bind Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 2009 Miljö ISO 14001.


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 3

Verbformer 190 Verbformer i texten och hur man anv채nder lexikon 191 N책gra kommentarer till texten 193


Inlaga_sid001-212

09-10-20

15.47

Sida 4

CD.

I denna fjärde upplaga har vissa foton bytts ut och återges i färg. Den arabiska texten är oförändrad. Redaktionen


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 5

Arabiska talas av över 300 miljoner människor i mer än 20 länder, från

5


29430_inlaga

6

09-10-06

13.10

Sida 6


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 7

7


29430_inlaga

8

09-10-06

13.10

Sida 8


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 9

9


29430_inlaga

10

09-10-06

13.10

Sida 10


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 11

11


29430_inlaga

12

09-10-06

13.10

Sida 12


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 13

13


29430_inlaga

14

09-10-06

13.10

Sida 14


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 15

15


29430_inlaga

16

09-10-06

13.10

Sida 16


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 17

17


29430_inlaga

32

09-10-06

13.10

Sida 32


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 33


29430_inlaga

34

09-10-06

13.10

Sida 34


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 35


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 36


29430_inlaga

09-10-06

13.10

Sida 37

37


Omslag_jo

09-10-06

13.26

Sida 1

för nybörjare

ARABISKA FÖR NYBÖRJARE består av 20 avsnitt som vardera innehåller lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden, med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist i boken finns en kortfattad grammatik. ARABISKA FÖR NYBÖRJARE innehåller ett rikt, delvis unikt bildmaterial i svart-vitt och färg.

Folkuniversitetets förlag 9

789174 346367

ISBN-978-91-7434-636-7

Birgitta Jungbeck Mounir Obeid

ARABISKA FÖR NYBÖRJARE ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande, samt för dem som avser att resa eller arbeta i arabvärlden. Den syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter, såsom att presentera sig, använda hälsningsfraser och tidsuttryck m m.

för nybörjare

”Lär er arabiska och lär ut det till människorna”

Birgitta Jungbeck Mounir Obeid

9789174346367  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you