Page 1

Boken om Historia

A

Hej!

I den här Arbetsboken finns uppgifter att jobba med till alla kapitel i Boken om Historia 3: Frihetstiden, Europa under 1700-talet, Gustavianska tiden, Europa under 1800-talet, Sverige under 1800-talet, Det hände på 1900-talet. Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar förståelsen och förstärker kunskapen och bearbetar viktiga ord och begrepp.

R

T S E B B

De tä

S T B E O B

OK

R

3

K

A

Boken om Historia

3

ul med rk hi st o ri a!

Det här är Arbetsboken till:

Boken om Historia 3

Frihetstiden Best.nr 47-10185-6

Gustavianska tiden

Sverige under 1800-talet

Tryck.nr 47-10185-6

Lennart Holmgren

Historia-omslag3.indd 1

Elisabeth Ivansson

11-03-28 10.23.13


________________________________HISTORIA Skriv ditt namn

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2020

2010

• Markera med ett kryss på linjen när du är född och skriv Jag föddes. • Sätt ett kryss på linjen när du började skolan och skriv t.ex. Jag började skolan. • Sätt ett kryss på linjen när dina föräldrar är födda och skriv under t.ex. mamma och pappa föddes. • Markera flera egna saker på tidslinjen. Fråga t.ex. någon som är äldre. • Nu har du tittat bakåt i din egen historia. Om du tittar framåt i tiden. Vad tror du att du gör om 10 år?

ISBN 978-91-47-10185-6 © 2011 Lennart Holmgren, Elisabeth Ivansson och Liber AB Redaktör: Charlotte Olsson Formgivare: Lotta Rennéus Faktor: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Anders Nyberg, Jonas Burman (lodjuret) Foto s 47 Gamma/IBL

Första upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 STOCKHOLM Tel. 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice, tel. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

48

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 48

11-03-28 10.15.48


Hej! Det här är din arbetsbok till Boken om Historia 3. Du behöver ha grundboken framme när du arbetar med uppgifterna. Du kan skriva dina svar direkt i arbetsboken, men ibland behöver du en skrivbok för de lite längre svaren. Lycka till! Stjärnan markerar lite klurigare uppgifter. Pennan visar att du ska skriva i din skrivbok.

INNEHÅLL Häng med genom historien 2 Tema: Godis – en söt historia 2 Tema: Drömmen om att flyga 2 Tema: Från Camera Obscura till digitalkamera 3

Sverige under frihetstiden 4 Riksdagens fyra grupper 5 Arvid Horn bestämde mest 5 Carl von Linné blev världsberömd 6 Livet på landet på 1700-talet 7 Livets högtider 8 Vetenskap skulle göra landet rikare 9 Ostindiska kompaniet 10 Korsord Frihetstiden 11 Vad kan du om Frihetstiden? 12

Europa under 1700-talet 13 USA – ett självständigt land 14 Indianer och vita 14 Slavhandel 15 Franska revolutionen 16

Gustavianska tiden 17 Slutet på Frihetstiden 18 Gustav älskade teater, konst och musik 18 Inte bara en teaterkung 19 Stockholm på den Gustavianska tiden 20 Carl Michael Bellman 21 Att vara barn i stan på 1700-talet 22 Tema: Från djurhudar till fleecetröja och jeans 24 Mordet på Gustav III 26 Vad kan du om Gustavianska tiden? 27

Europa under 1800-talet 28 Europas länder tog land i Afrika 28 Från hantverk till industri 30 Livet i stan 30 Fyra kändisar i Europa på 1800-talet 32 Vad kan du om Europa på 1800-talet? 33

Sverige under 1800-talet 34 1809 – ett viktigt år 35 Hygien och vaccin räddade liv 36 Många mammor fick barnsängsfeber 37 Arbete i fabriker och industrier 37 Folk flyttade till städerna 38 Piga – det vanligaste kvinnoyrket 38 Många svenskar utvandrade till Amerika 39 Alfred Nobel uppfann dynamiten 40 När Sverige fick elektriskt ljus 40 Folkrörelser som förändrade Sverige 41 Korsord om Sverige på 1800-talet 42 Vad kan du om Sverige på 1800-talet? 43

Det hände på 1900-talet 44 Mellan krigen – uppgång och nedgång 45 Andra världskriget 1939–1945 46 Aldrig mera krig – EU bildas 47

Min historia 48

LI BE R

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 1

11-03-28 10.15.21


Sverige under Frihetstiden Läs s 4–5 

1

 

Du skaffar dig en överblick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Måla med en färg när Frihetstiden var på tidslinjen ovan. b. Vad kallas tidsepoken före Frihetstiden? _____________________________ c. Vad kallas epoken efter Frihetstiden? ________________________________

2

Varje mening har två olika slut. Stryk det som är fel.

a. När Frihetstiden började i Sverige – svalt folk på grund av många år av krig. – hade vanligt folk det väldigt bra. b. Med en enväldig kung menas att – kungen bara styr över ett litet välde. – kungen ensam bestämmer allt i landet. c. När kung Karl XII dog – blev de flesta svenskar förtvivlade. – var det inte många som sörjde honom. d. Riksdagen kunde ta sig mer makt – eftersom kronprinsen var så ung. – eftersom det inte fanns någon prins eller prinsessa som hade rätt att ärva makten efter Karl XII.

f. Det som är så speciellt med Frihetstiden är att – många svenskar var fria från att betala skatt. – fler människor än någonsin tidigare fick vara med och bestämma över landet. 3

Skriv minst tre saker som var bra under Frihetstiden. ____________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

4

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 4

Kopiering förbjuden se sid 48

e. Frihetstiden kallas så för att – riksdagen hade frihet att bestämma. – för att svenskarna var fria från krig.

11-03-28 10.15.22


RIKSDAGENS FYRA GRUPPER Läs s 6–7

4

Du repeterar Frihetstidens politik

a. Vilka var de fyra stånden i riksdagen? ________________________________________________________________________

b. Skriv två saker som var unikt för Sveriges bönder, jämfört med bönder i andra länder. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

c. Varför ser kvinnan så arg ut? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

ARVID HORN BESTÄMDE MEST Läs s 8–9

5

Du reflekterar över Frihetstidens politik

Riksdagen samlades bara vart tredje år, så egentligen kan man säga att Riksrådet var det som styrde landet. Vilka satt med i Riksrådet? ________________________________________________________________________

6

Vem var Arvid Horn? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

7

Sveriges två första partier bildades under Frihetstiden. Vad vet du om de olika partierna? Fyll i tabellen.

Partinamn:

Kopiering förbjuden se sid 48

Flest medlemmar från:

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 5

Så skulle Sverige bli rikt:

5

11-03-28 10.15.22


8

a. Skriv något om hur det var innan Sverige fick en lag om tryckfrihet. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

b. På vilka sätt var den svenska tryckfrihetslagen begränsad? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

c. Hur fungerar tryckfrihetslagen idag, tycker du? Finns det saker man bör tänka på när man skriver kommentarer på internet? Vad i så fall? Skriv i din skrivbok. CARL VON LINNÉ BLEV VÄRLDSBERÖMD Läs s 10–13

9

Du repeterar och drar slutsatser om Linné

Nu ska du få låtsas vara Carl von Linné och besvara frågor i en intervju. Skriv trovärdiga svar, så som Carl von Linné skulle ha kunnat svarat på frågorna.

I vilket landskap föddes du? ________________________________ Vad hette du innan du blev adlad?____________________________ Vad fick du i uppdrag att göra på den långa resan genom Norrland? ____________________________________________________________________ Ge förslag på en art som du sorterade in i en grupp. ____________________________________________________________________ Till vilken grupp hör den arten?_______________________________ På vilket språk skrev du dina världsberömda forskningsarbeten? ____________________________________________________________________ Varför skrev du inte på svenska? ____________________________________________________________________

6

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 6

Kopiering förbjuden se sid 48

____________________________________________________________________

11-03-28 10.15.23


LIVET PÅ LANDET PÅ 1700-TALET Läs s 14–15

10

Här får du tänka lite kring hur det var i byarna

Lodjuret har skrivit en sammanfattning av texten i grundboken på sidan 14 och 15. Men han har gjort minst ett fel i varje mening! Hitta felen, stryk över de felaktiga orden och skriv det som är rätt ovanför.

I den gamla byn låg bondgårdarna långt ifrån varandra. Färgen på husen var lila och på taken låg tegelpannor. Bondfamiljerna handlade nästan all mat i staden. Från kor, getter och grisar fick man: värme, stearin och salt. Inne på gårdens kökstäppa odlades till exempel vindruvor, potatis och ved. På åkrarna odlades ekollon och majs. När bondfamiljerna bodde nära varandra var det lätt att konkurrera och att isolera sig. Reglerna som styrde samarbetet i byn bestämde bönderna tillsammans på ett möte som kallades regelrådet. Den som var byns ledare kallades gammelsmurf. Läs s 16–17

11

a. Studera bilden över den gamla byn och över hur gårdarnas åkrar var utspridda på olika ställen. Efter skiftesreformerna flyttade man gårdarna. Måla in hur åkrarna låg efter skiftesreformerna. Åkrarna ska ha samma färg som gården de hör till.

Kopiering förbjuden se sid 48

den gamla byn

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 7

Du drar slutsatser av det du har läst och konkretiserar i bild

byn efter skiftesreformerna

b. Varför genomförde riksdagen dessa skiftesreformer i jordbruket? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

7

11-03-28 10.15.24


Korsord om Frihetstiden LODRÄTT 16. En av Polhems uppfinningar 17. På sådana växte blommor och mat till djuren 18. De som delar äger var sin ... 19. De som skulle sälja varor betalade... 20. Av dem får vi ull 21. Dit seglade Ostindiefararna 22. Adel, präster, borgare och ... 23. Scheele arbetade i ett 24. Polhem fick ofta en ny ... 25. Lenngren var ofta ... när hon skrev i tidning 26. Tog Ostindiefararna med sig hem till Sverige 27. Frihetstiden började när Karl XII ... 28. Hon skrev om hur man skötte ett hushåll

VÅGRÄTT 1. Han styrde landet i 18 år 2. Sverige exporterade järn och ... 3. Värmande uppfinning 4. Högtid först i livet 5. Behövs till elden 6. 100 grader varmt då vatten ... 7. Scheele såg att luft betår av ... 8. Färgen på bondgårdarna var 9. Linné studerade 10. Rikaste ståndet 11. Carl von ... 12. En sak som inte lätt går sönder är ... 13. Man fick heta “von” om man blev ... 14. Fick säkert flickor göra när de mötte prästen 15. Växter fick latinska ... 27 2 37

32

31

3 28

2: 23 29

33

: 34 4 35 21 36 8

5

24

22 38

39

6

Kopiering förbjuden se sid 48

7

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 11

25

9

26

11

11-03-28 10.15.27


Vad kan du om Frihetstiden? Lägg först undan grundboken och svara på tipsfrågorna. Behöver du hjälp se sammanfattningen sidan 37.

1

2.

Vilka bestämde över Sverige på Frihetstiden? 1 Riksdagsmännen X Generalen 2 Kungen och drottningen

3.

De fyra stånden var adel, präster, borgare och ... 1 riddare X bönder 2 drängar

4.

5.

6.

7.

12

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 12

Frihetstiden började för snart… 1 3000 år sedan X 300 år sedan 2 600 år sedan

Vilka grupper var ej med i något av de fyra stånden? 1 köpmän och hantverkare X militärer och godsherrar 2 kvinnor, drängar och läkare Det blev tillåtet att skriva sina åsikter i tidningar. Vad kallades den nya lagen? 1 tidningsfrihetslagen X tryckfrihetslagen 2 åsiktsregistreringslagen På Frihetstiden gjordes många betydelsefulla insatser ... 1 inom kulturen X inom vetenskapen 2 inom kyrkan Vad hände när man började flytta isär gårdarna i byn? 1 Bönderna behövde inte gå till kyrkan lika ofta. X Gemenskapen mellan människorna förbättrades. 2 Varje gård fick större skördar och mer mat.

X

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8.

Vilka varor kom till Sverige med Ostindiska kompaniet? 1 spikar och yxor X porslin och te 2 choklad och potatis

9.

Detta kännetecknar också Frihetstiden 1 Man försökte göra Sverige till ett rikare land på andra sätt än krig. X Det var en tid med extra stor frihet för fattiga. 2 Det var nästan alltid krig, svält och pestepidemier.

Kopiering förbjuden se sid 48

1.

11-03-28 10.15.28


MORDET PÅ GUSTAV III Du tränar på att skriva egna texter

21

Skriv bildtexter till rutorna.

22

Var Anckarström, som hade hållit i pistolerna, den mest skyldige? Hur många som var med i sammansvärjningen mot kungen vet man inte. Polisen grep ungefär 40 personer men det blev till sist bara Anckarström som fick dödsstraff. De andra fick fängelse. Om du hade varit domare och skulle döma den grupp som gjort detta brott hur hade du resonerat? Hur skulle din dom ha sett ut? Skriv svaren i din skrivbok.

26

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 26

Kopiering förbjuden se sid 48

Läs s 78–79

11-03-28 10.15.34


Vad kan du om Gustavianska tiden? Lägg först undan grundboken och svara på tipsfrågorna. Behöver du hjälp se sammanfattningen sidan 81.

1.

2.

3.

Kopiering förbjuden se sid 48

4.

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 27

På vilket sätt slutade Frihetstiden? 1 Partierna ville inte styra landet längre. X Kungen gjorde sig enväldig genom en statskupp. 2 Bönderna gjorde uppror. I Frankrike hade det blivit revolution år 1789. Vad gjorde Gustav III då? 1 Han bestämde att de svenska bönderna skulle få det bättre. X Han förbjöd hovet i Stockholm att prata franska. 2 Han gick till en spågumma för att få veta om det skulle bli uppror i landet. På vilket sätt visade kungen att han brydde sig om det svenska språket? 1 Han grundade Sveriges Television. X Han grundade Svenska Akademien. 2 Han uppmuntrade adeln till att tala latin med folket. “Gubben Noak”, “Fjäriln vingad syns på Haga” och tusen andra visor skrev … 1 Carl Wilhelm Scheele X Carl von Linné 2 Carl Michael Bellman

5.

För att bli mer populär bland adelsmännen 1 avskaffade Gustav III adelns privilegier X gjorde Gustav III Sverige till ett katolskt land 2 startade Gustav III krig mot Ryssland

6.

Gustav III blev år 1792 mördad av en svensk adelsman. Mordet skedde… 1 på en gata i Stockholm. X i ett rum på slottet. 2 i en festsal på Operan.

1

X

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

27

11-03-28 10.15.35


FRÅN HANTVERK TILL INDUSTRI Läs s 88– 89

7

Du tränar ordkunskap och fördjupar dina kunskaper

Kan du orden? Fyll i orden som saknas i meningarna.

a. Att göra trådar av ull kallas att _______________________________ b. De som gjorde tyg av trådarna kallades _________________________ c. Arbete som görs för hand utan hjälp av maskiner kallas för ____________________________________________________________________ d. En fabrik som tillverkar tyger kallas för en ______________________

8 Psst! Innan ångmaskinen hade fabriker byggts vid forsar och vattenfall.

a. Vad hette den uppfinnare som konstruerade den första effektiva ångmaskinen? ________________________________________________________________________

b. Hur fick han ånga till sin ångmaskin? _______________________________ ________________________________________________________________________

c. Vad var det som gjorde ångmaskinen så användbar till skillnad från vattenkraftsdrivna maskiner? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

LIVET I STAN – LÅNGA ARBETSDAGAR OCH BULLRANDE MASKINER Du tränar på att se orsak och samband och att jämföra

9

Nästan all skog i England var nerhuggen i slutet av 1700-talet. Vad hade man istället för ved att elda med? ___________________________

10

Varför flyttade folk från landet in till städerna? ________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

30

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 30

Kopiering förbjuden se sid 48

Läs s 90– 93

11-03-28 10.15.36


11

a. Beskriv hur det var att arbeta i fabrikerna på den tiden. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

b. Jämför fabriksarbetet med hur det var att arbeta på en bondgård. Fyll i tabellen. Bondgård

Fabrik

Arbetsmiljö (luft, ljus och buller)

Arbetstiden

Betalning/lön Fördelar

Nackdelar

12

a. Varför tyckte de som ägde fabrikerna att det var bra att anställa barn? ________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 48

________________________________________________________________________

b. Hur gick det för de barn som tvingades arbeta i gruvorna? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

13

His_arbetsbok_3-inlaga.indd 31

Vad hände med de barn som slarvade med sitt arbete i fabriken? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

31

11-03-28 10.15.36


Boken om Historia

A

Hej!

I den här Arbetsboken finns uppgifter att jobba med till alla kapitel i Boken om Historia 3: Frihetstiden, Europa under 1700-talet, Gustavianska tiden, Europa under 1800-talet, Sverige under 1800-talet, Det hände på 1900-talet. Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar förståelsen och förstärker kunskapen och bearbetar viktiga ord och begrepp.

R

T S E B B

De tä

S T B E O B

OK

R

3

K

A

Boken om Historia

3

ul med rk hi st o ri a!

Det här är Arbetsboken till:

Boken om Historia 3

Frihetstiden Best.nr 47-10185-6

Gustavianska tiden

Sverige under 1800-talet

Tryck.nr 47-10185-6

Lennart Holmgren

Historia-omslag3.indd 1

Elisabeth Ivansson

11-03-28 10.23.13

9789147101856  

Frihetstiden Gustavianska tiden Sverige under 1800-talet r kul m e d h i s t o r ia! Lennart Holmgren Elisabeth Ivansson D e t ä

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you